Kampanjhandledning, Skriv för frihet 2015

HANDLEDNING FÖR
SKRIV FÖR FRIHET!
Den 9 november-13 december 2015 deltar den svenska sektionen för femte
gången i den internationella kampanjen Write for rights (med det svenska
kampanjnamnet “Skriv för frihet”). I den här handledningen hittar ni all
information ni behöver för att planera ert deltagande i kampanjen.
INNEHÅLL
1. Kampanjen Skriv för frihet
Syfte
Anmälan och materialbeställning
Aktivistportalen
2. Kampanjfallen och solidaritetshälsningar
Burma: Phyoe Phyoe Aung
Malaysia: Zulkiflee Anwar “Zunar” Ulhaque
El Salvador: Teodora del Carmen Vasquez
Uzbekistan: Muhammad Bekshanov
Burkina Faso: Tvångsäktenskap
3. Insamling av underskrifter och kontaktuppgifter
Samla in namnunderskrifter
Samla in kontaktuppgifter
4. Utåtriktade aktiviteter och solidaritetsaktioner
Förslag på aktiviteter
Arbete gentemot lokal media
Arbete via sociala medier
Bilder
5. Efterarbete
Rapportformulär
Kort/petitioner och kontakt
Utvärdering
6. Kontakt
Bilagor: Förslag på brevtexter
1. KAMPANJEN SKRIV FÖR FRIHET
Varje år sluter den globala Amnestyrörelsen upp i ett “brevskrivningsmaraton” i anslutning
till den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. Internationellt kallas
kampanjen “Write for rights”, I Sverige använder vi kampanjnamnet Skriv för frihet.
Kampanjen tar upp fall där vi tror att vi kan uppnå förändring genom att agera massivt under
kort tid. Genom att mobilisera globalt och aktivera stora mängder av engagerade människor
ökar vi chanserna att uppnå ett bra resultat.
Skriv för frihet sammanfattar på många sätt Amnesty som organisation. Kampanjfallen speglar
de flesta delarna av Amnestys åtagande och täcker alla regioner i världen. Bilden av Amnesty
som en organisation där individer engagerar sig för andra individer är tydlig i kampanjen,
liksom Amnesty som en organisation som visar solidaritet och stöd för andra människorättsförsvarare.
Syfte
Huvudsyftet med kampanjen är att utöva påtryckningar och skapa förändring kring de tolv
fall som lyfts i den internationella kampanjen (i den svenska sektionen arbetar vi med fem av
fallen). Kampanjen syftar också till att profilera Amnesty och att stärka vår organisation genom
att rekrytera nya medlemmar och givare.
Anmälan och materialbeställning
Kampanjen pågår den 9 november-13 december 2015. Ni anmäler er och beställer material
via formuläret på aktivism.amnesty.se/sff. Vi är mycket tacksamma om vi kan få era materialbeställningar senast den 23 oktober.
Aktivistportalen
På aktivism.amnesty.se/sff finns all information som rör kampanjen. Förutom formulär för
anmälan och materialbeställning finns här även ytterligare information om fallen som kan
vara intressant för er. Ni hittar även filmklipp, aktuell information och uppdateringar som rör
kampanjen. Gå gärna in på sidan inför era möten, så försäkrar ni er om att ni har tillgång till
den senaste informationen.
Under kampanjen kommer ni även få kampanjutskick via e-post ungefär varannan/var tredje
vecka med information, uppdateringar och instruktioner. Breven skickas till den som anges
som kontaktperson i er anmälan, om ni inte meddelar oss något annat.
2. KAMPANJFALLEN OCH
SOLIDARITETSHÄLSNINGAR
I det här kapitlet hittar ni en kort presentation av de fall vi kommer arbeta med under
årets kampanj. Här finns även information om hur ni kan skicka hälsningar till de berörda
personerna och en del information om de berörda länderna. På aktivistportalen hittar ni
ytterligare ytterligare information, till exempel filmmaterial, länkar, rapporter och annat.
Förslag på brevtexter hittar ni längst bak i den här handledningen.
PHYOE PHYOE AUNG, BURMA
Phyoe Phyoe Aung från Burma studerade till civilingenjör och var engagerad som studentledare när hon fängslades av politiska skäl 2008. Hon satt fängslad i över tre års tid och
förbjöds att fortsätta sina studier. Trots det valde hon att fortsätta som studentledare. Under
vintern 2014 hade hon som generalsekreterare för en av Burmas största studentkårer en viktig
roll när studenter över hela landet protesterade mot förändringar av landets utbildningssystem.
I samband med protester i Letpadan i centrala Burma den 10 mars 2015 ingrep polis och
många studenter misshandlades. Phyoe Phyoe Aung försökte med sina vänner söka skydd i
ett kloster, men det omringades snabbt av polisen. Studenterna arresterades, misshandlades
och hotades med sexuella övergrepp. Omkring 100 personer fängslades och anklagades för
en rad politiska brott. Många av dem har suttit i isoleringscell sedan dess, och nekats rätten
att få träffa sina advokater. Phyoe Phyoe Aung och flera andra riskerar att dömas till mer än
nio års fängelse för sina fredliga protester.
Efter många år som avskärmad diktatur har Burma under de senaste åren försökt närma sig
resten av världen. Politiska reformer har genomförts och under en period frigavs många av
landets politiska fångar, men de senaste två åren har trakasserier och fängslanden av studentledare och andra politiskt aktiva ökat.
Amnesty International kräver:
• att Phyoe Phyoe Aung och andra studenter som fängslats för att ha deltagit i fredliga protester ska friges.
• att samtliga fängslade studenter får träffa advokater och sina familjer.
Tilläggsinformation:
Amnesty anser att antalet arresteringar och fängslanden i Burma har ökat markant sedan
början av 2014.
Uttalande: http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/burma-okat-fortryck-infor-valet-hundratals-samvetsfangar-bakom-galler-2567/
Rapporten Going back to the old ways: http://d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net/image/upload/
dfbgohlfdv4iuibqqgvx.pdf
Amnesty tar inte ställning vare sig för eller mot de förändringar av Burmas utbildningssystem
som studenterna protesterar emot. Förändringarna, som genomfördes hösten 2014 innebär
bland annat att universiteten inte är självständiga från utbildningsministeriet, att minoritetsspråk inte lärs ut och att student-och lärarförbund inte är tillåtna.
Vissa av dem som fängslats fick skador under demonstrationen och har ännu inte fått
ordentlig läkarvård. Phyoe Phyoe Aung har rapporterat att många lider av återkommande
huvudvärk och magont. Hon har själv fått utslag på grund av den dåliga hygienen och det
smutsiga vattnet i fängelset.
Det finns goda skäl att tro att myndigheterna kan övertygas att frige Phyoe Phyoe Aung och
de andra studenterna. Burma hungrar efter omvärldens godkännande och investeringar, och
är just nu ordentligt granskat då de förbereder sig för att hålla val i november. President Thein
Sein är mån om att visa att landet fortfarande är på väg mot politisk reform och respekt för
mänskliga rättigheter.
Phyoe Phyoe Aung älskar djur och har två katter (little boy och little yellow). Hon har sagt att
hon gärna tar emot bilder/teckningar som föreställer djur.
Phyoe Phyoe Aung är gift. Hennes man, James, gömmer sig just nu undan myndigheterna för
att inte bli fängslad. Hennes pappa U Nay Win har varit politiskt aktiv och har suttit fängslad i
två omgångar i sammanlagt 17 års tid.
Det officiella namnet på landet ändrades 1989 till Myanmar. Namnändringen gjordes av
militärjuntan när de tog makten över landet. Amnesty har dock i regel valt att fortsätta
benämna landet Burma, detsamma gäller TT och de flesta organisationer i Sverige som
arbetar med Burma.
Solidaritetshälsningar
Ni kan skriva brev eller vykort för att visa solidaritet med Phyoe Phyoe Aung och de andra
fängslade studenterna. Skriv på engelska eller burmesiska och inkludera texten ”I support
Myanmar students”, då detta är ett meddelande som redan används i landet.
Skicka breven till:
c/o Myanmar team
Amnesty International
1 Easton Street
London, WC1X 0DW
UK
ZULKIFLEE ANWAR “ZUNAR” ULHAQUE, MALAYSIA
Zulkiflee Anwar “Zunar” Ulhaque från Malaysia är en frispråkig serietecknare känd för sin satir
riktad mot korruption och valfusk. Nu står han åtalad för att han den 10 februari 2015 skrev
ett antal tweets där han kritiserade rättsväsendet efter att oppositionsledaren Anwar Ibrahim
fängslades, anklagad för homosexualitet. Åtalet omfattar nio påstådda brott och kan innebära
att han döms till 43 år i fängelse.
Det är inte första gången Zunar har trakasserats av de malaysiska myndigheterna. Sedan
2009, då polisen gjorde sin första husrannsakan på Zunars arbetsplats, har han blivit hotad,
arresterad och fängslad vid flera tillfällen. Hans teckningar har stämplats som “skadliga för
den allmänna ordningen” av regeringen. Polisen har konfiskerat hans böcker och hotat att
stänga hans förlag. Enligt uppgift har även flera av hans medarbetare trakasserats av polis.
Zunar är inte den ende som straffats för sina politiska åsikter. Utrymmet att kritisera och
debattera i Malaysia minskar i rasande takt. Under de första sex månaderna 2015 har mer än
40 journalister, akademiker, politiska aktivister och advokater blivit förhörda, arresterade eller
åtalade enligt ”uppviglingslagen” - en föråldrad lag från 1948 som regeringen på senare tid
hänvisat till för att kunna angripa sina kritiker. Lagen revideras i april 2015 för att inkludera
kommunikation via digitala kanaler. Då höjdes också minimistraffet till tre års fängelse.
Amnesty International kräver:
• Att åtalet mot Zunar läggs ner.
• Att Malaysia avskaffar “uppviglingslagen” och andra lagar som strider mot yttrandefriheten.
Tilläggsinformation:
Notera att Zunar är åtalad, men att han alltså inte är dömd eller fängslad!
Zunars hemsida: http://www.zunar.my
Zunar håller malaysiskt rekord i att bli åtalad enligt “uppviglingslagen”l
Solidaritetshälsningar
Rita teckningar, seriefigurer eller bilder som symboliserar yttrandefrihet och lägg upp dem på
sociala medier med hashtagen #zunar (Zunar följer själv det som läggs upp med den hashtagen).
TEODORA DEL CARMEN VÁSQUEZ, EL SALVADOR
Teodora del Carmen Vásquez från El Salvador väntade sitt andra barn och befann sig på
sin arbetsplats när hon plötsligt fick svåra smärtor. Hon ringde till akuten och bad om en
ambulans. Därefter gick vattnet. Teodora svimmade upprepade gånger och hennes kollegor
hittade henne medvetslös utanför en toalett, där hennes barn låg dödfött. En av hennes
kollegor tillkallade polisen och trots att Teodora var nyförlöst, kraftigt blödande och nätt
och jämt vid medvetande, försågs hon med handfängsel och arresterades. För mord.
I El Salvador är abort totalförbjudet, även i de fall när graviditeten utgör en fara för kvinnans
liv eller är ett resultat av våldtäkt eller incest. Kvinnor som ändå gör abort kan straffas med
fängelse, det är inte ovanligt att de döms för mord. Förbudet leder till att kvinnor som får missfall eller andra komplikationer under graviditeten konsekvent blir misstänkliggjorda för att ha
försökt göra abort.
Teodora dömdes 2008 till 30 års fängelse för mord. Flera andra kvinnor har dömts till långa
fängelsestraff efter att de fått komplikationer under graviditeten. Nästan alla kommer som
Teodora från fattiga familjer, utan möjlighet att resa utomlands för att göra abort eller att betala
för ett fullgott juridiskt försvar.
Amnesty International kräver:
• Att Teodora del Carmen Vásquez friges.
• Att alla andra kvinnor som fängslats på grund av graviditetsrelaterade komplikationer friges.
Tilläggsinformation:
Teodora var gift och väntade sitt andra barn. Inget tyder på att hennes graviditet var oönskad,
och hon har också i intervjuer sagt att hon var glad över att vänta barn. Amnesty har ingen
information som tyder på något annat än att hennes missfall orsakades av komplikationer.
Straffet för kvinnor som gör abort eller dem som på något sätt hjälper till vid aborter är 2-8 års
fängelse. För medicinsk personal är straffet 6-12 års fängelse. Kvinnor som sent under sin
graviditet drabbas av komplikationer kan anklagas för att själva ha skadat sitt barn, vilket kan
leda till åtal för mord och straff upp till 50 års fängelse.
Teodoras rättegång var djupt bristfällig. Liksom i flera liknande fall antogs hon vara skyldig från
att rättegången började. Då hon kommer från en fattig familj hade hon heller inte råd med ett
eget juridiskt ombud, och det är uppenbart att hennes intressen inte togs tillvara på ett fullgott
sätt under rättegången.
Solidaritetshälsningar
Amnesty befarar att stora mängder brev och kort skulle kunna orsaka problem för Teodoras
relation till sina medfångar. Men ni får gärna lägga upp bilder och skriva hälsningar till henne
på sociala medier med hashtag #TeodoraLibre. Det som läggs upp med den hashtagen
kommer sammanställas av Amnesty och förmedlas till Teodora via hennes advokat.
MUHAMMAD BEKZHANOV, UZBEKISTAN
Muhammad Bekzhanov från Uzbekistan, redaktör för en tidning med koppling till oppositionspartiet Erk flydde 1993 sitt hemland på grund av hot och trakasserier från myndigheterna.
Den 18 mars 1999 tvingades han tillbaka till Uzbekistan från Ukraina och fängslades, misstänkt för inblandning i ett bombattentat några veckor tidigare. Vid fängslandet torterades han
av säkerhetsstyrkor. De slog honom med batonger, kvävde honom med plastpåsar och gav
honom elchocker tills han “erkände” brottet. Muhammad dömdes till 15 års fängelse. Hans
eget erkännande utgjorde den enda bevisningen mot honom, och domstolen tog ingen som
helst hänsyn till den tortyr han vittnade om under rättegången.
Muhammad skulle ha frigivits 2014, men hans straff förlängdes med fyra år och åtta månader
för att han påstods ha brutit mot fängelsets regler - en anklagelse som rutinmässigt används i
Uzbekistan för att förlänga straffen för politiska fångar. Ingen utredning om tortyren har gjorts
trots flera formella anmälningar.
Att uzbekiska domstolar godtar framtvingade “erkännanden” som bevis i rättegångar är vanligt.
De som anmäler tortyr utsätts dessutom ofta för repressalier, som gripanden och misshandel
eller trakasserier mot familj och anhöriga.
Tilläggsinformation
Mohammads fru Nina fick träffa honom en gång under 2014 och beskrev att han då var på
bristningsgränsen: “Han var oigenkännlig. Allt hopp hade försvunnit från hans ögon, han
försökte bara överleva.”
Muhammad är nu en av världens längst fängslade journalister.
När ni skickar brev till Muhammad i fängelset måste dessa vara på ryska eller uzbekiska för
att gå igenom inspektionen. Dessutom måste de vara politiskt neutrala och får inte nämna
Amnesty International.
Solidaritetshälsningar
Ni kan skriva brev eller vykort för att visa solidaritet med Muhammad och hans familj.
Meddelanden till Muhammad måste vara skrivna på uzbekiska eller ryska för att släppas
igenom fängelseinspektion. Dessutom måste de vara politiskt neutrala och får inte nämna
Amnesty International. Ni kan även skicka hälsningar och foton på era aktiviteter till
Muhammads familj för att visa ert stöd. Dessa skickas till [email protected] som
sedan skickar det vidare till Muhammads fru och döttrar.
Skicka breven till:
Muhammad Bekzhanov
Otryad 12
KIN 6448
Navoi region
Uzbekistan
Förslag på hälsning:
Biz doim siz hakingizda uilaimiz = Vi tänker på dig
TVÅNGSÄKTENSKAP, BURKINA FASO
Maria från Burkina Faso var 13 år när hon tvingades gifta sig med en 70 år gammal man som
hade fem fruar sedan tidigare. När hon protesterade och försökte lämna äktenskapet hotade
hennes pappa att döda henne. Maria valde att fly. Under tre dagar gick hon 17 mil för att
komma till ett skyddat boende för unga flickor. Hon tvingas nu bygga upp sitt liv på nytt, helt på
egen hand och utan stöd från familj eller anhöriga - en situation ingen 13-åring borde vara i.
I Burkina Faso tvingas hundratusentals flickor till tidiga äktenskap. Vissa tvingas gifta sig
redan vid 11 års ålder och Amnesty beräknar att hälften av alla flickor gifts bort innan de
fyllt 18 år. Som gift väntar oftast en tillvaro som helt präglas av hushållsarbete och barnafödande. De förväntas bli gravida så ofta som deras män önskar, utan att någon hänsyn tas
till de risker som en tidig graviditet innebär. Flickorna får sällan gå i skola och de nekas rätten
att få förälska sig, leva och få barn med en person de själva har valt. De flickor som flyr sina
äktenskap utsätts för hård press från familj och samhälle. Det händer dessutom att personal
på skyddade boenden utsätts för trakasserier eller attacker.
Att tvinga någon till äktenskap är förbjudet både enligt internationell rätt och Burkina Fasos
egen lagstiftning. Ändå fortsätter myndigheterna i landet att blunda för situationen.
Amnesty International kräver:
• Att Burkina Faso respekterar sin egen lagstiftning som förbjuder tvångs- och barnäktenskap.
• Att offer för tvångsäktenskap och tidiga giftermål garanteras skydd och säkert boende.
Tilläggsinformation:
Se gärna kortrapporten om sexuella och reproduktiva rättigheter i Burkina Faso, som
publicerades inom ramen för kampanjen Min kropp, mina rättigheter i juli 2015. Ni hittar
den på aktivism.amnesty.se/sff
Solidaritetshälsningar
Vi uppmanar er inte att skicka några hälsningar, men däremot att göra solidaritetsaktioner som
inbegriper hänglås. Se instruktioner under rubriken utåtriktade aktiviteter.
3. INSAMLING AV UNDERSKRIFTER OCH KONTAKTUPPGIFTER
SAMLA IN UNDERSKRIFTER
Vi samlar in underskrifter på brev, vykort och petitioner, samt via kampanjsidan
www.amnesty.se/skriv. Förslag till brevtexter hittar ni längst bak i den här handledningen.
Korten och petitionerna är tryckta. Breven och petitionerna finns även för utskrift på aktivistportalen. Ni väljer själva om ni vill fokusera på ett eller flera av fallen i era aktiviteter.
OBS 1: Nytt för i år är att vi i första hand uppmanar er att själva skicka era brev, kort och
petitioner till mottagaren i respektive land (vi tror att vår påverkan blir starkare om våra
vädjanden kommer kontinuerligt i många små försändelser). Detta gäller dock inte fallen i
Burkina Faso och Uzbekistan, vars underskrifter ska skickas till oss på sekretariatet. Underskrifterna till Burkina Faso kommer överlämnas till deras Amnestysektion (som
kommer använda dem i sina påtryckningargentemot den egna regeringen). Underskrifterna
till Uzbekistan kommer skickas från sekretariatet som rekommenderade brev för att öka
chansen att de tas emot av de uzbekiska myndigheterna.
OBS 2: Om ni skickar era underskrifter själva är vi väldigt angelägna om att ni räknar dem
och rapporeterar era resultat till oss. Se utförligare information under punkten Utvärdering och
avslutning.
SAMLA IN KONTAKTUPPGIFTER
Under kampanjen kommer vi, precis som tidigare år, samla in kontaktuppgifter via våra
vykort och petitioner. De består båda av en vädjandedel och en del för kontaktuppgifter. Att
samla in kontaktuppgifter är en viktig del av kampanjen. Den som agerar inom ramen för en
Amnestykampanj kan ofta tänka sig att stödja Amnesty fler gånger eller på andra sätt. Genom
att kontakta dem kan vi ta reda på om de är intresserade av att bli medlem eller bidragsgivare,
genom att engagera sig aktivt på sin ort eller genom att ta sig an arbetsformer som “Agera på
egen hand” eller sms-aktivist.
Det är inte särskilt arbetsamt att säga:
“Om du skulle vilja veta mer om Amnesty eller vara intresserad av att delta i vårt arbete, så får
du gärna ange ditt telefonnummer eller din e-postadress.”
...men det kan ge oss väldigt mycket tillbaka.
Alla insamlade kontaktuppgifter ska så snart som möjligt (senast inom en vecka - intresse är
färskvara!) skickas till:
Amnesty International
Johan Harlén
Box 4719
116 92 Stockholm
Ni kan också välja att skriva av uppgifterna och skicka dem till [email protected]
4. UTÅTRIKTADE AKTIVITETER OCH SOLIDARITETSAKTIONER
Nedan hittar ni förslag på aktiviteter för respektive fall i kampanjen, men som vanligt står det
er fritt att själva skapa och utforma aktiviteter på egen hand. Några generella tips att tänka på:
Tänk bildmässigt och planera alltid för hur er aktivitet ska fotas och hur bilderna kan spridas.
Skicka alltid bilder från era aktiviteter (med en kort beskrivning, ort och datum) till
[email protected] (se utförligare information under rubriken bilder).
Se till att alltid erbjuda möjlighet att agera i anslutning till era aktiviteter, till exempel genom att
underteckna kort/petitioner, agera via kampanjsidan eller att bli medlem.
Informera oss på sekretariatet innan ni genomför era aktiviteter så att vi kan lägga upp dem i
kalendariet på sektionens hemsida. Skicka er information till [email protected]
Tänk på att ni kan ansöka om aktivitetsbidrag från sektionen. Information och ansökningsblankett hittar ni på aktivistportalen. Ni kan också kontakta Mats Engman, 08-729 02 66,
[email protected]
Om er aktivitet inkluderar bord/tält, någon form av försäljning, eller om den riskerar att kraftigt
påverka trafik eller framkomlighet behöver ni förmodligen ansöka om polistillstånd.
Här än några exempel på aktiviteter som arrangerats under våra tidigare upplagor av kampanjen:
• Brevskrivarverkstad
• Konserter eller andra publikevenemang
• Talk shows
• Informationsbord och affischutställningar
• Medverkan på julmarknader
FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER:
KAMPANJ MED TECKNADE FIGURER
Aktiviteten är tänkt att skapa uppmärksamhet kring fallet Zunar och att dra besökare till
Amnestys kampanjsida. Genomför ni alla steg i instruktionerna blir det också en kampanj
som uttrycker solidaritet för Zunar via sociala medier och som kanske också kan orsaka
viss uppmärksamhet på plats i Malaysia. I just den här aktiviteten ser vi helst att ni följer
instruktionerna så bokstavligt som möjligt. Vi tror att kampanjen kommer få större genomslag
om den genomförs så enhetligt som möjligt på olika platser.
1. Teckna
Teckna egna seriefigurer, djur eller bilder. Det är viktigare att de blir många än att de är
vackra/genomarbetade, och de kan vara stora och små omvartannat. Använd helst tusch-
pennor, starka färger och en tydligt tecknad och enkel stil. I anslutning till varje bild skriver ni:
www.amnesty.se/zunar
(Länken går till kampanjsidan www.amnesty.se/skriv, men med zunars fall placerat främst.)
OBS: Ni ska inte teckna kända etablerade figurer, typ Musse Pigg, Stålmannen eller
Smurfarna, då de i regel är varumärkesskyddade.
2. Sätt upp och fota teckningarna
Välj tid och plats att sätta upp era teckningar med omsorg. Kampanjen kommer fungera bättre
ju “tätare” den blir. Helst ska alla teckningar sättas upp samma dag eller åtminstone samma
vecka. Lämpliga platser är centrum på mindre orter, avgränsade stadsdelar, skolor, universitet
etc. Undvik platser där det är olagligt att affischera. Se till att fota era bilder efter att ni satt
upp dem.
3. Publicera era bilder på sociala medier
Lägg ut era foton på Twitter eller Instagram. Använd både länkadressen amnesty.se/zunar
(som länkar till kampanjsidan med Zunars fall placerat främst), samt hashtagen #zunar (som
följs både av vårt internationella sekretariatet och av Zunar själv). Vi föreslår att ni använder
standardiserad text till alla foton:
Plats/Ort, Sweden, amnesty.se/zunar, #zunar
Ni kan även lägga ut era bilder på Facebook, som dock inte är lika sökbart via hashtags.
4. Sätt bilder på era kuvert
Skriv ut och tejpa/limma era bilder på de kuvert som ni använder för att skicka era brev, kort
och petitioner för Zunar till Malaysias premiärminister. Förhoppningsvis hinner de orsaka en
del uppmärksamhet innan de når fram till premiärministern.
“NYCKEL FÖR FRIHET”
Tänd 190 ljus som får symbolisera det antal månader Muhammad
Bekzhanov har suttit fängslad (mönstret på bilden har eakt 190 kryss)
Ordna dem i ett “frihetsmönster”, till exempel en nyckel, ett hjärta eller ett
Amnestyljus. Ringa in aktiviteten med kampanjaffischer på Muhammad.
Självklart ser ni även till att det finns möjlighet att agera genom att skriva
under kort/petitioner eller att agera via kampanjsidan.
1. Plats
Aktiviteten fungerar bäst utomhus och kräver en relativt stor yta,
exempelvis ett torg. Effekten blir störst om ni utför den i relativt mörker.
2. Arrangera ljusen
Ni behöver ljus som kan ställas på marken. Aanvänd gravljus eller
marschaller. Ordna dem gärna i form av en nyckel, som en symbol för att
vi kräver att Muhammad friges. Tänd ljusen själva eller låt dem som skriver
under era kort på få tända ljusen allt eftersom.
3. Fotografera
När ljusen är tända fotograferar ni dem. Det är viktigt att mönstret framträder, men bilden blir
mer levande om det även finns personer på den - antingen ni själva eller personer som skrivit
under era kort. När ni tar bilder så fråga alltid personerna på bilden om ni får sprida den
externt via Amnestys kanaler.
4. Sprid!
Sprid era bilder via sociala medier och/eller skicka dem till Muhammads familj via adressen
[email protected]
“TVÅNGSVIGSEL”
Den här aktiviteten har redan genomförts av några av våra grupper inom ramen för kampanjen
“Min kropp, mina rätigheter”, och fungerat utmärkt. I grunden är detta en teateraktivitet, och
sådana kräver alltid mycket planering om de ska bli bra.
1. Val av plats
Välj en plats där det finns mycket folk, men som inte är för stor eller bullrig, till exempel ett
café, en galleria eller mindre torg.
2. Ordna ett bröllopsfölje
Dra till er folks uppmärksamhet genom att gå i ett bröllopsfölje, helst bör ni vara minst 8-10
personer och klädda i högtidliga kläder. Allra bäst blir effekten om följet anförs av någon som
kan spela bröllopsmarchen, till exempel på fiol, tvärflöjt eller gitarr. Någon i ert följe agerar
vigselförrättare (den ende som behöver tala) och ni behöver ett brudpar, allra helst en flicka
som ser väldigt ung ut och en vuxen man.
Bruden bör ha kedjade händer munkavel eller liknande.
3. Vigsel
Vigselförrättaren håller ett kort tal om att vi har samlats för att dela brudparets glädje, följt av
“Tager du...” (en fråga som bruden självklart inte ges möjlighet att svara på). Vigseln fullbordas
genom att han sätter ett hänglås om hennes ringfinger.
Tänk på att hålla ceremonin så kort som möjligt. Tanken är egentligen inte att ni ska spela
teater, utan scenen syftar enbart till att ni kort och effektfullt ska få allas uppmärksamhet.
4. Avslutning och information
Så snart er vigsel är avslutad vänder ni er till dem som tittar. Tydliggör att ni kommer från
Amnesty, att tvångsgiftermål äger rum i en stor del av världen och att ni just nu särskilt
uppmärksammar situationen i Burkina Faso.
Uppmana sedan alla som vill ta ställning att komma till ert bord/tält där de kan agera för att
åstadkomma förändring.
HÄNGLÅSRINGAR
Få symboler är så välkända och etablerade
som en vigselring. Det här är en väldigt enkel
aktivitet som både går att göra helt bildmässigt via sociala medier eller mera handgripligt
genom att själv bära ”ringen”.
Aktivitet på sociala medier
Ta ett foto på er egen hand med ett hänglås
på ringfingret. Sprid bilden på sociala medier
tillsammans med information om tvångsgiftermål i Burkina Faso. Länka till
www.amnesty.se/tvangsgifte.
Att bära hänglåsringar
Fotot i all ära - den här aktiviteten är naturligtvis mest effektfull om ni dessutom bär hänglåsringar i den tredimensionella delen av verkligheten. Ni bör i så fall vara många som genomför
aktiviteten under en koncentrerad tidsperiod (en dag eller en vecka) och ungefär på samma
plats. Den fungerar till exempel utmärkt på en skola, ett universitet eller en arbetsplats.
I ett första skede vill ni ju att dem ni möter ska undra över varför ni har ett hänglås runt
fingret, vilket är möjligt att uppnå för en ensam person. Men aktiviteten blir värdefull först
när ni dessutom får dem att fråga ”Varför har du/ni/så många hänglås runt fingret?”, och
den effekten når ni förmodligen först när de har mött samma uttryck många gånger.
Givetvis kan/bör ni kombinera detta med att också ta bilder av era händer som ni lägger
upp på sociala medier.
Flygblad
Vi kommer så snart vi hinner producera ett litet flygblad (nästan som ett visitkort) för er som
vill genomföra den här aktiviteten. Det kommer läggas upp på kampanjsidan på aktivistportalen under oktober.
ARBETE GENTEMOT LOKAL MEDIA
Kontakta gärna lokala tidningar eller lokalradio om ni genomför utåtriktade aktiviteter. Ta
kontakt per telefon med åtminstone 3-4 dagars framförhållning, och se till att ni har skriftlig
information om er aktivitet som ni kan skicka till journalisten/redaktionen. Texten ska helst
formuleras så att den går att publicera i befintligt skick. Se till att det viktigaste ni vill säga
sammanfattas i ett citat, och glöm inte att ange kontaktuppgifter till någon av er som får
fungera som talesperson för aktiviteten.
Ett mycket bra sätt att skapa uppmärksamhet i lokal media är att skriva insändare. Några
punkter att tänka på:
• En insändare ska vara personlig, men de uppgifter och ställningstaganden som framförs
ska självklart ligga i linje med Amnestys om den publiceras i Amnestys namn.
• Håll texten ganska kort och spara inte det bästa till sist. Om insändaren måste kortas är
risken stor att texten beskärs bakifrån. Texten måste engagera från start.
• Skicka gärna in en bild. Ibland behöver tidningen fylla ut utrymme, en insändare med bild
blir då som en hel artikel. Bilder på alla fall i kampanjen hittar ni på aktivistportalen.
• Samma insändare kan skickas till flera tidningar, men absolut inte med olika undertecknare.
Om ni har frågor om att skriva insändare eller att kontakta nyhetsredaktioner, kontakta vår
pressekreterare Ami Hedenborg, 08-729 02 20, [email protected]
ARBETE VIA SOCIALA MEDIER
Sprid information om kampanjen och om era lokala aktiviteter via Facebook, Twitter,
Instagram, bloggar etc. Gör till en vana att hänvisa till kampanjsidan www.amnesty.se/skriv
och använd gärna hashtagen för kampanjen: #skrivförfrihet
BILDER
Det betyder mycket för oss att kunna visa upp vad vi gör inom ramen för kampanjen, och bilder
från lokala aktiviteter är därför värdefulla både för oss i sektionen och för det internationella
arbetet med kampanjen. Några tips:
• Utse alltid någon som ansvarar för att fotografera vid era aktiviteter.
• Ta många bilder - tar ni tio stycken kanske en blir riktigt bra
• Testa gärna att fotografera från olika vinklar - hur ser bilden ut om du sätter dig ner, eller
fotograferar ovanifrån?
OBS: För att de ska gå att använda behöver ni få tillstånd från personerna på bilderna att vi
får använda dem. Tänk på att fråga om lov innan ni fotograferar någon, och fråga även efteråt
om vi får lov att använda bilden.
Skicka era bilder, med information om datum, ort, en kort beskrivning samt namn på
medverkande personer, till [email protected]
5. EFTERARBETE
Eftersom Skriv för frihet är en årligt återkommande kampanj är det viktigt att vi får synpunkter
och rapportering från er så att vi kan utveckla och förbättra kampanjen. Vi vill även uppmana
er att göra en ordentlig utvärdering av arbetet i era grupper/distrikt, och fundera över vad ni
kan göra annorlunda nästa år.
Rapportformulär
När ni får ert kampanjmaterial får ni även ett rapportformulär (finns även på aktivistportalen)
där ni anger hur många underskrifter och kontaktuppgifter ni samlat in under kampanjen,
och vilka aktiviteter ni har genomfört. Formuläret ska skickas så snart som möjligt efter att
kampanjen avslutats, gärna ihop med era kort/petitioner (se nedan).
Kort/petitioner och kontaktuppgifter
Se till att ni skickar iväg era underskrivna kort, petitioner och insamlade kontaktuppgifter så
snart som möjligt efter att kampanjen avslutats, allra senast den 17 december.
Alla underskrifter som rör Burkina Faso ska skickas till sekretariatet. För övriga fall väljer ni
själva om ni vill skicka dem direkt till mottagaren i respektive land eller om ni vill skicka dem
till sekretariatet. Adress:
Amnesty International
Mats Engman
Box 4719
116 92 Stockholm
Utvärdering
I samband med att kampanjen avslutas kommer ni även få ett utvärderingsformulär där ni får
svara på frågor om hur ni har arbetat med kampanjen, vad ni tycker om kampanjmaterialet
och andra frågor av kvalitativ natur. Utvärderingen ska skickas in senast den 23 januari.
6. KONTAKT
Om ni har frågor som rör kampanjen, om ni vill diskutera idéer, har frågor om material
eller om sakfrågor som rör något av fallen, hör av er till oss. LYCKA TILL!
Sofia Carlsbrand
Kampanjpraktikant
08-729 02 23
[email protected]
Mats Engman
Aktivistsamordnare
08-729 02 66
[email protected]
Thein Sein,
President of the Republic of the Union of Myanmar,
President Office, Office No.18,
Nay Pyi Taw,
Republic of the Union of Myanmar
Your Excellency,
May I take this opportunity to urge Your Excellency to release immediately and unconditionally
Phyoe Phyoe Aung and the scores of other students, now facing lengthy jail terms, who were
arrested during a largely peaceful student protest.
Pending their release, I seek assurances that they are not tortured or otherwise illtreated, that
they are permitted regular contact with family members and lawyers of their choosing and
provided with any medical treatment which they may require.
Yours respectfully,
Prime Minister Najib Razak,
Main Block, Perdana Putra Building,
Federal Government Administrative Centre, 62502,
Putrajaya, Malaysia
Dear Prime Minister,
Having learned that political cartoonist Zulkiflee Anwar “Zunar” Ulhaque currently faces a
lengthy prison sentence for posting tweets condemning the jailing of opposition leader Anwar
Ibrahim, I call on you to drop the charges against him.
I also seek assurances that Zunar and those working with him are not subjected to any form
of restrictions or harassment, and I call for the Sedition Act and other laws which restrict the
right to freedom of expression to be repealed.
Yours sincerely,
Benito Antonio Lara Fernández,
Minister of Justice,
Ministro de Justicia y Seguridad Pública,
17 Avenida Norte, Complejo Plan Maestro, Edificio B1, nivel 1,
Alamenda Juan Pablo II,
San Salvador, El Salvador
Dear Minister of Justice,
May I draw your attention to Teodora del Carmen Vásquez who is currently serving a 30 year
prison sentence for aggravated homicide after suffering a stillbirth at work. Her trial was flawed
and she could not afford an effective legal team to represent her.
I hereby call on you to ensure that Teodora del Carmen Vásquez is immediately released, and
that all other women incarcerated for pregnancyrelated complications are also released.
As Teodora has already spent over eight years in jail and is now applying for her sentence to
be commuted, her last hope is in your hands.
Yours sincerely,
President Islam Karimov
Rezidentsia prezidenta
ul. Uzbekistanskaia 43
Tashkent 700163
Uzbekistan
Dear President Karimov,
Allow me to express my concerns for Muhammad Bekzhanov, the respected journalist who
has spent the last 16 years in prison following an unfair trial in which he was sentenced on the
basis of a confession he gave after being tortured.
I urge you to release him promptly and to ensure that a prompt, impartial and effective investigation is undertaken into allegations that he was tortured in custody and that any officials
found responsible for torture are brought to justice.
Yours sincerely,
Minister of Justice and Human Rights,
c/o Amnesty International Burkina Faso,
08 Av. Houari Boumedienne,
Ouagadougou 08 BP 11344,
Burkina Faso
Dear Minister of Justice and Human Rights,
I am deeply concerned about the widespread practice of early and forced marriage in Burkina Faso. Such marriages are banned under your country’s laws, as well as under international
and regional human rights treaties to which Burkina Faso is party.
Consequently, I urge your government to enforce national laws and international obligations
banning forced and early marriage while raising awareness about the ban. I also urge your
government to guarantee protection as well as shelter and support services for victims of early
and forced marriages.
Yours respectfully,