Nätverket Ingen Människa Är illegal Trollhättan Affisch 2 Ladda ner

Nätverket Ingen Människa Är illegal Trollhättan & Vänersborg
välkomnar alla!
Ingen Människa Är illegals mål är att alla människor som befinner
sig inom Sveriges gränser ska ha samma sociala, politiska och
ekonomiska rättigheter samt skyldigheter.
Genom att ekonomiskt och praktiskt stötta enskilda papperslösa
migranter, i första hand barn i vårt närområde, samt genom
utåtriktat opinionsbildande verksamhet, strävar vi mot detta mål.
Vill du bli medlem eller stötta någon familj ekonomiskt ta då
kontakt med oss.
[email protected]
Ingen stat ska få välja sina medborgare, människor ska få välja var de vill leva
och verka!
www.ingenillegal.org