Inhalationsteknik och astma hos barn

ASTMA hos barn
• Kronisk inflammation i luftvägarna
• Diagnos:
• Barn med tre dokumenterade episoder av pip i bröstet och
andningsvårighet
• Barn med annan atopisk sjd och får en episod med pip i bröstet
• Svårt att ställa diagnos på barn under tre år
• RS-virus
• Rhinovirus
• God prognos
• Ju yngre barnet är desto större sannolikhet att det är andra orsaker än
astma
Astma hos barn
Underhållsbehandling
astma
Steg 5.
Steg 4.
Steg 3. Symtom trots
inhalationssteroid
Steg 2. Besvär mellan de infektionsutlösta episoderna, infektionsutlösta
besvär > 1 gång/mån och/eller svåra
anfall
(atopi ökar indikationen för behandling)
Steg 2. Återkommande
ansträngningsutlöst
astma, behov av ß2-agonist > 2
ggr/vecka
Inhalationssteroid > 400 µg/dag
+ långverkande ß2-agonist
+ leukotrienantagonist
+ inhalerad ß2-agonist vid symtom
Inhalationssteroid ≤ 400 µg/dag
+ långverkande ß2-agonist och/eller
leukotrienantagonist
+ inhalerad ß2-agonist vid symtom
Inhalationssteroid eller Leukotrienantagonist som
förebyggande
(Förebyggande mot försämring)
Inhalationssteroid ≤ 400 µg/dag fördelat på 1–2 doser.
Leukotrienantagonist är ett alternativ
till inhalationssteroid i lågdos
+ inhalerad ß2-agonist vid symtom
Steg 1. Enbart sporadiska,
lindriga besvär
ß2-agonist i inhalation vid behov
Underhållsbehandling
Mål för behandlingen av barn:
Hantera astman hemma
• Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt
utan astma eller hosta
Känna trygghet och kontroll
• Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion eller ofrivillig kontakt med
ämnen som barnet inte tål, kan lindriga besvär accepteras
Känna till sjukdom och behandling
• Lungfunktionen ska vara normal och behandlingen ska inte ge
besvärande biverkningar
Skriftliga behandlingsrutiner
Veta när åka in till sjukhus
Känna till prognos
Hur inhalera?
• Spacer+spray
• Nebulisator
• Spray
• Pulver
SPACER
• Skaka aerosolen
• Sätt mask till ansiktet/munstycke i
munnen
• Tryck av en puff
• Räkna andetagen
• Rengöring
Optichamber
Aero chamber
Léspace
Optichamber Diamond
Aero chamber
Léspace
Vortex
Spacer
Optichamber Diamond
Optichamber
SPACER
Fördelar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kräver ingen koordination
Pedagogiskt
Snabb behandling
Bra även vid akut astma
Högre lungdeposition än utan spacer
Låg mundeposition
Kan ges till personer i alla åldrar
Mycket billigare än nebulisator
Tiden på akuten kortare
Pulsen lägre
Mindre tremor
Källa:
Holding chambers (spacers) versus nebulisers for beta-agonist
treatment of acute asthma (Review), Cates CJ, Crilly JA, Rowe BH,
Cochranereveiw, 2008
Tänk på
• Barn har sämre lungdeposition vid gråt
• Får då i sig väldigt lite medicin
• Lönar sig alltså att öva/leka med barnen
PULVERINHALATORER
• När?
• En mognadsfråga - börja inte för tidigt
• Vanlig ålder är 6-8 år
• Måste ha kraft i inandningen
• Vet vad som är in- och utandning
• Pressa inte barnet!
Viktigt!
• Att försöka lära barnen att skilja på obstruktivitet och
normal andfåddhet.
• Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att deltaga i
olika fysiska aktiviteter!
• Viktigt att individualisera
Livskvalitets formulär