Tiggarnas öde upprör

TISDAG 3 FEBRUARI 2015. MITT I SOLNA 5
stockholm Finansmannen Peter
Wallenberg kommer att jordfästas
på onsdag den 4 februari i Katarina
kyrka på Södermalm.
Det beräknas komma hundratals
gäster till begravningsceremonin
och bland dem märks, förutom den
närmaste familjen och vännerna,
också många toppar från svenskt
och utländskt näringsliv och top�­
politiker och tjänstemän.
– Med tanke på vilka som kom­
mer till begravningen blir också
säkerhetspådraget därefter, säger
Oscar Stege Unger, informations­
direktör på Wallenberg Founda­
tions AB till DN.
Efter begravningsceremonin
i Katarina kyrka hålls en särskild
mottagning på Grand Hôtel.
Foto: Leif R Jansson/TT
Hög säkerhet när Wallenberg begravs
Peter Wallenbergs begravningsceremoni hålls i Katarina kyrka.
Snattare misstänks
även för knarkbrott
Solna centrum En man och
en kvinna i 25-årsåldern blev i
fredags påkomna då de snatta­
de på Hemköp i Solna centrum.
En butikskontrollant stoppade
paret vid 13-tiden och fann en
väska med stulna matvaror
till ett värde av ungefär 350
kronor.
Mannen är även misstänkt
för ringa narkotikabrott. Vid
upptäckten bar han på en påse
som kan ha innehållit mari­
juana.
Tragikomiskt. ”Fixa sommarens jobb – utomlands”, står det i en tidning som ligger vid romernas nya läger under en av Huvudstas många broar.
Foto: Ulrika Lind
Tiggarnas öde upprör
l Kyrkan kräver att tiggarna får boplats och romsk förening erbjuder hjälp
Förra veckans artikel
om romerna som bott i
Huvudsta centrum har
väckt känslor.
Flera efterlyser nu mer
konstruktiva åtgärder för
att hjälpa tiggarna.
– Det behövs mer
medmänsklighet, säger
Osvald Borg.
Sedan början av året har en grupp
tiggare slagit upp tält under bron
intill Huvudstaallén. Staden vände sig efter en tid till polisen för
att få hjälp med avhysning av lägret.
Någon avhysning skedde inte,
då romerna inte syntes till, men
bland annat kartonger som de använt som liggunderlag togs bort.
Var de sedan tog vägen har varit okänt, men enligt läsare har de
flyttad vidare i området.
– Människor kan inte bo på det
sättet. Staden måste göra något,
säger en kvinna.
Kyrkoherden i Solna församling,
Johan Engvall, efterfrågar mer
konkreta åtgärder från stadens
sida.
– Jag tycker att det vore mer
konstruktivt om man försökte
hjälpa dem på något sätt. I Sundbyberg har man husvagnar, det är
bra, men det är kanske lite för lite.
Han tycker i stället att staden
borde göra i ordning en plats där
romerna kan bo, till exempel på
en campingplats, med tillgång till
dusch och elektricitet.
– Nu reducerar man dem till ett
ordningsproblem, säger han.
Vänsterpartiet i Solna kräver att
staden gör mer.
– Vi undrar om staden verkligen
ger ett humant akut stöd och anser att Solna ska arbeta mer uppsökande, erbjuda alla en sovplats,
mat och hygienmöjligheter. Solna
borde lära av rödgrönrosa Stockholms nya projekt som både ger
hjälp här och samarbetar med Rumänien för att förbättra romers
­situation där, säger Katrin Persson
(V), ledamot i socialnämnden.
med föreningen, som
han. Har du arbetat
mer än gärna bistår
har du rätt till stöd.
med hjälp.
– Det kan låta tufft
– Vi kan hjälpa till
men du får inte åka
att lösa problem. Det
till ett annat land och
finns andra sätt att
belasta deras bidragsjobba på än att man
system. Tiggeri räkkör iväg folk. Vi har
nas inte som inkomst
SOLNA RÖJDE BORT
hjälpt dem till sysseloch då har vi inte
TIGGARNAS LÄGER
sättning med en liten
skyldighet att erbjuda
VINN SLAGET MOT BACILLERNA
betalning. Då tigger
åtgärder.
de inte, säger han.
Hantycker att
Arion Chryssafis KASSAOsvald Borgs arbete
(M), ordförande i so- Mitt i den 27 januari.
med att få romer i arcialnämnden, menar
bete låter intressant.
att staden gör så mycket de kan
– Jag har ingen djupare kunskap
göra.
om hans arbete, men kan frivillig– Vi erbjuder akut stöd om det organisationer hjälpa EU-migranföreligger risk för hälsan. I Sund- ter till arbete är det självklart inbyberg har man husvagnar, men tressant. Han får gärna kontakta
varför erbjuder de inte en lägen- mig, säger Arion Chryssafis.
het? Var drar vi gränsen?
l  Max Lind
Det finns begränsningar i den [email protected]
tel
550 550 92
fria rörligheten inom EU, menar
TISDAG
27 JANUARI 2015
Nr 5 Årgång 29
NYHETER
SPORT
SIDAN 8
SIDAN 21
Företagandet
fick stökiga
grabbar på
fötter igen
Gladiatorn
från Solna
i ”omöjlig”
hinderbana
Somalierna var så jäkla modiga.
De var så otroligt dåliga på att åka
skridskor, men gjorde det ändå.
Fredrik Wikingsson. KULTUR & NÖJE SIDAN 18
Sopor kan
stoppa
bygget vid
Råstasjön
NYHETER Den 16 juni 2014
klubbades detaljplanen
för bygget av bostäder vid
Råstasjön. Nu ligger ärendet
hos länsstyrelsen, som ännu
inte fattat beslut huruvida
det är okej att bygga på
strandskyddat område.
Nu kommer ytterligare ett
utlåtande, från Statens geotekniska institut (SGI), som
menar att det är olämpligt
att bygga på gamla soptippar. SGI menar att deponin
bör undersökas ytterligare,
då gaserna metan och koldioxid rör sig i marken på ett
sätt som inte går att förutsäga. Gaserna kan även orsaka
explosioner samt kvävning.
Ska bygget kunna genomföras måste omfattande
sanerings- och schaktningsarbeten göras.
l MAX LIND
Tobias minns
Förintelsen
NYHETER Tobias Rawet,
78, överlevde nazisternas
koncentrationsläger. Nu
föreläser han i skolorna om
sina minnen. SIDAN 6
trum. Men där kunde de inte
l Sedan en tid tillbaka har
ett sällskap med tiggare varit bo, menade staden – och städade bort deras tillhörighebosatta vid Huvudsta cen-
ter. Riccard Slettengren, som
blev vittne till händelsen, är
kritisk mot agerandet. SIDAN 4
Tjuvar härjar. Under januari
har det skett ovanligt många inbrott i Solna.
En till som upprörs över förfaran-
det är Osvald Borg, internationell
samordnare för Sveriges Romers
Socialdemokratiska förening i
Solna.
– Solna stad har inte visat medmänsklighet i den här frågan,säger
han.
I Bålsta och Enköping har han
jobbat framgångsrikt ihop med
kommunerna för att lösa liknande
problem, berättar han. Han uppmanar nu staden att söka kontakt
Inbrottsvågen
värst i Råsunda
NYHETER SIDAN 5
Nu har vi invigt
vårt förnyade
OMRÅDE
REPORTAGE Februari är fylld av förkylningar, influensor och andra otrevligheter. Här får du tipsen som ökar
dina chanser att hålla dig frisk i årets värsta månad. SIDAN 16–17
En nyhet är våra snabbkassor
där du scannar själv!
Kom in och märk skillnaden!
ÖPPET 7-22 ALLA DAGAR