Grovplanering Baddaren

Grovplanering Baddaren
(16 lektionstillfällen)
Lektion 1-2:
Vi tittar på barnens förkunskaper och lär känna varandra.
Introducera bubbelövningar, balansövningar och lätta doppövningar.
Lektion 3-4:
Introducerar mer avancerade doppövningar och hoppar från
bassängkanten.
Lektion 5-6:
Introducerar flyt- och glidövningar med flythjälpmedel
Lektion 7:
Repeterar lektion 1-6.
Lektion 8:
Uppvisning för föräldrarna
Lektion 9:
Säkerhetsarbete: Vi pratar om och testar flytvästen. Vi har även
genomgång av bad- och båtvett.
Lektion 10-11: Introducerar flyt- och glidövningar utan flythjälpmedel
Lektion 12-13: Prova på att flyta på rygg (OBS! Inget slutmål), repeterar övriga
moment.
Lektion 14-15: Repetera de olika momenten bubbla, doppa, hoppa, flyta och glida.
Lektion 16:
Avslutning! Uppvisning för föräldrarna (ca 15 minuter)
Diplomutdelning och märkesförsäljning.
Mål för Baddaren:
Bubbla med munnen och näsan,
Doppa hela huvudet
Hoppa från bassängkanten
Flyta på mage som ett X med ansiktet i vattnet utan flythjälpmedel.
Glida på mage med händerna framför huvudet, med ansiktet i vattnet utan
flythjälpmedel
Följande simmärken kan du ta i Baddaren:
Baddar en Grön, Baddaren Blå