Seriebestämmelser Ungdom 2015/2016

Seriebestämmelser, 2015-2016
§ 1 Matchtider
Serie
U16 Örebro/Västmanland
U15 Örebro/Västmanland
U14 Örebro/Västmanland
U13 Örebro/Västmanland
Matchtid
3 x 20 min.
3 x 20 min.
3 x 15 min.
3 x 15 min.
Speldagar
Lördagar
Söndagar
Lördagar
Söndagar
seriespel
seriespel
seriespel
seriespel
U12 Västmanland/Örebro
U11 Västmanland/Örebro
Flickor 9-15 år
3 x 15 min.
3 x 15 min.
3 x 15 min.
Lördagar
Söndagar
Söndagar
ingen serie, ingen tabell
ingen serie, ingen tabell
ingen serie, ingen tabell
U09-U10 Västmanland/Örebro Poolspel
1 x 18 min
(spel på tvären hela säsongen)
Spolning mellan period 2 och 3 i U11-U14 serierna.
Nedsläpp sker på närmaste tekningspunkt när spelet avblåsts
Tacklingar tillåts från och med U12
§ 2 Anmälan till serier, sker via blankett, säsongen 2015-2016
Serieavgifterna skall betalas till eget distriktsförbund.
Sista betalningsdatum bestäms av respektive distriktsförbund
Datum:
17-18 april
08 augusti
10-14 augusti
17 augusti
05 september
15 september
01 oktober
Nedsläpp Örebro län och Västmanlands tävlingsansvariga
Sista datum för anmälan till serier
Görs en serieindelning utifrån anmälda lag
Skickas förslag på spelordning ut till berörda föreningar
Träff med tävlingsansvariga och fastställande av matchtider
Fastställs serierna och läggs ut på nätet och fakturering sker
Serieavgifterna skall vara betalda
§ 3 Ändring av matchdag
I trängande fall kan match flyttas under följande förutsättningar:
Serieadministratör och aktuella föreningar kan fatta gemensamt beslut om att ändra
fastställd speldag enligt spelordningen
Aktuella lag ansöker gemensamt om ändring med förslag till ny speldag.
Inget lag kan ställa krav om ändrad matchdag och inget lag behöver mot sin vilja
acceptera ändrad speldag
Arrangerande förening ansvarar för att underrätta matchfunktionärerna då det gäller
föreningsdomare vid eventuella matchflyttningar
Ansökan om matchflyttning görs av respektive förenings tävlingsansvarig alt. annan firmatecknare.
Förening, vilket yrkar på annan speldag:
Matchändring som görs 2 veckor före seriestart: 250 kr
Matchändring som görs dagarna före seriestart: 400 kr
Matchändring som görs under seriens gång: 450 kr
ANSÖKAN SKALL GÖRAS PÅ AVSEDD BLANKETT.
Alla matcher skall spelas. INGEN MATCH FÅR SPELAS EFTER SISTA OMGÅNGEN.
Walk over får inte förekomma.
§ 4 Matchkallelse
Lottad serie gäller som kallelse
Fastställd spelordning på nätet gäller.
§ 5 Sjukvård
Hemmalaget rekommenderas att tillse en person som är väl insatt i första hjälp
samt att sjukvårdsmaterial, i användbart skick, finns på plats
SISU kan arrangera Röda korset utbildning
§ 6 Sekretariat
Utbildad personal skall finnas i sekretariatet som är välorienterad i hur TSM/OVR systemet fungerar
§ 7 Arrangemang
Hemmalaget skall utse person som vid gästande lags och funktionärers
ankomst till arenan, möter upp och visar vad som gäller för matchen, omklädningsrum etc.
§ 8 Resultatrapportering
Resultat för respektive serie SKALL rapporteras i TSM/OVR
Rapportering sker via TSM/OVR på nätet. Inloggning via dator. Inloggningskod krävs
Vid utebliven rapportering, tas en avgift ut på 200 kr.
Om föreningen inte rapporterar in händelser och resultat, kommer det att tas ut en avgift
för administration av matcherna
Om kanslierna på respektive distriktsförbund, måste lägga in hela matchen, från laguppställning
till alla händelser och resultat, tas en avgift ut på 1,500 kr
Smärre justeringar av matcherna såsom, resultat, målgörare, m.m.
tas ingen avgift ut endast då vi måste ”lägga in” hela matchen från start
§ 9 Dispenser beviljas enl. följande
Dispens gällande överårig spelare kan sökas, av den TÄVLINGSANSVARIGE i föreningen.
Dispens behöver inte sökas för flytt av spelare från J17 till U16, U16 till U15, U15 till U14,
U14 till U13, U13, till U12, U12 till U11, U11 till U10, U10 till U09
Dispens för flickor - 3 år
Om någon av de sökande är två år äldre, (förutom flickor) så skall ansökan göras
och motivering medskickas enligt följande:
U16 ner till U14
U15 ner till U13
U14 ner till U12
U13 ner till U11
U12 ner till U10
U11 ner till U09
U10 ner till U08
Beviljad dispens skall medtas till varje match och uppvisas för motståndarlaget.
Spelare i Örebro Hockeyklubb, U16 Elit, och VIK Västerås ungdom U16 Elit
har dispens att medverka i sin moderförenings (moderförening = föreningstillhörighet föregående
spelår) lag i U16 Västmanland/Örebro.
§ 10 Matchprotokoll
Hemmalag skall insända matchprotokoll till Västmanlands Ishockeyförbund.
OBS: GÄLLER ENDAST U11 och U12
§ 11 Avgift
Utdrag ur serier fram till 14 augusti – ingen avgift
Utdrag ur serier 14/8– 1/9 avgift – 3,000 kr
Utdrag ur serier efter den 1 september – avgift: 5,000 kr
Avgiften utdöms av administrerande förbund
§ 12 Tillstånd
Föreningen måste söka Tillstånd (sanktion) vid:
Träningsmatcher gäller U13 - och uppåt, arrangerande av cuper, under hela säsongen
Blanketter finns på Örebro läns och Västmanlands Ishockeyförbunds hemsidor
Att söka Tillstånd, är kostnadsfritt inom respektive Ishockeyförbund
Vid ej beaktande av ovanstående, anmäls föreningen för åsidosättande av gällande
tävlingsbestämmelser och påförs avgift.
För förening som önskar delta i seriespel i annat distrikt, krävs tillstånd av resp.
distriktsförbund.
§ 13 Tävlingsansvarig
Den tävlingsansvarige skall tillse:
att
ha mandat och befogenheter att fatta beslut på denna konferens
att
ha befogenheter som föreningens ansvarige för seriespel, cuper, dispenser m.m.
att
ha ansvar för att tävlingsfrågor och beslut från förbundet kanaliseras ut till föreningarnas
samtliga lag
att
ha ansvar för att samordna lagens synpunkter och viljor gentemot förbundet
att
ha en nära och kontinuerligt samarbete med domar- istids- och ungdoms/sportansvarig i
sin förening
att
vara tillgänglig och kunna fatta snabba beslut i tävlingsärenden
att
ansvara för att matchtider tillsätts till matcher
att
resultatrapportering sker i enlighet med gällande bestämmelser - OVR
att
tillsätta ny matchtid på matcher som av någon anledning inte spelats på fastställd tid
att
skriva under tillstånd och dispensansökningar
att
så snart som möjligt efter tävlingskonferensen, ha informationsmöte med sina egna ledare
i föreningen om vad som beslutats på tävlingskonferensen
att
meddela TK i Västmanland och Örebro, om att detta är genomfört
§ 14 Speakertext
Örebro läns Ishockeyförbund och Västmanlands Ishockeyförbund vill,
som ett led i att skapa god stämning i samband med våra ungdomsmatcher, uppmärksamma
er på följande:
Speakertext som skall läsas upp inför alla ungdomsmatcher i Örebro län och Västmanland:
”Vi vill uppmana ledare, spelare och vår publik att visa sportsmannamässigt uppträdande
och respekt för omgivningen
Hjälp domarna i deras svåra men viktiga roll som matchledare genom att visa en sportslig
attityd”
Inga domare = ingen match.
§ 15 Åldersbestämmelser säsongen 2015 – 2016
Kategori
Ålder
J20
1996 och senare
J18
1998 och senare
U17
1999 och senare
U16
2000 och senare
U15
2001 och senare
U14
2002 och senare
U13
2003 och senare
U12
2004 och senare
U11
2005 och senare
U10
2006 och senare
U9
2007 och senare
§ 16 Blanketter
Blanketter för dispens och sanktionsansökan, finns på respektive distriktsförbunds hemsida under
fliken blanketter.
§ 17 Gemensamma serier
Administratörer
Div 3 Örebro/Västmanland
U16 Örebro/Västmanland
U15 Örebro/Västmanland
U14 Örebro/Västmanland
U13 Örebro/Västmanland
Örebro län
Örebro län
Örebro län
Örebro län
Örebro län
U12 Västmanland/Örebro
U11 Västmanland/Örebro
U10 Västmanland/Örebro
U09 Västmanland/Örebro
Västmanland
Västmanland
Västmanland
Västmanland