Stora historiepriset delas ut 3 december 2015

PRESSMEDDELANDE
2015-11-11
Stora historiepriset delas ut 3 december 2015
Sveriges största historiepris, Hertig Karls pris, får nytt namn och ett nytt arrangemang
där alla är välkomna.
Stora historiepriset, tidigare kallat Hertig Karls pris, delas ut på Culturum i Nyköping 3 december.
Allmänheten bjuds in till prisutdelningen och ett efterföljande samtal mellan pristagaren och John Chrispinsson.
Efteråt blir det boksignering.
– Vi vill att arrangemanget ska vända sig ännu mer till allmänheten och samtidigt lyfta betydelsen av historiska
­kunskaper, säger Anna Hedtjärn Wester, projektledare för Stora historiepriset.
Dagen efter, 4 december, besöker pristagaren Nyköpings gymnasium för ett samtal med skolans elever.
Det leds av Johan H Holm, historiker vid Stockholms universitet och lärare vid Nyköpings gymnasium.
– Om man i unga år får möjlighet att se sambanden mellan historia och samtid så ökar sannolikheten att intresset
för historia håller i sig även i vuxen ålder. Och historiska perspektiv är viktigt för att hantera och hitta lösningar på
dagens samhällsfrågor, menar Anna Hedtjärn Wester.
Sörmlands museum arbetar aktivt med att visa att historia ger ökad förståelse för det som händer i samhället idag.
Det är den huvudsakliga anledningen till att den andra delen av arrangemanget riktar sig till gymnasielever.
Namnet på årets pristagare av Stora historiepriset meddelas den 16 november.
Alla är välkomna till ceremonin, fri entré!
Plats: Culturum, Hospitalsgatan 4, Nyköping.
Tid: 3 dec kl 18.00-20.30. Prisutdelning kl 18.30.
Föranmälan: www.nykopingsguiden.se eller Nyköpings turistbyrå i Rådhuset.
Biljetten hämtas ut i förväg på turistbyrån, på Rosvalla eller direkt på Culturum en timme i förväg.
Visa upp din biljett vid entrén.
www.sormlandsmuseum.se, www.nykoping.se
Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Summan är 50 000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad
priset och en oberoende jury utser pristagaren. Priset delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på
fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet
ökat”. Priset instiftades 1994 av Nyköpings kommun. Från och med år 2003 delas priset ut gemensamt av Nyköpings kom­
mun och Sörmlands museum.
Juryn består av docent Elisabeth Elgán (ordförande) från historiska institutionen vid Stockholms universitet, vetenskaps­
journalist John Chrispinsson, professor Roger Qvarsell vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet, Kerstin
Cassel, lektor och docent i arkeologi vid Södertörns högskola och Johan H Holm, fil. dr. från historiska institutionen vid
Stockholms universitet och lärare vid Nyköpings gymnasium.
Kontakt: Anna Hedtjärn Wester, projektledare för Stora historiepriset, Sörmlands museum.
[email protected] Tel 076 724 75 73.
Natalia Berggren, kommunikationschef Sörmlands museum. [email protected] Tel 070 757 09 33.
En del av Landstinget Sörmland