Presentation Krishantering vid terrorism riktat mot spårbunden trafik

Krishantering vid terrorism
riktat mot spårbunden trafik
– utmaningar för samverkan
Veronica Strandh Ph.D.
Statsvetenskapliga institutionen
Kunskapscentrum för katastrofmedicin, Umeå
Universitet
1. Internationella
erfarenheter av att
hantera terrorism riktat
mot spårbunden trafik
2. Svensk kapacitet att
hantera ett storskaligt
terroristattentat mot tåg
och tunnelbanor
2
Den spårbundna sektorns sårbarhet
• Från terroristens perspektiv: ett
perfekt ”soft target”
• Avsaknad av säkerhetskontroller
• Stor geografisk spridning
• Stora volymer passagerare i
stängda utrymmen
• Möjlighet till anonymitet
3
Global Terrorism Database,
University of Maryland
Attacker internationellt 1970-2010
3955 attacker riktade mot allmänna transportmedel
1122 attacker riktade mot spårbunden trafik (28%)
300
250
200
150
Spårbunden
trafik
100
Kollektivtrafik
50
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
0
150
Centralasien
200
Australien och
Oceanien
Nordamerika
Östeuropa
Östra Asien
Centralamerika
USSR & NIS
Sydostasien
Mellanöstern och
norra Afrika
Sydamerika
Södra Afrika
Västra Europa
Södra Asien
Geografisk
spridning av
attacker
300
250
Antal attacker
100
50
0
5
Terroristgrupper
(dödliga attacker)
Kommunism/Socialism
13%
Nationalism/Separatism
43%
4%
22%
18%
Religion
Högerextremism
Okänd
Bomber dominerar som taktik – används
på ett nytt sätt?
1% 1% 1%1%
5%
Bomb/Explosion
13%
Väpnat angrepp
Mordbrand
Kemisk
Sabotage
Gisslan
78%
Okänd
Skadade och döda – utveckling
över tid
6000
5000
4000
Döda
3000
Skadade
2000
1000
0
1970-79
1980-89
1990-99
2000-2010
Svensk kapacitet att hantera ett
storskaligt attentat?
1. Förändringar i svensk kontraterrorism policy 2001-2013
2. Offentliga och privata aktörers kapacitet att samverka och
hantera ett storskaligt terroristattentat
3. Konsekvenser av den spårbundna trafikens fragmentering
utifrån ett krisberedskapsperspektiv
Empirisk underlag: årsrapporter Säpo, centrala policies, 26
intervjuer (ex polis, räddningstjänst, sjukvård, kommun,
landsting, länsstyrelse, MSB, Säpo, Trafikverket,
Transportstyrelsen, SJ, Arlanda Express, Green Cargo, MTR
Stockholm…. + deltagande vid workshops och övningar
Scenariobaserat arbete
multi-site attack mot spårbunden trafik i urban miljö. 4 bomber
vid tre platser. SJ snabbtåg, tunnelbanan och Arlanda express
är huvudmål
Attentatplats 1: 20 döda,
73 skadade
Attentatplats 2 : 40 döda,
148 skadade
Attentatplats 3: 20 döda,
74 skadade
7 huvudutmaningar
1)
2)
3)
4)
5)
Den spårbundna sektorns inneboende sårbarhet
Bristande resurser
Behov av ytterligare katastrofmedicinsk kompetens
Fragmenterade samverkansnätverk
Begreppet samverkan förstås utifrån dess normativa aspekt
snarare än utifrån dess praktiska betydelse
6) Osäkerhet kring samverkan på olika nivåer i systemet
7) Spänning mellan att se krishantering som ett föremål för
vardagspolicy och att se det som policyområde utöver det
vanliga
Frågor?
kontakt: Veronica Strandh
[email protected]