Hantera stora dokument i Word

Hantera stora dokument i Word
Malin Dandenell
[email protected]
Vad vi skall göra
Flera författare i samma dokument?
Klistra in diagram och bilder, vilka format fungerar?
Livet med korsreferenser, sidfötter och andra fält
Betydelsen av avsnitt i dokument
Tillgänglighet? Vad finns inbyggt i Word?
Hur kan livet bli enklare med mallar
Utmaningarna
Vilka är utmaningarna
Massor av skräp i dokumentet
Olika kvalitet på grafiken
Nya krav på tillgänglighet
Översikt
Automatiska funktioner som innehållsförteckningar
Formatkontrollen
Sök upp otillåtna formatmallar
Formateringskontrollanten
Exempel på rapportflikar och funktioner
Rapportflik och användaruppgifter
Exempel på rapportflik för årsredovisning
FÖRETAGET
Färdiga tabeller och dokumentdelar
Hitta mallarna med en mallknapp