Artrapport Iaido 2015 aug

Artrapport IAIDO
Aug 2015
EM 2015
22nd European Iaido Championships 2015 sker i Berlin den23-25 oktober, se länken som
finns i lägerguiden.
De som ska vara med på seminariet och inte tillhör landslaget ska anmäla till förbundet
om deltagande eftersom vi anmäler alla som ska vara med på EM Iaido.
Final entry är den 10 september och det innebär att man ska anmäla till förbundet
senast den 27 augusti se följande länk.
http://www.kendoforbundet.se/kendo/delta-utom-tavlan-vid-ett-em/
Detta gäller också om man ska vara med på sayonarapartyt.
De som ska gradera under EM iaido 2015 använder följande länk.
http://www.kendoforbundet.se/gradering/gradering-utomlands/
SM 2015
Genomförd
DM 2015
Inga flera är rapporterade för året
Landslaget
Årets landslagsledning består av
Manager
Caroline Lindholm
Assist manager
Johan Rönndahl
Coach
Matti Pajaujis
Kapten
Martin Lindgren
Landslaget består av följande personer på EM 2015 i Berlin
mudan Tobias Kandenberg
Sölvesborgs budosällskap
mudan Tony Borgebäck
Kalmar budoklubb
mu (reserv) Anders Tyrén
Linköpings budoklubb
shodan Anna-Lena Olsson
Göteborgs budosällskap Shobukan
shodan Therese Hellborg
FSKA
nidan Johan Rönndahl
Sölvesborgs budosällskap
© 2014 Svenska Kendoförbundet.
http://www.kendoforbundet.se
Sida 1 av 3
nidan Patrik Karlsson
nidan (reserv) Andreas Mattsson
sandan Johan Andersson
sandan Joel Bergmark
sandan (reserv) Fredrik Broman
yondan Jesper Waldestål
yondan Mattias Jansson
yondan (reserv) Caroline Lindholm
godan Matti Pajaujis
godan Sida Yin
rokudan Martin Lindgren
Linköpings budoklubb
Glimminge budokan
Falkenbergs judoklubb
Shimbukan Skellefteå Budoklubb
Glimminge budokan
Falkenbergs judoklubb
Linköpings budoklubb
Linköpings budoklubb
Sölvesborgs budosällskap
FSKA
Shimbukan Skellefteå Budoklubb
Graderingar
Vi har fått en ny 5 Dan iaido till Sverige.
Grattis Sida Yin (FSKA)
och vi har fått två stycken 6:e dan:
Henrik Johansson och Jonas Nordström, från KFUM Uppsala Iaidoklubb graderade i
Yokohama 2015-08-30.
Riksläger iaido
Kommer att genomföras i Kalmar den 21-22 november genom Kalmar budoklubb som
samtidigt firat 50 årsjubileum.
Innehåll under rikslägret är alla nyheter från EM iaido 2015 och förbundets dokument samt
påbörjan av domarutbildning och självklart träning i ZENKENREN.
Graderingar upp till 3 dan kommer att genomföras. Anmälan via följande länk för de som ska
gradera.
Info kommer via facebook och på förbundets hemsida.
Utbildning
Information finns på Förbundets hemsida angående förbundets drogpolicy.
Den ligger under följande länk http://www.kendoforbundet.se/policies/ , gå gärna in och
vaccinera klubben hos RF och anmäl till förbundet när ni är klara.
© 2014 Svenska Kendoförbundet.
http://www.kendoforbundet.se
Sida 2 av 3
Övrigt
Om någon ska genomföra läger i år eller nästa år så hör av er till mig med datum, plats m.m.
så kan jag hålla kalendern aktuell. Om någon klubb ska genomföra Dangradering i år
meddela detta till förbundet eftersom vi har detta som en info till alla.
http://www.kendoforbundet.se/category/gradering/dan-graderingar/
detta gäller 1 kyu med
http://www.kendoforbundet.se/category/gradering/1-kyu-graderingar/
Läger och graderingsmöjligheter
När
Var
2015
23-26
sept
Budapest
3-4 okt
Falkenberg
23-25
okt
Berlin
EM 2015
Budapest
Ungern
23 EM 2016
Fastställd
Italien
24 EM 2017
Fastställd
2016
16 – 21
Nov
2017
Tävling
Gradering
Upp till 3 dan
Info
Kusama sensei seminar.
. Zen Ken Iaido seminar for Dojo leaders or for
Iaidoka 3.Dan and up
II. Zen Ken Iaido Seminar and Dan exam till 3.Dan
with Kusama Hanshi
För mer info föjl länken
https://docs.google.com/forms/d/16eYzIFuSQB4eo
pt6xMLk4oyKBVlKJERRG0JydsEA0ms/viewform
ZNKR Iaidoläger med Momiyama sensei
länk till eventets
Facebooksida https://www.facebook.com/events/94
9947645040657/
Länk till anmälan (med info):
https://docs.google.com/forms/d/1AfY4FFTRs_k8HP
2sPvtqBoXDuUqf7L2vFoRMb5X4A6c/viewform?c=0&
w=1&usp=send_form
Upp till 7 Dan
http://www.eic2015.de/ info kommer är lite tom på info nu
Mvh
Iaidoansvarig
Peter Höglund (S.00413)
Adress: Klackens Östergränd 17
Postadress: 302 61 Halmstad
Tel: 035-22 01 28, 0708 179 644
Epost: [email protected]
[email protected]
© 2014 Svenska Kendoförbundet.
http://www.kendoforbundet.se
Sida 3 av 3