Östra småland forum

Fackeltåg för nolltolerans mot dödsolyckor
sidan 4
Lena får en kick av arbetsmiljöarbete
sidan 4
- Vi besöker 220 arbetsplatser per år
sidan 5
1/2015
forum
Östra Småland
östra småland - www.ifmetall.se
Alla arbetares rätt – oavsett
etnicitet eller hudfärg
Det är tillsammans vi kan ställa
krav på våra villkor på jobbet. Det
är tillsammans vi kan förändra
och förbättra vår arbetsmiljö. Det
är tillsammans vi kan skaffa oss
ett bra försäkringsskydd om vi
drabbas av olyckor, sjukdom och
arbetslöshet.
För oss som är IF Metallare
handlar det om att få bästa möjliga
villkor inom våra branscher. Det
får vi aldrig genom att dela upp oss
efter etnicitet, hudfärg, religion
eller kultur. Vi vet att vi måste hålla
ihop för att nå våra mål. Det är i
kampen mellan arbete och kapital
som fackföreningsrörelsen vuxit
fram. I den kampen har vi valt sida.
Hela vårt existensberättigande
ligger i att hävda alla arbetares rätt
gentemot arbetsgivarna. Det gäller
såväl i Sverige som i hela världen.
1/2015
Det finns krafter som vill hindra oss i
vår kamp. Krafter som menar att det
inte ligger i nationens intresse att
förbättra alla arbetares villkor. Det
finns de som menar att kampen mellan arbete och kapital blir en kamp
mellan svenskar och att den därför
inte är önskvärd. De menar att arbetarrörelsen och facket i sin kamp för
arbetarnas villkor splittrar Sverige.
I riksdagen har Sverigedemokraterna
lagt en motion om att avskaffa första
maj som allmän helgdag eftersom
”den ofta haft en splittrande snarare
än en enande inverkan på samhället”.
2
Karin mot Mustafa – blir resultatet
på sikt att alla arbetare förlorar.
Det har under en period diskuterats huruvida det är möjligt för en
facklig företrädare att samtidigt vara
företrädare för Sverigedemokraterna.
För IF Metall finns det bara ett svar
på den frågan. Det är ett otvetydigt
NEJ.
Anledningen till detta är enkel.
Våra medlemmar ska kunna lita på
att ingen skillnad görs mellan dem
beroende på deras bakgrund, deras
etnicitet, deras religiösa uppfattning
eller deras kön eller sexualitet. De
ska kunna lita på att de alltid får det
stöd och den hjälp de behöver. De ska
även kunna lita på att vi politiskt
kämpar för ett rättvisare och jämlikare samhälle.
När Mustafa kommer in på fackexpeditionen och vill ha hjälp med
arbetsskadeförsäkringen, kan han då
lita på att en företrädare för ett parti
där partiledaren gång efter annan
pekar ut islam som det största hotet
mot Sverige sedan andra världskriget
kommer att hjälpa honom? En partiledare som i samma stund som han
gör det också pekar på flera tusen
av våra medlemmar och säger att de
utgör ett hot.
Nej, Inom arbetarrörelsen har det
alltid varit självklart att stå upp
för alla människors lika värde. För
oss har jämlikhet, jämställdhet och
solidaritet alltid varit en ledstjärna.
Det har vi fastslagit i våra stadgar
som det demokratiskt beslutats om
på våra kongresser.
Kan man inte ställa upp på detta så
kan man inte heller företräda våra
medlemmar.
Hans Palmqvist
som, även om han tog avstånd från
direkta hoten, menade att hon fick
skylla sig själv när hon går in i en
sådan debatt.
Sverige har byggt sitt välfärdssamhälle med hjälp av arbetskraft från
hela världen. Under 50-, 60- och 70talet kom det arbetskraft från länder
som Finland, Chile, Jugoslavien och
Turkiet och var med och byggde upp
Sverige. Idag är det arbetare från
Somalia, Irak, Vietnam och Afghanistan som står vid maskinerna i vår
framgångsrika exportindustri och
som sköter om våra sjuka och gamla
i äldreomsorgen. De gör det sida vid
sida med skåningar, smålänningar
och norrlänningar. Och det är precis
så det ska vara i ett öppet och modernt samhälle. Historien har visat
vad den yttersta konsekvensen av
främlingsfientlighet, intolerans och
rasism är. De misstagen får aldrig
upprepas!
Sverigedemokrater, nationalister,
främlingsfientliga och rasister
menar att enda verkliga konflikten i
samhället står mellan olika kulturer.
Att det inte finns någon motsättning
mellan arbete och kapital. Att en
industriarbetare som heter Johan
eller Karin har mer gemensamt med
en direktör som heter Gustaf än med
en arbetskamrat vid maskinen intill
som heter Kemal eller Mustafa. Men
av historien har vi lärt oss, att när
man ställer arbetare mot arbetare –
När Hotell- och restaurangfackets ordförande i Stockholm, Jenny
Bengtsson, tog debatten kring
detta i Svenska dagbladet i somras
drabbades hon av mordhot, hot om
våldtäkt och fick bilder av mördade
och misshandlade barn skickade till
sig. En ledande SD-företrädare kal�lade henne för en sorglig liten kvinna
Ansvarig utgivare
Redaktionen
Omslag
Kenneth Björklund
Fredrik Jonasson, Joakim Rylin,
Jenny Ilke Hjelm, Laila Rudvall,
Malin Arkström
Fackeltåg i manifestationen Nolltolerans
mot dödsolyckor.
Foto: Joakim Rylin
Tryckt av
Grafiskt Tryck AB
Oskarshamn 2015
Det viktigaste för oss är att alla
arbetar för rättvisa villkor. Ingen ska
behöva bli utnyttjad eller jobba för
usla villkor. I Sverige ska svenska
kollektivavtal gälla för alla som
jobbar här. Inte bara för några. Vårt
mål är att framtiden ska innebära
mer av frihet, jämlikhet, jämställdhet och solidaritet.
Hans Palmqvist
Organisationsenheten IF Metall
Nästa tidning
Bilaga till DA nr. 5
IF Metallträffarna
en chans till engagemang
Det är återigen dags för IF Metallträffar den 21 och 22 april, i Vimmerby respektive Oskarshamn. Här får
våra förtroendevalda chans att delta
och diskutera valet 2014, handlingslinjerna som kongressen beslutade
Ledaren
om och kommande avtalsrörelse.
Samtalen genomförs med förbundsmedverkan och inbjudan har gått ut
till klubbar och avdelningsombud
under vecka 9 och 10.
Saknar du din
medlemskalender?
Inför 2015 fattades det beslut att
papperskalendern som tidigare
skickats ut med Dagens Arbete till
alla medlemmar skulle dras in. En
undersökning gav att intresset för
almanackorna inte var så stort.
Det visade sig i efterhand att det
trots allt var en del medlemmar som
saknade den och nu har vi fått ett antal kalendrar att dela ut till de som
vill ha. Antalet är något begränsat så
var snabb att höra av dig så du inte
blir utan.
IF Metall på sociala
medier
facebook.com/IF Metall
facebook.com/IF Metall Östra Småland
instagram.com/ifmetall
twitter.com/ifmetall
Scanna QR-koden med din
smartphone och kom direkt till
IF Metall Östra Smålands hemsida
Socialdemokraten Håkan Juholt reflekterar
över Elvis Presleys inflytande på samhället och
musiken.
I år skulle kungen av rock ´n roll, Elvis Presley, ha
fyllt 80 år.
Han var ingen politisk protestsångare.
Han sa ofta att han ville underhålla, inte förmana
eller protestera.
Ändå förändrade han världen mer än någon
annan artist.
Hans uppror mot en vit, moraliserande vuxenvärld var explosionsartat
och satte USA och världen i brand. Hans musik
•förbjöds och förföljdes, men vann människors
kärlek.
Före Elvis fanns inte ungdomen.
Då var man barn och sedan direkt vuxen, inget
liv däremellan, men med Elvis föddes tonåringen. En egen tid och en egen kultur med mode,
mat, bilar och musik.
Elvis var en vit man som sjöng svart musik.
Han bröt ny mark genom att uppträda med
•svarta musiker i det rassegregerade, apartheidliknande USA.
Han fick unga flickor att skrika i extas och
hans framträdande och personlighet hade
starka sexuella inslag. Han vände upp och ned
på det moraliserande, konservativa, rasistiska
USA och skapade på så sätt en ny värd.
Genom att vara sig själv och sjunga med en
röst och utstrålning som ingen annan.
•För denna politiska insats, denna revolution,
förtjänar Elvis Presley respekt.
Och man kan ju tillåta sig att leka lite med
hans opolitiska sångtitlar och sända dem till
några väl utvalda:
I´ts now or never till Stefan Löfven, Way
Down till Anna Kindberg Batra, Fool till
Jimmy Åkesson, Return to sender till de ryska
soldaterna i Ukraina, Money Honey till Tomas
Östros och Follow That Dream till president
Obama och Big Boss Man till Tomas Söreling.
För att ta några exempel.
Håkan Juholt
3
östra småland - www.ifmetall.se
Fackeltåg för nolltolerans mot dö
Fredag den 16 januari, strax innan
fredagsmyset ska dra igång. Ett
femtiotal personer har samlats på
Brädholmen i Oskarshamn för att
tillsammans tåga med facklor till
Lilla Torget. För tredje året i rad kör
IF Metall kampanjen Nolltolerans
mot dödsolyckor för att uppmärksamma bristerna i arbetsmiljön.
Fler än förra året
Förutom IF Metall var bland annat
Kommunal och Pappers representerade och räddningstjänsten bidrog
med en brandbil sist i tåget.
– I år är det nog dubbelt så många
som deltar i manifestationen, jämfört
med förra året. Jag skulle gärna se
att kampanjen fortsätter att åter-
komma varje år, arbetsmiljön är en
så viktig fråga. Människor ska inte
behöva dö på sina arbeten, säger
Jenny Ilke Hjelm, vice ordförande i
avdelningen.
Hedrade de döda
På Lilla Torget hölls en tyst minut
för att hedra de femtio personer
som förra året avled i samband med
arbetsplatsolyckor. Därefter talade Angelica Lang från IF Metalls
arbetslivsenhet och Dennis Bäckman
från Papper om hur försämringar
inom arbetsmiljöområdet påverkar
miljön på våra arbetsplatser.
Text: Fredrik Jonasson
Foto: Joakim Rylin
Ett femtiotal deltog i fackeltåget för Nolltolerans mo
– Arbetsmiljöarbetet ger mig
en kick
I över tio år har Lena Gustavsson
arbetat som skyddsombud på batterifabriken SAFT i Oskarshamn.
Tack vare sitt driv och engagemang
kan hon nu även stoltsera med att
vara avdelningens första och hittills
enda kvinnliga RSO.
– Till en början ska jag följa med
två andra RSO ut på företagsbesök
men när jag blivit varm i kläderna
ska jag såklart göra sådant ensam
också. Arbetet på SAFT kan jag på
mina fem fingrar, det ska bli kul med
lite utmaning. Jag tycker att jag fått
mer energi på jobbet också i och med
detta, det blir som en kick, strålar
Lena.
Utbildar i arbetsmiljö
1/2015
– Jag är van att hålla i utbildningar
för nyanställda på företaget, jag
pratar säkerhet och speciellt ögonspolning. Eftersom vi hanterar lut i
produktionen är det enormt viktigt
att arbeta förebyggande mot just
ögon- och hudolyckor. Tanken är att
jag som RSO ska ut på andra företag
också och utbilda inom arbetsmiljö.
4
Samarbetet med arbetsgivaren
viktigt
På Saft har Lena tagit fram ett
verktyg för att underlätta arbetsmiljöarbetet. – Det är ett dokument som
beskriver vad som förväntas av oss
skyddsombud och produktionsledare.
Det fungerar också som en checklista
över vad som ska gås igenom på
våra månadsmöten. Företaget tycker
att det är ett jättebra verktyg, och
det känns toppen. För att få en bra
arbetsmiljö krävs det att facket och
arbetsgivaren drar åt samma håll.
Mer fokus på mjuka frågor
Besöken som de regionala skyddsombuden gör är relativt korta, mellan
1-3 timmar per arbetsplats. På den
tiden är det mycket som ska kontrolleras och tas upp och tyvärr får ofta
de mjukare frågorna som psykosocial
ohälsa stryka på foten.
– Vi hinner helt enkelt inte med allt
vi vill och ska ta upp. Den här biten
av arbetsmiljöarbetet är minst lika
viktigt och jag har några idéer om
hur vi på arbetsplatserna kan lyfta
fram de här frågorna utan att någon
ska behöva känna sig utpekad.
Text: Fredrik Jonasson
Foto: Jenny Ilke Hjelm
Namn: Lena Gustavsson
Uppdrag: Skyddsombud och
kontaktombud på Saft, regionalt
skyddsombud
Familj: Två barn och en katt
Senast lästa bok: Arbetsmiljölagen
Bästa film/TV-serie: Sons of
Anarchy
Gör på fritiden: ”På vintern lider
jag och på sommaren åker jag
motorcykel”
Beskriv Daniel med tre ord:
Kunnig, envis, rättvis
ödsolyckor
ot dödsolyckor.
- Vi besöker 220 arbetsplatser per år
Den förra regeringens neddragningar på Arbetsmiljöverket blir
tydligt för de regionala skyddsombuden. En del företag har inte
haft besök av Arbetsmiljöverket
på många år. Antalet inspektörer
har minskat från 350 till 220 och de
tio distrikten har gjorts om till fem
regioner istället.
Namn: Daniel Nordh
Uppdrag: Huvudskyddsombud på
Saft, regionalt skyddsombud, arbetsmiljöansvarig på avdelning 38
Familj: Fru och två barn
Senast lästa bok: Bländverk av
Thomas Eriksson
Bästa film/TV-serie: Sagan om
Ringen
Gör på fritiden: Umgås med familjen, jobbar på huset, tränar och
är gärna på sjön
Beskriv Lena med tre ord:
Engagerad, kunskapstörstande,
omtänksam
– Det är ingen idé att ta upp förebyggande frågor som till exempel
problem med företag som inte gör
riskbedömningar och konsekvensanalyser med dem. De har helt enkel
inte resurser för att ta sådana frågor
längre, istället kommer de ut när
det redan hänt en olycka, förklarar
Daniel Nordh, arbetsmiljöansvarig
och RSO i avdelningen.
Besöker företag utan skyddsombud
De sex regionala skyddsombuden
som finns i avdelningen besöker arbetsplatser där det saknas skyddsombud. Det rör sig om cirka 220 företag
där IF Metall har medlemmar och de
ska ha besök en gång om året.
– Vi har hjälp av ett digitalt verktyg där vi har en checklista med de
punkter vi ska titta på under en rond
och så har jag tagit fram ett dokument med våra målsättningar och
strategier. Arbetet blir lite fyrkantigt
Daniel Nordh och Lena Gustavsson
ibland men arbetsmiljöarbetet är så
pass viktigt att det nog måste vara
så.
Samarbetar med kommunkommittéerna
Den senare tiden har RSO och kommunkommittéerna börjat åka ut på
företagsbesök tillsammans.
– På så vis kan var och en göra det de
är bäst på – vi tar arbetsmiljöfrågorna och kommunkommittéerna jobbar
med de allmänfackliga frågorna. Jag
tror det här samarbetet kommer bli
jättebra, avslutar Daniel.
Text: Fredrik Jonasson
Bild: Jenny Ilke Hjelm
5
östra småland - www.ifmetall.se
Förändringar i sjuk- och
efterlevandeförsäkringen
från den 1 januari 2015.
IF Metall och Folksam har gemensamt beslutat om följande förändringar i sjuk- och efterlevandeförsäkringen.
Premien sänks från 94 kronor per
månad till 79 kronor per månad.
Arbetsoförmåga
• Karenstiden sänks till 90 dagar
Diagnoskapital
• Sänkt kvalifikationstid till 90
•
•
•
från tidigare 180 dagar.
Förlängd utbetalningstid till
18 månader från tidigare 13
månader.
Inkludera 25 procent sjukskrivningsgrad.
•
•
dagar från tidigare 180 dagar.
Lägga till ytterligare diabetesdiagnoser.
Ersättning vid total förlust av
synen/hörseln på ett öga eller
öra.
Skydd för medförsäkrad över 65
år (seniorvillkor för medförsäkrad över 65 år).
Dödsfallsbelopp
• Beloppet höjs till 250 000 kronor
från tidigare 120 000 kronor.
Kontakta avdelningsexpeditionen om
du har några frågor kring försäkringen, eller vänd dig direkt till Folksam
på telefon 0771-950 950.
Hög tid att boka Bossholmen!
Har du tänkt tillbringa en del av
sommaren på vackra Bossholmen är
det hög tid att boka nu. Även om det
känns som en evighet innan solen
värmer våra näsor igen rusar veckorna iväg och flera datum är redan
uppbokade. Se till att inte bli utan,
ring avdelningsexpeditionen och
säkra en stuga.
Mer information och bilder hittar du
på vår hemsida ifmetall.se/avd38.
Medlemsförmån Medlemsförmån
Gäller som betalning
för cirkel hos ABF under 2015.
Bossholmen
1000 kronor
6
Person-nr:
Person-nr:
Namn:
Namn:
Endast en kupong per medlem/cirkel och år.
Endast en kupong per medlem/vecka och år.
För medlemmar i IF Metall Östra Småland.
Endast för IF Metall Östra Småland, under 2015.
KLIPP HÄR!
1/2015
600 kronor
IF Metall Forum Krysset
MÅNAD
HANDELSLEDER
HURUVIDA
NAKEN
MEDELLÖSA
ANGER SPORT
MED
BARNSTÖRRE AVKASTFÅGEL?
VÄG
NING
DVÄRG
GRUNDLÄGGANDE
BLÅSES I
EFTER DO ORUST
INLEDER
RAMSA
MÄTER
AVSTÅND
UTAN
LIKAR
KOMMER
FRÅN
NORR
TORKA
DISKOJOHN
GER
SLÄDE
GLID
ÄMNE
ARBETA
VID TULLLEN
BEREDD
LÅNGT
HÄNGANDE
SVAGT
ÅTDRAGEN
KAN
KNOTT
AMUSERA
SKRUMPNAR
UTKAST
FÖRDRÖJD
KREDIT I
VARDAGSLAG
JOD
KALVAR
SKUGGAR
SOLEN
FÖDA
STÅR
FÖR
TANTAL
HJÄLPSPRÅK
KAN
DRIVA BIL
RAKELS
SYSTER
JAPANSERIER
TORRFODER
TVÅ
VIKTIGA
STAT I
ASIEN
ÄR
GÄNGAD
MÄRRAR
EN KRÅKFÅGEL
SE GLAD
UT
HÄCKAR
PÅ KLIPPA
LISTIGA
BÖRDA
KUNGSFISK
KÅRE
SUGGA
LAG
DE STORA FÅGLARNA
HAR
LÅNGA
BAKBEN
RÖR RÖR
PLOMMONART
NÅGOT
RUNT
TITTA FÖR
MYCKET
NORR
THURMAN
TORR
MARK
HAR
KROKFORM
500
PRISA
©Bulls
Namn:……………………………...............................................…………….. Företag:…………………............................................
Adress:…………………………………………………...................………………………….. Post.nr:………………………..................
Ort:………………………………………………….........
Vinsten är trisslotter.
Skicka Din lösning till:
IF Metall Östra Småland, Box 135, 572 23 Oskarshamn
Vi vill ha Din lösning senast 2:a april.
Lycka till!
Vinnare i korsord nr 3/2014
Kenneth Pettersson, Hultsfred
Per Molin, Västervik
Dick Åkesson, Bockara
Vinnare i korsord nr 4/2014
Sture Andersson, Vimmerby
Ewert Fagerlund, Gamleby
Britt-Marie Karlsson, Gunnebo
Vinsten är trisslotter.
7
Årsmöte den 26 mars kl. 16.00 på
Forum i Oskarshamn
Ur dagordningen
• Val av styrelse och revisorer
• Val av kommunkommittéer och övriga uppdrag
• Rapporter
Michaela Tinnerholm, organisationsenheten på förbundskontoret, är inbjuden som gäst.
Samtliga medlemmar, med eller utan rösträtt, är välkomna. Eftersom vi startar mötet med en bit mat vill vi ha
din anmälan om deltagande. Den görs till avdelningsexpeditionen, antingen via e-post [email protected]
eller via telefon 0491-767390, senast den 20 mars.
Observera att ersättning för eventuell förlorad förtjänst samt reseersättning endast utgår för valda tjänstgörande ombud.
IF Metall Östra Småland
Box 135
572 23 OSKARSHAMN
Kontakta oss
Öppettider
Tfn expeditionen: 0491 - 76 73 90
Tfn A-kassan:
0490 - 344 16 (dag 1-6),
0491 - 148 50 (dag 7-14)
0491 - 137 80 (dag 15-22)
0490 - 343 05 (dag 23-31)
månd tis - tor fre lunch mellan E-post: [email protected]
Hemsida: www.ifmetall.se/avd38
Vad vill du läsa om i tidningen?
Tipsa oss på [email protected]
08.00 - 17.30
08.00 - 16.30
08.00 - 12.00
12.00 - 13.00