Tretolv - Varifrån och varthän?, Bo Svensson

TRETOLV
- VARIFRÅN OCH VARTHÄN?
Bo Svensson
www.handels.gu.se
Dualt skattesystem
•  Fysisk person
•  Inkomst
Tjänst/Näringsverksamhet
Kapital
•  0 – 430 200 besk ink
•  (443 300) förvärvsinkomst
32 %
30 %
•  430 200 – 616 100 besk ink
•  (629 200) förvärvsinkomst
52 %
30 %
•  > 616 100 besk ink
57 %
30 %
www.handels.gu.se
Hur många lagändringar har skett
under den tid 3:12-reglerna funnits?
• 
• 
• 
• 
1 SFS 1990:651
2 SFS 1990:1422
3 SFS 1993:1543
4 SFS 1995:1626
Prop 1989/90:110
Prop 1990/91:54
Prop 1993/94:50
Prop 1995/96:109
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
5 SFS 1996: 1611
6 SFS 1997:448
7 SFS 1998:1606
8 SFS 1999:1229
9 SFS 2000:78
10 SFS 2001:1176
11 SFS 2002:536
12 SFS 2002:1143
13 SFS 2003:1200
Prop 1996/97:45
Prop 1996/97:150
Prop 1998/99:15
Prop 1999/00:2 I-III
Prop 1999/00:38
Prop 2001/02:46
Prop 2001/02:46
Prop 2002/03:15
Prop 2003/04:17
3:12-reglernas heliga Graal
Indexregeln införs + max 100 IBB tjänst
Kvoten för fördelning av kapitalvinst ändras
Arbete i indirekt ägda företag beaktas
Utländska företag omfattas
Lättnadsreglerna införs + karenstiden 5 år
Lönesummeutrymmet höjs från 70 – 100 %
3:12-reglerna och Lex Asea-utdelning
Införandet av IL
Indragning av aktier – utdelning enligt 3:1”
3:12-beskattning och Helsingborgsmodell
Se ovan
3:12-reglerna och andelsbyten
Statslåneräntan + 7 %
www.handels.gu.se
Hur många lagändringar har skett
under den tid 3:12-reglerna funnits?
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
14 SFS 2004:1040
15 SFS 2005:1136
16 SFS 2007:1419
17 SFS 2008:1064
18 SFS 2008:1343
19 SFS 2010:1277
20 SFS 2011:1271
•  21 SFS 2013:960
Prop 2003/04:33
Prop 2005/06:39
Prop 2007/08:27
Prop 2008/09:40
Prop 2008/09:40
Prop 2009/10:222
Prop 2011/12:1
Prop 2013/14:1
Sparat utdelningsutrymme och andelsbyten
Ändring p g a nya Aktiebolagslagen
Skall byts ut mot ska i 57 kap IL
Gränsbeloppet beräknas vid årets början
Gränsbelopp och benefika fång
Ändring p g a nya socialförsäkringsbalken
Schablonregeln höjs till 2,75 % IBB
Takregel för utdelning 90 IBB
Lönesummeregeln 50 % + 4%-regeln
Dotterföretag regleras i 57:19 a IL
www.handels.gu.se
Hur många rättsfall som rör 3:12
i RÅ respektive HFD?
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1
1
2
4
2
5
5
5
4
3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9
4
1
8
1
6
7 (RÅ 2010 ref 11 1 – V)
3
8
6
2
www.handels.gu.se
Hur ser det ut hos Skatterättsnämnden?
Antal 3:12-­‐ FB
Totalt antal FB Dir ska5 % •  År 2010
6
84
7%
•  År 2011
11
85
13 %
•  År 2012
11
70
16 %
•  År 2013
9
54
17 %
•  År 2014
11
61
18 %
www.handels.gu.se
Gränsbelopp från 2006-2014
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Utdelning inkomståret 2006 (den ”stora” lönesummereformen)
Gränsbelopp
1 Schablonregeln 1,5 x inkomstbasbeloppet
2 Huvudregel
Omkostnadsbelopp x SLR + 9 %
+ lönebaserat utrymme - 433 tkr (20 % på lönesumman + 30 % över 2 598 tkr )
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Utdelning inkomståret 2007-2008
Gränsbelopp
1 Schablonregeln 2 x inkomstbasbeloppet – 89 000/ 91 200
2 Huvudregel
Omkostnadsbelopp x SLR + 9 %
+ lönebaserat utrymme (25 % på lönesumman + 25 % över 2 670 tkr )
www.handels.gu.se
Gränsbelopp från 2006-2014
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Utdelning inkomståret 2009 -2011
Gränsbelopp
1 Schablonregeln 2,5 x inkomstbasbeloppet – 120 000 / 127 250/ 127 750
2 Huvudregel
Omkostnadsbelopp x SLR + 9 %
+ lönebaserat utrymme (25 % på lönesumman + 25 % över 2 880 tkr )
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Utdelning inkomståret 2012 - 2013
Gränsbelopp
1 Schablonregeln 2, 75 x inkomstbasbelopp – 143 275 / 150 150
2 Huvudregel
Omkostnadsbelopp x SLR + 9 %
+ lönebaserat utrymme (25 % på lönesumman + 25 % över 3 126 tkr )
www.handels.gu.se
Gränsbelopp från 2006-2014
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Utdelning inkomståret 2014
Gränsbelopp
1 Schablonregeln 2,75 x inkomstbasbeloppet - 155 650 kr
2 Huvudregel
Omkostnadsbelopp x SLR + 9 %
+ lönebaserat utrymme (50 % på hela kontanta lönesumman) krav eget
löneuttag
•  4 %-spärren införs
+
ändring av koncerndefinitionen
ej dubbel koncerntillhörighet (> 50 % av kapitalet)
www.handels.gu.se
Gränsbelopp 1991/2006/2014
•  Reglerna infördes 1991 SLR + 5 % på omkostnadsbeloppet
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Utdelning inkomståret 2006 (den ”stora” lönesummereformen)
Gränsbelopp
1 Schablonregeln 1,5 x inkomstbasbeloppet
2 Huvudregel
Omkostnadsbelopp x SLR + 9 %
+ lönebaserat utrymme - 433 tkr (20 % på lönesumman + 30 % över 2 598 tkr )
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Utdelning inkomståret 2014
Gränsbelopp
1 Schablonregeln 2,75 x inkomstbasbeloppet
2 Huvudregel
Omkostnadsbelopp x SLR + 9 %
+ lönebaserat utrymme (50 % på hela kontanta lönesumman) krav eget löneuttag
www.handels.gu.se
Tre typföretag
• 
• 
• 
• 
Lilla AB
AK 100 tkr = omkostnadsbelopp
Egen lön = Brytpunkten vid varje tillfälle
Enbart egen lön
• 
• 
• 
• 
Mellan AB
AK 100 tkr = omkostnadsbelopp
Lön 500 tkr/tillfälle
Totalt 3 milj kr inkl egen lön per år (ca 7 anställda med 360 tkr/anställd och år)
• 
• 
• 
• 
Grafiska Vägen Livs AB (Maxi Mölndalsvägen)
Ak 100 tkr/omkostnadsbelopp
Egen lön 2 milj kr
Totalt 41 milj kr inkl egen lön per år
www.handels.gu.se
Gränsbelopp 1991 /tax 1992
•  Lilla AB
•  100 000 x SLR + 5 % = 17,56 % = 17 560 kr
•  Mellan AB
•  100 000 x SLR + 5 % = 17,56 % = 17 560 kr
•  Grafiska Vägen Livs AB (Maxi Mölndalsvägen)
•  100 000 x SLR + 5 % = 17,56 % = 17 560 kr
www.handels.gu.se
Gränsbelopp 2006 /tax 2007
•  Lilla AB
•  Schablonregeln ger 64 950 kr
•  Lönesummeregeln inte tillämplig
64 950 kr
•  Mellan AB
•  100 000 x SLR 3,26 %+ 9 % = 12,26 % % =
•  (3 000 000 – 433 000) x 20 %=
Grafiska Vägen Livs AB (Maxi Mölndalsvägen)
•  100 000 x SLR 3,26 %+ 9 % = 12,26 % % =
•  (41 000 000 – 433 000) x 20 % + (40 567 tkr – 2 598 tkr )x 30 % =
12 260 kr
513 400 kr
525 660 kr
12 260 kr
19 504 100 kr
19 516 360 kr
www.handels.gu.se
Gränsbelopp 2014/deklaration 2015
•  Lilla AB
•  Schablonregeln ger 155 650 kr
•  100 000 x SLR 2,09 % %+ 9 % = 11,09 % =
•  Kontantlön 2013 426 300 x 50 % =
11 090 kr
213 150 kr
224 240 kr
• Netto vid en utdelning på 224 240 kr =
179 392 kr
•  Mellan AB
•  100 000 x SLR 2,09 % %+ 9 % = 11,09 % =
•  3 milj kr x 50 % =
11 090 kr
1 500 000 kr
• 
1 511 090 kr
•  Grafiska Vägen Livs AB (Maxi Mölndalsvägen)
•  100 000 x SLR 2,09 % + 9 % = 11,09 % =
•  41 000 000 x 50 % =
11 090 kr
20 500 000 kr
20 511 090 kr
•  Netto vid en utdelning på 20 511 090 kr =
16 408 872 kr
www.handels.gu.se
Jämförelser
•  Om en anställd med enbart tjänsteinkomst ska ha ut lika mycket netto som ägaren till Lilla AB
krävs en lön på ca 822 747 kr vid 52 % respektive 57 % marginalskatt
•  (en ytterligare lön i skiktet (604 700 – 426 300) 178 400 ger netto 48 % = 85 632 kr)
•  (för att få ytterligare 179 392 – 85 632 = 93 760 kr netto krävs 93 760/0,43 = 218 047 kr)
•  Total bruttolön på 822 747 (426 300 + 178 400 + 218 047) krävs för samma netto
•  Om Annika Falkengren har en lön från SEB på 22 milj kr har hon en lön som överstiger ägaren
till Ica Maxi med 20 milj kr. Hennes nettoutfall på denna lön på 20 milj kr är 8 600 000 kr
(20 milj kr – 57 % x 20 milj). Jfr med 16 408 872 kr
•  Om hon skulle ha ett skattemässigt netto som är lika stort som ägaren till Ica Maxi krävs en
bruttolön på 38 160 167 kr (16 408 872/0,43)
www.handels.gu.se
Tilläggsdirektiv till 3:12-utredaren
Dir 2015:2 sid 5
•  ”Förändringarna har sammantaget medfört att reglerna blivit mer
förmånliga för verksamma delägare i fåmansföretag samtidigt som
möjligheterna till inkomstomvandling har ökat. En omständighet som
talar för att reglerna skapar stora möjligheter att ta ut kapitalbeskattad
inkomst är att de gränsbelopp som beräknas varje år är betydligt
större än de gränsbelopp som faktiskt kommer att kunna utnyttjas.”
•  ”Det är angeläget att 3:12-reglerna inte öppnar upp för sådan
inkomstomvandling som reglerna är avsedda att förhindra.”
•  ”Det finns därför anledning att göra en översyn av regelverket för att
begränsa skattemässig inkomstomvandling.”
www.handels.gu.se
Tilläggsdirektiv till 3:12-utredaren
Dir 2015:2 sid 5 - 6
•  Utredningen ska analysera lämpliga förändringar av:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Storleken på schablonbeloppet i förenklingsregeln,
Förutsättningarna för att få använda förenklingsregeln
Reglerna för beräkning av kapitalavkastning
Storleken på det lönebaserade utrymmet
Förutsättningarna för att få beräkna ett lönebaserat utrymme
Reglerna om sparat utdelningsutrymme
Takreglerna för utdelning respektive kapitalvinst, och
Skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet och
över takbeloppen
www.handels.gu.se
Vad utmynnar förslaget i?
•  Tobe Hooper tycker:
•  ”Motorsågsmassakern”
•  Mona Sahlin tycker:
•  ”Det är häftigt att betala skatt”
•  Ur internationalen:
•  ”Båd´stat och lagar oss förtrycka
•  Vi under skatter digna ner”
www.handels.gu.se