retain for future reference please read carefully viktigt!

Star & Crown Junior Bed
Instructions Manual
Instruktions Manual
IMPORTANT!
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
PLEASE READ CAREFULLY
VIKTIGT!
BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS
LÄS IGENOM
INSTRUKTIONSMANUALEN
Thank you for purchasing a Jack&Lily product. Please read the warnings and instructions carefully
before use to ensure safe and satisfactory operation of this product.
Your child`s safety is your responsibility. If you have questions with this product or require
replacement parts please contact your Jack&Lily reseller.
Lay out the parts on a soft level surface and compare to the parts and fixings checklist on this
manual. Do not discard any packaging until you are sure that you have all the parts.
Recommended mattress size: 140 x 70 cm.
Care and Maintenance
Clean the furniture by wiping with a damp cloth and dry with a soft clean cloth.
Do not use abrasives, alcohol, bleach or ammonia-based household polishes.
Handle or move the furniture carefully to avoid damage.
Safety Notes
Furniture can be dangerous when incorrectly installed. Assembly must be carried out by a
competent person.
Keep children clear during assembly as pack contains small parts which may present a choking
hazard.
Warning: Be aware of open fires and other such sources of strong heat, such as
electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the bed.
Warning: Do not use the bed if any part is missing, broken or torn. Use only spare parts approved
by the manufacturer.
Warning: Do not use more than one mattress in the bed.
The mattress should be no more than 30 mm shorter or narrower than the internal length or width
of the bed.
All assembly fixings must be tightened properly. Periodically check all the fixings to ensure that
none have come loose and that there is no risk of clothes or parts of the body to become trapped
or snagged.
Do not allow your child to jump on the bed. This may result in damage to the furniture and/or
injury to your child.
Retain this information for future reference.
2
Tack för att du valt köpa en Jack & Lily produkt.
Läs igenom varningar och instruktioner noggrant innan du använder produkten för att garantera en
säker och tillfredsställande använd-ning av denna produkt.
Ditt barns säkerhet är ditt ansvar. Om du har frågor gällande denna produkt eller behöver
reservde-lar, kontakta din Jack & Lily återförsäljare.
Lägg ut delarna på en mjuk och jämn yta. Jämför med alla delar och infästningar enligt checklistan
på denna sida. Kassera inte någon del av förpackningen tills du är säker på att du har alla delarna.
Rekommenderad madrass: 140 x 70 cm
Skötsel och underhåll
Rengör möbeln med en fuktig trasa och torka därefter av med en torr, mjuk och ren trasa .
Använd inte rengöringsmedel baserade på slipmedel , alkohol , blekmedel eller ammoniak.
Hantera eller flytta möblerna försiktigt för att undvika skador.
Säkerhetsanvisningar
Möbeln kan vara farlig om den är felaktigt monterad . Monteringen måste utföras av en kompetent
person.
Håll barn utom räckhåll under monteringen eftersom förpackningen innehåller smådelar som kan
utgöra en kvävningsrisk.
Varning : Var medveten om att hålla sängen på säkert avstånd till kaminer och öppna eldar och
andra liknande källor med stark värme, till exempel ugn, elektrisk spis eller gas spis.
Varning : Använd inte sängen om någon del saknas, är trasig eller är utsliten. Använd endast
reservdelar som är godkända av
tillverkaren.
Varning : Lämna inte kvar något i sängen eller placera inte sängen nära en annan produkt som
skulle kunna
riskera eller utgöra en fara för kvävning eller strypning ( band, gardinband, sladdar etc.)
Varning : Använd inte mer än en madrass i sängen .
Madrassen bör inte vara mer än 30 mm kortare eller smalare än den inre längden eller bredden i
spjälsängen.
Alla skruvar och infästningar måste dras åt ordentligt. Kontrollera regelbundet alla skruvar och
infästningar för att säkerställa att
ingen risk uppstår för att kläder kan fastna, eller barnet kan fastna, skada eller riva sig.
Tillåt inte ditt barn att hoppa i sängen . Detta kan resultera i skador på möbeln och / eller skador på
ditt barn .
Behåll denna information för framtida referens.
3
Fixings / Fäst material
1
3
2
Bolt 6 x 90 - 8 pcs.
Screw 6 x 60 - 6 pcs.
Barrel Nut - 8 pcs.
4
Screw - 6 pcs.
Parts / Delar
A
B
Bed end tall x 1
Bed end short x 1
C
D
Bed side x 2
Mattress beams left & right
E
You need / Du behöver
1 x Allen Key (included)
1 x Flat Head Screwdriver
1 x Phillips Head Screwdriver
Mattress base x 1
4
Step 1/ Steg 1
Bolt 6 x 90 - 4 pcs.
Barrel Nut - 4 pcs.
Step 2 / Steg 2
Bolt 6 x 90 - 4 pcs.
Barrel Nut - 4 pcs.
5
Step 3/ Steg 3
Screw - 6 pcs.
Step 4 / Steg 4
Screw 6 x 60 - 4 pcs.
Step 5 / Steg 5
Screw 6 x 60 - 2 pcs.
6