SPRUTJOURNAL Gård: er=ej relevant (ingen karens) *Vid

SPRUTJOURNAL
Fältnamn
Skyddsavstånd
m
Tröskdatum om
karenstid
Bekämpning mot
skadegörare/ogräs/
Objekt
Beslutsunderlag
Sprutförare
Vindriktning
Vindstyrka
kryss
Temp
Bifarligt
dag
Blommande
gröda/ogräs om
bifarligt
*Vid användning av preparat som kräver avdriftsreduktion
Munstycke*
Karenstid
Preparat, mikronäring
Dos/ha
Utv stadie
Klockan
er=ej relevant (ingen karens)
Datum
Gård:
Vindanpassat
Gröda
Rengöringsplats
Markanpassat
Påfyllningsplats
Fältnamn
Vindanpassat
Gröda
Rengöringsplats
Markanpassat
Påfyllningsplats
Fältnamn
Vindanpassat
Gröda
Rengöringsplats
Markanpassat
Påfyllningsplats
Fältnamn
Vindanpassat
Gröda
Rengöringsplats
Markanpassat
Påfyllningsplats
Sparas minst 3 år
Håll tillgänglig i verksamheten
2015-08-06 HS Konsult AB