Tranås Direkt Juni 2015

TRANÅS
INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - JUNI 2015
TRANÅS
KOMMUN
Utvecklingsstrategi 2015-2018
Hyr en el-bil!
I början av varje mandatperiod revideras
den politiska beställningen till kommunens verksamheter. Detta dokumenteras
i kommunens Utvecklingsstrategi, ett
dokument som nu finns tillgängligt på
kommunens hemsida.
Tranås kommun har nu en elbilspool med
två bilar. Under kvällar (efter kl. 17) och
helger är bilpoolen öppen för allmänheten. Läs mer på www.tranas.se/elbilspool.
Innehåll
Ny järnväg genom Tranås?
Blir det fjärrvärme till Tostås?
Ny järnväg genom Tranås?
Matrester snart i Gröna påsen
Skärmar ska sporra till lägre elförbrukning
Trafiksäkerhet
Trafikregler för Klockareplan
Fabriksgatan 3 får ny entré
Piraterna härjar åter i Sommen
Stadsvisionen tar form
Odling i staden
De har demokratin i fokus
Full fart på Epic hela sommaren
Arbetet inför Götalandsbanan fortsätter
Ny kvalitetschef i Tranås
s. 2
s. 2
s. 3
s. 3
s. 4
s. 4
s. 5
s. 5
s. 6
s. 6
s. 7
s. 7
s. 8
s. 8
På framsidan av tidningen ser ni Kiki och Carl,
fritidsledare på Epic, i skateparken.
Tranås Direkt ges ut av Tranås kommunkoncern, bestående av Tranås kommun,
Tranås Energi och Tranåsbostäder. Tranås
Direkt delas ut till samtliga hushåll i Tranås
kommun. Tidningen beräknas utkomma
med fyra nummer per år.
ANSVARIG UTGIVARE
Roger Westman
[email protected]
TEXT/FOTO
Lisa Holmquist, Åse Afvander, Tina
Lindström-Carlsson, Elin Karlsson,
Erik Hellquist, Ida Afvander.
PRODUKTION
Tranås kommun Informationsavd.
TRYCK
Norra Skåne Offset
Ja, och med en ny station. Det kan bli verklighet 2035 eller 2030 eller kanske redan 2025.
I alla fall om vi får tro på de kartor och förslag som statliga representanter visar för oss.
De vill att vi redovisar hur den nya stambanan skulle kunna dras genom kommunen och
Tranås tätort. Och var en station skulle kunna ligga. Och vilka nyttor som skulle kunna
uppstå om allt detta kom på plats här i Tranås. Vi skall försöka förutse ökningar i bostadsbyggande, befolkning och fastighetsvärden, minskade restider till arbete och mindre
påfrestningar på miljön. Allt detta för att staten skall bestämma om det är lönt att investera
i vad en ny stambana kostar.
Planeringstiden är kort. Redan 1 oktober
2015 vill staten ha svar på de frågor man
ställt till Tranås kommun. Innan dess skall
olika alternativ tas fram och beräknas ur
olika perspektiv. Vad är möjligt? Vilket alternativ ger mest nyttor? Läsaren förstår
att det är ett intensivt arbete som pågår
under ledning av vår projektledare, Per
Corshammar, och flera tjänstemän i kommunen. Se artikel i tidningen.
Slutligen skall våra politiker besluta vad
som är bäst för Tranås och skicka in det
svaret till de statliga förhandlarna. De
kommer sedan att återkomma och i en
förhandling skall bestämmas vilka åtaganden respektive part skall göra, om den
nya stambanan och stationen byggs. Det
handlar om stora investeringar även för
Tranås kommun.
Arbetet är intensivt och spännande. Trots
allt är detta en stor chans för Tranås. Med
en station på den nya järnvägen blir Tranås
en järnvägsknut där man kan byta mellan
stambanorna. Snabbtåg som kör 250 km/h
kommer att stanna i Tranås.
Södra stambanan kom till Tranås 1874.
År 1881 bodde här 990 personer, 1919 var
befolkningen 5 000 och idag är den 18 445.
Hur ser det ut om 30 år?
KONTAKTA/TIPSA OSS
Tranås Direkt, tfn. 0140-687 90
[email protected]
ROGER WESTMAN, kommunchef
Blir det fjärrvärme till Tostås?
Under våren har Tranås Energi undersökt hur intresset för fjärrvärme ser ut i Tostås. I dagarna skickas de sista offerterna ut till de 150
personerna som hört av sig.
I bostadsområdet Tostås i södra Tranås
finns ingen fjärrvärme idag. Husägarna
har valt andra uppvärmningssystem och
vattenburen värme eller direktverkande
el, kanske i kombination med en luftvärmepump, är vanliga värmekällor.
Men nu har turen i kommit till Tostås. I
början av året skickades en förfrågan om
intresse för fjärrvärmeanslutning ut och
drygt hälften av de tillfrågade nappade och
bad att få en offert på vad det skulle kosta.
Roger Sandsjoe på Tranås Energi är en av
de som den senaste månaden jobbat för
fullt med att ta fram offerter till alla som
hört av sig. Alla beräkningar är personliga
och baseras på just den aktuella villans förutsättningar. Men hur går det egentligen
till att ta fram en offert, och vad är det som
avgör vad prislappen blir?
– Vi börjar med att göra ett hembesök hos
kunden. Då tittar vi på var vi kan gräva
2 - JUNI 2015
ner fjärrvärmeledningen i trädgården, var
ledningen ska gå in i huset och var fjärrvärmecentralen ska sitta på insidan. Om
kunden ska byta från direktverkande el,
tittar vi också på hur många nya radiatorer
som behövs, eftersom det då ingår installation av ett vattenburet system i offerten,
berättar Roger.
– Utifrån dessa förutsättningar tar vi sen
fram en offert, som dels består av en installationskostnad och dels en fast anslutningsavgift på 21 000 kr. Slutsumman hos
en kund som redan har ett vattenburet system brukar hamna runt 55 000 kr inklusive
ROT-avdrag.
Roger betonar att allt ingår i installationen,
även återställning av trädgården och annat
utvändigt arbete, och att den är helt nyckelfärdig. I dagarna ska alla offerter vara utskickade och Roger berättar om vad som
blir nästa steg.
– Nu väntar vi på att de som fått sina offerter ska skicka in sina beställningsblanketter. När sista datum för detta har passerat
ser vi om det finns tillräckligt med underlag för att gå vidare med projektet och påbörja projekteringen.
Roger Sandsjoe jobbar bland annat
med fjärrvärmeprojektet i Tostås.
bild: tranås energi
Det finns f lera fördelar med fjärrvärme
tycker Roger.
kraftvärmeverket, och ett prisvärt sätt att
värma sitt hus.
– Den är bekymmersfri och driftsäker.
Dessutom är den ett bra alternativ för miljön, vi eldar ju med förnybart biobränsle i
Med det stora intresset som finns i området, ser läget för att kunna genomföra
projektet positivt ut!
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
TRAMAN växer!
Tranås Energi har flera pågående
utbyggnadsprojekt inom fibernätet
TRAMAN. Under året ska över
200 villor på Söder, i Stoeryd och i
Sommen anslutas.
Kulturresidens i Tranås
I sommar fylls Tranås av kreativa människor under Kultiveras olika
residens. Projekt med workshops, dans och musik inleder sommaren.
Hela augusti ägnas åt konstresidens med internationella konstnärer.
Läs mer på www.kulturresidens.se
Matrester snart i Gröna påsen
I höst införs ett nytt sopsorteringssystem i Tranås. Matavfall ska
slängas i den gröna plastpåsen.
En optisk anläggning i Vetlanda
sorterar påsarna och omvandlar
resterna till gödsel och energi.
Emelie Emanuelson och hennes kollegor
Anna Samson och Emma Ross på samhällsbyggnadsförvaltningen i Tranås kommun är i full fart med informationsarbetet
kring det nya sopsorteringssystemet som
startar i höst.
– Det är informationsarbetet som är viktigast nu. Sopsorteringssystemet är ett enkelt och smidigt sätt för att folk inte ska
behöva göra en stor förändring. Och sopbilarna behöver inte bytas ut, säger Emelie
Emanuelson, energisamordnare på Miljö
och Hälsa och projektledare för införandet
av matavfallsinsamlingen. Hon fortsätter:
– Vi kör en kampanj som heter Bra skräp
och har en Facebooksida som heter ”Bra
skräp i Tranås”. Vi vill informera om miljövinsten och att hushållen verkligen gör
nytta när de sorterar avfall så att allt kommer på rätt ställe. Facebooksidan blir en
kanal med löpande information och direkt
respons där Tranåsborna kan ställa frågor
och få svar. Det kommer även att finnas
information på Tranås kommuns hemsida.
Viktigt att sortera rätt
Sopsorteringssystemet bygger på att allt
matavfall sorteras i gröna plastpåsar och
hämtas upp av sopbilen. Därefter sorteras
de med hjälp av kameror i en optisk sorteringsanläggning som ligger i Vetlanda.
– Det som hushållen ska tänka på är att
sortera noga och rätt i köket. Matavfallet
ska slängas i den gröna påsen. Påsen slängs
i samma tunna som brännbart. Det får inte
längre vara något löst avfall i soptunnan.
Allt måste läggas i påsar, annars blir det
problem i sorteringen. Att slå dubbelknut
på alla påsarna är viktigt så att de inte öppnar sig, berättar Emelie.
Information och gröna påsar
Alla hushåll i Tranås kommun kommer att
få ett startkit med påsar och en informationsbroschyr. Påsarna kommer att vara
gratis och delas ut av sopåkarna. Hyresgäster kommer att få information och påsar
via sin hyresvärd.
Anna Samson, Emelie Emanuelson och Emma Ross,
samhällsbyggnadsförvaltningen Tranås kommun,
jobbar med informationsarbetet kring det nya sopsorteringssystemet som införs i höst.
som går att äta. Gör en middag på rester!
Men blast och potatisskal blir alltid över
ändå, menar Emelie och fortsätter:
– I tredje hand är det återvinning som gäl-
– Det är inte så svårt för hushållen. Har
man fått sina påsar är det bara att börja
sortera, menar Emelie.
Gröna påsen med matrester
slängs i samma soptunna som
brännbart. Emelie Emanuelson
är projektledare för införandet av
matavfallsinsamlingen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Biogasen används till fordonsbränsle och
biogödsel används som gödning på åkermark. Tranås kommun har som mål att
samla in 50 procent av matavfallet. En
matavfallspåse på två kilo gör att man kan
köra en biogasbil 2,5 kilometer.
– Om vi når våra uppsatta mål för matavfallsinsamlingen i Tranås skulle en biogasbil kunna köra 30 varv runt jorden, avslutar Emelie.
Hållbart samhälle i fokus
Att minska mängden avfall, återbruka och
återvinna är viktiga delar på vägen till ett
hållbart samhälle och att samla in matavfall som blir till biogas är en del av den utvecklingen.
– Prio ett är att minska avfallet. Köp inte
hem mer än du tänker äta upp. Prio två
enligt avfallshierarkin är återanvändning.
Vi vill ju inte att hushållen ska slänga mat
ler. Av matresterna som ändå slängs görs
biogas och biogödsel, alltså blir det både
återvinning och energiåtervinning av tranåsbornas matrester.
TIPS!
Från oktober i år ska matavfallet
slängas i den gröna påsen.
På Facebooksidan ”Bra skräp
i Tranås” kan du få svar på
dina frågor om återvinning.
Skärmar ska sporra till lägre elförbrukning
Tranås kommun vill få ner energianvändningen. Därför provar man
nu att visa energiförbrukningen på
väggmonterade skärmar i stadshuset och på utvalda skolor.
Stadshuset, Ängarydsskolan samt högstadiet på Junkaremålsskolan har sedan i
våras skärmar som visar hur mycket energi
som används.
– Huvudorsaken är att vi vill spara energi.
Det sitter en skärm som visar hur energianvändningen ser ut just nu och ett genomsnitt av tidigare förbrukning, berättar
Fredrik Skaghammar, miljöchef på Tranås
kommun och fortsätter:
– Man får en direkt återkoppling, släcker man alla lamporna i stadshuset så har
staplarna minskat på skärmen. Vi hoppas
kunna spara 10-15 procent av energiförbrukningen.
Statistik som sporrar
Fredrik berättar att skärmarna sitter vid
utgångarna, så att folk som går förbi regelbundet kan reflektera och bidra till att energiförbrukningen blir så låg som möjligt.
– Tanken är att det ska sätta igång en process. Det är ett nytt sätt att få medarbetare
och besökare medvetna om sin energianvändning och att de faktiskt kan påverka
energiförbrukningen genom sitt beteende.
Det kan vara att man gör enkla saker som
att släcka sin datorskärm, lampan eller att
siste man stänger av kopiatorn, säger Fredrik och fortsätter:
– Det går att få ut mycket statistik, tanken
är att man ska bli sporrad när man ser att
det blivit bättre. Skolorna kan tävla mot
varandra om vem som sänkt sin förbrukning och sparat mest. På skolan är det
spännande för det kommer nya elever hela
tiden.
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
Socialtjänsten i Tranås söker:
Unga medarbetare
Är du 19-24 år och arbetssökande? Då kan du bli en
av de ca 25 personer som
kommer anställas i höst.
Läs mer: www.tranas.se/jobb
Fredrik Skaghammar visar en av
skärmarna i Stadshuset.
fotograf: ida afvander
JUNI 2015 - 3
Årets Ledstjärnor
2015
Cecilia Axelsson, rektor på Junkaremålsskolan, har fått utmärkelsen
Årets Ledstjärna 2015.
Ungdomsverksamheten Epic och
Familjeverksamheten, kom på
delad andra plats.
Digital agenda för Tranås kommun
Sedan en tid tillbaka har Tranås kommun arbetat med att ta fram en Digital agenda. Syftet med
agendan är att samla alla pågående och planerade e-strategiska aktiviteter samt IT- och kommunikationsaktiviteter i en sammanhållen strategi. Tranås kommun vill optimera samordningen,
planeringen, prioriteringen och finansieringen mellan förvaltningarnas olika IT-projekt. Agendan är
även koordinerad mot de digitala agendor som finns för region Jönköping, Sverige och Europa.
Tranås kommuns Digitala agendan gäller för perioden 2015-2018.
@

Trafiksäkerhet
Allmänheten har påpekat för kommunen att de upplever att trafikregler inte följs i allmänhet och
speciellt inte i rondeller. I det här
numret av Tranås Direkt har vi därför valt att lägga lite extra fokus
på vilka regler som gäller i olika
sammanhang.
Trafiksäkerhet är alltid en aktuell fråga och
under vecka 38 i höst så lyfts frågan lite
extra då det är internationell trafiksäkerhetsvecka.
– Vi kommer, liksom förra året, att ordna
en trafiksäkerhetsdag för alla elever i årskurs 8 i Tranås, berättar Marcus Lindholm,
säkerhetssamordnare i Tranås kommun.
Det innebär att eleverna får lyssna till
representanter från NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande),
räddningstjänst, polis samt ambulanspersonal. Eleverna kommer att få se utryck-
ningsfordon och dess utrustning på nära
håll. Dessutom får de gå en tipspromenad
med frågor som rör trafiksäkerhet.
– Lördagen den 19 september kommer det
att vara öppet hus på Säkerhetscentrum
där trafiksäkerhet kommer att vara i fokus
under dagen. Vi kommer bl.a. att visa upp
våra utryckningsfordon och ha en tipspromenad i och runt Säkerhetscentrum.
Under dagen finns också tillfälle att prova
på hur det känns att krocka i en så kallad
”krocksläde”, säger Marcus och fortsätter:
– Vår förhoppning är att allmänheten kommer och besöker oss och tar del av vad vi
inom räddningstjänsten arbetar med, för
att få alla invånare att känna sig trygga. Vi
berättar gärna hur vi arbetar förebyggande
och hur man själv kan förebygga olyckor.
Informationen är sammanställd av Tranås
kommun tillsammans med Polismyndigheten och Transportstyrelsen.
”Ett övergångsställe är
bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller
av en polisman.”
Trafikregler för Klockareplan
»» Högertrafik gäller för alla fordon, även cyklar.
»» Fordonsförare och gående ska samverka med varandra under ömsesidigt
hänsynstagande.
»» Fordonsförare ska ge gående möjlighet att passera över Klockareplan.
»» Gående ska korsa körbanorna och cykelbana utan onödigt dröjsmål.
»» Rekommenderad hastighet 30 km/tim.
»» Cyklar bör parkeras på särskilt anordnade uppställningsplatser för cyklar.
»» Lastning/lossning eller på/avstigning får utföras på Klockareplan, så länge
som övrig trafik inte onödigtvis hindras eller störs, med undantag där det är
parkeringsförbudzon.
Att köra i
cirkulationsplats
Du har alltid väjningsplikt mot fordon
som redan är i cirkulationen.
På väg in i cirkulationen: Det finns
inget krav på att ge tecken vid infart
eftersom det endast finns ett val av
körriktning.
På väg ut ur cirkulationen: När du kör
ut ur cirkulationen ska du ge tecken till
höger.
Övergångsställe
Vem är gående?
Vem är fordonsförare?
Väjningsplikt innebär:
Ett övergångsställe är ”en del av en
väg som är avsedd att användas av
gående för att korsa en körbana eller
en cykelbana och som anges med
vägmarkering eller vägmärke.”
Gående är den som går. Bestämmelser
om gående gäller även för den som:
Fordonsförare är den som för ett
fordon, dvs. en ”anordning på hjul,
band eller medar”. Bestämmelser om
fordonsförare gäller även för den som:
»» att du i god tid ska sänka
hastigheten eller stanna
»» att du får köra vidare endast om
det kan ske utan fara eller hinder
Ibland är övergångsstället upphöjt för
att fordon ska köra sakta.
Ett övergångsställe är obevakat om
trafiken inte regleras med trafiksignaler
eller av en polisman.
4 - JUNI 2015
»» åker rullskidor, rullskridskor
eller spark
»» leder cykel, moped eller
motorcykel
»» skjuter barnvagn eller rullstol
»» åker rullstol eller själv kör
rullstol i gångfart
»» rider
»» leder eller driver kreatur
Illustrationer från: Transportstyrelsen. Gå in på
www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Vag
för att se Transportstyrelsens övriga publikationer.
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
Den 21-23 augusti anordnas street festivalen
”Epic Street” för första gången. Dagarna kommer
bjuda på skate, dans, musik, DJ, parkour, hopprep,
BMX, frisbee, workshops, konsert med rapparen
Allyawan och mycket mera.
Vi syns vid Gapet och skateparken!
Det här gäller vid ett obevakat
övergångsställe för gående
Det här gäller vid ett obevakat
övergångsställe för fordon
»» Du ska ta hänsyn till fordonens hastighet och hur nära de är när du ska
gå ut på ett övergångsställe.
»» Du ska korsa körbana eller cykelbana utan onödigt dröjsmål.
»» Du har väjningsplikt mot gående
som har gått ut på eller just ska gå
ut på ett obevakat övergångsställe.
»» Du ska anpassa körningen så att du
inte behöver stanna på övergångsstället.
Allyawan
22 augusti
Nya Sommarboken är en satsning som ska
få alla tranåsbor att läsa mer. Sommarboken
är del av Läsvågen, ett läsfrämjande projekt
inom Götabiblioteken.
Läs mer på: www.tranas.se/bibliotek
Fabriksgatan 3 får ny entré
Göran framför den nya entrén.
Det här gäller när gående korsar väg utan övergångsställe
Det här gäller vid ett bevakat
övergångsställe för fordon
Nu har entrén till Fabriksgatan 3
anpassats i sin tillgänglighet. En
ramp i kombination med en trappa
har byggts för att boende enklare
ska ta sig in och ut ur byggnaden.
– Vi är i slutskedet. Nu återstår arbete med
ytskikt och golvplattor inomhus som tar
lite tid på grund av uttorkning av betong,
berättar Göran Lorentzi, projektansvarig
på Tranåsbostäder.
Tranåsbostäder arbetar kontinuerligt med
underhållsarbeten och Fabriksgatan 3 är
en del av det arbetet.
»» Om det inte innebär någon fara eller
något hinder för trafiken får du korsa
körbana eller cykelbana även om
det inte finns något övergångsställe.
»» Du ska korsa en cykelbana eller körbana tvärs över och helst i närheten
av en korsning.
»» Gå över utan onödigt dröjsmål.
Parkering vid övergångsställe
»» Du ska följa trafiksignalerna.
»» Du ska ge gående, som på rätt sätt
gått ut på ett bevakat övergångsställe, möjlighet att passera. Det
gäller även om du får korsa övergångsstället enligt trafiksignalerna.
»» När du har svängt i en korsning ska
du köra med låg hastighet. Du har
väjningsplikt mot gående, som på
rätt sätt har gått ut på eller just ska
gå ut på övergångsstället.
Omkörning vid övergångsställe
fotograf: armida hovbrandt
Piraterna härjar åter i Sommen
För tredje året i rad visas barnoch familjemusikalen Kapten
Nemmos pirater på Torpön och i
år även i Hembygdsparken. Det
här året blir det nya och dråpliga
äventyr med de åtta ombord.
– Det är nya äventyr varje år. I år handlar det om hur vissa av piraterna kom att
hamna på piratskeppet Svarta Sara. Man
får till exempel reda på hur Carmen och
Turid, som senare får namnet Oturid, kom
ombord, säger manusförfattaren och regissören Leif Fransson. Han fortsätter:
10 m
Du får inte stanna eller parkera på ett
övergångsställe eller närmare än 10
meter före ett övergångsställe. Det
gäller både bevakade och obevakade
övergångsställen.
Du får inte köra om strax före eller på
ett obevakat övergångsställe.
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
– Vi håller även på att titta på tillgängligheten i kvarteret Södra Dalen 9, med
adress Falkgatan 9. Arbetet kommer att
genomföras under 2016.
Skådespelarna i ”Kapten Nemmos
pirater - Till havs”.
Det händer en hel del på piratskeppet
Svarta Sara i sommar.
10 m
– Vi har tidigare, under 2013-2014, stamrenoverat badrum och kök samt förbättrat tillgängligheten till badrummen i de 55
lägenheterna. Entrén är det sista vi gör i
arbetet med att färdigställa underhållsarbetet. Det har varit för branta lutningar till
entrén och därför valde vi att göra den här
satsningen på drygt en halv miljon kronor
som möjliggör en förbättrad tillgänglighet,
berättar Göran och avslutar:
– Det är väldigt klantiga pirater. Aktar
Khan, kock på båten, ställer till det men
jag berättar inte hur. Smygande Fisen har
alltid funnits och använder sig av ett speciellt vapen mot fienden. Förutom den
vresige Kapten Nemmos finns även Jenny, Kölhalarn och Annie. Kölhalarn vill
ständigt dela ut straff och inga metoder är
tillräckligt hemska, och Annie håller med.
Pirater och medarbetare
Leif Fransson är manusförfattare och
regissör och Joakim Ahlstrand är medregissör. Tio ungdomar har musikalen som
sommarjobb, åtta är skådespelare och två
sköter ljud och ljus på föreställningarna.
– De f lesta är gymnasieungdomar som
går på Estet- och teaterlinjen i Tranås och
några av dem är med i föreställningen för
andra året i rad, berättar Leif och avslutar:
– Ungdomarna tycker det är så roligt och
därför har några av dem har startat en fristående teatergrupp som kommer att sätta
upp olika föreställningar i vinter.
Barnmusikalens visas:
På Torpöns färjeläge:
Tisdagar kl.11-12 hela juli.
I Hembygdsparken (i stort tält):
Torsdagar kl. 11-12 hela juli.
Musikalen riktar sig till barn från sex
år och ses med fördel i vuxet sällskap.
Biljetter köps på Tranås Direkt,
Storgatan 22, tel. 0140-687 90.
JUNI 2015 - 5
Stadsvandring i Tranås
Ta en ångbåtstur på sjön Sommen!
Följ spåren efter Fritiof Nilsson Piraten, Ove Fundin, Hylands hörna,
m.fl. Den guidade vandringen startar med lyxig frukost på Badhotellet.
Pris: 175 kr inkl. frukostbuffé. Endast förköp.
8/7 Berättarkryssning med Johan Birath
15/7 Grillkväll på Torpön
12/8 Allsångskväll med Peter och Lasse Johansson
Datum: 8/7, 25/7, 5/8, 15/8 och 12/9
Bokning: Tranås Turistbyrå, tel 0140-687 90
Övriga turer och charter: www.boxholm2.com
Biljett: köps via Tranås Direkt/Turistbyrå 0140-687 90, Storgatan 22.
Vi tar även emot gruppbokningar på andra tider.
Stadsvisionen tar form
Bryggan vid Stadshuset är klar.
Östanåparken rustas upp och görs
mer tillgänglig med en gång- och
cykelbro. Tranåsborna bjuds in till
att komma med idéer kring stadens utformning.
utredningsingenjör på VA- och gatuavdelningen. Han fortsätter:
Den nya bryggan vid stadshuset är färdigställd och planerna på att göra bryggor på
den västra sidan av Svartån nedanför torget
är i full gång. Tanken är att försköna, öka
kontakten med vattnet och göra området
mer stadsmässigt. En ny gång- och cykelbro kommer att förbinda staden via Östanåparken med de södra delarna.
Östanåparken öppnar upp
Restaureringen av Östanåparken, som
köptes av Tranås kommun förra året, har
påbörjats. Nya parkbänkar, papperskorgar
och hundlatriner har satts upp. Parkchef
Lars Sundin är ansvarig för åtgärderna i
Östanåparken.
– Bryggorna har blivit ett lyft både gestaltningsmässigt och funktionsmässigt. Den
nya belysningen i parken och med belysning i bänkarna hoppas jag kommer att
tilltala besökare och öka attraktionen för
att vistas i parken, säger Joakim Lindh,
– Den nya gång- och cykelbron över
Svartån vid Råsvägen till Östanåparken är
försenad men förhoppningen är ett färdigställande till våren 2016.
– Vi har röjt, rensat bort sly och tagit bort
en del träd. Man planterade nya träd i början på 1900-talet, det var blodbok, vanlig
bok, lönn, blodlönn och hängande bokar.
Vi försöker göra så att de kommer fram
bättre, vi vill gärna ha en bokskog i parken,
berättar Lars och fortsätter:
Brygga med upplysta bänkar
vid stadshuset.
fotograf: kristofer jonsson
– Nu kan parken nyttjas mycket mer än på
många år. Vi har lagt flis på stigarna i parken. På sikt planerar vi att bygga spänger
så att man kan gå från den nya bron till den
gamla och eventuellt kommer fiskeplattformer att byggas utmed sträckan.
– Det fanns en gammal bollplan som inte
använts på 40 år, den ytan klipper vi så att
man kan ha lite trevligt där. Vi kommer
att göra en lite trevligare entré genom att
bland annat plantera rhododendron. Vi
kommer också att fixa grillplatser.
Ny belysning
Belysningen längs med det gamla gång­
stråket byts ut. En ny belysning skall installeras utmed den nya gång- och cykelvägen.
Lars Sundin vid den nyanlagda
vägen i Östanå parken.
– Det är inte helt problemfritt då vägen
går genom ett nästan bottenlöst kärr.
Vi samarbetar med Tranås Energi för att
lösa detta, säger Lars.
Medborgardialog önskas
Syftet med Tranås Stadsvision är att få
förslag till stans framtida struktur och
utformning med ett perspektiv på 30 år.
Människan i centrum är ett genomgående
tema för stadsvisionen. Arkitekt Susanna
Alexandersson ansvarar för planer, strategi
och medborgardialog i syfte att utveckla
Östanåparken.
– Vi var på ett studiebesök i Tjörns kommun i höstas eftersom de jobbar mycket
med medborgardialoger. Inspirerade av
dem tänkte vi bland annat åka ut till några av förskolorna för att få dem engagerade
och tycka till om parken. Vi kommer också
att vända oss till våra pensionärsorganisationer som nyttjar vår natur mycket. Det
finns en hel del kunskaper att hämta in,
berättar Susanna och fortsätter:
– Under hösten kommer vi att samla in
idéer och sedan sammanställa ett förslag
som ska presenteras i början av nästa år.
Odling i staden
Vid Mårdastugan odlas både växter och gemenskap. Stugan renoveras, gärdsgården är klar och
perennrabatten är på gång. Fler
besökare och odlingsintresserade
välkomnas.
Mårdastugan på Ängaryds gamla idrottsplats håller på att rustas upp. Stugan ägs av
Kultur- och fritidsförvaltningen och sköts
sedan förra året av Omställning Tranås.
Trädgården har planats ut och stugan
kommer att få nya tidsenliga fönster.
– Förra säsongen gick åt till att fundera och
planera, men nu har vi klart för oss hur vi
vill ha det. När vi fick huset var vi väldigt
fokuserade på stadsodling men sen blev
huset mer intressant, vi ville återskapa
det gamla, berättar Elisabeth Linderfalk
som ansvarar för projektet i Omställning
Tranås. Hon fortsätter:
– Pensionärer, murare och snickare håller
på med renovering av stugan. Vi har hägnat in tomten med en gärdsgård för att få
det mer inbjudande. Och vi har kommit
fram till att det behövs sittplatser.
6 - JUNI 2015
Gamla perenner önskas
Rabatten intill boningshuset är på gång att
fyllas med gammaldags perenner.
– Vi försöker hitta gamla perenner och
återskapa en trädgård från början av
1900-talet. Vi har fått en del och tar tacksamt emot fler plantor som folk måste dela
på i sina trädgårdar, säger Elisabeth.
Mårdastugan i vårskrud.
fotograf: elisabeth linderfalk
Odlingsentusiaster sökes
Hur mycket odlingsytor det kommer att bli
vid Mårdastugan beror på intresse.
– Vi söker folk som har ett intresse och engagemang. Det finns möjligheter att odla
för dem som vill och medlemsavgiften är
frivillig. Vi har redan några eldsjälar som
håller på med perennrabatten, säger Elisabeth och fortsätter:
– Även om man inte odlar, så kan komma
hit. Gemenskapen är det viktiga. Vi kommer att fortsätta med våra arbetsträffar på
tisdagsförmiddagarna och på torsdagar
klockan 17-19 har Slöjdföreningen stick­
café, då kan man komma och hälsa på.
Läs mer på: omställningtranas.se
Elisabeth Linderfalk vid nya
gärdsgården.
fotograf: agneta fransson
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
Konstutställningar
Björn Bengtson:
Skogsrapport.
Tranås Stadshus,
26 juni-7 aug.
Skisser och teckningar, av Elin Redin,
Morgan Johansson & Hasti Radpour, Stadsbiblioteket, 14 aug - 5 sep. Tre konstnärer
från Linköping fångar konstresidenset, dess
deltagare och Tranås med sina teckningar i en
utställning som lever och förändras med tiden!
Hasti Radpour: ID Eriksbergs Museum,
22 aug-11 sep.
Graffiti, utställning i
Tranås Stadshus,
25 aug - 25 sep. Några
av Europas vassaste
graffitikonstnärer från
Barcelona och Sverige
ger en utställning med
nyskapad graffiti!
De har demokratin i fokus
Demokratikommittén ser till att
grundlagarna och de mänskliga
rättigheterna följs av Tranås kommun. Ungdomsinflytande och
medborgardialog är två ämnen
som står på agendan.
Demokratikommittén är en beredning direkt underställd kommunfullmäktige med
uppgift att hålla koll på att grundlagarna
och de överenskommelser som Sverige har
tecknat gällande de mänskliga rättigheterna följs. Demokratikommittén består av
elva partirepresentanter.
– I vårt arbete följer vi också den politiska
organisationen och vi yttrar oss i ärenden
med bäring på demokrati, det kan gälla
motioner och liknande. Vi kan även väcka
frågor och lägga förslag till beslut inom demokratiområdet. Om det görs en förändring i den politiska organisationen följer vi
upp hur det fungerat, berättar Demokratikommitténs ordförande Per Ulfsbo.
Han fortsätter:
– Vi följde till exempel upp arbetet med
kommunens samverkan med de funktionsnedsatta. Det visade sig att den nuvarande modellen inte fungerade så bra. Därför lade vi ett nytt förslag vilket lett till att
Rådet för funktionsnedsatta har sjösatts.
Elever bjuds in
Varje vår bjuder Demokratikommittén in
samtliga tranås-elever i åttonde klass till
Diskuss-dagen.
– Då kommer alla åttondeklassare till
stadshuset för att träffa politiker och träna
på att sitta i kommunfullmäktige. De har
också en brainstormingaktivitet där de får
komma med idéer på förbättringar som de
vill se här i stan, berättar Per och fortsätter:
– Eleverna brukar vara väldigt nyfikna och
intresserade.
Demokratikommittén kommer bland
annat att titta på hur det nya budgetsystemet fungerar.
– Vi ska även se hur IT och sociala medier
fungerar ur demokratisynpunkt och diskutera frågeställningar som kan finnas. Vi
håller ett öga på hur kommunens hemsida
fungerar, hur mycket man kan åstadkomma med till exempel e-tjänster. Vi följer
utvecklingen på andra håll i landet så att
vi är någorlunda med i Tranås kommun,
berättar Per och fortsätter:
– Vi kommer att fortsätta jobba med ungdomsinflytandefrågorna och, om vi hinner
med, även titta på äldreinflytandefrågorna.
Medborgardialog
Demokratikommittén har sedan tidigare
ett uppdrag att utreda hur man kan bli
bättre på medborgardialog i Tranås kommun.
– Ett exempel är att vi ska samverka med
plan- och byggavdelningen om vad medborgarna vill se i Östanåparken. Vi ska diskutera olika sätt att engagera medborgarna
till att komma med idéer och synpunkter.
Det kan vara genom att fråga olika organisationer, pensionärsföreningar, barn i olika
årsklasser vad de vill ha ut av parken, säger
Per och avslutar:
– Om man har synpunkter och idéer på
demokratifrågor kan man kontakta någon
av oss i Demokratikommittén, kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida.
Demokratikommittén.
Full fart på Epic hela sommaren
Antalet ungdomar som besöker
Epic ökar och nu är husvagnen ute
för säsongen. Nyligen belönades
ungdomsverksamheten med en
delad andraplats som Årets Ledstjärna i Tranås kommun.
Besöksantalet till den kommunala ungdomsverksamheten Epic ökade från 4 300
under 2013 till drygt 6 700 förra året.
de ingår i ett sammanhang och har möjlighet att påverka verksamheten.
– Vi vill att ungdomarna ska vara producenter i en kreativ anda istället för konsumenter. Det kan vara att någon frågar om
vi kan göra en turnering av något slag. Då
samlar de ihop några kompisar, gör ett turneringsschema och så är de igång. Man får
inte göra det för komplicerat.
– Det ser ännu bättre ut i år så här långt,
berättar Sören Hjalmar och fortsätter:
– Vi har funnits i fyra år och det tar ett tag
att etablera sig och bli kända bland Tranås
unga. Fler ungdomar har engagerat sig under det sista året och på så vis har vi gjort
fler arrangemang tillsammans.
Epics husvagn rullar vid fint väder
För andra året i rad rullar Epics husvagn
runt i Tranås och kommer att ställas upp
vid Gapskrattet, Skateparken och i Hätte.
Ungdomsverksamheten prisades
På Epic jobbar fritidsledarna Camilla Berg,
Carl ”Totte” Edin, Kiki Helmin och Linus
Jakobsson samt föreståndaren Sören Hjalmar. I maj fick Epic delat andrapris som
Årets Ledstjärna av Tranås kommun.
– Då gör vi mer spontana aktiviteter med
ungdomarna. Vi kan också prata om livet
i smått och stort med dem, det som ung-
– Det är alltid kul att bli uppmärksammad,
vi är ett härligt gäng med stor blandad
kompetens. Det är viktigt för oss att alla
blir sedda när de besöker oss. Det högsta
betyg vi kan få är att ungdomarna är ännu
nöjdare med oss, de är våra kunder, det betyder allra mest, berättar Sören.
Sören berättar att Epic jobbar mycket med
delaktighet, att ungdomarna ska känna att
domarna uppfattar som glädje- eller sorgeämnen beroende på vilket humör de är på.
Sommarens aktiviteter
Från i år administreras sportlovs- och sommarkul-programmen av Epic.
– Föreningslivet ställer upp ett antal veckor
med olika aktiviteter. Det blir många skolbarn som anmäler sig för att ha något kul
att göra på sommarlovet, berättar Sören.
Den 10 juli visas gratis utomhusbio vid
Gapskrattet.
– Det arrangerar vi tillsammans med kom-
munens ungdomsråd som valt ut en del
filmer. De som gillat Epics ungdomsverksamhet på Facebook får vara med och rösta
på vilken film som ska visas. Hela familjen
är välkommen. Filmen visas sista fredagen
innan vi stänger ungdomsverksamheten i
tre veckor, säger Sören.
21-23 augusti arrangeras Epic Street.
– Då kommer vi att ha olika workshops
och aktiviteter med olika street art-former,
bland annat skateboard, dans och BMX.
Det kommer att finnas massor med grejer
att göra, avslutar Sören.
– Det började vi med eftersom besökssiffrorna gick ner ganska kraftigt när det
började bli fint väder, berättar Sören och
fortsätter:
Ungdomsgården Epic
Besöksadress: Storgatan 22, Tranås
Öppettider: tisdag – torsdag 16-21,
fredag 17-23:30.
Läs mer och få information om var
husvagnen står på:
Facebook.com/epicungdomsgard
Epics ungdomsverksamhet vänder sig
till ungdomar från 13 till 19 år.
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN
Medarbetarna på Epic.
fotograf: erik hellquist
JUNI 2015 - 7
Arbetet inför Götalandsbanan fortsätter
Tranås växer och kommer närmare den globala arbetsmarknaden
med Götalandsbanan. Redan om
tio till femton år kan den nya höghastighetsjärnvägen bli verklighet.
– Några höghastighetståg kommer kanske
bara att stanna i Jönköping, då har man
tillgodosett storstädernas resandebehov.
Men mellanmarknaden är lika stor som
ändpunktsmarknaden, menar Per och
fortsätter:
I slutet av maj höll järnvägsingenjör Per
Corshammar och oppositionsrådet Mikael Stenquist ett informationsmöte om
Götalandsbanan, den nya höghastighetsjärnvägen, och Sverigeförhandlingen på
biblioteket i Tranås.
– Det kommer säkert att stanna tåg en
gång i timmen i framtiden. Tranås är
kopplingspunkten till södra stambanan, så
det kommer även att bli en ren bytespunkt
för många personer.
– Det var lite drygt trettio personer på plats
och det togs emot positivt. Staten har bestämt att det ska byggas en höghastighetsjärnväg i Sverige. För Tranås blir det dyrt,
det är kommunerna själva som ska betala
stationerna. I gengäld kommer staten att
subventionera bostadsbyggandet som
kontrakteras mellan staten och kommunen, berättar Per som är projektledare för
Tranås kommun i Sverigeförhandlingen.
Han fortsätter:
– Tranås har idealavstånd till Linköping
och Jönköping. Och på en timme och 20
minuter kommer man vidare till Stockholm eller Malmö, det gör att man helt
plötsligt blir tillgänglig på den globala arbetsmarknaden, menar Per och fortsätter:
– För Tranås del säger prognoserna som
jag jobbar med att befolkningen växer från
18 000 till 30 000 personer.
Kopplingspunkt Tranås
Höghastighetsjärnvägen, som förmodas
vara i drift 2035 kommer att innebära en
restid på två timmar mellan Stockholm
och Göteborg och 2,5 timmar mellan
Stockholm och Malmö.
Med den nya järnvägen kommer det att ta
15 till 20 minuter att åka från Tranås till
Jönköping eller Linköping.
– Den här höghastighetsjärnvägen säkrar
också möjligheterna för unga att bo kvar
i Tranås, att få tillgång till bra utbildning
och kvalificerade arbeten. Det föder väldigt mycket positiva effekter och möjligheter för varje individ att få del av den globala
utvecklingen.
Underlag till Sverigeförhandlingen
Just nu jobbar Tranås kommun för fullt
med att ta fram faktaunderlag om Tranås
till Sverigeförhandlingen.
– Det som pågår nu är att
vi försöker hitta en korridor
mellan Linköping och Jönköping som passar Tranås.
Det gör vi i samverkan med
angränsande kommuner
och tillgodoser deras önskemål. Den 31 juli ska vi ha
genomfört beräkningarna
för Sverigeförhandlingen.
Då ska vi redovisa vilken
samhällsekonomisk nytta
vi får med en höghastighetsjärnväg i Tranås kommun, säger Per.
Per Corshammar, oppositionsrådet Mikael Stenquist
och kommunchef Roger
Westman var i Shanghai i
våras på en studieresa om
framtidens järnväg.
Per Corshammar.
fotograf: mattssons foto
– Vi fick reda på hur man
bygger stationer, hur man
tänker kring höghastighetståg i Kina och vi fick
provåka. Vi gjorde en film
om en tiokrona balanseran-
Höghastighetsjärnväg finns bland annat i Frankrike.
fotograf: anna modin, sverigeförhandlingen
des på högkant på ett tåg som körde i 300
kilometer i timmen. Den filmen ligger på
Youtube, berättar Per.
Efter den 31 juli när förslaget lämnats in är
det dags att planera stationsläget i Tranås.
– Första kvartalet 2016 börjar förhandling
mellan stat och kommun, då ska kartan
med stationsläget vara klar. Första kvartalet 2017 är det kontraktsskrivning mellan
stat och kommun om de åtagande som
bestäms, berättar Per och fortsätter:
– Det definitiva beslutet om en höghastighetsjärnväg ska tas första kvartalet 2018.
Förhoppningsvis har vi tåg redan år 20252030.
Vill engagera Tranåsborna
Per ser gärna att medborgarna engagerar
sig i Sverigeförhandlingen och försöker
lära sig så mycket som möjligt.
– Vi kommer att aktivera stadsborna i
Tranås kommun under hösten, grundskolan och allmänheten, berättar Per och
fortsätter:
– Man kan läsa om höghastighetståg i andra länder, ta ett interrailkort och åka ut i
Europa, fantisera över vad det kan bli för
nyttor. 2024 öppnar linjen Beijing-Moskva,
den kostar tvåtusen miljarder att bygga. Då
kommer det att bli en höghastighetsjärnväg som går från Europa till Kina och det
kommer att öppna fler möjligheter för oss.
Stor satsning i landet
Roberto Bauducco är utredningssekreterare på Sverigeförhandlingen.
– Sverigeförhandlingen började sitt arbete sommaren 2014 efter det att den förra
regeringen presenterat satsningen i Almedalen. Det handlar inte bara om en ny
höghastighetsjärnväg, det är bostadsbyggande, storstadssatsningar, järnväg i norr,
cykelvägar och värdeåterföring, med mera,
berättar Roberto.
Sverigeförhandlingen har bett kommunerna om en analys av de nyttor som tillkommer som följd av infrastrukturinvesteringarna fram till 2035.
– Nyttorna och de framtida utvecklingsplanerna från kommuner och regioner kommer att vara ett viktigt underlag i nästa års
förhandlingar. Vårt jobb är att förhandla
om hur investeringarna ska finansieras och
hur järnvägen ska dras. Vi ska inte planera
eller bygga själva höghastighetsjärnvägen,
det är Trafikverket som gör det, avslutar
Roberto.
Mer om höghastighetsjärnvägen
Ett klipp från tågresan i Shanghai:
Youtube: High Speed Train comfort
quality balance coin
Läs mer på:
www.sverigeforhandlingen.se
Twitter.com/sweforhandling
Ny kvalitetschef i Tranås
I början av sommaren utnämndes
Rosie-Marie Fors till kvalitetschef
i Tranås kommun.
2012 inledde Tranås kommun en satsning
på kvalitetsförbättringar och för ett år sedan infördes en projektorganisation som
ska driva arbetet vidare med ständiga förbättringar och införande av kvalitetsledningssystem.
– Jag har varit med i projektet från början.
Nu har verksamheten utvecklats och därför infördes tjänsten kvalitetschef, berättar
Rosie-Marie Fors som nu är både kvalitetsoch ekonomichef.
Varför gör kommunen denna satsning?
– Många externa organisationer är redan
kvalitetssäkrade och nu börjar det ställas
sådana krav på kommunen. Alla i kom-
8 - JUNI 2015
munen är igång med kvalitetsarbetet
litegrann och socialtjänsten jobbar lite
aktivare för att anpassa sig till de krav som
redan finns. När det är infört så tittar vi på
en standard som vi kan använda i alla verksamheter. Det är viktigt att vi jobbar på ett
gemensamt sätt.
Vad innebär kvalitetsarbetet mer?
– Det är ett långsiktigt arbete. Vi jobbar
också med att försöka samla och standardisera dokument och rutiner för att det ska
bli lättare att hitta allt material.
Hur ser du på uppdraget?
– Jag har tidigare arbetat på Toyota, en
organisation som jobbar mycket med kvalitetsarbete. Jag ser vilka fördelar som de
haft och saknade det när jag började arbeta
i kommunen. Jag såg att det fanns mycket
att göra inom det här området.
Rosie-Marie Fors.
Vilka är dina utmaningar som kvalitetschef?
– Det är nog att alla medarbetare ska bli involverade, arbeta med det här och tycka att
det är roligt. Vi har börjat litegrann och vi
ser redan väldigt positiva effekter. Många
tycker det är roligt att få vara delaktiga i
utvecklingsarbetet, att det händer saker
och blir en förbättring i arbetet.
TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN