Android - Bahnhof

E-postguide
Android POP3
Börja med att starta e-postprogrammet på din Android enhet. Du gör det
genom att klicka på ikonen E-post. Om ikonen inte finns på någon av dina
skärmar titta under program på din enhet.
1. Skriv in din E-postadress *.
2. Skriv in ditt Lösenord *.
3. Klicka på Manuell inställning.
* Du hittar information om e-postadress, användarnamn och lösenord på din
kundspecifikation eller under Mina sidor på vår hemsida.
E-postguide
Android POP3
Klicka på POP3 account.
E-postguide
Android POP3
1. Skriv in ditt Användarnamn *.
2. Skriv in ditt Lösenord *.
3. Skriv in pop3.privat.bahnhof.se under POP3-Server.
4. Välj SSL som Säkerhetstyp
5. Se till att det står 995 under Port.
6. Välj om du vill spara dina e-postmeddelanden på servern eller inte. Om
du vill se på samma e-postmeddelanden från flera enheter så bör du välja att
meddelanderna inte skall raderas. Observera att du måste ha det inställt
på samma sätt på alla enheter för att du skall kunna se e-posten på alla
enheter.
7. Klicka på Nästa.
* Du hittar information om e-postadress, användarnamn och lösenord på din
kundspecifikation eller under Mina sidor på vår hemsida.
E-postguide
Android POP3
1. Skriv in mailout.privat.bahnhof.se under SMTP-Server.
2. Välj SSL som Säkerhetstyp.
3. Se till att det står 465 under Port.
4. Bocka i Kräv inloggning.
5. Skriv in ditt Användarnamn *.
6. Skriv in ditt Lösenord *.
7. Klicka på Nästa *.
* Du hittar information om e-postadress, användarnamn och lösenord på din
kundspecifikation eller under Mina sidor på vår hemsida.
Klicka på Nästa.
E-postguide
Android POP3
1. Namnge ditt konto under Ge kontot ett namn (valfritt).
2. Skriv in ditt namn i fältet Ditt namn (visas i utgående meddelande).
3. Klicka på Klar.
Ditt e-postkonto är nu klart att använda!