Ingen föds till extremist

Ingen föds till extremist
Tillsammans kan vi förebygga våldsbejakande extremism.
Genom förebyggande arbete stärker vi individen och samhället.
Våldsbejakande extremism
användandet eller uppmuntrande av våld eller andra olovliga
medel för att främja politiska eller religiösa mål
2
•  Svenskarnas parti lades ned i maj
2015 efter en omfattande men
misslyckad satsning i
riksdagsvalet 2014.
•  Svenska motståndsrörelsen har
ambition att bilda parlamentarisk
gren.
3
AFA: ”Vi anser att
fascismen måste
bekämpas både
ideologiskt och fysiskt, i
alla dess former varhelst
den visar sig.”
4
”Running away from Jihad will not save
you from death. You can die as a
coward or you can die as a artyr.”
Anwar al-Awlaki
5
Krigsresor - inget nytt fenomen, men aldrig så
omfattande
Land
Antal
Land
Antal
Land
Antal
Globalt
20.000-30.
000
Nederländerna
200
Turkiet
600
Frankrike
1550
Jordanien
2000
5000
Tyskland
700
Ryssland
1700
Spanien
100
Marocko
1500
Europa
Sverige
300
Italien
150
Saudiarabien
1500-2500
Norge
150
Albanien
90
Tunisien
3000
Danmark
120
Kosovo
150
Finland
70
USA
200
Storbritannien
700
Kanada
150
Belgien
440
Australien
80-250
6
Inget nytt fenomen – men aldrig så
omfattande
•  I november 2012 publicerades ett Youtube-klipp där gruppen ”Svenska
Mujahedeen Fi Ash-Sham” uppmanade muslimer i Sverige att åka till Syrien eller
ansluta sig till det heliga kriget runt om i världen.
•  300 personer har rest från Sverige
•  100 personer strider för IS just nu
•  100 bekräftade personer har återvänt till Sverige
•  40 personer från Sverige har avlidit
7
Vilka reser
•  Unga (18-26 år)
›  Ett mindre antal minderåriga
›  Ett antal över 30 år
•  Både kvinnor och mänc
•  Få med familjeband till Syrien
•  Små grupper av vänner
•  Multikriminell historik
8
Typologi
•  Spänningssökare/utagerare
›  Söker äventyr
›  Vålds-/vapenintresse
•  Familjens väg
›  Föräldrar som själva är/har varit aktiva
•  Grubblaren
›  Söker mening
•  Kontaktsökare
›  Söker identitet
›  Tillhörighet
9
Referensgruppen
10
Diskutera
Hur ser du på socialtjänstens roll?
11
Lokalt arbete
•  140 kommuner besökta
•  Från en säkerhetsfråga
till att också vara en
socialtjänstfråga
12
Radikalisering
”Tipping point”
Förebyggande arbete
En process som leder till att en person i en ökande grad
accepterar eller uppmuntrar till våldsanvändning eller andra
olovliga medel för uppnå politiska eller religiösa mål
13
Ingen föds till extremist
www.samordnarenmotextremism.se