Kristianstadsbladet - Kristianstad kommun

A16 / Bromölla
Reportrar:
E-post:
Annons:
KRISTIANSTADSBLADET
onsdag 19 augusti 2015
Roger Bing, Johannes Lindén
Tel: 0456-290 00 Fax: 0456-299 92
[email protected]
Se botten på sidan A2.
Maja Svensson, modeentreprenör arrangerade en kväll i företagandets anda på tisdagen på Galleri Röd i Hällevik.
Ottosson
blir M:s nya
gruppledare
Vid Moderaternas möte
i augusti valdes Patrik
Ottosson som ny gruppledare. Han efterträder
Lotta Hellström.
Bromölla. Patrik Ottosson har varit vice gruppledare för Moderaterna i
Bromölla i ungefär ett
år. Lotta Hellström var
gruppledare men blev
sjukskriven i julas och
lämnade då flera politiska uppdrag. Tiden
mellan jul och augusti
har posten som gruppledare varit vakant. Men
Patrik Ottosson har fått
agera då han varit vice
gruppledare.
”Nu blickar vi
framåt.”
Patrik ottoSSon
ny gruppledare M
anna Snellman
– Jag fick förtroendet
att bli ny gruppledare.
Det är egentligen ingen
större skillnad för mig,
då jag gör ungefär
samma sak nu som
sedan i julas då Lotta
Hellström blev sjuk. Nu
blickar vi framåt och
arbetar med strategier
för politiken i Bromölla.
Blir det något nytt valtekniskt samarbete efter
att VAMMP sprack i somras?
– Nej, inte i nuläget.
Just nu fokuserar vi
moderater mycket på att
få igång bygget av
Arrangemangshallen
efter alla överklaganden
som ändå inte lett till att
man stoppat det.
Malin Friberg valdes
till ny vice gruppledare
för moderaterna i Bromölla.
[email protected]
anna Snellman
Maja Svensson startade sitt modeföretag Elsa and me 2009. I höst planerar hon en tredje klänningsmodell. Maja Svensson inspireras av bra kvalitet på tyger,
tidlös design för affärskvinnor och av sin mormor Elsa, en elegant dam.
Foto: tommy SvenSSon
Mingel med modeskapare
P
Hällevik
å tisdagskvällen
skiner solen över
Hällevik. Vid Galleri Röd står Maja
Svensson i en limegrön
klänning bredvid sin mor
Kerstin Ek, i en ceriserosa
klänning.
Det är Elsa and me, mode-
märket med klänningar
som Maja Svensson startat
och utvecklar i New York.
– Det är en tidlös design,
jag kan ha den här klän-
ningen både på jobbet och
på fest, säger Kerstin Ek
som är rektor på Dalaskolan Norra i Bromölla och
konstnär på fritiden med
utställningar i sitt Galleri
Röd.
Gästerna sitter runt ett
bord och tar del av Maja
Svenssons resa. Hon har
med målmedvetet driv
startat ett eget modemärke
i New York och brinner för
ekologiskt material. I dag
har företaget två modeller i
olika färger. Till hösten pla-
– Jag vill också att företaget ska växa med fler
anställda. Vi kommer
bland annat att ta fram
accessoarer
framöver,
säger hon och ler.
Det går att välja skärningar
och längder på klänningen
som beställs.
nerar Maja Svensson en ny
klänningsmodell.
Bland gästerna syns Bromöllas
kommunalråd
Jenny Önnevik, som besöker entreprenörskvällen
som privatperson.
– Jag är inte bara intresserad av politik utan även
av mode och konst. En vän
tipsade om evenemanget
och det är trevligt att vara
här, säger hon.
På torsdag presenterar
Maja Svensson sitt entreprenörskap för studenter
vid Internationella högskolan i Jönköping, där hon
studerat tidigare. På fredag
träffar hon elever från florist och frisörprogrammen
vid Milnergymnasiet i Kristianstad. Sedan åker hon
till New York för nya tag
med företaget.
KS försvarar markförsäljning: Dahlian 4 bör säljas
Dahlian 4, där den tidigare
förskolan Gläntan hade
sina baracker, såldes till
Grödby fastigheter och
byggnads AB. Det överklagades till förvaltningsrätten. Nu svarar kommunstyrelsen.
Bromölla. I våras köpte
Grödby fastigheter och
byggnads AB tomten Dahlian 13 där förskolan Gläntan tidigare låg. När de såg
granntomten, Dahlian 4,
blev de intresserade att
köpa.
Efter kommunfullmäktiges beslut i maj såldes Dah-
lian 4. Men beslutet överklagades till förvaltningsrätten av Lutz Dahmen
(MP) och Ann-Caroline
Goldman (AltBr) som privatpersoner. De menade
bland annat att priset var
för billigt och pekade på ett
taxeringsvärde på Skatteverkets hemsida för småhus.
Förvaltningsrätten har tagit
upp ärendet och vill höra
vad
kommunstyrelsen
säger.
Kommunstyrelsen uppfattar att de områdesvärden som anges gäller fastig-
heter med byggnader som
används som bostäder.
”Bromölla kommun har
inte i något fall använt
dessa som riktvärden så
därför är denna försäljning
inget undantag”, skriver
kommunstyrelsens i sitt
yttrande till förvaltningsrätten.
I yttrandet framgår det
också att man uppfattar det
som ett överklagande av
kommunallagen som gäller
förbudet mot individuellt
riktat stöd till näringsutövare. På det svarar kommunstyrelsen att ”Bromölla kommuns strategi
för attraktivitet vid tomtförsäljningar ingår att man
vill erbjuda billig tomtmark till både privatpersoner och företag. Prissättningen av tomtmarken i
kommunen är en politisk
fråga och ingen laglighetsfråga. Bromölla kommun
menar att försäljningen följer strategin och att det inte
betraktas som individuellt
riktat stöd.”
Kommunstyrelsen förtydligar också att Dahlian 4 är
en tomtmark utan någon
byggnad. Priset i centrala
delar av Bromölla är gene-
rellt 40 kronor kvadratmetern plus en grundsumma
på 30 000 kronor. Och det
var den schablonen som
användes vid denna försäljning.
I försäljningen av Dahlian 4
lade man till kommunens
dåvarande kostnad för
anslutningen till vatten och
avlopp. Men ”grundsumman 30 000 kr användes
inte eftersom kommunen
inte haft kostnader för ändrad detaljplan.” Detta beror
på att om Grödby fastighets
byggnads AB vill ändra så
får de bekosta ändringen av
detaljplanen, enligt köpeavtalet.
På kommunstyrelsens
möte ville Alternativet i
Bromölla avslå detta yttrande. Gudrun Bengtsson
(SD), Elisabeth StenbergMichalski (S) och Bo-Eje
Jönsson (V) ville bifalla.
Efter en omröstning blev
beslutet att skicka yttrandet utan ändring till förvaltningsrätten, som nu
har fått skrivelsen. Alternativet i Bromölla reserverade sig mot beslutet.
anna Snellman
[email protected]