Valberedningens förslag – SD Norrbotten (Ingen inbördes ordning.)

Valberedningens förslag – SD Norrbotten (Ingen inbördes ordning.) Distriktsstyrelsen: Ordförande,​
Jeff Ahl 62210 Vice ordförande, ​
Rose­Marie Nilsson 65748 Andre vice ordförande, ​
Elin Håkansson 79023 Ledamot, ​
Felix Wiklund 84091 Ledamot, ​
Sören Nilsson 66771 Ledamot, ​
Bernt Drugge 71377 Ledamot, ​
Roger Olsson 66889 Ledamot, ​
Oscar Rosengren 74785 Ledamot, ​
Paula Lohiniva 80876 Ledamot, ​
Roine Gustavsson 75730 Ledamot, ​
Marko Kentämaa 76978 Ledamot, ​
Donald Sundh 75688 1. Suppleant, ​
Kristoffer Lundström 82388 2. Suppleant, ​
Stig Granberg 77946 3. Suppleant, ​
Marie Åström 76385 4. Suppleant, ​
Maria Karlsson 76402 Övriga nominerade: Christer Martimo 78757 (Ordförande) Landsdagarsombud: Ordinarie, ​
Robert Håkansson 79022 Ordinarie, ​
Oscar Rosengren 74785 Ordinarie, ​
Rose­Marie Nilsson 65748 Ordinarie, ​
Eric Palmqvist 77766 Ersättare, ​
Bernt Drugge 71377 Ersättare, ​
Magnus Häggblad 60831 Övriga nominerade: Felix Wiklund (Ersättare Landsdagarombud) 84091 Revisorer: Revisor, ​
Leif Lundberg 67256 Revisor, ​
Barbro Hagman 67180 Suppleant, ​
Roland Segergren 78146 Suppleant, ​
Ulf Lindeberg 73300 Övriga nominerade: Carita Elfving (Revisorssuppleang) 71911 Robert Lindblom (Revisorssuppleang) 86973