Skagen U stora

ument must not be copied without our written perand the contents thereof must not be imparted to
arty nor be used for any unauthorized purpose.
vention will be prosecuted.
Status
Konstruerad Av
JG
Skapad Datum
842
Anmärkning
Order Nr
Ritnings Nr
1071
2013-05-07
Anmärkning
Order Nr
Ritnings Nr
Skala
1:10
Benämning
200
SKAGEN U STOR
Skala
1:10
Rev
Rev
Benämning
600
E
Blad
E
Konstruerad Av
JG
Blad
1 (1)
600 x 842 mm
Status
Konstruerad Av
JG
Skapad Datum
Status
Benämning
732
Ritnings Nr
1027
Nr
200 x 996 mm
Skapad Datum
Anmärkning
Status
2013-05-07
Ritnings Nr
2013-05-07
Anmärkning
Benämning
700
Skala
1:10
SKAGEN U STOR
Ändring
Order Nr
Order Nr
Rev
Datum
763
Skala
Benämning
300
1:10
SKAGEN U STOR
Rev
Skala
1:10
E
Blad
1 (1)
E
Nr
Godk av
Status
Status
Konstruerad Av
JG
Konstruerad Av
JG
1062
Konstruerad Av
JG
Skapad Datum
2013-05-08
Anmärkning
300 x 977 mm
Skapad Datum
700 x 763 mm
Skapad Datum
Order Nr
Ritnings Nr
Nr
Status
STOR SKAGEN U
E
977
946
1048
Anmärkning
2013-05-07
Ritnings Nr
2013-05-07
Anmärkning
Benämning
500
Rev
991
732 x 732 mm
symmetrisk montering
500
2013-05-07
Order Nr
Godk av
940
543
11
344
1056
This document must not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to
a third party nor be used for any unauthorized purpose.
Contravention will be prosecuted.
811
301
244
stora
Datum
Nr
950
205
Ändring
Datum
Benämning
Skala
1:10
E
Order Nr
Status
Konstruerad Av
Ändring
Order Nr
Skapad Datum
Ritnings Nr
Datum
SKAGEN U STOR
Godk av
657
Skala
Benämning
400
1:10
Rev
Skala
1:10
E
Blad
1039
E
900
Anmärkning
954
JG
Skapad Datum
400
Konstruerad Av
Datum
Ändring
Ändring
Datum
JG
Anmärkning
Order Nr
Konstruerad Av
JG
Status
Konstruerad Av
JG
Skala
1:10
Skagen stor U-modell
Rev
400 x 946 mm
Skapad Datum
800 x 657 mm
Skapad Datum
1071
2013-05-07
Godk av
Ändring
This document must not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to
a third party nor be used for any unauthorized purpose.
Contravention will be prosecuted.
Nr
1 (1)
This document must not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to
a third party nor be used for any unauthorized purpose.
Contravention will be prosecuted.
Datum
Nr
This document must not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to
a third party nor be used for any unauthorized purpose.
Contravention will be prosecuted.
Ändring
Godk av
Datum
ust not be copied without our written percontents thereof must not be imparted to
be used for any unauthorized purpose.
ill be prosecuted.
Status
Datum
1056
Lilla Skagen U 95 x 81 cm
angivet mått är ytterkant på väggprofil.
1067
Skapad Datum
732
Exempel på montering...
800
JG
913
Ändring
Ändring
st not be copied without our written perontents thereof must not be imparted to
e used for any unauthorized purpose.
ll be prosecuted.
Nr
1049
Konstruerad Av
300
För andra monteringsmått:
kontakta din närmaste återförsäljare.
700
996
This document must not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to
a third party nor be used for any unauthorized purpose.
Contravention will be prosecuted.
Nr
This document must not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to
a third party nor be used for any unauthorized purpose.
Contravention will be prosecuted.
868
200
Skagen U
st not be copied without our written perontents thereof must not be imparted to
e used for any unauthorized purpose.
ll be prosecuted.
1023
600
This document must not be copied without our written permission, and the contents thereof must not be imparted to
a third party nor be used for any unauthorized purpose.
Contravention will be prosecuted.
Nr
Godk av
Godk av
Godk av
950
R464
1360
Godk av
Nr
Ändring
Blad
Montering mitt på vägg
1 (1)
Nr
Status
Datum
1063
Ändring
2013-05-07
Anmärkning
Order Nr
Ritnings Nr
992
2013-05-07
Anmärkning
Benämning
900
SKAGEN U STOR
Order Nr
www.macro.se
Skala
1:10
Godk av
Justera gångjärnen
för rätt vinkel
Benämning
Måttritning 80x95
E
Blad
1 (1)
902
Blad
1 (1)
1071
Datum
Godk av
500 x 902 mm
503
Benämning
Skala
500
1:10
E
Rev
Blad
1 (1)
900 x 503 mm
E