64:5 Stierna

Stierna
64:5 Stierna
Svanaholm, Hammargården och Liljenäs (förut Bolmsnäs) vid Bolmen.
nehåll
Tabell 1. Stierna till Bolmsnäs ...................... 2
Stierna-ätten ....................................................... 3
Måns Nilsson....................................................... 3
Peder Månsson ................................................... 3
Måns Pedersson .................................................. 4
Jöran Månsson Stierna ....................................... 5
Anders Jöransson Stierna .................................... 5
Göran Andersson Stierna, ................................... 5
Göran Göransson Stierna .................................... 6
Änkan och informatorn ....................................... 6
Bomsnäs blir Liljenäs........................................... 6
<tonnquist.se>
Sidan 1
2015-01-22
Stierna
Tavla 64:51. Stierna till Bolmsnäs
Jöns Abjörnsson
|
Nils Jönsson
|
Arvid Jönsson
Peder Nilsson
Nils Gregersson
Gunnar Gylta
(sparre över stjärna)
till Berga
till Säby, Bäckaby
till Påtorp
|
k.1432-1463
hhvs 1426…1431
~1374 - ~1425
Knut Arvidsson
& Bengta
& Ingrid Jönsditter
& Märta Bragde
& Kerstin Bengtsdtr ________ __ __|_________
____ __ ____ |_____________ _ _________|________________
|
Måns Persson
Karin
Måns Nilsson Peder Nilsson Ingrid Märta Bengt Gylta d ä
Ar vid Knutsson
till Berga
Pedersdotterr
till Säby
till Hov
Gylta & Bengt
& Nörta
sparre öv.stjärna
(s p a r r e ö v e r b l a d)
(sexuddig stjärna)
|____________|
Turesson Andersdtr Öra
~1440 - >1497
|
| ______________|
Anders Persson
† 1422 _____|______
& Anna Gustavsdtr Halsten Månsson _ _________|_________________
& Kerstin
Anna Peder
(Stenbock äldre ätt) Bagge av Berga Peder Ingegerd Månsdtr Karin
Esbjörnsdotter
|
============= Månsson
† >1511
(Ramfrid)
Estrid Arvidsdotter
(stjärna) &1Nils Laurensson & Jöns
|___________________________|
(Äpplaholm)
Persson
_______ ______ |__________________
&2Truls Bagge dä
Lars
Måns Pedersson
Estrid
Pedersson lagman Tiohärad Pedersdotter
† ~1575
& Brita Jönsdotter
_____________|_____________________________________________________
Göran
Arvid
Kerstin
Hillevi
Erik
Peder
M å n s s o n Stierna
Månsdotter Stierna
Månsson Stierna
(Bolmsnäs)
(Svanaholm) † 1594 † 1622/23
(Herrestad) (Höreda)
n.1580 †1617
& Katarina
& Olof
& Erik
&1 Edela
† 1615
& Karin
Ribbing
Andersson Brodersson Nilsdotter
& Karin
Andersdotter
Oxehufvud
Butz
&2 Kerstin Knutsdotter
Lilliehöök
Ulfsparre
Hand
|
|
|
Anders Göransson
2. Hans Stierna Arvid Stierna
Stierna till Bolmsnäs
† 1643
& Märta
& Maria Stiernsköld
Germundsdotter
(dtr till Maria
Somme
Bielkenstierna)
|
Göran Andersson
Stierna t.Bolmsnäs
& Virginia Rytter
|
Göran Göranssson
Stierna till Bolmsnäs
† 4/12 1676 vid Lund
& Anna Katarina Durell
<tonnquist.se>
Sidan 2
2015-01-22
Stierna
Stierna-ätten1
Den ätt som fått sitt namn av stjärnan i
sigillet, utgick från häradshövdingen
(1426-1431) i Västra härad Nils Gregersson, som sin sätesgård i Säby, Bäxkaby
socken. Den stjärna som Nils använde var
femuddig.
Säby i Bäckaby (nu i Vetlanda kommun)
Han gifte sig med Ingrid Jönsdotter i
Sandsjö och hade sönerna Måns och Peder.
Måns Nilsson
Måns Nilsson till Söby var gift med Karin
Pedersdotter, dotter till Jöns Abjörnssons
sonson Peder Nilsson till Berga i Högsby2.
Den 4 december 1463 beseglade han (med
sexuddig stjärna i sigillet) på Berga svärfaderns (inte broderns!) gåvobrev till Nydala
kloster. – Barn:
Peder Månsson, se nedan.
Ingegerd Månsdotter levde 1511. Gift
med 1) Nils Laurensson (snedbjälke) till
Äpplaholm, död före 20 mars 1485, 2)
Truls Bagge av gamla Baggeätten (dvs i
Botorp), död före 3 febr. 1495.
Karin (Ramfrid?) Månsdotter, gift med
häradshövdingen Jöns Persson till Flishult
och Rödenäs i Agunnaryd.
Måns Nilssons bror Peder Nilsson till
Hov i Hällestad och Sävy i Ving (Vgl), gift
med Ingrid Gunnarsdotter Gylta, dotter till
Gunnar Gylta i Påtorp och Märta Bragde.
1
Avsnittet är ett delvis kommenterat sammandrag av
SAÄ VII:609-614
2
Karin var syster till Måns Persson i Berga (gift med Karin
Pedersdotter Bagge av Botorp) och därmed faster till
Halsten Månsson Bagge av Berga. (SAÄ I:191)
<tonnquist.se>
Deras son Anders Persson var väpnare och
häradshövding, gift med Kristina Esbjörnsdotter (båt). Två döttrar: Cecilia, gift med
Carl Lake, och Ragnhild, gift med Peder
Bryntesson (Lilliehöök av Fårdala).
Peder Månsson
till Säby, Måns Nilssons son, var väpnare
och häradshövding i Västra härad 14921518. Riksföreståndaren Svante Stures
sven 1503, därefter dennes och Sten Stures förtroendeman. – Gift före 1508 med
Estrid Arvidsdoter, dotter till laamannen
och riksrådet Arvid Knutsson (sparre över
stjärna3) och Anna Gustavsdotter (äldre
Stenbockätten).
Knut Arvidsson
Kerstin Gustav Olsson Ingrid Bentsd.
(sparre ö stjärn) Bengtsdotter (Stenbock ää) (Vinstorp)
|______________|
|_____________|
|
|
Arvid Knutsson
Anna Göstafsditter
lgman i Tiohärad
(Stenbock ää)
|_______________________|
|
Estrid Arvidsdotter
& Peder Månsson
Estrid Arvidsdotters anor
Estrids syster Märta Arvidsdotter var i
gifte med Olof Kristiernsson (Drake Västbo)
farmor till Märta Arvidsdotter d.y., känd
som ”fru Märta av de gamla Drakar till
Hammar” (sannolikt nuv. Hannargården i
Torskinge). Märta levde som änka till 1606,
och det torde ha varit från henne som Peeder Månssons sonson Göran Månsson
förvärvade Hammar (se nedan).
Peder och Estrid hade barnen:
Lars Pedersson, utan känd familj.
Måns Pedersson, se nedan.
Estrid Pedersdotter, gift med slottsloven i Kalmar Isak Birgersson.
3
Släkten har i litteraturn missvisande kallats ’Drake av
Intorp’ efter sina på 1600-talet levande medlemmar.
Sidan 3
2015-01-22
Stierna
Måns Pedersson
till Säby i Bäckaby, Eskilstorp i Bredaryd
och Herrestad i Kärda, var fogde i Östbo
härad 1531/32. Nämnd bland det rustningsskyldiga frälset 1534, men var fogde i
Uppsala län 1535-1537. Avlade häradshövdings- och lagmansed i Uppsala 1541
och var lagman i Tiohärad t.o.m. 1547.
Han var en av anförarna mot Dacke 1542,
men blev en söndag kortvarigt tillfångatagen i Väckelsångs kyrka.
Häradshövding i Allbo 1545-1549,
i Östbo 1554-1572.
Underskrev Gustav I:s testamente 1560
och ständernas bevillning 1561. Dömdes
1562 förlustig frälset, emedan han ”försummat den engelska resan” (d.v.s. kung
Eriks frieri till drottning Elisabet) men
slapp undan med förlust av åtta gårdar; var
1564 domare i Erik XIV:s nämnd över Gustav Olofsson Stenbock, men satt 1562 själv
å de anklagades bänk för förrädisk stämpling men friades. Fick 1569 fullmakt till
”överste befallningen” på Kronobergs slott.
Död omkring 1575. - Gift med Brita Jönsdotter, änka 1575 men död 1578, dotter
till häradshövdingen i Västbo Jöns Larsson
och Anna Tordsdotter.
Barn, första led med släktnamnet:
Jöran Månsson Stierna (se nedan)
Arvid Månsson Stierna ärvde Säby i
Bäckeby och Gärdsnäs i Unnaryd erter
föräldrarna, men byggde själv Svanaholm
på byn Flatteryds mark i Äs. Ryttmästare
1591 och häradshövding i Tunaläns härad
1594. Död 1596-02-16 och begravd i Bredaryds kyska. – Gift med Katarina Ribbing
(† 1616), dotter till Nils Knutsson R. och
Anna Olofsdotter (Stenbock) och förut gift
med krigsöversten och ståthållaren Brynte
Birgersson (Lillie) på Svanaryd i Torestorp.
Alla barn däda i späd ålder
Kerstin Månsdotter Stierna († 1594 i
Kalmar), gift med ståthållaren Olof Andersson Oxehufvud.
<tonnquist.se>
Hillevi Månsdotter Stierna († 1622/23)
var gift med 1) Erik Brodersson Butz, 2)
rikskammarrådet Maurtiz Göransson Svan
till Djula.
Erik Månsson Stierna till Herrestad i
Kärda, krigskommissarie i Johan III:s tid,
död efter 1633. – Gift med 1) Edela Nilsdotter (Lilliehöök till Gällared), 2) Kerstin
Ulfsparre. Barn i andra giftet:
Hans, fänrik, stupad vid Leipzig 1643.
Brita († ~1636), gift med korpralen Ulf
Knutsson Eke (sparre över blad).
Kristina, † 1677, gift med 1) löjtnanten
Sven Andersson Bång, 2) översten Börje
Nilsson, adlad Drakenberg.
Estrid (*1610 † 1662), gift med kusinsoneb Peder Stierna (*1615 † 1662).
Maria († 1686), gift med generalen Carl
Siöblad, friherre Siöblad.
Peder Månsson Stierna till Höreda i
Kärda, ryttmästare 1572, död 1615 pcj
begravd i Stiernagraven, Kärda kyrka. –
Gift med Karin Knutsdotter, dotter till fältöversten Knut Håkansson Hand och Märta
Arvidsdotter Drake. Barn:
1. Måns, blev nio år, gravsten i Kärda
kyrka.
1. Arvid, överste, slottsloven i Narva
1610, död barnlös 1641. – Gift med Märta
Germundsdotter Somme, död före 1652.
1. Anna, död 1632.
1. Måns, ryttmästare, död 16222. – Gift
med 1) Anna Siöblad, dotter till Krister
Pedersson Siöblad och Karin Ulfsdotter
(halvhjort), 2) Beata Lilliesparre, dotter till
Jöns Jöransson (Lilliesparre av Fylleskog).
Barn:
1. Arvid, död ogift före 1641.
1. Peder Pedersson, kapten, död ~1683.
– Gift med sin faders kusin Estrid Stierna,
se ovan.
Sidan 4
2. Märta, gm Johan Gyllensvärd.
2015-01-22
Stierna
Jöran Månsson Stierna
till Eskilstorp samt Bolmsnäs (nu Liljenäs) i Torskinge, vilket han uppförde omkr.
1595 i st. f. Hammar, som han förvärvat.
Tillförordnad domhavande i Östbo härad1575, befalldes 1580 att hålla Kalmar
slott ´konungen till handa´, häradshövding
i Östbo 1583-1589 och åter 1594, befallningsman på Kalmar 1596-1598. Överste
för smålänmdka fotfolket 1598 och deltog
troligen i slaget vid Stångebro, satt i rätten
över riksråden i Linköping 1600, ståthållare
i Kronobergs och Jönköpings län 16121617, död före 11/2 1618. – Gift med Karin
Andersdotter († 1623), dotter till riksrådet
Anders Pedersson (Lilliehöök av Fårdala)
och Anna Ribbing. Son: Anders:
Anders Jöransson Stierna
till Bolmsnäs samt Eskilstorp och Säby,
som han erhöll vid arvskiftet efter farbrodern Arvid 1618. Han blev ´å släktens vägnar´ introucerad 1625, men utestängdes
senare från riddarhuset ´för ett lägersmåls
skull’; fick dock kungens pardon men inställde sig inte förrän 1634. – Gift med 1)
Maria Stiernsköld († 1614), dotter till riksrådet och marskalken Göran Claesson (Stiernsköld) och Kerstin Hansdotter (Bielkenstiernaätten), 2) Marina Stiernsköld
(Marias syster, med vilken han förut rymt
ur riket), 3) ofrälse Eösa Henriksdotter Meijer.
Barn:
1. Göran Andersson Stierna, se nedan.
1. Katarina Maia Stierna, levde 1670.
Gift 1633 med Arvid Silverhielm, skild
1655.
Göran Andersson Stierna,
levde 1611-1652, assessor i Göta hovrätt. – Gift med Virgina Rytter († 1688)4,
dotter till häradshövdingen Johan Henriksson, adlad Rytter (Reuter) och Katarina
Håkansdotter Hand.
Knut Håkansson Hand Märta Arvidsdotter
fältöverste
´av de gamla Drakar
Erik XIV Vasa
† 1565
till Hammar´
& Agda Persdtr
|___________________|
|
|
& Virginia Eriksdotter
Håkan Knutsson Hand
|_____________________|
|
Johan Henriksson Katarina Håkansdotter
Rytter 1585-1646
Hand
|_________________|
|
Virginia Rytter
& Jöran Andersson Stierna
Knut Håkansson Hand anförde de svenska
trupperna i slaget på Axtorna hed 1565 men
mördades därefter i ett bakhåll.
Barn till Göran Stierna och Virginia Rytter:
Göran Göransson, se nedan
Johan Göransson († < 167j), hovjunkare
hos greve Per Brahe, ryttmästare, assessor
i Göta hovrätt 1668 (efter svärfadern). –
Gift med Anna Kyle († 1702), dotter till
assessor Hans Eriksson Kyle och Elin AxeksditterDrake av Intorp.
Barn till Johan Stierna och Anna Kyule:
Göran (1665-1702), kapten, stypade
ogift i slaget vid Klissow.
Hans Gabriel (1667-1707), kapten, barnlös. – Gift med Helena Kagg.
Johan, död ogift före 1708.
Axel (1670-1700), kapten. – G.m. Maria
Ulfsparre av Broxvik.
3. Nils Andersson, adlas Stiernelodh.
Elsa Catharina, död ogift 1697.
3. Henrik Andersson, adlad Stiernelodh.
Maria (1639-1712), ogift.
3. Anders Andersdson, adl. Stiernelodh.
Kristina († >1687), g.m. Bengt Hierta.
3. Magdalena Kristina († >1693), g.m.
med Hans Hillebrandsson, adl. Hillebrand.
<tonnquist.se>
Nils (1646-1689), död ogift på Bolmsnäs.
4
Vid denna tid bodde Börje Jönssson (Blrub u -ebet) vid
gränsen mellan Svanaholms och Bolmsnäs ägor.
Sidan 5
2015-01-22
Stierna
Brita († 1690), g.m. Per Gyllensvärd.
Virginia Rytter var dotterdotter till Erik
XIV;s frillodotter Virginia Eriksdotter, som
giftes bort med Håkan Knutsson Hand.
dingens ställföreträdare. – Med hustrun
Maria Aurora Flach från Reval hade han
dottern Maria Magdalena, som gifte sig
med mjoren Johan Gabriel Wallerman i
Ekelsjö, Bringetofta.
Magnus Duraeus
Carel van Cracouw
adlad Durell
|
v.hovr.president
Brechtigen van Cracouw
|_____________________|
|
Göran Göransson
Anna
JohannesBoderus
(Bomsnäs) †1676/77
Katarina
student, v. hhvd
överstelöjtnant
Durell
1656-1717
|___________&1___| |___&2_______|
__ ____________|_________ ________|____________
Karl Magnus Maria Göran Johan Magnus Fredrik
======================
adl.Segercrona
Nicolaus Wallerius
assessor
|
|
Johan Gabriel Wallerman
Maria Magd:a Segercrona
|__________________________|
______________________|____________________
Carl Fredrik
Johan Gabriel
Anders Gabriel
Göran Göransson Stierna
till Bolmsnäs i Torskinge och Stjärnehult
i Anderstorp. Stupade som överstelöjtnant, ovisst om vid Lund 1676 eller Landskrona 1677. – Gift med Anna Katarina Durell, dotter till vice hovrättspresidenten
Magnus Durell och Brechtigen van Craouw
(äktenskapet ingången under tjämstgöring
som ambassadör i Danmark). Barn i äktenskapet med Göran Göransson:
Carl Gustaf Göransson till Frön i Lillkyrka
(Ögl), kapten, död 1704. – Gift med Magdalena Stegman
Magnus, löjtnant i utländsk tjänst. Död
ogift 1697 i Bryssel av blessyrer i strid.
Maria Elisabet, död 1762 på Stjärnehult.
– Gift med 1) löjtnanten Joahn Eberhard
Schwartz, 2) Anders Eneroth, adlad Leijonflycht (1644-1713).
Bomsnäs blir Liljenäs
Efter Magnus Segercronas död förvärvades Bolmsnäs av tre bröder Lillienberg,
som ombildade det till fideikommiss med
namnet Liljenäs.
Göran (1676-1698), styckjunkare, ogift.
Änkan och informatorn
I fru Annas plikter Som änka på Bolmsnäs ingick att sörja för de faderlösa sönernas uppfostran och utbildning. För detta
anställdes studenten Johhannes Boderus
från Boda i Dannäs socken. Detta skulle
dock få betänkliga följder. Änkan fattade
tycke för den unge informatorn med påföljd, att ett akut behov av äktenskap uppstod, men kyrkoherden i Torskinge vägrade
att viga dem, likaså grannsocknarnas präster. Först i Halland fann det kärlekskranka
paret en villig vigselförrättare.
I det nya äktenskapet föddes två söner,
av vilka Magnus Fredrik blev assessor i
Göta hovrätt och adlades till Segercrona. i
Vid invigningen av Jönköpings nya rådhus
1726 deltog som den åldrige landshöv<tonnquist.se>
Sidan 6
2015-01-22
Stierna
<tonnquist.se>
Sidan 7
2015-01-22