IN TOUCH Nov 98 - Stockholm Exiles

In Touch
Nr. 5 1998
The Mail Organ Of Stockholm Exiles Rugby Football Club
Stockholm Exiles
Rugby Football Club
35-års jubileum
Exiles 1963-1998
What´s up in November and December?
28 nov 10.00/14.00 Exiles Annual meeting
Banérgatan 37,
Ahead Multimedia
5 dec
Årsmöte Sv Rugbyförb.
Malmö
12 dec 18.00 Annual Dinner
Pumpan,
Färgargårdstorget 1, Söder
Dr Rock´s missing!
Stockholm Exiles In Touch 1998
Exiles Styrelse 1998
Ordförande
Peter Salzer
Kårebacken 10
163 56 SPÅNGA
H 08-760 76 74 A 08-761 50 93
0708-17 88 84 Fx 08-761 50 94
[email protected]
Spelverksamhet
Jan Fager
Falsterbovägen 8
121 52 JOHANNESHOV
H 08-600 23 47
070-486 95 91
Sekreterare/Finans
Stina Leijonhufvud
Jäntans väg 4
132 35 SALTSJÖ-BOO
H 08-747 16 97 A 08-701 38 58
070-520 33 95 Fx 08-701 29 78
[email protected]
Kassör
Mats Nyström
Ängslyckevägen 6A
132 53 TYRESÖ
H 08-712 59 51 A 08-606 69 12
070-716 98 33 Fx 08-741 25 36
Stödfunktioner
Robert Derefeldt
Hjälmarsvägen 29
120 53 ÅRSTA
H 08-722 39 30 A 08-444 12 38
0708-44 12 38 Fx 08-444 12 33
[email protected]
Försäljning
Angelica Skifferberg
Solberga Hagväg 11
125 44 ÄLVSJÖ
H 08-86 83 49 A 08-647 44 54
Fx 08-647 44 54
[email protected]
Projekt
Allan Mabon
Skördevägen 21a
183 51 TÄBY
H 08-756 00 91 A 08-671 09 06
070-82 17 698 Fx 08-662 64 67
[email protected]
2
Stockholm Exiles RFC
Postgiro: 10 32 23-4
Klubbadress: Jäntans väg 4
132 35 SALTSJÖ-BOO
Redaktör
Therése Mabon
Bigarråvägen 5
114 21 Stockholm
H. 08-15 55 02
Fx. 08-15 50 35
[email protected]
Stockholm Exiles In Touch 1998
Innehåll
What´s up in Sept and Oct
Exiles styrelse
Innehåll
Månadens Babe
Säsongen är över
Årsmöte
Exiles mål för 1998
Exiles Årsmiddag
The Stockholm Players
Kaptener och ansvariga
Bevingade ord
1
2
3
3
4
6
7
9
10
11
11
Månadens Babe!
Till Månadens Babe utses paret Jansson & Fager. Kommentarer
överflödiga.
I varje In touch kommer
Månadens Babe att utses.
Nomineringar och
motiveringar mottages
tacksamt.
Babe-kommittén
3
Stockholm Exiles In Touch 1998
Säsongen är över några reflektioner
Spelsäsongen 1998 är över och
det är alltså en bra tid att
summera året som har gått. Ett år
som delvis har präglats av
saknaden av en egen klubblokal
där vi kunde samlas efter
träningen och matcherna och där
vi kunde arrangera andra
sammankomster. Vidare fick vi
vänta tills augusti innan vi fick
använda vår nya hemmaplan på
Årstafältet. Men trots detta har
själva rugbyspelandet och
träningen gått kanske bättre än
väntat.
Både damerna och herrseniorerna
lyckades att komma till SM-final
med guld resp. silver som slut
resultatet. Well done! Inte minst
med tanke på att det fanns så
många nya spelare i A-laget.
Babas hade oturen att få 5 st
W.O. så här blev det inte så
mycket spel tråkigt nog.
4
Ett stort tack till framför allt Bill,
Dan och Sven för all energi och
tid de har lagt ned på träningen
och matcherna. Insatserna från
Ian Bremner och Day Ray inte att
förglömma.
Årstafältets stora plan är
förmodligen en av landets bästa
och - definitivt den enda i full
internationell storlek - och det var
fint att Stockholm Fritid kunde
lägga på ett extra kol och få den
klar till Stockholm Tens så att
invigningen kunde uträttas av
dåvarande Kulur- och
Fritidsborgarådet Maria-Paz
Acchiardo. Det såg kritiskt ut vid
midsommarhelgen när inte ett
grässtrå syntes. Men sen blev det
fart på gräsutrullningen och
åtminstone blev huvudplanen
Stockholm Exiles In Touch 1998
spelbar. Tens genomfördes i
vanlig god stil trots brist på
facilititer och blev en sportslig
succé. Men utan inträdesintäkter
och ett magrare än väntat
försäljningsresultat blev
ekonomin inte så bra - trots
ganska mycket publik.
ut med en hel del pengar för att
ersätta skador som orsakats av
några medlemmar. Detta
drabbade vår redan hårt
ansträngda ekonomin och
förstörde dessutom glädjen för
de personer som lagt ner så
mycket arbete på arrangerandet.
Nu får vi hoppas att Stockholms
Kommun till nästa år kan ordna
åtminstone ordentliga
omklädnings- och
duschmöjligheter på Fältet - och
på sikt även en klubblokal.
Låt oss hoppas att detta inte
händer igen nu när vi ser fram
emot årets sista stora händelse:
Årsmiddagen den 12 december
(se sid 9).
Trots saknaden av den
sistnämnda har det ordnats en del
trevliga sammankomster av och
för Exiles medlemmar: dels hos
våra sponsorer O'Learys och
Dubliners, och dels på inhyrda
lokaler.
Och för den del glöm inte att
komma till Årsmötet den 28
november - och helst även till
förmötet samma dag. Se sid.6:
När vi blickar fram mot 1999 har
vi den stora rugbyfesten på
Årstafältet att se fram emot:
Sjumannnatävlingen som ingår i
I detta sammanhang blev det
World Police & Fire Games.
tråkigt att konstatera att såväl vid Exiles har fått ansvaret att
senaste årsbanketten som vid en
genomföra denna tävling som
av årets fester fick Klubben punga omfattar 52 lag från alla
5
Stockholm Exiles In Touch 1998
Årsmöte - 28 November
Kallelse till Exiles Årsmöte
Lördagen den 28 november,
14.00
Plats: Ahead MultiMedia,
Banérgatan 37
Kom till Årsmötet och utnyttja
möjligheten att påverka och
rösta på styrelsekandidaterna.
Valberedningen består av Jonas
Axelsson (tfn:91 90 35) och
Sylvia Mabon (756 82 41).
Motioner till årsmötet skall
inlämnas till klubbens
sekreterare Stina Leijonhufvud
senast den 14 november.
Exile of the Year väljs i år vid
årsmötet. Vi har redan fått in två
namnförslag:
Fredrik von Bergen alias "Dr
Death". För hans oförtröttliga
strävande med 10's, trasiga
klubbspelare och, inte minst,
våra ungdomar.
6
Therése Mabon. För hennes
engagemang för Exiles och inte
minst knåpandet med In Touch
som är en mycket uppskattad del
av klubben.
Ytterligare förslag kan sändas till
Stina L. senast den 14 november.
(Detta pris kan endast erhållas
en gång. Fredrik har redan
vunnit det)
Förmöte:
Som under tidigare år vill vi
träffa så många medlemmar som
möjligt för att diskutera
Klubbens verksamhet och hur väl
vi har lyckats uppfylla årets
målsättningar, samt att föreslå
nya mål för kommande års
verksamhet. Denna gång
genomför vi detta "förmöte"
samma dag med start kl. 10.00 samma plats. Så kom och tyck.
Som vägledning finns årets mål
på följande sidorna. Några
ämnen vi tror kan vara av värde
att diskutera:
Stockholm Exiles In Touch 1998
• Spelverksamhet: tränarfrågan,
förväntningar på spelarna
• Ungdomsverksamhet: hur kan
vi rekrytera nya spelare och ta
hand om dem?
• Ekonomin: vad kan den
enskilda medlemmen göra för att
förbättra klubbens ekonomi?
• Police & Fire Games: Exiles
engagemang och behov av
funktionärer
• Starta Vågen! - Hur kan Exiles
medverka till denna
riksomfattande aktion med syftet
att förbättra etik och
uppträdande inom idrotten.
Exiles Mål för 1998
1. Organisationen
Mål:
• Ökade effektivitet och tydligare
arbetsfördelning
• Ökat samarbete med
närliggande funktioner
• Bättre kommunikation internt
och externt
Medel:
• Modifierat
organisationsschema
• Utvidgade uppgifter för
sekretären
• Fasta datum för styrelsemöten
som tillkännages alla medlemmar
• Sammandrag av
styrelseprotokoll och andra
nyheter i IN TOUCH och på
Web-sidan
• Användning av senaste infoteknik som komplement till IN
TOUCH (e-mail, web-sida med
anslagstavlor)
• Utskick av matchdata per email
7
Stockholm Exiles In Touch 1998
2. Ekonomi
Mål:
• Bättre kontroll av
penningflödet
• Tydligare ansvarsfördelning
• Positivt årsresultat
Medel:
• Klarare och fasta rutiner med
information till alla medlemmar
• Blanketter och instruktioner
för redovisning
• Klubblokal anpassad för bättre
kontroll och säkerhet
• Ytterligare satsning på
sponsoring
3. Spelverksamheten
Allmänt: Lagandan skall
förbättras genom:
• Samordnad träning
• Flera lag träna tillsammans
• Att utvecklar ”Mentorskap” kan fungera åt båda håll
• Attityd förbättring - mer
positiv
8
Mål för respektive lag:
• Bra kvalitet på träningen
• Matchspel för alla
Medel:
• Fasta och välkända
träningstider
• Utsedd tränare för varje lag
med fungerande administrativt
stöd
• Resurser ges till rekrytering
genom utsedd arbetsgrupp
Övrigt:
Exiles skall i möjligaste mån
stödja:
• Regionala satsningar på Catch
Rugby i skolorna
• Samarbete med Stockholm
Schoolboys/girls
Stockholm Exiles In Touch 1998
Exiles 35 års jubilerar!
Välkomna till Exiles årsmiddag lördagen den 12/12 kl.18.00.
Glöm nu inte att boka in detta datum!!!
Glöm även inte att anmäla er till mig!!
Det gör ni enklast via mail: [email protected]
eller per telefon: 0708-44 12 38
Platsen blir i PUMPAN som ligger vid Färgargårdstorget 1 på Söder (ta
buss 55 från Skanstull, gå av vid Mjärdgränd,
alt buss 59 eller 76 från Slussen, station Vintertullstorget).
Priset är 300:- och anmälan är gjord då 300:- är insatta på
bankkonto: 5367-2976016 (SE-Banken) och då ingår en tre rätters
meny samt vin. Vin och öl kommer att serveras till klubbpris.
Vi öppnar kl. 18.00 och håller på fram till 02.00. Det kommer att
förrättas en prisutdelning enligt gammal tradition
och därefter öppnar dansgolvet!
Åldersgräns 18 år utan målsmansmedverkan.
Välkomna
Robert Derefeld
9
Stockholm Exiles In Touch 1998
Det finns annat att gšra Šn Rugby fšr en
kultiverad person - som till exempel att gŒ
pΠteater.
Sweden's oldest English Theatre Company,
the Stockholm Players present:
"Season's Greetings"
By Alan Ayckbourn
Rosenlundsteatern, Rosenlundsgatan 12
(nŠra Hornsgatan)
December 2, 3, 4, 9, 10. & 11 at 19.00 hrs
December 5, 6.12.& 13 at 15.00 hours
Licensed bar opens one hours before the
performance
Tickets: 110:- kr. (Pensioners, students and
groups (8 or more): 90:- kr)
For information and bookings call:
560 320 25 or 560 355 52
10
Stockholm Exiles In Touch 1998
Kaptener och ansvariga 1998
Kapten Exiles
Vice Kapten
Kapten Exiles Ladies
Vice Kapten
Kapten Exiles U19
Vice Kapten
Kapten Exiles U17
Coach Exiles
Coach Ladies
Coach U19-U17
Ungdomsansvarig
Klubbläkare
Rugbyskolan
Pål Olsson
462 08 65
David Elfdahl
668 69 55
Jennie Bohlin
668 61 92
Susanne Bengtsson
686 06 36
Niklas Ståhle
647 04 02
Tomas Carlson
99 53 83
Joaquin Karlsén-G
34 39 09
Bill Denham-Smith
756 05 84
Dan Garvey 756 06 68, 070-486 31 50
Sven Skifferberg
86 83 49
Fredrik von Bergen
510 109 06
Fredrik von Bergen
070-444 22 02
Fredrik von Bergen
070-444 22 02
Klädförsäljningsansvarig
Vem tar över efter Ingrid ?
Bevingade ord
Sven Skifferberg till Allan Mabon (Köpenhamn):
”Du anar inte vad jobbigt det är att vara supporter.”
Malin Eriksson vid sidlinjen Exiles-Vänersborg, studerande
matchprogrammet som knåpats ihop av Hunter Sr:
”Varför står det inte vilka som är singlar här?”
Samma tjej vid spelarmöte i soffan hemma hos Tess:
”Ska vi ha siffror eller nummer på tröjorna?”
11
Avs: In Touch
Therese Mabon
Bigarråvägen 5
114 21 STOCKHOLM
B FÖRENINGSBREV
Nästa nummer av In Touch beräknas komma ut 1999 !
Porto betalt