Renosafe PDF - Renoveringssockeln

Renosafe – Förebyggande mot vägglöss
Består av två patenterade produkter Renoveringssockeln och Nattaro Safe®
Vägglöss skapar stort obehag för den
som drabbas och de är dessutom
svåra att bli av med när man väl fått
hem dem. Vägglusens förmåga att
utveckla motståndskraft mot insektsgift
tillsammans med deras förmåga att
gömma sig gör dem svåra att sanera
med konventionella metoder. Finns
inte vi, deras mat, i närheten kan de
gå i dvala i drygt ett år. De går inte att
svälta ut.
Ju längre tid ett vägglusangrepp
har pågått desto större är risken
för spridning till kringliggande rum /
lokaler i fastigheten.
Vägglöss gömmer sig i mörka skrevor
och vrår där golvlisten utgör ett vanligt
gömställe. Renosafe tar fasta på
detta och är framtagen att användas
i förebyggande syfte. Med Renosafe
på plats försvårar fastighetsägaren
effektivt en spridning mellan
lägenheter / lokaler både före, efter
och under saneringen mot vägglöss.
som säljs till fastighetsbolag, hotell,
vandrarhem och saneringsföretag. I
produktutbudet finns även Renosafe
foder samt foderklossar, innerhörn och
ytterhörn för att göra montagearbetet
av listerna så enkelt som möjligt.
Renosafe är ett skyddat varumärke
Kontakta oss gärna för mer information.
Renosafe består av de patenterade
produkterna Renoveringssockeln och
Nattaro Safe® som även går att köpa
var och en för sig.
Att montera Renosafe är en del i ett stort sammanhang gällande att förebygga vägglöss.
Att bara montera Renosafe hindrar inte att Ni kan få vägglöss i sängen, eller på andra ställen.
Fakta om vägglusen
Den blodsugande vägglusen
är ett växande problem i hela
världen. En stark motståndskraft
mot insektsgift bidrar till
spridningen.
De trivs där vi är, helst i våra
sängar. Vi får dem med oss från
resor och de sprids med våra
saker och transporter. Det beror
inte på dålig städning. De sprider
inga sjukdomar men betydande
obehag och oro. Ett omfattande
angrepp är både dyrt och svårt
List & Inredningsbolaget AB
010-209 91 00 | [email protected]
www.libab.se | www.renoveringssockeln.se
att komma tillrätta med. I värsta
fall, vid ett kraftigt angrepp, kan
hela rummet behöva demonteras
och renoveras.
Vägglusen sprids till nya platser
med hjälp av oss och våra saker.
Kolla efter spår i och runt sängen
när du tar in på ett hotellrum, ha
inte bagaget nära sängen. Ta för
vana att alltid tvätta dina kläder
efter en resa och förvara inte din
resväska i sovrummet.
Källa: Nattaro Labs
List & Inredningsbolaget i
samarbete med Nattaro Labs AB