Faut Per marschen (Älvdalens brudmarsch) Trad. Vallvisor/ Will du

Repertoar för Älvdalens ungdomsspelmangslagets konsert under ledning av Lena Egardt
Faut Per marschen (Älvdalens brudmarsch) Trad.
Vallvisor/ Will du fy mig
Trad.
Vals efter Pål Karl Trad.
Kuälmarkswaisa av Verf Lena Egardt
Polska efter Isak Anders Trad.
Tjugus och gemas av Verf Lena Egardt
Trollpolskan efter Isak Anders Trad
Lyft upp mig Trad.
Festmarsch av Gunnar Orre
Krytyrwaisa av Verf Lena Egardt
Vals av Ekor Anders
Ugs um mig Trad. Sydafrika övers. G Nyström
Schottis från Idre Trad.
Si go afton Trad.