kan du se bättre!

Med bra belysning
kan du se bättre!
Hiir kommer den sista artikeln om belysning hemjag ge lite praktiska råd. Jag
hoppas du har haft gliidje av artiklarna och fått en
del tips samtförstått att belysning inte bara iir att
ma. Denna gång skall
sätta upp en snygg lampa i taket.
Leif Wall är belysningskonsult och samtidigt
ordförande iGlaukomföreningen iUppland
Belysningen i
hallen
Vi börjar i hallen. När
man får besök är hallen
det första ställe
gästen
kommer in i. Där får man
ett första intryck av hur
hemmet ser ut. Normalt
tycker man nog att hallen
är en ganska oviktig plats,
men i själva verket är det
tvärt om. Ett första dåligt
intryck vill giirna stanna
kvar och kanske till och
med förstiirkas.
Hallbelysning. Ljuset upplevs genom sin variation. En diffus
belysning är trist men kan underlätta för den som ser dåligt.
18
Ögontrycket I Nr 1 2014
Ofta saknar hallen dagsljus. Om du bor i småhus
och man kommer in i hallen från starkt dagsljus är
ögonen anpassade för det
starka ljuset och det krävs
mycket ljus för att hallen
inte skall kännas mörk. I
flerbostadshus har man
som regel fätt någon mi-
"LAt garna belysningen i hallen bnnna,
rnen anvand lampor sorn spar energt, och pengar"
nut på sig för anpassning
och då är det inte lika kritiskt.
Samma sak kan du uppleva i en butik. Nästa gång
du går och handlar tänk då
på hur butikens entrö dr
utformad. En mörk entrd
med svag belysning och
mörka grå mattor känns
inte bra. En ljus entrd
lockar in dig i butiken. De
flesta butiksägare känner
till att ljus säljer och det
utnyttjar de för att med
ljusets hjälp dra kunderna
långt in i butiken.
Men åter till belysningen i hallen. Hallen är också
lite av en arbetsplats.I hallen skall du ta på dig ytterkläder, hitta handskar och
mössor, knyta skosnören
med mera. Allt detta gär
ldtttare om belysningen är
bra. Håir ställer man ifrån
sig väskor och kassar när
man varit ute och handlat eller rest och då finns
genast risken att snubbla,
inte minst om man har ett
försämrat synfält. I hallen brukar det flnnas en
spegel. Den bör också ha
Hallbelysning. All belysning behöver inte vara för att se bra
-
belysning och hur den kan
utformas tar
vi upp lite
längre fram.
Slutligen är ofta hallen
ett utrymme man passerar ndr man går omkring
i bostaden. Låt giirna be-
lysningen brinna,
men
använd lampor som spar
energi och pengar. Lågenergilampor tar fortfarande
tid på sig för att ge fullt
ljus och är därför olämpliga i hallen om man tänder och släcker varje gång
man passerar. Dessutom
håller de kortare tid om
utan kan även utgöra en dekoration.
ÖgontrycketlNrl2014
19
man tänder för ofta. Lågenergilamporna tar så lite
energi att de gott kan brinna utan att man behöver
ha dåligt samvete.
Badrummet
I badrummet behövs allmänljus och spegelbelys-
ning. Många
vill
också
kosta på sig en mer stäm-
ningsfull och miljöskapande belysning.
Spegelbely sningen
skall ge ett mjukt ljus utan
fula skuggor i ansiktet.
Den får heller inte blända.
Många moderna spegelbelysningar med halogenlampor lyset rakt ner i
tvättstället. De skapar mer
atmosfär än användbar
belysning. Dessa halogenlampor ger vacker lyster i handfatet och glitter i
vattnet. Den gaml a teater
belysningen med lampor
runt hela spegeln är bra
men svår att använda i ett
privat badrum. En lysrörsbelysning monterad ovanför spegeln och som lyser
uppåt ger ett diffust ljus
som fungerat bra, men är
kanske inte så trivsamt.
Vid riktigt stora ljusbehov
kan man montera en lysrörsarmatur i taket mellan spegeln och ansiktet.
Tänk pä att badrummet är
ett fuktigt rum som ställer
speciella krav på de armaturer som används.
20
Ögontrycket I Nr 1 2014
I hallen är kraven samma på spegelbelysningen.
Här är det bättre att placera en armatur med stora
lysande ytor på vardera
sidan om spegeln. Då kan
man få ett diffust och icke
bländande ljus riktat mot
ansiktet.
I nya badrum åir det populiirt att montera infällda
spotlights riktade neråt.
Ett vanligt misstag är att
montera dessa för långt
från väggen och då förlorar man det vackra ljusspelet på väggarna. Spotlights ger lätt fula skuggor
och förvirrande skuggor
i rummet. Varje spotlight
ger sin egen skugga.
Belysningen
sovrummet
i
Sovrummet får allt större
betydelse när vi blir äldre.
Vi blir lättare trötta och
behöver vila. Många förlorar hälsan och kan mer
eller mindre bli sängliggande.
Först och främst
behövs en bra takbelysning.
Giirna med flera ljuskällor
så att man kan få mycket
ljus men då skall det också gå att reglerar ljuset
med en dimmer. Tänk på
att många av de nya ljuskällorna som skall ersätta
glödlampor inte kan ljusregleras. När man ligger i
sängen skall man inte be-
höva stirra rakt in i takbelysningen. Den bör således ha någon typ av skåirm
eller bländskydd.
Vid sängen behövs läslampor. De skall vara väl
riktade och placerade så
att de inte stör sängkamraten. Brukar man sitta i
sängen måste lampan vara
placerad så att den inte
hamnar bakom ryggen.
Riktad halogenbelysning
dr bra men armaturerna
blir väldigt varna
och
man kan lätt bränna sig.
LED (diodlampor) blir
bättre och bättre och kan
vara en lösning. Lågenergilampor i form av små
lysrör riktar ljuset dåligt
och är klumpiga.
Många av oss behöver gå upp på natten. Då
kan det vara omtänksamt
att inte tända upp starka
lampor. Starkt ljus gör
dessutom att
vi
vaknar
mer (blir piggare) och
kan få svårare att somna
om. Ljuset skall räcka för
att orientera sig och man
skall kunna se sådant som
innebär en risk att man
snubblar. Det finns små
nattlampor som man kan
sätta i vägguttaget. De kan
brinna hela natten utan att
störa. Ljuset kan också
räcka till om man behöver
dricka ett glas vatten eller
ta mediciner.
Om man ligger sjuk kan
det kännas bra om någon
finns ndra. En fåtölj bredvid sängen för detta ändamål kan kompletteras med
en golvlampa för läsning.
När synen börjar bli
väldigt svag och man behöver mer ljus brukar en
armatur som riktar ljuset
in i garderober och liknande vara väldigt uppskattad.
Vardagsrummet
inte längre ett
finrum
Vardagsrummet har många funktioner. Vi umgås,
tittar på TV, läser och
lyssnar på musik med
mera. Ljuset skall kunna
anpassas för alla dessa aktiviteter. F'ör att klara detta
behövs många lampor.
Badrum. Små riktade spotlights (LED) kan ge skuggor som
både är fula och synförsvårande.
TV:n framträder bättre om
det inte iir för ljust i rummet. Att helt slacka belysningen är inte att rekommendera då skillnaderna
mellan TV och rum blir
för stora.
För städning behövs en
stark belysning. Den bör
kunna regleras så att den
även fungerar som svag
grundbelysning när man
har gäster. För belysning
vid matbordet gäller samma saker som för köket
(se tidigare artikel) men
det ställs större krav på
dagsrummet där man utför
mer synkrävande uppgifter är det bra med någon
slags arbetslampa. Den
armaturens utseende.
kan bestå av en riktbar
Har man ställen
i var-
Utomhus och
ent16n
Nåir det ringer på dörren
och man öppnar vill man
snabbt kunna se den person som står utanfor dörren. Är det en välkommen
vän eller någon som man
inte vill släppa in. Ljuset
skall således finnas ovan
och mellan oss, det vill
säga en armatur monterad i taket. En armatur
som placeras pä detta
Over soffbordet behövs också belysning.
Själv använder jag rik-
bordslampa på fot eller en
golvlampa. Själv använder jag en väggmonterad
tade glödlampor, så kalllade reflektorlampor. De
gör att ljuset inte bländar
lika mycket och inte speglar sig i TV:n. Bilden på
riktad spotlight vid min
sätt belyser också dörren
och gör det lättare att
hitta nyckelhålet när man
håll utan att ge reflexer.
kommer hem och det åir
mörkt. Koppla lampan till
en ljus- och närvarosensor som tänder ndr man
favoritläsplats i soffan.
Den ger mycket ljus och
ljuset kommer från ratt
Ögontrycket I Nr 1
2014
21
"En viktigfunktion för belysningen vid entrdn
ar att besökare kanner sig völkornna."
entr6n är attbesökare känner sig välkomna. Det gör
man inte om man stirrar in
i en bländande glasarmatur som sitter på väggen.
En bra lösning är alt ha
två lampor. En glob som
är försedd med en svag så
kallad lyktlampa och en
avskärmad, starkare belysning i taket som belyser dörren och besökare.
Tänk pä att trappor vid
entr6n utgör en risk att
snubbla och halka. Trappan behöver också belysning liksom en eventuell
gångväg till brevlåda och
garage.
Vardagsrum. Praktisk
golvlampa som både kan
ge bra läsbelysning och ett
bländfritt ljus i rummet.
kommer när det är mörkt.
Givetvis skall man även
kunna tända och släcka
manuellt. En viktig funktion för belysningen vid
22
Ögontrycket I Nr 12014
Lycka till med din
belysning
Tänk pä att även lampor
åldras. Gamla lampor kan
bli farliga. Det kan vara
idd att läta en gammal
ärvd lampa kontrolleras.
Kanske behöver ledningana bytas eller armaturer
få extra isolering.
Också vi förändras och
åldras. Den lampa som var
bra för 15 år sedan kanske
inte längre fyller sin funktion lika bra. Det är inte
bara att sätta in en starkare lampa. Armaturen skall
också vara gjord för detta.
Varje armatur skall ha en
ett antal nummer av Ögontrycket har Leif Wall på ett
konkret och intressant sätt förmedlat sina djupa kunskaper
om ljusets betydelse för seendet. OT tackar Leif för ett antal
mycket läsvärda artiklar. Nu får han koncentrera sig på sitt
ordförandeskap i Upplandsföreningen men också koppla av
med sitt stora intresse för paddling i skärgården. Tack Leif,
snart är våren här och det är åter dags att doppa paddeln. God
Tur önskar ÖTs redaktion.
I
skylt som anger hur stark
lampa man får använda i
den.
Om du skall byta ut
eller komplettera din belysning hemma, titta inte
bara på pris och utseende.
Kontrollera också hur den
lyser. Hos en bra lampaffiir bör du få låna hem och
prova lampan för att se att
den gör det jobb den skall
göra. Lycka
belysning.
till
med din
Text och bild: Leif Wall
Vardagsrum. Spotlight som läsbelysning vid soffa. En riktad
spotlight kan ge bra läsbelysning i soffan eller favoritfåtöljen.