Ingen bildrubrik

Läkemedelsförsörjningsprojektet 2
Framtidens logistikmodell
Gränssnitt Apotek Sjukvård
(Ansvar/fakturering)
(Ansvar/fakturering)
Successiv
förskjutning
av gränssnittet
Apotek
Interntransport
Avdförråd
Endosvagn/
Mobilt förråd
Patient
Effektmål (mätbara)
•
Lageromsättningshastighet
ökas 400%
•
Svinn/kassation av läkemedel
minskas 50%
•
Total hanteringstid för läkemedel
minskas 30%
•
Sortimentsbredd
minskas 50 %
•
Läkemedelsrelaterade problem
minskas 30%
Gemensamma övervägningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektronisk ordination
Order-, Lager-, Faktureringssystem
Gemensam kvalitetssäkrad försörjning
Utnyttja skalfördelar
Förbrukningsstyrt uttag
Kundanpassade lösningar
Definierade servicenivåer och sortiment
Öka andelen patientindividuella läkemedel
m fl
Olika verksamheter kräver olika
lösningar
1. Vårdavdelningar
A. Lång medelvårdtid
B. Kort medelvårdtid
2. Operation och intensivvård
3. Serviceavdelningar/mottagningar
A. Behandlande avdelningar
B. Besök
Testområde SÄS
Vårdenheter 1.A
Lungavdelning
Medicin 4
Lm-modul
Lm-modul
Vätskevagnar 2st
(Lung, Med 4)
Vårdenheter 1.B
HIA
Lm-modul
MAVA
Lm-modul
Akutenheter 2
Vätskevagnar 2 st
(HIA, MAVA/HLAVA)
HLAVA
Lm-modul
Lm-modul e-recept
Vätskevagnar 1 st
(AVC)
CAPD
Röntgen
AVC
Testområde
Service- Mottagningsenheter 3.A
Lm-modul
DKA
Hud
Lm-modul vt-06
Vätskevagnar 1 st
(DKA)
Service- Mottagningsenheter 3.B
Lungmedicin
Hjärta
Lm-modul
STD
Lm-modul vt-06
Njure
Läkemedelsförsörjning –
två logistiska flöden
Vårdnära lager
Prognosstyrt
(gemensamt lager)
(gemensamma förråd)
Läkemedelsautoma
t
Manuellt lager
Patientnära lager
Läkemedelsautomat
Patientstyrt
Tabl/kapsl (enkeldos)
Endoser (tabl/kapsl)
(individuella doser)
Övriga individuella doser
Tillv ind doser
Ampuller
Principer för olika
försörjningslösningar av läkemedel
Behov av läkemedel ska hanteras i denna ordning:
1. Läkemedel levereras patientstyrt
2. Läkemedel hämtas från Patientnära lager
3. Läkemedel hämtas från Vårdnära lager
4. Läkemedel beställs från Apoteket
Patientindividuell försörjning
•
•
•
•
•
•
Lungavdelningen – start 28 november -06
Medicin 4
– start 12 december -06
HIA
– start 23 januari -07
MAVA
– start 1 februari -07
HLAVA
– start 1 februari -07
Maskinellt och manuellt iordningställda doser
från Apoteket
• 2 leveranser/dag