Satsdelar och ordklasser ”Ingen panik, det är bara

Kungsklippeskolan VT 2015
Satsdelar och ordklasser
Åk 9
I kursplanens centrala innehåll står det att vi i svenskämnet ska arbeta med språkets struktur:
stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. Vi kommer därför att arbeta med satsdelar,
samt återigen repetera de olika ordklasserna, de närmsta veckorna. Lektionerna kommer att utgå
från Power Point-presentationer. Du förväntas skriva ner egna anteckningar, som du sedan kan
använda till provet. Du kommer även att få ett arbetsmaterial med övningar i, som du arbetar med
under lektionstid. Är du frånvarande, är det upp till dig att skriva av kamraters anteckningar.
Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov. Till provet läser du på dina egna anteckningar.
Kom ihåg att du även kan titta på SVT Play´s Grammatikbolaget säsong 1+2:
http://www.ur.se/Produkter/171070-Grammatikbolaget-Ordklasskalas#Om-serien
Du ska:
- kunna beskriva de nio olika ordklasserna kortfattat.
-kunna beskriva de satsdelar vi gått igenom.
-kunna plocka ut och namnge satsdelar och ordklasser från en text .
Provdatum: tisdag 21 april
”Ingen panik, det är bara
grammatik!”