VA-banken VASS - VA

VA
SS
vår VASS-modul skapas en unik möjlighet att generera underlag och göra inrapporteringen med automatik.
”Det kan inte bli enklare!”
Modulen ställs in en gång med ett enkelt gränssnitt. Det som tidigare tog en veckas
efterforskning tar nu under 1 minut, oberoende av system och miljö. Resultatet kan även
plockas ut i en mängd andra format.
Läs mer om produkten på www.va-utveckling.se/VASS.aspx
www.va-utveckling.se
VA-banken VASS
VA
-b
an
ke
n
Lägger du ner en massa tid på att rapportera in statistik till Svenskt Vattens VASS? Med