Tänk på detta inför operationen (grå starr)

Tänk på detta inför operationen
De mediciner och ögondroppar som du eventuellt använder tar du som vanligt, även
operationsdagen. Eventuell blodförtunnande medicinering bibehålles enligt ditt schema för
terapeutisk nivå och behöver alltså inte justeras före operationen eftersom man inte kommer i
kontakt med blodet under operationen.
Om du använder kontaktlinser ska du undvika dessa minst fem dagar före operationen,
använd istället glasögon.
För att förhindra inflammation i ögat ska du efter operationen droppa ögondroppar
Isopto-Maxidex och Nevanac i det öga som har opererats, ett elektroniskt recept på
dessa droppar har skickats till apoteket. Du ska börja med dropparna efter operationen
och droppa en droppe av vardera sorten tre gånger om dagen i tre veckor efter
operationen - vänta 5-10 minuter mellan de olika dropparna.
God hygien är viktigt med tanke på infektionsrisk i samband med operationen. Kvällen före
operationen bör du duscha och tvätta håret samt på operationsdagens morgon noggrant tvätta
ansiktet. Undvik hudkräm, smink och smycken – särskilt örhängen. Undvik också kläder som
måste dras över huvudet.
Du behöver inte vara fastande inför operationen utan äter och dricker som du brukar göra.
Naturligtvis ska du själv inte köra bil i samband med operationen.
För att du ska kunna utnyttja din rätt till högkostnadsskydd för sjukvården är det viktigt att du
tar med eventuellt frikort eller högkostnadskort.
Om du behöver lämna återbud ska du ringa tel 019-21 79 41, 019-15 95 16 eller 019-21 79 47
måndag-torsdag kl 8.00 – 16.00 och fredag kl 8.00 – 12.00.
Välkommen!
PM2608-15