Kallelse - Tekniska Högskolans Studentkår

Till: THS Kårstyrelse
För kännedom:
THS Medlemmar
THS Kårledning
THS Sakrevisorer
THS Valberedning
THS Personal
THS Inspektor
KALLELSE
THS Kårstyrelsemöte 2 15/16
Tisdagen den 22 september 2015
kl. 18.00, Kröken, Nymble, DKV 15-19
På akademikersvenska
Nu är det dags för verksamhetsårets andra kårstyrelsemöte. På styrelsemötet så kommer
kårstyrelsen besluta om propositioner gällande verksamhetsplansrevideringen,
budgetrevideringen, Inspektor samt få rapporter från det löpande arbetet av THS
Kårledning och Kanslichef. Kårstyrelsen kommer även besvara inkomna motioner till
kårfullmäktige två.
På ett mer begripligt sätt
På tisdag är det dags för det andra styrelsemötet för tekniska högskolans studentkårs
kårstyrelse. De studenter som är heltidsarvoderade och THS kanslichef kommer
rapportera på det arbete de har utfört sen det sista rapportmötet. Kårstyrelsen kommer
också att föreslå förändringar i verksamhetsplanen och budgeten till kårfullmäktigemötet
som äger rum den 8e oktober, detta arbete kallas verksamhetsplansrevidering och
budgetrevidering. Kårstyrelsen kommer även besvara de inkomna motionerna till
kårfullmäktigemötet samt nominera en ny inspektor då mandatet för den gamla har gått
ut. En inspektor granskar THS verksamhet och ska vara en lärare på KTH.
Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna!
Stockholm, den 15 september 2015
_______________________
Pontus Gard
Kårordförande 2015/2016
Tekniska Högskolans Studentkår
Välkommen!
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
To: THS Board
For Information:
THS Members
THS Management Team
THS Auditor
THS Election Committee
THS Personnel
THS Inspector
SUMMONS
THS Board meeting 2 15/16
Tuesday September 22, 2015
18.00 Kröken, Nymble, DKV 15-19
In a more strict way
It’s time for the second meeting for the student union board. During the meeting THS
Management Team will report on the organizational plan for the year. The board will
also answers to eventual motions from members to the last Student Union Council, THS
board will also nominate a new inspector for THS to the Student Union Council. The
board will also write a proposition about revision of THS organizational plan and budget
15/16.
In a more understandable way
On Tuesday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans
Studentkår, THS) will have its second meeting for this semester. The board’s mission is
to execute the will of the members. On this meeting there are going to be reports on the
work progression from the people who works with the organizational plan on a daily
basis. After the meeting, the board will bring the reports to the last Student Union
Council that occurs 8 of October. The Union Council, which consists of representatives
for the members of the union, is the highest decision-making body at the union and all
big decisions are made there. The board will also nominate a new inspector for THS, the
inspector needs to be a teacher at KTH. The board will also answer motions that
member has sent in to the next Student Union Council.
All members are welcome at the union board meetings. Welcome!
Stockholm, September 15, 2015
_______________________
Pontus Gard
President 2015/2016
Tekniska Högskolans Studentkår
Welcome!
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se