Sjöofficerssällskapet i Stockholm

Flaggskepparen
Sjöofficerssällskapet
i Stockholm
Flaggkapten em V
Föreningen UppSjö
Box 2008, 750 02 UPPSALA
www.uppsjo.com
UPPSJÖ
UppSjöcorpsen har, under överinseende av ÖverInspector
et Storamiral Thomas Engevall, det stora nöjet att inbjuda
till Extra bal å Östgöta nation
lördagen den 7 mars 2015 kl 18.00
Klädsel: Stor mässdräkt, insignes complets
PROGRAM
Fredagen den 6 mars
2130
Navalakademisk kris, ladorna är tomma, kommer SP:s budget gå igenom?
Balmyndigheten har noterat att endast två baler genomfördes under året
som gått. Navalakademierna har inte nått överenskommelse i december
och extra bal har därför utlysts. Bjud med regeringen till Uppsala och låt
vår talman motionera din strupe.
Lördagen den 7 mars
1200
Ro skutan över vågorna, som en första klassens vågmästare. Ta inte
förbifarten, utan (S)lut upp och lyssna på ledarens ballöften. Alla ska med!
Kloka ord och inget käbbel, FK:s visioner leder tveklöst mot en ljusare
framtid. Inget balnederlag så långt ögat kan nå.
1230
Regeringen samlas för en sista överläggning, kommer det gå vägen eller
faller Lö(f)ven redan i mars? Det är Ba(t)ra att hålla tummarna för det utfall
du hoppas på.
1231
Sista balledardebatten. Var på din vakt, FI har intagit ställningar i höjd
med fyraprocentspärren. Ballagen är tydlig, enbart balbara kanditater
får närvara, en sista kraftmätning om (M)akten. Inte kan väl balen vara
riggad?
1800
Dags att ta parti. Ballokalen öppnar, se till att utöva din makt, du är väl
ingen soffliggare? Kryssa endast en kandidat, tänk på att balfusk beivras.
2215
Balnatten inleds. Har du inte valt sida ännu är det nu hög tid att göra det,
eller varför inte stå i mitten? Sitt dock inte i ett hörn och törsta, sträck ut en
hand och fyll din tomma balurna. Sänk en budgetubåt. Alla politiska vildar
ombeds snarast ut på dansgolvet.
Söndagen den 8 mars
0101 Följ med på balvakan som tagit form av polsk riksdag. Det nya
landskapet kanske medför kris. Dumpa i så fall gamla allianser, ingen får
vara kvar under fyra promille. Blocköverskridande överenskommelser
uppmuntras över tiden.
1300 Baldeltagandet har varit starkt och balsedlarna är räknade, folket har sagt
sitt. SP:s budget har segrat. Gör ej som Åkes son, gå inte in i väggen,
slut istället upp på balbrunch.
Boka boende till förmånligt pris genom att kontakta nedanstående hotell:
Best Western Hotell Svava 018 - 13 00 30
Bokningskod: Uppsjöbalen
Scandic Hotel Uplandia
018 - 495 26 00
Bokningskod: UPP060315
R.S.V.P. senast måndagen den 19 februari genom insättning av 750 kronor per
kuvert (medalj inkluderad) samt loppavgift à 200 kronor på postgiro 21 69 79 - 5.
ACADEMIA MARIQUE
Storamiral em I
Storamiral em II
Storamiral em III
Storamiral em IV
Storamiral em V
Storamiral em VI
ProInspector em I
ProInspector em II
ProInspector em III
ProInspector em IV
ProInspector em V
ProInspector em VI
ProInspector em VII
ProInspectot em VIII
MusikInspector em I
Bengt Lundvall †
Bengt Rasin
Carl-Fredrik Algernon †
Claes Tornberg
Bertil Björkman
Göran Larsbrink
Lars Ihrfors †
Jasper Hein †
Henrik Breide
Fredrik Hillelson
Lennart Danielsson
Kaj Nielsen
Per Wahlberg
Anders Norling
Björn Skärfstad †
Flaggskeppare Flaggkapten em II
Flaggkapten em III
Flaggkapten em IV
Flaggkapten em V
Flaggkapten em VI
Flaggkapten em VII
Flaggkapten em VIII
Flaggkapten em IX
Mats Ericsson
Claes Nordenborg
Carl Gustav Samuelson
Claes-Göran Velin
Lars G Hallgren
Jan O Rutqvist
Håkan Jonsson
Peter Jeansson †
Per Strömbäck
Flaggkapten em X
Flaggkapten em XI
Flaggkapten em XII
Flaggkapten em XIII
Flaggkapten em XIV
Flaggkapten em XV
Flaggkapten em XVI
Flaggkapten em XVII
Flaggkapten em XVIII
Flaggkapten em XIX
Henrik Söderberg
Mikael Brännvall
Carl Alströmer
Markus Derblom
Per Oredsson
David Ullman
Jacob Hägglund
Rickard Hellman
Claes Lundgren
Sebastian Sundberg
ÖverInspector et
Storamiral GeneralInspector
ProInspector Fl
IdrottsInspector
Thomas Engevall
B-A Johansson
Jonas Hård af Segerstad
Jan Elvin
Flaggen
Flaggkapten
1. Flaggadjutant
2. Flaggadjutant
3. Flaggadjutant
Stabsintendent
Flagglöjtnant
Mats Burberg
Tobias Englund
Petter Mattsson
Mårten Lundqvist
Oliver Bucaro
Filip Enander
FRÅGOR?
Förnöj FK Mats Burberg på 0739 38 55 87 eller [email protected]
eller sök svar på www.uppsjo.com