Gudrun Schyman till Öckerö Kulturpris till Torslanda Kulturförening

Gudrun
Schyman
till Öckerö
TORSLANDA • BJÖRLANDA • SÄVE • ÖCKERÖ KOMMUN
TIDNINGEN.SE
Julia Zsiga och Hanna
Dahl från Unga Feminster
ordnade i förra veckan en
offentig föreläsning med
Gudrun Schyman på
Öckerö bibliotek.
SIDAN 16
VECKA 20 • ONSDAG 13 MAJ 2015 • ÅRG 23 • UPPLAGA 18.500
Kulturpris till
Torslanda
Kulturförening
Västra Hisingens kulturpris går till
någon som har berikat kulturlivet
helt ideellt i stadsdelen. Stipendiet
på 10 000 kr gick i år till Torslanda
Kulturförening.
Mot robot-VM
– Elever från Öckerö kommun siktar på robot-VM i Kina
SIDAN 4
Afrikanskt
besök i
Torslanda
Programmet ”Ung i Världsvida
Kyrkan” pågår under tre månader,
och nu under en månads tid har ett
par tjejer från södra Afrika besökt
Torslanda-Björlanda församling.
SIDAN 15
Flyghamnsloppet för
hela familjen
I helgen annordnades Flyghamnsloppet som klass 4E på Skutehagenskolan arrangerade. Två olika
banlängder fanns att välja på så att
hela familjen kunde vara med.
SIDAN 20
SIDAN 18
Elever från Bergagårdsskolan och Kompassenskolan vann varsin klass när Robot-SM arrangerades i Linköping och har nu siktet
inställt på robot-VM i Kina. Extra roligt är att laget från Kompassenskolan bestod enbart av tjejer.
FOTO: CONNY ÅQUIST
Dags att röja
i trädgården?
Torslanda bibliotek
nyöppnar på Vingen!
Hela dagen: Boklotteri för barn & unga.
Kl 10.00 Invigning
Musik, tal och bandklippning.
Kl 11.00–14.00 Ansiktsmålning
Kl 11.00 Författarbesök
Marie Hermanson (begr. antal sittplatser).
Kl 13.00 Barnteater
”Nasse hittar en stol” med Tomas K teater.
Biljettsläpp kl 10 (begränsat antal platser).
Plats: Kulturhuset Vingen, Amhults Torg
Tid: Lördag 30 maj, kl 10.00-15.00
Välkomna!
www.goteborg.se/bibliotek
Vi tar gärna i med
Vi tar gärna i med
trädgårdshandskarna.
Ring
031-18 88 69
www.veteranpoolen.se
2
SIDAN TVÅ
Ledare
Torslanda Tidningen
/tidningen
@tidningen
Polisrapporten
I
slutet av maj kommer Trafikkontoret att bjuda in till ett
invånarmöte för att diskutera trafiksituationen i Torslanda. Det ses som en viktig del i processen mot ett hållbart
resande i vår stadsdel. Planerna om en tvärförbindelse
mellan Kongahällavägen och väg 155 lever i allra högsta grad,
åtminstone i ”De oändligt grundliga utredningarnas förtrollande värld”. Men mötet i slutet av månaden handlar främst
om andra brister och möjligheter i Torslanda. När jag talat
med olika tjänstemän på Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret under cirka ett års tid har det ofta poängterats att
en tvärförbindelse ensamt inte löser trafikproblemen – andra
kompletterande åtgärder måste till. Exempel som tagits upp
är att Torslandaborna måste ”lära sig” att nyttja kollektivtrafiken. En annan åtgärd är att vi måste sluta att skjutsa våra
barn och ungdomar till skolan och till fritidsaktiviteter. Vi
kör våra barn till skolan för att trafikmiljön är osäker – och
bidrar själva till att den fortsätter att vara just det. Att unga
cyklar eller går till skolan är naturligtvis en bra sak. Men när
vädret inte tillåter det så måste det finnas kommunikationer.
Ta Nordlyckeskolan som exempel: Närmaste busshållplatser
är Gossbydal eller Torslanda Torg/Noleredskolan. För att
kollektivtrafik ska fungera måste linjerna dras på ett smart
sätt. Helst ska stadsdelen förtätas (planer för det finns och
omnämns i projektnamn som ”Östra Amhult” av SBK och
TK).
Döm av vår förvåning när en läsare gjorde oss på Torslanda-Tidningen uppmärksamma på Göteborgs stads strategi för
utbyggnadsplanering, trafikstrategi och grönstrategi (döpt
till Ordbok för stadsutvecklare) för tidshorisonten 2035. När
man låtit ögonen vandra över vackra ord som Nära storstad,
Hållbar, Vilja, Grön, Sammanhållen stad, Stadsliv, Blandad,
Täthet, Tillgång och Regionkärna upptäcker
man efter stund… att vad som ska vara en
ordbok i gagn för göteborgare, i allra högsta
grad är en ”tomma-ord-bok” för torslandaiter.
Ni kan läsa Torslandabon och arkitekten Michael Wides öppna brev till Stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer med
anledning av ”Ordboken” här bredvid.
Hej alla läsare
Tillsammans med räddningstjänsten och ”fältare” har vi
nu genomfört våra lektioner
”tänk efter före”. Det går ut
på att tänka på konsekvenser av sitt handlande. Efter
att ha träffat tretton klasser
förstärks mina tankar om
Torslandas ungdomar. Ni
är fantastiska att ha att göra
med.
Trygghetsundersökningen
är ju genomförd på Västra
[email protected]
Torslanda Tidningen
Ansvarig Utgivare
Bengt Wester
tel. 92 45 85
[email protected]
IT/Produktion
Patrik Krook
tel. 92 45 84
[email protected]
Annonsansvarig
Lotta Nilsson
tel. 92 45 86
[email protected]
Annonssäljare
Sofia van der Star
tel. 92 45 87
[email protected]
Innesäljare
Suzanne Theander
tel. 92 45 82
[email protected]
Redaktion/Ekonomi
Therese Krook
tel. 92 45 88
[email protected]
Grafisk form
Maria Fridén
tel. 92 45 83
[email protected]
Skribent
Conny Åquist
tel. 92 45 89
[email protected]
Skribent
Henrik Edberg
tel. 92 45 94
[email protected]
Frilansskribent
Pia Magnusson
tel. 0704-578483
[email protected]
Postadress Torslanda Tidningen AB, Flygmotorvägen 3, 423 37 Torslanda
Org/Vat 556682-3182 • Plusgiro 43 08 94-6 • Bankgiro 5639-9876
Växel 031-92 45 80 • e-mail [email protected]
Information [email protected] • Redaktion [email protected]
Annons [email protected] • Familjesidan [email protected].se
Övriga skribenter [email protected] • Utebliven tidning 031-80 47 20
Upplaga 18.500 ex • Tryck VTAB Backa 2013 • Distribution VTD
Följ även tidningen på facebook, twitter och tidningen.se
Medlem i
facebook.com/tidningen tidningen.se
Trädfällning
Trädfällning • Bortforsling
Trädbeskärning • Riskbedömning
Bit för bit-nedtagning
Ring L.H Trädvård AB för gratis besök och
kostnadsförslag 0703 - 23 60 93
WWW.LHTRADVARD.SE • FULLT FÖRSÄKRAD • F-SKATT
Hisingen. Den upplevda
tryggheten är stor i Torslanda. Vilken oro upplever en
femtonåring i vår stadsdel?
Frågan ställdes i alla klasser.
Graderar jag svaren blir
topp tre: Droger, alkohol
och främlingsfientlighet. Jag
har fått ta del av en ”tråd”
på nätet där hatet mot ett
hem för ensamkommande
flyktingbarn diskuteras. Det
är oerhört ledsamt att läsa.
Fick en inbjudan till Lindhol-
mens skola för språkintroduktion. Första klassen jag
träffade var mellan 15-18 år.
Alla var analfabeter och hade
aldrig gått i skolan. Många
kom från Syrien och hade
upplevelser från kriget som
vi aldrig kan förstå. Många
hade kommit ensamma då
det inte finns föräldrar kvar
i livet. Att då få läsa vissa
personers åsikter om ensamkommande barn gör mej
beklämd.
Vill du ställa frågor till
närpolisen så kan du maila
dom till
[email protected] eller
[email protected]
Allt för denna gång!
/Christer
Insändare
[email protected]
För att vi ska kunna publicera Din insändare måste den vara undertecknad med namn, adress och telefonnummer. Du får vara anonym i tidningen men vid synpunkter
mot enskild person krävs att insändaren är undertecknad med namn. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner eller att helt avstå från publicering.
Vi publicerar endast insändare med anknytning till tidningens utgivningsområde.
Öppet brev till Stadsbyggnadsdirektör
Redaktionen fick en e-post
från Michael Wide där han
förmedlade ett brev som han
avsänt till Stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammar den
30/4. Han har ännu inte fått
något svar varför vi kommit
överens med honom om att
sätta in hans brev som ett
öppet brev till Stadsbyggnadsdirektören där vi förväntar
oss ett svar från henne som vi
kan publicera i ett kommande
nummer av tidningen.
Till Stadsbyggnadsdiriktör
Agneta Hammar
HENRIK EDBERG
@tidningen
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
Jag fick precis er ”Ordbok för
stadsutvecklare” – dokumentet som ska lyfta upp de mest
centrala begreppen i stadens
strategidokument
kring
utvecklingen av Göteborg.
Det är med stor förvåning
jag noterar att stadens mest
västra delar inte ens nämns.
I översikten för Strategi för
Göteborg 2035 finns de
områden som utpekats som de
med »… bäst förutsättningar
att skapa en enklare vardag
för fler genom fler bostäder och
mer verksamheter.«. Kartan
ger prov på en synnerligen snäv
syn på vilka människor som
har intresse av att se staden
utvecklas för alla.
Jag själv bor i Hjuvik och
kan bara konstatera att staden
endast ser oss i Torslanda som
en skattebas – en tämligen god
sådan. Så god att det anses
att våra barn behöver mindre
utrymme för läromedel,
mindre utrymme till fritidsanläggningar – fungerande
infrastruktur, listan kan bli
lång – än andra delar av
staden. Gissningsvis anses det
att vi klarar oss själva.
Torslanda kan klara sig
själv. Tron på det var så stark
att Torslanda ville bli en egen
kommun. Detta just för att
människorna i Torslanda
inte upplever att deras behov
tillgodoses i stadens strategier
för förbättring, planering för
framtiden eller fördelning av
gemensamma medel.
… nu är vi alla bekanta
med stadens syn på det initiativet.
Så här i vårtider till trots
… trist …
Butikslokal
LEDIG i
Amhult Centrum
74 kvm.
Mer info ring:
0707-56 18 99
Trollvi
Bygg AB
0735-116838
[email protected]
Vi erbjuder totalentreprenader i form av:
Snickeri • El • VVS • Grund/mur arbeten
Prefabtillverkning i våra verkstadslokaler
Torslanda finns inte
med på kartan i stadens
strategidokument
kring utvecklingen av
Göteborg.
Bästa hälsningar ”Ordbok för stadsutveckMichael Wide lare” finns att läsa på www.
goteborg.se/stadsutveckling2035 (red anm).
HYR en pensionär!
• Snickeri
• Badrumsrenovering
• Måleri
• Murning
Kontakta oss för kostnadsfri offert
Tel. 0737-77 99 63
Bo Berg Projektledare
[email protected]
www.npgbyggab.se
RUFAB
erbjuder
Om- och tillbyggnad • Tak- och fasad
Våtrum • Kök
Bygg- och fastighetsservice
Bertil 0705-90 07 48 • Mikael 0705-90 07 34
[email protected]
Full fart i
!
n
m
a
H
a
d
n
a
l
r
ö
j
B
!
N
E
G
A
D
A
D
BJÖRLAN
ktiviteter.
a
v
a
r
o
s
s
a
m
d
e
m
n
m
jörlanda Ha
Vi ses!
Full fart hela dagen i B
0
.0
5
1
0
.0
9
l.
k
j
a
m
6
1
Lördagen den
Kustbevakningen, Sjöräddningen och
Sjöpolisen är på plats och visar upp sig och sina båtar.
Kasttävling med Fladen Store
och fiskdamm för de mindre.
Provkörning av Highfield Aluminium Rib-Båtar
SeaSea har 20% rea
Vi har bjudit in olika Leverantörer som är på plats
MarinTeknik visar nya Hyundai motorer
Poängpromenad med fina priser
Korv med bröd till alla barn
Garmin är hos SeaSea och visar Nyheter
Dock ej prisgarantier eller kampanjvaror.
4
NYHETER
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
Torslanda Tidningen
/tidningen
@tidningen
Västra Hisingens kulturpris till
Torslanda Kulturförening
Västra Hisingens kulturpris kan gå till en privatperson, en
förening eller grupp som berikar kulturlivet i stadsdelen och
som har arbetat helt ideellt för stadsdelen. Stipendiet är på
10 000 kr och skall fortsätta att berika kulturlivet.
Västra Hisingens kulturpris gick
i år till Torslanda Kulturförening med motiveringen: ”Västra
Hisingens jurygrupp har beslutat att
priset går till Torslanda kulturförening som genomförde revyföreställningar med repetitioner under hela
året 2014. Revygänget består av
musiker, skådisar och scenarbetare
framför och bakom scen på cirka
Anders Moberg, från stadsdelsnämnden, delar ut priset till Torslanda Kulturförening på Biskopsgårdens dag den 9 maj. Johanna
Sandström tackar för pengagåvan.
trettio personer från åldrarna 14 år
till 80 år. ALLA engagerade sig helt
ideellt, succén blev ett faktum och
det planeras för en ny revy 2016.”
Många av medlemmarna i
föreningen känner stolthet över att
ha varit med i revyn och att de har
fått priset.
– När jag läste om att priset
fanns, så hoppades jag faktiskt
att Torslanda Kulturförening,
tack vare våra lyckade föreställningar med Torslandarevyn,
skulle nomineras, berättar Urban
Jansson, ordförande i föreningen.
Det känns väldigt roligt att vi fått
det här priset. I informationen
inför anmälan står det att man
skall ha gjort något bra och berika
kulturlivet i sin stadsdel. Efter
revyn har vi fått många bevis på
att våra besökare varit nöjda och
ser fram emot nya föreställningar
nästa år.
– Vi är mycket stolta och det
är en fantastisk ensemble som
verkligen förtjänar detta pris,
Delar av Torslanda Kulturförening på scen vid Svarte mosse på Biskopsgårdens dag.
oavsett man har varit på eller
bakom scenen, körat, spelat i
orkestern eller skrivit manus, säger
Lotta Kosterhed och Johanna
Sandström, manusförfattare.
Till nästa års revy, som har
premiär i början av februari, har
större delen av ensemblen och
några tillskott anmält sitt intresse.
– Det är otroligt glädjande.
Det är beviset på när ideellt
arbete fungerar som bäst. Då blir
det bra! Prispengarna ska föreningen använda till dess fortsatta
ALLT
hänger
IHOP!
verksamhet, säger de och går glada
iväg i regnet.
PIA MAGNUSSON
Har du ont och inte riktigt
vet varför? Felställningar i
fötterna kan skapa smärtor
på ställen man minst kan ana.
Kom in till oss så kontrollerar
vi din fot/benställning och ser
vad vi kan göra för DIG.
t!
e
k
c
y
m
å
s
r
e
d
ty
e
b
g
g
Ett inlä
Vårpriser i
butiken!
40
år
1975-2015
Flygledarev. 1 • Må-fr 9.30-18, lö 9.30-14
☎ 92 33 85 • www.fargboden.se
Gamla Flygplatsvägen 26, Torslanda. Tel. 031-923 260 | www.imeo.se
Öppet: Vard 10-18 • Lörd 10-14
Torslanda Tidningen
5
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
Lösa staket utnyttjas Företagsnytt
Ny ägare har planer
av cykeltjuvar
för kiosken
Cykelparkeringen vid Amhults resecentrum verkar ha blivit ett populärt ställe
för cykeltjuvar. Att låsa fast cyklarna i staketet hjälper inte, då hela delar av
staketet tagits loss och fraktats därifrån tillsammans med cyklarna – staketen sitter nämligen löst.
En läsare hörde i förra
veckan av sig till Torslanda-Tidningen och berättade att hans dotters cykel
nyligen blivit stulen vid
cykelparkeringen öster om
Amhults resecentrum. Då
de cykelställ som är avsedda
för ändamålet på platsen är
runda och av en typ som
gör att man bara kan låsa
fast framhjulet (om man
inte har en mycket lång
kedja), hade dottern – som
många andra cyklister – låst
fast sin cykel i staketet som
vetter mot bilparkeringen,
då det framstod som ett
säkrare alternativ. Problemet är att de mindre staketdelarna som tillsammans
utgör avgränsningen mellan
cykel- respektive bilparkering sitter löst och enkelt
kan ryckas upp ur fästena i
marken. Tjuvarna har alltså
tämligen enkelt kunnat
ta med sig både cykel och
staket därifrån.
På platsen finns förutom
det kvarvarande ”hålet”
i
staketkonstruktionen
också tecken på att tjuvar
En sektion av staketet är bortfraktat
tillsammans med cyklar som låsts
fast vid det.
har sågat av andra delar av
staketet (se lilla bilden),
med största sannolikhet för
att kunna stjäla cyklar som
varit fastlåsta i dem.
Att använda de cykelställ
som är avsedda för att låsa
fast cyklarna i – trots att
endast ett hjul går att låsa
fast i dem – torde alltså vara
att föredra framför att låsa
fast cykelns ram i de löstagbara staketen.
HENRIK EDBERG
Sedan den 1 februari
har Åsa Berntsson som
är uppvuxen i Torslanda
ägt och drivit kiosken
Xpressen vid Amhults
resecentrum.
– Den tidigare ägaren
hade inte tid att driva
kiosken och då passade jag på att köpa den.
Åsa Berntsson har senast
jobbat inom facket, men
har erfarenheter från både
Flygande
korven
och
Triumfs glasskafé.
– Jag har sedan barnsben älskat glasskiosken och
började arbeta där tidigt,
först som liten hjälpreda vid
7-8-årsåldern sedan hade
jag det som sommarjobb.
Jag jobbade även i Flygande
korven då ägaren drev båda
verksamheterna.
Önskan kom tidigt att
driva eget glasskafé eller
liknande.
– Jag är en driven person
och när jag var föräldraledig
under 1,5 år tog jag steget
och köpte Xpressen som då
var till salu.
Åsa Berntsson och Sofia Berntsson i den ommöblerade
kiosken. Sofia är anställd hos sin syster Åsa som äger Xpressen.
Åsa har avtal med
västtrafik och både hyr
och samarbetar med dem.
Förutom
västtrafikkort
säljer hon glass och godis.
– Jag vill även ha ett litet
café i kiosken med sallader och liknande. Jag vill
ha mer stolar och bord där
folk kan sitta och äta och
dricka. Nu har jag smörgåsar och bakverk och folk
säger att jag har goda röror
till baguetterna. Jag vill
utöka sortimentet och ha
mer baguetter och sallader.
Det ska vara mer nyttiga
saker och inte bara godis. Vi
har nygjorda baguetter varje
vardag. Det går även bra att
göra större beställningar av
smörgåsar eller bakverk.
Åsa har ändrat om lite i
butiken för att få plats med
allt och hoppas så småningom att även kunna ha stolar
och bord på utsidan av
butiken.
PIA MAGNUSSON
Unik plats vid ett glittrande hav | Villa TORSLANDA - SÄVVIK | BESIKTIGAD
Accepterat pris: 4.125.000 kr antal rum: 2 EK: F adress: Norra Sävviksvägen 24 boarea: 70 kvm
Visning: 16-18/5. Ring mäklare för visning / informationTorslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79
En lantlig dröm mitt i Amhult
Gavelradhus i bästa läge
Villa TORSLANDA - AMHULT | BESIKTIGAD
Accepterat pris: 4.675.000 kr antal rum: 6 EP: E
adress: Flygledarevägen 15 boarea: 130 + 96 kvm
Visning: 14/5. Ring mäklaren för visning/information.
Torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79
Centrala Hisingen - Tolered |
Idylliskt hem i trivsamt område | Villa TORSLANDA - HJUVIK | BESIKTIGAD
Accepterat pris: 4.950.000 kr antal rum: 6 EK: E adress: Stora Pölsans Väg 20 boarea: 168 + 56 kvm
Visning: 17/5, 19/5. Ring mäklaren för visning/information. Torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79
4:a TORSLANDA - LILLEBY
Härlig 4:a med 2 uteplatser | 4:a TORSLANDA - LILLEBY
Accepterat pris: 2.175.000 kr Avgift: 6.555 kr EP: 146 Adress: Lilleby ås 5 boarea: 88,4 kvm
Visning: Ring mäklaren för visning/information. Torslanda: Marie Lulek, tel: 031-92 29 79
accepterat pris: 2.975.000 kr Avgift: 1.647 kr
Adress: Älvdanshagen 14 boarea: 89 kvm
Visning: 17/5. Ring mäklaren för visning/information.
Torslanda: Kerstin Andersson, tel: 031-92 29 72
BESIKTIGAD
Accepterat pris: 3.195.000 kr antal rum: 6
Adress: Kung Sverres Gata 99 boarea: 120 + 64 kvm
Visning: 17/5, 18/5. Ring mäklaren för visning/
information.
Torslanda: Christian Johansson, tel: 031-92 29 74
torslanda
031-92 29 70
bjurfors.se
6
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
Torslanda Tidningen
Företagsnytt
Godisklassiker i ny regi
Torslandaklassikern Godishuset har nya ägare som har
helrenoverat butiken. I lördags
var det nyinvigning med bland
annat gratis glass för besökare
i alla åldrar och hoppborg för de
yngre.
Sedan i början av april i år är det
Stefan Lundqvist och Peter Nielsen
som driver Godishuset.
Några dagar innan nyinvigningen
står de och målar väggarna och fejar på
sitt nylagda schackrutiga golv:
– Det har blivit sena kvällar och
kommer fortsätta så för att få allt på
plats. Vi har rivit ut allt, säger Stefan.
– Hela inredningen blir ny – det blir
ett slags specialdesignat racingtema
med 50- 60-talskänsla. Butiksytan
kommer också bli luftig och rymlig,
säger Peter.
Fler sorters lösgodis
Trots den nya luftigheten kommer
Godishuset att få ett större sortiment
av lösgodis än tidigare.
– Mellan 240 och 352 olika sorter,
säger Stefan.
– Vi har också bytt glassleverantör. Vi kommer att ha kulglass och i
framtiden även mjukglass. Sedan har
vi planer på att sälja popcorn i en
sådan där fin gammaldags popcornvagn, säger Peter.
Sortimentet kommer även att
innefatta fyrverkerier och då inte bara
inför exempelvis högtider som nyår
och påsk – utan året runt.
– Tanken är att man ska kunna
köpa fyrverkerier till fester, exempelvis
när någon fyller jämnt, säger Peter.
HENRIK EDBERG
Nu har Stefan Lundqvist och Peter Nielsen tagit över Godishuset som inretts i racingtema med 50- 60-talskänsla. Här
tillsammans med Monica och Karin som jobbar i butiken.
Casa Oliv i ny skrud
I och med att dammodeaffären Casa Oliv
har flyttat in i nya och
större lokaler breddas
sortimentet och deras
möjlighet att arrangera
olika typer av event.
Flytten till de nya
lokalerna var visserligen
inte lång men innebär en
stor förändring. Dels blir
butiksytan ungefär två och
HÖNÖ
en halv gång större och
dessutom har lokalen nu två
ingångar, en från hamnen
och en från Västra vägen.
Ägaren Anne Palm
känner sig nöjd med förändringen.
– Nu kan vi köra
olika typer av event och
kundkvällar på ett helt
annat sätt än tidigare. Kul
också för turister att få se
denna historiska miljö, som
gamla ishuset ändå är.
Ökat utbud
Flytten till Hönö Klåva
anrika ishus innebär även
att produktutbudet breddas
med underkläder från
Triumph, ett visst skosortiment byggs upp och att lite
billigare märke, Rut med
flera, kommer in i sortimentet.
Casa Olivs lokal i det gamla ishuset är
180 kvadratmeter stor.
CONNY ÅQUIST
ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR
BOKCIRKEL
UTSTÄLLNING
Tillsammans i Grez-sur-Loing
Jarl, Marie, Hedvig, Sunniva & Isak
Ingvarsson Capaldi 16/5 – 17/7
Vernissage lör 16/5 kl 12-15 - kl 13.30
uppläsningar av Elise Ingvarsson &
Fredrik Nyberg
Utställningshallen, Öckerö bibliotek
UPPLEV
MED ALLA DINA SINNEN
Den 16 maj dukar skärgården från
norr till söder upp och bjuder
på genuina upplevelser inom maten,
havet och kulturen.
För att se hela programmet, gå till:
www.goteborgsskargard.se
Starta bokcirkel!
Är du och några vänner sugna på att
starta bokcirkel? Biblioteket har flera
exemplar av vissa titlar, som vi haft i
bibliotekets cirklar. Fråga efter bokcirkelböcker på biblioteket.
031-97 63 48 – [email protected]
FIXER
WA S
HERE
pris från
100:per kvm
rag
inkl. rot-avd
TAKTVÄTT
Vi tvättar och
målar ditt tak.
FIBERNÄT
Ny chans för fastighetsägare på Öckerö
att ansluta sig till fibernätet
Vi bevarar värden,
ditt hem!
Nu får alla fastighetsägare på Öckerö
en ny chans att ansluta sitt hus till Öckerö Näts fiberstadsnät. VillaFiber från
Öckerö Nät ger tillgång till blixtsnabbt
bredband utan väntetider eller frysta
bilder.
Läs mer på www.ockeronat.se
Tel: 031-97 62 00
E-post: [email protected]
www.ockero.se
BETALD ANNONSPLATS AV ÖCKERÖ KOMMUN
ƵƵƵţĀƻåųţĹƚLjƐŎěƀĂƀLjLjĉLj
Fixer Göteborg AB
SKA DU OCKSÅ SÄLJA?
VI HAR GETT VÅRA KUNDER BÄST BETALT SJU ÅR I RAD*.
KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER.
VI BETALAR DITT MÄKLARARVODE ™
*Det oberoende värderingsföretaget UC bostadsvärdering har granskat resultatet i sju år. Totalt är
det över 69.000 försäljningar som ingår i underlaget. Resultatet visar att Erik Olsson Fastighetsförmedling gav säljarna Bäst Betalt under varje år jämfört med snittet av de andra mäklarna. Under
2014 var skillnaden i Göteborg hela 13,5%!
Villa TORSLANDA
Villa TORSLANDA / HÄLLSVIK
Parhus med stor altan i västerläge. Bostaden har en ljus och öppen planlösning
samt balkong. Bra skolor, affärscentrum och goda kommunikationer i närheten.
"$$&15&3"513*44 275 000 kr 36.5 rok #0"#*"113 kvm/7 kvm
50.5416,4 kvm #:((¯32005 &/&3(*13&45"/%"44 kWh/kvm och år
Representativ villa i Hällsvik med promenadavstånd till havet.
"$$&15&3"513*46 975 000 kr 36.7 rok #0"#*"300kvm/55 kvm
50.51175 kvm #:((¯31998 &/&3(*13&45"/%"Energidekl. beställd
'-:(-&%"3&7­(&/ Visning lördag 16/5 kl 11:00-12:00 och måndag 18/5
kl 17:00-18:00. Välkommen!
':34,&/47­(&/ Visning lördag 16/5 kl 14:00-15:00 och tisdag 19/5
kl 17:00-18:00. Välkommen!
."35*/46/%"31 FASTIGHETSMÄKLARE 070-970 59 79
."35*/46/%"31 FASTIGHETSMÄKLARE 070-970 59 79
Villa BRÄCKE / HISINGEN
Villa TORSLANDA / LÅNGHOLMEN
Renoverad och kvadratsmart bostad med solig altan.
"$$&15&3"513*42 675 000 kr 36.3 rok #0"#*"54 kvm/67 kvm
50.5487 kvm #:((¯31943 &/&3(*13&45"/%"Energidekl. beställd
Arkitektritad villa med havet precis framför huset. En riktig dröm med utsökta
detaljer och det mesta man kan önska av ett boende mitt i naturen.
"$$&15&3"513*49 000 000 kr 36.6 rok #0"183 KVM
50.51348 kvm #:((¯32011 &/&3(*13&45"/%"37 kWh/kvm och år
,½1&/)"./4("5"/ Visning söndag 17/5 kl 11:00-12:00 och onsdag 20/5
kl 17:00-18:00. Välkommen!
."35*/46/%"31 FASTIGHETSMÄKLARE 070-970 59 79
-¯/()0-.&/ Visning söndag 10/5 kl 15:00-16:00 samt måndag 11/5
kl 17:00-18:00. Välkommen!
."35*/46/%"31 FASTIGHETSMÄKLARE 070-970 59 79
INSPIRATIONSKVÄLL MED
MIA TÖRNBLOM
TID: Dörrarna öppnas 17.45-ca 20.30
NÄR: 26 maj
PLATS: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg
KÖP: Köp din biljett på www.erikolsson.se/mia eller kom till vårt kontor på
Polhemsplatsen 5, 411 11 Göteborg.
OBS! begränsat antal platser.
BILJETT: 150:-/st. För varje biljett stöder du Göteborgs Stadsmission
med fem varma måltider.
IG
LÄR D
M
MER O V!
ÄL
DIG SJ
MARTIN SUNDARP
PARTNER
FASTIGHETSMÄKLARE
MALENA EK
FASTIGHETSMÄKLARE
070-970 59 79
[email protected]
070-970 60 45
[email protected]
8
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
Torslanda Tidningen
Örådsmöte gav många svar
Jarl
Gustavsson,
Öckerö kommuns ekonomichef,
höll i genomgången av 2014 års
bokslut.
– Kommunen gör sitt tolfte år
med positivt resultat, påpekade
han.
2014 års resultat var 8 miljoner
plus. Kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag poängterade
att det är inget misslyckande för
en kommun att inte gå ”plus
minus noll”.
– Kommunen måste ha en
likviditet för investeringar. Nu
behöver vi inte låna en krona. Det
är alltså ett måste att gå med plus.
ÖCKERÖ
Hela årsredovisningen finns att
läsa på nätet.
Skateparken är på gång
En 700 kvadratmeter stor skatepark kommer att anläggas på
Prästängsområdet på Öckerö.
Över 5 miljoner kronor finns
avsatta för detta. Öfab:s nytillträdde vd, Hans Andreasson, gav
en lägesrapport.
– Allt är upphandlat och klart.
Kostnaden är cirka 5 miljoner. Vi
vill komma igång under sommaren eller sensommaren.
Beslut fattat om Soltak
Öckerö valde att kliva av
samarbetet rörande gemensam
administration för ekonomi,
personal och IT (projektet kallas
Soltak) med ett antal andra
kommuner i Västsverige. Arne
Lernhag har suttit med i Soltaks
styrelse.
Frågor och svar från
örådsmötet
I samband med informationskvällen till öråden
gavs chansen att direkt på plats få svar på frågor
från de olika öarna.
O Finns nya tanker om möjligheten att subventionera
pensionärers bussresor?
Samhällsbyggnadschef Robert Svensson svarar:
– Det finns ett nyligen inlämnat medborgarförslag om
gratis seniorkort. Inom ramen för trafikstrategin analyseras
förutsättningarna för olika typer av subventioner.
Arne Lernhag förklarade att i nuläget finns inget som talar
för att kommunen kan göra något sådant.
– I Göteborg har de det på lågtrafiktider. I Västra Götaland
finns tankar om att ge pensionärer rabatt och detta skulle
kosta mellan 3 och 5 miljoner.
O Enligt kommunens ordningsregler är det generellt
camping förbud och inte tillåtet att ställa upp husvagn/
husbil för övernattning var som helst. När antalet turister blir fler behövs bättre information vid ankomst till
kommunen. Bättre med beskrivande skyltar än svensk text.
Robert Svensson gav detta svar:
– Vi tar till oss detta goda förslag. Det kan finnas
anledning att informera senast vid ankomst till kommu-
– Sju kommuner gick ihop för
att skaffa billigare administration
och många utredningar gjordes.
Idén är bra men vi kände oss osäkra
så vi klev av. Nackdelen var att
arbetstillfällen skulle försvinna från
kommunen. Men vi har hittat en
del samarbetsparter för att pressa
priserna inom servicesektorn.
tomt inom sin livstid. Nu använder vi de kommunala tomterna
till oförutsedda händelser, till
exempel sociala skäl.
Nya bostäder i stöpsleven
Vid Heinövallen på Hönö ska det
byggas tre hus med hyresrätter.
Hans Andreasson, ny vd på Öfab,
höll i informationen och han
berättade att marken är planlagd
för tre punkthus.
– Här ska vi bygga för att hålla
priserna nere. Intressanta planritningar finns med mindre lägenheter. Husen kommer att bli fyra
våningar höga.
I dagsläget har tre skarpa
anbud inkommit.
– Kul om vi kan erbjuda relativt
billiga lägenheter, anser han.
Totalt blir det mellan 33 till 55
lägenheter, något som är välkommet när 1200 personer står i
bostadskö.
Tomtkön avskaffas
Sedan 2012 har endast en tomt
förmedlats. 100 personer står i
kö idag. I fortsättningen kommer
kommunala tomter att avyttras
via mäklare eller markanvisning. De som betalt in avgifter
får tillbaka dessa. Samhällsbyggnadschef Robert Svensson gav en
bakgrundsanalys.
– Detta är en trend bland
kommuner, att avskaffa kön. Ett
antal skäl ligger bakom beslutet.
Få tomter har delats ut på senare
år och många skulle inte ens få en
nen. Förslaget överlämnas till gatuenheten för analys.
Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i
allemansrätten. Det inte är tillåtet att tälta på de platser som
finns med i de lokala ordningsföreskrifterna.
Inom kommunen gäller generellt 24-timmars parkering på
vägmark, om inte annat anges. Det är inte tillåtet att övernatta i parkerad husbil eller husvagn inom Öckerö kommun på
gatumark till exempel parkeringsplats eller i naturen.
Arne Lernhag påpekade att Öckerö hamnade på andra
plats i finalen om landets husbilsvänligaste kommun.
– Detta trots att vi inte gjort så mycket för husbilsägarna
men detta är framröstat av husbilsägarna själva.
O Många är upprörda över hur naturen far illa av
motorcyklar som kör i terrängen.
Samhällsbyggnadschefen delar synen på terrängkörning.
– Vi har tankar om att inbjuda polis hit för att diskutera
frågan. Terrängkörning är inte tillåten. Under förra året sattes
skyltar upp i samverkan med ö-råden för att informera om
detta. Vi ska titta på möjligheten att sätta upp grindar/hinder
vid vissa platser.
O Enligt uppgift har tjänstemän i kommunen gjort
överenskommelse med trafikverket att inte bevilja nya
bygglov på Rörö för att trafikverket inte skall behöva
bygga ut kapaciteten på nordöleden.
Robert Svensson påpekar att det finns inga överenskommelser med Trafikverket i denna fråga. Däremot har
Trafikverket i yttrande till Program för Rörö angivit:
”Trafikverket tecknade sommaren 2013 ett avtal med kommunen om medfinansiering av ytterligare turer under högtrafik på
BÅTFÄRGER TILL BOTTENPRISER!
180:-
290:-
0,75 LIT
PAKETPRIS!
2,5 LIT
350:790:-
HONEY WAX +
NORPOL RUBBING
Vi har det ni behöver till
BRA PRISER!
A
AR
- PRODUK T
E
SVART EL GRÅ
NORPOL RUBBING
NON STOP
CONNY ÅQUIST
R
AQUALINE
290:-
CONNY ÅQUIST
Bottenfärg • Vax • Polyester
Gelcoat • Topcoat • Glasfiber
m.m.
MARIN
POLISH
HONEY WAX
Arne Lernhag förklarade att en
efterfrågan finns på hyresrätter.
– Vi är alla överens att det
måste bli så billigt som möjligt.
Standardiserade koncepthus är ett
sätt att hålla nere kostnaderna.
Vid Sandlyckan på Hönö kommer
bostadsrätter att byggas och Hans
Andreasson berättade om dessa.
– Det blir två våningar höga
bostadsrätter med treor och fyror
på Sandlyckevägen. Att bygga är
dyrt idag så lägenheterna kommer
uppskattningsvis att kosta 3,5-4
miljoner kronor, men vi använder
genomgående bra material.
Arne Lernhag förklarade att
tomten är svårbyggd så alternativet vore att inte bygga alls eller att
sälja den till villatomter.
– Men jag håller med om att
kommunen också måste bygga
billiga hyresrätter.
Nordöleden, vilket innebär att nuvarande fartyg nyttjas maximalt
under denna tid och färjorna är fulla. En ytterligare ökning av
kapaciteten innebär omfattande investeringar i andra fartyg,
men även i nya färjeläge och det är i nuläget inte aktuellt....”
”....Inriktningen i stråket (väg 155) är att öka kollektivtrafikåkandet och Trafikverket anser därmed att nuvarande kapacitet på färjetrafiken för bil är en planeringsförutsättning för
den bilburna trafikutvecklingen i Öckerö kommun/Rörö. Det
betyder att ytterligare bebyggelse på Rörö bara kan förverkligas
om kommunen finner andra lösningar (än biltrafik) för att möta
transportbehovet inom och mellan närliggande kommuner. Det
kan exempelvis vara utökad kollektivtrafik, samåkning, gångoch cykeltrafik, pendelparkeringar, personfärjetrafik, andra
riktade åtgärder för att förändra/minska behovet att använda
bil samt annan färjetrafik som inte finansieras av Trafikverket.” Bygglov på Rörö prövas mot detaljplan och om sådan
inte finns mot markens lämplighet för byggnation,
Program för Rörö, VA-försörjning och kommunikationer.
Det är alltså inte totalstopp för bygglov på Rörö, på
senaste nämndsmötet beviljades bygglov på Rörö.
Arne Lernhag gav också ett svar:
– Vi har nått taket för biltrafiken på färjorna till nordörarna. Vi måste se om parkeringen på Burö kan göras säker.
Det här är ett problem för kommunen eftersom vi ”åldras”
snabbare än andra kommuner och på nordöarna är detta än
mer uttalat.
J
Ett informationsmöte med
örådens representanter har
hållits.
– En unik form av närdemokrati, påpekar kommunikatör Robert Lindberg.
490:-
250:-
Öppettider: må – fr 10–18, lö 10-13
Utängarna 28 • Tuve
Tel: 031- 68 36 00 • [email protected]
LILLEBY 2 rum, ca 60 kvm. Två uteplatser
ACCEPTERAT PRIS 1.980.000 kr AVGIFT 2641 kr/
mån. VISAS To 21/5, sö 24/5, boka på nätet. Nya
Älvegårdsvägen 7 MÄKLARE Sonja tel. 361 40 12
CENTRALT 4 rum, 103 kvm. Markplan
ACCEPTERAT PRIS 1.975.000 kr AVGIFT 5 208 kr/
mån. VISAS Sö 24/5, ti 26/5 boka på nätet.
Fornborgsgatan 57. MÄKLARE Viktoria tel. 361 40 14
TUMLEHED Byggklar tomt
ACCEPTERAT PRIS 1.995.000 kr
TOMT 527 kvm VISAS ring för visning.
Mosskullevägen 12A
MÄKLARE Per tel. 361 40 16
STORA VARHOLMEN 3 rum, 50 kvm
SMS:A 945 72 TILL 71122
GUNNESBY KOLONIOMRÅDE 2 rum, ca 35 kvm
LÅSSBY Förhandsb. på enplansvilla BJÖRLANDA Fritt läge
ACCEPTERAT PRIS 1.475.000 kr
TOMT 900 kvm VISAS ring för visning.
Ruggestensliden 1
MÄKLARE Per tel. 361 40 16
SMS:A 659 95 TILL 71122
ACCEPTERAT PRIS 450.000 kr TOMT (arrenderätt)
VISAS Sö 24/5, boka på nätet. Allsångsgången 196
MÄKLARE Sonja tel. 361 40 12, Per tel. 361 40 16
SMS:A 877 58 TILL 71122
ACCEPTERAT PRIS 1.775.000 kr TOMT (arrenderätt)
VISAS Sö 17/5, boka på nätet. Stora Varholmen Hus 2
MÄKLARE Sonja tel. 361 40 12
ACCEPTERAT PRIS 1.480.000 kr
TOMT 696 kvm VISAS boka på nätet.
Lurebackavägen 54 a MÄKLARE
Johnny tel. 361 40 11, Viktoria tel. 361 40 14
ACCEPTERAT PRIS 1.775.000 kr AVGIFT 3795 kr/
mån. VISAS Sö 24/5, må 25/5, boka på nätet.
Kvarnkullevägen 4F. MÄKLARE Per tel. 361 40 16,
Viktoria tel. 361 40 14
SMS:A 728 02 TILL 71122
ACCEPTERAT PRIS
3.595.000 kr
TOMT 992 kvm EP F
VISAS Sö 17/5, må 18/5,
boka på nätet.
Allévägen 24.
MÄKLARE Per tel. 361 40 16
SMS:A 871 30 TILL 71122
SMS:A 889 85 TILL 71122
SMS:A 945 76 TILL 71122
HÖNÖ
7 rum, 140 kvm
Charmigt äldre skärgårdshus
med loge.
CENTRALT 3 rum, 77,5 kvm. 2:a vån.
SMS:A 950 53 TILL 71122
ACCEPTERAT PRIS 2.595.000 kr TOMT 920 kvm
VISAS Lö 16/5, boka på nätet. Store Udds Väg 30
MÄKLARE Per tel. 361 40 16
ACCEPTERAT PRIS 3.475.000 kr TOMT 745 kvm EP D
VISAS Sö 17/5, må 18/5, boka på nätet. Backsippevägen 8
MÄKLARE Viktoria tel. 361 40 14, Johnny tel. 361 40 11
AMHULT 4 rum, 106 kvm
ACCEPTERAT PRIS 3.350.000 kr
AVGIFT 5 305 kr/mån VISAS Ring för
visning. Gamla Flygplatsvägen 32b
MÄKLARE Viktoria tel. 361 40 14
SMS:A 917 40 TILL 71122
BJÖRLANDA 3 rum, 45 kvm
BJÖRKÖ 7 rum, 172 kvm. Återvändsgata.
SMS:A 938 74 TILL 71122
ACCEPTERAT PRIS 3.895.000 kr TOMT 1 151 kvm EP G
VISAS Lö 16/5, ti 19/5, boka på nätet. Lillegårdsvägen 5
MÄKLARE Per tel. 361 40 16
VARUDEKLARERAT*
SMS:A 925 61 TILL 71122
BJÖRLANDA 6 rum, 144 kvm. Enplansvilla, lantligt läge.
SMS:A 944 48 TILL 71122
ACCEPTERAT PRIS 4.795.000 kr TOMT 1 216 kvm EP E
VISAS To 21/5, sö 24/5, boka på nätet. Trulsegårdsvägen 4
MÄKLARE Per tel. 361 40 16, Sonja tel. 361 40 12
VARUDEKLARERAT*
SMS:A 902 71 TILL 71122
BJÖRLANDA 5 rum, 143 kvm. Välskött hem, dubbelgarage
SMS:A 937 08 TILL 71122
SMS:A 948 09 TILL 71122
VARUDEKLARERAT*
HJUVIK 5 rum, 150 kvm. Nyprod.
ACCEPTERAT PRIS 5.375.000 kr
TOMT 431 kvm VISAS Må 18/5, boka på
nätet. Kullens Fyrs Väg 1
MÄKLARE Johnny tel. 361 40 11,
Viktoria tel. 361 40 14
Mäklarna med koll på läget i Torslanda
Flygledarevägen 3D Tel 031 56 07 65
SVENSKFAST.SE/TORSLANDA
10
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
Torslanda Tidningen
Kim ordnar musikfest på skolan
När Torslandatjejen Kim Thåström Klow går ut gymnasiet är
hon med och arrangerar en hejdundrande musikfest som är
öppen för alla.
– Festivalen är slutprojektet i skolan, säger Kim, som nu
tar studenten efter att ha läst på Rytmus musikgymnasium i
tre år.
Gymnasiet Rytms ligger vid
Kronhusbodarna, mitt inne
i centrala Göteborg. Här kan
musikaliska ungdomar läsa inriktningar som musikproduktion,
sing and songwriter och liknande.
Kim har själv gått instrument- och
sånglinjen.
– Nu har vi satt ihop en musikfestival. Varje elev har sin egen
akt. Där ingår musik, körsång,
sång och dans.
Själv framför hon och kompisen
Bella Raiakero fyra Queen-låtar.
Eleverna sköter själva upplägget, med hjälp av lärarna. Varje
framförande ska vara cirka 20
minuter långt och Kim tycker det
ska bli en utmaning.
– Vi sjunger och körar och så
har vi lånat in andra som spelar.
Bland låtarna som tjejerna har
valt ut märks The show must go on
och I want it all.
Musikalisk allätare
Framförallt är sången hennes
grej, men Kim spelar även lite
gitarr, samt att hon fått pröva på
lite olika instrument på skolan.
Tidigare sjöng Kim i kör men
Idag brakar allt löst från fyra scener på Rytmus musikgymnasium i centrala Göteborg. På scen står då bland annat Kim Thåström Klow från Torslanda och
hon välkomnar alla att komma och lyssna.
först när hon gick på mellanstadiet fastnade hon för musiken
riktigt ordentligt. Nu är hon lite
av en musikalisk allätare.
– På gymnasiet har vi testat
det mesta. Just nu gillar jag jazz
och vi improviserar mycket.
Favoritlåten att sjunga är för
tillfället Hold back the river med
James Bay. Jag gillar hesa och
luftiga röster.
Vad göra nu?
Nu när Kim tar studenten är
framtiden en öppen fråga. Hon
planerar att läsa vidare men vet
inte riktig vad. Kim tänker att
musiken kan fungera som en
hobby, vilket många av hennes
studiekamrater redan har, mer än
ett yrke. Själv spelar och sjunger
hon lite på dop och bröllop. Kim
har pratat med en studievägledare
och nu lutar hon åt reklambranschen. Huvudsaken är att hon får
vara aktiv och kreativ på jobbet.
Men först skulle hon vilja göra en
resa – Amerika, Asien eller Australien hägrar.
Och! Om ni undrar över
namnet Jo, hon är faktiskt släkt
med Joakim. Han är hennes
morfars kusin.
CONNY ÅQUIST
gon i
Slipade solglasö
o Boss, Carrera
bågar från Hug
ger m.fl.*
ilfi
H
y
m
m
To
r
lle
e
Enkelslipade:
1595:Progressiva:
d
n
a
h
Vi tar
!
t
å
b
n
i
d
m
o
om
2695:-
* Gäller sf +/- 4,00 cyl -2,00
m.fl.
TORSLANDA OPTIK Gamla flygplatsvägen 53, Amhult Centrum • tel. 031-56 07 88 • TIDSBESTÄLLNING
Vi
Vi har vad din
=POHY]HKKPU
WUlGJnUGEHK|YHU
trädgård behöver!
PLANTERINGSJORD • GRÄSMATTEJORD
GRÄSMATTEJORD
TÄCKBARK
PLANTERINGSJORD
• TÄCKBARK
KULLERSTEN• FLIS FLIS
FÖR TRÄDGÅRDSBERGKROSS • KULLERSTEN
BERGKROSS
FÖR TRÄDGÅRDSGÅNGAR
VÄGGRUS • SANDLÅDESAND
MURSAND
GÅNGAR • MURSAND
• SANDLÅDESAND
BETONGSAND
VÄGGRUS
PRYDNADSSTENAR
SINGEL
EU-SAND
(GUNGSAND)
EU-SAND (GUNGSAND) • PRYDNADSSTENAR • SINGEL
DANSK
SJÖSTEN,
SV/VIT
NATURBETONGSAND
DANSK SJÖSTEN, SV/VIT • NATURSTEN • MAKADAM
MAKADAM
FÄRGAT
GRUS
M.M.
STEN
FÄRGAT
GRUS
• MARKDUK
• FIBERSAND
•MARKDUK
RIDUNDERLAG
Hela sortimentet hittar du på
M.M .
www.lysegarden.se
Reparationer & Service · Tel: 031-92 62 46
www.bjorlandavarvet.com
Öppettider: 06.45–15.30
Tel: 0303-22
0303 -22 31
3130
30
0704 - 18 54 10
Hämta själv
Hämta
själveller
eller
beställ & vi levererar!
levererar!
älskar
sten...
AUKTORISERAD SERVICE
CMS Group erbjuder auktoriserad service till din Volvo, Ford eller Renault
VI BJUDER PÅ
AC-RENGÖRING
:
9
9
5
E
VÄRD
Serva bilen innan 29/5 -15 så bjuder vi på en
AC-rengöring värd 599:I bilens AC-system samlas det pollen, mögel & svamp, som
förutom att skapa dålig lukt även kan bidra till allergiska
reaktioner. Lämnar du in bilen till oss för en AC-rengöring
så elimineras dålig lukt och orenheter desinficeras.
031-3501000
eller besök www.cmsgroup.se
SKADECENTER
Plåt och lackskador
Självklart kan du dela upp betalningen
med Volvo-, Ford eller Reanultkort
Spotrepair
Dentrepair
031-3501020
Skall du ut och resa?
Du parkerar nu gratis på Landvetter om
du utför service samtidigt på din Volvo
(Gäller t.om. 29/5 & vid utförd service på CMS Group
Landvetter med parkering i högst 7 dagar)
NU FINNS VI ÄVEN PÅ
LANDVETTER!
Vi tar hand om din bil när du är på resa.
Ni hittar oss på:
PARKERING
BILVÅRD
VERKSTAD
www.cmsgroup.se/landvetter
031-3501062
VI SERVAR I FÖRSTA HAND MÄNNISKOR
Åskvädersgatan 6, Tagenevägen 26,
Lindholmspiren 5, Landvetter Flygplats.
* Rabatten kan inte kombineras med andra kampanjer, rabatter, avtal, netto-prissatta produkter/tjänster, däck eller plåt och lackarbeten.
VECKANS HETA
I bageriet:
I vår manuella fiskdisk:
20:-/st
119:-/kg
KNEIPP
Eget bageri. 500 g. Jfr pris 40:–/kg.
Ord pris 24:95/st.
RÖDTUNGAFILÉ
Glyptocephalus cynoglossus.
Ord pris 198:-/kg.
I delikatessen:
29 /hg
95
SERRANO CENTRO
Gourmetgruppen.
Lufttorkad spansk skinka.
Jfr pris 299:50/kg.
Ord pris 36:95/hg.
VECKANS
EKOLOGISKA
I delikatessen:
1895/hg
TEX MEX SKINKA
Ridderheims.
Rökt skinka.
Jfr pris 189:50/kg.
Ord pris 21:95/hg.
34k
/frp
EKOLOGISKA
HALLON OCH BLÅBÄR
125 g. Spanien.
Ord pris 41:95-45:95/frp.
I vå
årtt ba
agerii/ko
ond
dito
ori, manuella fiskd
disk
k, delik
kate
esse
en och
h
kallsk
kän
nkan ha
ar vi valt utt de fina
n ste
e rå
åva
arorna
a för attt ge
e dig
g
som ku
und
d en smaku
upp
ple
evelse utö
över de
et va
anliiga.
ERBJUDANDEN!
BESTÄLL MATEN
TILL SOMMARENS
FESTER HOS OSS!
Alexander och hans medarbetare i vår
Kallskänk erbjuder fat och uppläggningar,
bufféer och smörgåstårtor.
För sortiment, priser och beställningar besök vår
hemsida www.maxitorslanda.se eller ring direkt
till avdelningen: 031-720 56 01.
Välkommen med din cateringbeställning!
PS. Självklart kan du
även beställa tårtan till
kaffet hos oss!
ÖPPET ALLA DAGAR
7–22
Gamla Flygplatsv. 60, Tel: 031-720 56 00
www.maxitorslanda.se
Öppettider manuell delikatess: Mån–fre 7–20, Lör–sön 7–18
Öppettider manuell fisk: Mån 9–18, Tis–fre 9–20, Lör-sön 9–18
Öppettider Cura apoteket: Alla dagar 9–21
Priserna gäller 12/5–17/5, v20 2015. Reservation för slutförsäljning
och eventuella tryckfel.
Gilla Maxi ICA Stormarknad Torslanda på Facebook
för senaste nytt, inspiration, tävlingar och mycket mera!
14
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
Grattis
Veckans
Härlig vårsallad att njuta av i vårsolen
4 portioner
Matinspiration
Blandad sallad isberg, ruccola, bladspenat eller
din egen favorit.
Quinoa koka till 4 portioner med lite salt, låt svalna.
200 gram getost
1 rödlök, 2-3 tomater
1 päron
50 gram valnötter
Flytande honung att ringla över salladen
från
Hipp hipp
Nellie 4 år den 17 maj
Stort grattis på 4-årsdagen
älskade Nellie.
Många kramar från
farmor & farfar.
HURRA!
Gör så här:
Lägg upp den blandade salladen på ett fat, lägg
på den ljumma quinoa. Skiva rödlök i tunna skivor,
skär tomat och päron i bitar och lägg det på salladen. Skär getost i skivor och toppa med valnötter
och ringla över honung.
Privatmarknad
Köpes
Resepresentkort köpes
Dressing:
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, Resia, Fritidsresor. Även kort
med kort datum av intresse. Ring 073-5014563.
Lösningen v18
De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.
Kryss
& Quiz AB
SOLDAT
JÄMNAR
UT
H
K Y
V
M E
L
FANTASTISKT BRA
PLATS
FROST
ÄR OFTA
KORKAD
VERSMÅTT
FINNS PÅ
KÄRNKRAFTVERK
M
I
L
I
T
Ä
R
H
M E
R
A R
R
G E
A K
TRAVAS SÄGER
MAN
RUNT I TILL
MAN
M
A
N
E
G
E
SALTAD
PÅ KRIGSSTIGEN
2
SES I
MÅNGA
SKÅP
A
L R I K
I MM A
E
F R
U
A
R F I N
T O R
INTERNA- DONNA
TIONELLA MED
VALUTA- KLÄDER
FONDEN
BÄRANDE
DEL
SVINGADES
I ANDEN
VAR SMÅ
PÅ TYRANNOSAURUS
TEFAT
SLUTAR
OKLART
ORNAMENT
STRÅLNINGSPREFIX
PÅ GRÄNSEN TILL
HALLAND
L
E
D
A
R
G
Å
BÄR
ELLER
BRISTER
AKKA
GRUPP
LAGT
MED
GRUNDEN FÄRG
E
M B
A B
R A
S
PLANETGUD
I S
T
T A
E N
E S
R N
I
I N
G
TVÄTTPLATS
DRICKS
FRÅGEI
STÄLL- VÄGGEN
NING
GER
HALS
G
L
Ä
A N
T
H A
HÄNGS
PÅ I
JULETID
GER
BLODET
SYRE
FORTFARANDE
FLÅSAR
BONUS
DISPONERA
O
B
E
K
A
N
T
A
7
SKOLA
I NUTIDEN
R
U
N
D
A
Ö G
A
R
D
I
S N
STENBOCK
GE UPP
STRÄCKA
VILL
UTELÅST
GOJA
Ö
B L I
L
L
I G N
L I
K O N
K
G
I
KAN GE BEREDS
FÄRG I BRYGGANSIKTET HUS
UPPSTÅ
N
E
S
A
GÖRA
STORA
ÖGON
1
BETALNINGSMEDEL
C
DATOR
SKRÄCKKÄNSLA
TILLFÖRSIKT
BARA FÖR
KVINNOR
DEN
ÖKAR
TAKTEN
P
C K
Ö
E R
T
T O
A S
P
B
A L P E
M T Å L I
A
T A G
N E
T E
K O R T
E N
A N
BRUKAR LÄKARE
HA
UTAN
BASAR
LEG
FRAGILA
HÖJER
PRISET
NÄTVERK
GAMLA
SPEL
VILDAR
BLECK
FLACKA
FINNS
TILL
KRONOMETER
9
POEM
GÅR PÅ
VATTEN PÅ
VATTEN
FÖR
DEN
STÖRRE
MEDELMÅTTIG ANDRUM
UTSTRÄCKT
HAR DAG I
OKTOBER
6
FATTAS
ÖVER
ERA
O
A R
R
G A
H
K A
Ö
A L
NÄR
LJUSET
GÅR UPP
KAN GE
STRAFF
HA TURNUMMER
STARTA
I CIRKEL
ÄR SIST I
SVERIGE
SLUTAR DAGEN MED
BENA UPP
PROBLEMET
5
ÄR OFTA
MED PÅ
RESAN
SMÅ I ARBETS- KYRKOMATEN
LAG
RUM
SKIVA
8
TOPPAR
HÄSTENS
MÄTPUNKT
TILLSLAG
BOJA
VICE
TRIST- VERSA
METAFOR VRED
M
O
D
E
R
N
A
L
A L E T
L E R A
N
S K
O K
E
Ä R
M U R A
E R V J
L
O D
L Å R
A N
N G O R
B R E
F Å D D
N T I E
N
M V Ä N
B A R E
L P
C
E
E
A N D S
H I S
B U
Ä
Y S E R
KAN
ERSÄTTA
SJUTTON
BALDAKIN
ARKEOHÅLTAGANDE TVÅLOGFYND
ÄR FRÄM- FOTING SJÖ MED
LINGAR
STORA
FRÅN
ÖPPEN PASSERA KNÄ
OCH
PLATS
UPP
TIDSAN- INNE
GIVELSE INGÅR I
LUFT
Torslanda Tidningen
EFTER ET
TVÅ I TRESTEG
BLODTYP
FRÅN
MASSOR
AV MISSNÖJDA
BÄRBUSKE
DUBBELLED
ÅKER
MELLAN
PLAN
VIND
BORDIMPERATIV
A
T
T
A
N
Smaklig måltid! Johanna och Carolina
Salt & Honung
3
KRAFTMÄTNING
D
U
E
L
L
Servera salladen med ett gott bröd.
Premiärturen med Kulturbåtarnas
MS Nya Skärgården
Måndagen den 4 maj gav
sig 73 st förväntansfulla
60+-are från New Bodys
träningsgrupper, med buss
till Karlsborg.
Vi möttes av Harald
Treutiger med personal när
vi klev ombord på MS Nya
Skärgården, Kulturbåtarnas
nya skärgårdsbåt, som skulle
ta oss genom slussarna mot
Töreboda på sin premiärtur
till Göteborg.
Väl ombord serverades
en härlig frukost innan vi
DRAGSPELSDROTTNING
D
A
M
UNDER
KUNG
T
R
O
N
3 msk balsamico
3 msk olivolja
1 tsk dijonsenap
1 tsk honung
salt och svartpeppar efter smak
4
BORT
OCH
IVÄG
S
T
A
kastade loss.
Trots regn och kyla
utanför
fönstren
var
stämningen på topp, med
allsång, underhållning av
gruppen ”Vi är vackrast när
det skymmer” och ett lotteri,
som Ingakarin och Lillemor som vanligt skötte med
bravur.
Efter en härlig lunch
närmade vi oss båtresans
slut och vi klev på bussen för
vidare transport till Torslanda. Tack alla för en härlig dag!
!
DETTA HÄNDER PÅ VINGEN
LENA JOHANSSON,
SEKRETERARE 60+
Nu tar vi emot anmälningar till Cirkus Cirkör
cirkusskola v. 26, från 7 år och uppåt.
Parcour från 10 år.
Hjälp Nepal
Bouppteckningar A Testamenten
Juridisk rådgivning A Även Hembesök
Personligt bemötande dygnet runt
031-96 70 40
Västra Vägen 9, 475 42 Hönö, www.oarnas.se
Johan Ekstedt
0703-13 19 57, [email protected]rnas.se
AMHULTS TORG
TEL 92 45 45
WWW.VINGEN .SE
Sms:a AKUT NEPAL till
72 900 och skänk100 kr.
Genom att sms:a godkänner du att Röda Korset
får kontakta dig. Självklart
följer vi PUL.
VERNISSAGE
Göteborg
KONTAKT: 031-708 00 00
Jourtelefon kvällar och helger: 031-708 25 10
ZZZDGYRNDW¿UPDQNHVH‡LQIR#DGYRNDW¿UPDQNHVH
Fastighetsjuridik och familjejuridik
±PHGLQGLYLGHQLIRNXV
.|SDHOOHUVlOMDIDVWLJKHW"
)HOHOOHUVNDGDSnIDVWLJKHW"
)O\WWDLKRSHOOHUÀ\WWDLVlU"
9DUVNDOOEDUQHQER"
$UYJnYDWHVWDPHQWH"
)O\WWDXWRPODQGV"
9LKMlOSHU'LJJlUQDPHGRYDQVWnHQGHRFKPHU
EnGHYLGWYLVWRFKI|UDWWXQGYLNDIUDPWLGDWYLVW
Äkta Glädje
Konstutställning av
barn och vuxna med
funktionsnedsättningar.
Vingen Amhults centrum
16 maj • kl. 13 - 16
Utställningen är öppen dagligen
t.o.m. 13/6.
Utställningen är ett idiellt initativ av konstnär Sandra Albuquerque
Torslanda Tidningen
15
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
Afrikabesök i Torslanda
För några veckor sedan berättade vi om Svenska kyrkans utbytesprogram
”Ung i Världsvida Kyrkan” där Emilia Garpebring varit i Costa Rica. Nu har
ett par tjejer från södra Afrika besökt Torslanda-Björlanda församling under
snart en månad.
Programmet ”Ung i Världsvida Kyrkan” varar under
tre månader, men tjejerna
har på sin resa tidigare varit
i Småland både i Aneby och
Eksjö samt en kort period i
Sigtuna.
De har både afrikanska
och engelska namn då de
är minst tvåspråkiga, och
för oss heter de Justina och
Lorraine då det är lättare att
uttala. Lorraine talar förutom engelska även tre olika
sydafrikanska språk.
Justina vill bli präst
Mpotseng Justina Ratsoane
är 27 år. Justina kommer
från en religiös familj.
Hennes pappa var biskop i
en kyrka i Lesotho. Hennes
familj består av en dotter
på 3.5 år, make, mamma,
syster och syskonbarn.
Familjen bor i huvudstaden
Maseru i Lesotho i södra
delen av Afrika.
Justina är programsamordnare i ett projekt som
heter ”Lutheran Action
Against Gender Based
Violence”. Där arbetar man
med åtgärder mot könsrelaterat våld. Deras ledord är
Resist, Revive, Restore – Stå
emot, Förnya, Återställ.
Justinas
vision
om
framtiden är att bli präst
inom en femårsperiod samt
psykiater som specialiserat
sig på mänskligt beteende.
Eftersom hennes kyrka
som är Evangeliska Lutherska kyrkan i Södra Afrika
– ELCSA är med i partnerskap med svenska kyrkan
har hon haft möjlighet att
vara med i detta utbytesprogram.
– Jag är inte bara med
för att min kyrka är med i
utbytesprogrammet, utan
för att jag är aktiv i min
kyrka. Jag är församlingssekreterare, sekreterare i
ungdomsförbundet
och
medlem i egendoms- och
organisationskommittén i
min församling. Jag sjunger
även i kören.
Lorraine älskar att
resa
Lorraine Khwareli är 29
år. Hennes familj består av
en dotter och mamma och
de bor i Thohoyandou i
Limpopoprovinsen i Sydafrika.
Lorraine är en finansiell
rådgivare på ett försäkringsbolag, men studerar just nu
inom turism.
– Jag vill bli en entreprenör inom turistnäringen,
berättar Lorraine. Jag valde
det här programmet för att
jag älskar att resa och lära
mig om andra kulturer.
Varmt välkomnade
Under en söndagseftermiddag visade de bilder
i Amhults kyrka på sina
kyrkor och församlingsbor från sina hemstäder.
De bjöd även på afrikansk
mat, bestående av polenta,
kyckling, kött och vita
bönor med grönsaker.
Prästen Sara Waldenfors
frågade dem om deras besök
i Sverige och hur de uppfattar oss svenskar.
– Jag har blivit varmt
välkomnad och Sverige har
varit bra, det mesta är ok. I
Sverige är det verkligen kallt
Justina och Lorriane har under en månads tid besökt Torslanda-Björlanda församling genom
utbytesprogrammet ”Ung i Världsvida Kyrkan”.
och människor är så privata
och så distanserade, svarade
Lorriane.
Justina fortsatte:
– De flesta människorna är fina och de har
välkomnat mig verkligen.
De försökte hjälpa mig i
min vardag. Jag refererar
mest till kyrkfolket efter-
som det är dem jag möter
mest. Men jag har stött på
konstiga och oförskämd
människor i stan. Annars
tycker jag Sverige är ett
underbart land med mycket
teknik och vacker arkitektur. Jag tycker verkligen om
den historiska bakgrunden,
sjöarna, skogarna, ekono-
min och utbildningssystemet.
– Jag har lärt mig att
älska ”fika”, avslutade
Lorraine.
PIA MAGNUSSON
Tillgängliganpassning
av busshållplatser
Öckerö Hamn • +46 (0)31 96 92 56
www.ockeromarinmotor.se
Dax att byta motor!
En roligare båtsommar
med Mercury!
Tillförlitligare, beprövade och bränslesnåla
Mercurys inombordsmotorer
bensin och diesel från 115 hk.
Med drev eller backslag
Under ett par veckor har man tillgängliganpassat busshållplatsen vid Gamla Lillebyvägen i sydlig riktning. Detta för
att barnvagnar, rullstolar och liknande lättare ska ta sig
ombord på bussen. Den är nu färdig förutom väderskyddet som kommer på plats tidigast i vecka 22 enligt Peter
Lundberg Projektledare, Trafik & säkerhet på Atkins.
Det var meningen att även göra iordning vid Innegårdsvägen men den hållplatsen utgår från detta projektet just nu.
– Anledningen är, att man vid räkningen, sett få oskyddade trafikanter i nuläget, samt att det finns planer på
kommande exploatering i området och då kommer eventuellt korsningen och hållplatsen att förändras, informerar
Lena Ljungholm, Projektledare Göteborgs Stad, Trafikkontoret.
Det man ser vid Innegårdsvägen, kommer under veckan
att städas bort, hälsar Björn Mogren, Park och natur, som
leder arbetena på plats.
Fler hållplatser som ska tillgänglighetsanpassas och
få bättre belysning samt nya bänkar är Hornkamsgatan, Lönnrutan, Runslingan och Hembygdsgatan. Vid
Runskriftsgatan kommer det även ställas 5 st cykelställ.
TORSDAG 14/5
14 MAJ - 20 MAJ
Kristi himmelsfärd
08:00 Björlanda kyrka
Ottegudstjänst
Musik, Karin Jullander. Präster, Anders Wendel
och Heléne Enarsson.
Efter gudstjänsten i Björlanda kyrka gör vi en
PILGRIMSVANDRING. Vi vandrar tillsammans
och gör uppehåll för andakt och bibelläsning.
Målet för vandringen är Amhults kyrka där
vi äter en god lunch och avslutar med mässa.
11:00 Torslanda kyrka
Mässa
Musik, Anette Andersson. Präst, Maria Lund.
14:00 Amhults kyrka
Pilgrimsmässa
Musik, Andreas Nordanstig. Präster, Heléne Enarsson
och Anders Wendel.
Mercurys utombordare
från 2,5 - 400 hk
Tysta, lätta, smidiga
SÖNDAG
17/5
Söndag före pingst
11:00 Björlanda kyrka
Gudstjänst
Musik, Birgitta Lundin. Präst, Heléne Enarsson.
11:00 Torslanda kyrka
Konfirmationsgtj.
Musik, Anette Andersson. Präst, Maria Lund.
14:00 Amhults kyrka
Pilgrimsmässa
Musik, Linda Malmsten. Präst, Ebbe Appelros.
Välkomna till en riktig
Motorverkstad
Reparationer • Service • Reservdelar
Konservering • Motorbyte
Vi är en av Sveriges LEDANDE
serviceverkstäder för:
TISDAG
19/5
12:00 Amhults kyrka
Andrumsmässa
Sopplunch serveras i samband med mässan.
ONSDAG
20/5
09:00 Torslanda kyrka
Veckomässa
19:00 Björlanda kyrka
Veckomässa
19:30 Björlanda kyrka
Helig Mark
En gudstjänst mitt i veckan i lovsångston.
Med reservation för ändringar!
MerCruiser
PIA MAGNUSSON
TORSLANDA-BJÖRLANDA FÖRSAMLING
Diesel
www.svenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda
16
Torslanda Tidningen
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
Julia och Hanna lockade
Gudrun till Öckerö
Två unga tjejer från Unga Feminister, Feministiskt
Initiativs ungdomsförbund, ordnade en offentlig
föreläsning med Gudrun Schyman.
ÖCKERÖ – Vi ska prata om
mänskliga rättigheter, säger
Gudrun Schyman inledningsvis, inför en fullsatt
åhörarsal på Öckerö bibliotek. Respekten för människors lika värde är grunden
i demokratin. Hade alla
denna respekt hade vi ett
fantastiskt samhälle om
det inte fanns idéer om att
en del ska bestämma och
dominera. I kväll ska vi gå
igenom de vanligaste skälen
Gudrun Schyman pratade om feminism och om hur maktstrukturer samverkar samt om feminism i politiken.
till varför en del dominerar
över andra. Har ni några
förslag?
– Kunskap och utbildning, kanske? förslår någon
i publiken.
– Njae, kanske inte,
menar Gudrun. Några fler
förslag?
– Pengar, säger någon
annan och får föreläsarens
bifall.
– Absolut!
Pratade om
maktstrukturer
Gudrun kom till Öckerö
för att prata om feminism
och om hur maktstrukturer samverkar samt om
feminism i politiken. Och
naturligtvis var intresset stort, när en av landets
mest kända och etablerade
debattörer kom till ön. 230
förhandsanmälningar fanns
och eftersom salen bara
rymmer 140 personer fick
ungdomar i åldrarna 13-19
år förtur.
– Äntligen händer något
här. Viktigt att politiken
blir en rörelse på gräsrotsnivå, säger Julia Zsiga, som
Julia Zsiga arrangerade mötet med Gudrun Schyman tillsammans med Hanna Dahl.
arrangerade mötet tillsammans med kompisen Hanna
Dahl.
Tjejerna hade, som de
uppger, sett ett behov och
arrangerat ett antal feministiska event, som självförsvar
och homeparty med Veroni-
LAGERRENSNING
Spara
15.000:-
ca Svärd, som är riksdagskandidat för Feministiskt
initiativ.
– Vi har gjort många
olika saker och kände att vi
dessutom ville få till något
innan vi går ut skolan,
Öckerö gymnasium. Detta,
att Gudrun kommer, är
alltså själva höjdpunkten,
poängterar Julia.
CONNY ÅQUIST
Spara
15.000:-
Citroën C3 90 HDi Steel Editon
Nu 144.500:ord.pris 159.500:-
Spara
29.400:Citroën C1 82 VTi Feel 2015
Nu 99.900;:ord.pris 114.900:-
PRIVATLEASING
fr.
Citroën C4 HDi EGS
Nu från 162.500:-
1 845:- /mån
ord.pris 191.900:-
Bilarna på bild kan vara extrautrustade. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter gäller ett begränsat antal lagerbilar. Bränsleförbr. bl. körning: 4,5-6,7/100km, CO2 109-153gr/km.
FRONTBILAR
ÖPPETTIDER
Tel: 031-577 400
Tagenevägen 32A, 425 37 Hisings Kärra
Vardagar 9–18
Lör, Sön 11–15
www.frontbilar.se
Torslanda Tidningen
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
Tipsa redaktionen på
✉ [email protected]
✆ 92 45 80
/tidningen
@tidningen
SPORT
17
Innebandy
IK Zeniths tjejer dominerade i Göteborgs Cup
Helgen 1-3/5 spelades Göteborgs
Cup och sex lag från IK Zenith var
representerade, P03, F02/03, F99,
P99, HJ18 och Herrar.
Alla kämpade på fantastiskt
bra men det var tjejerna som ändå
gjorde den resultatmässigt bästa
insatsen.
IK Zeniths F02/03 knep silvermedaljerna och tjejerna genomförde
turneringen på ett beundransvärt
fint sätt och kunde absolut stått
som slutsegrare men hade inte nåt
flyt i målgörandet och får istället
trösta sig med sitt fina försvarsspel
och sin underbara laganda. Gulden
kommer tjejer...bara att fortsätta
kämpa!
Även Zeniths Flickor 99/00 gick
hela vägen till final där man på
resans gång spelade fantastiskt och
slog ut många bra lag längs vägen.
Efter att ha utklassat FC Cimrishamn i semi fick man möta Lindås
i finalen. Där blev det tyvärr förlust
med 0-1 i en annars jämn match.
IK Zeniths F02/03
med silverpokal och
medaljer runt halsen.
FOTON:
MATTIAS SÄLL
PETRIK NYMAN
PATRIK NYMAN,
CAROLINA BJÖRKNER
IK Zeniths F99/00 lagkapten
Sandra Boström håller stolt
upp silverpokalen.
D
R
BO
OM
INSTALLATION
FÖRSÄLJNING
PÅ
LA
AL
EN
SV
A
SK
Av kvalitétsprodukter för vårt klimat!
ER
NJ
LI
E
RJ
FÄ
NORDJYLLAND
FR
717:/PERS*
GÖTEBORG–FREDRIKSHAMN
T/R INKL BIL + 7 NÄTTER
Är du redo för en aktiv semester?
Det är inte bara lata dagar på stranden som gör semestern perfekt. Nordjylland
HUEMXGHUDOOWLIUnQF\NOLQJULGQLQJSDGGOLQJRFKVXUÀQJ'XInUDOOWLGUDEDWW
på båtresan när du bokar semesterhus och stugor samtidigt. Ombord njuter
du av sköna timmar till havs med god mat och dryck. Passa på att shoppa i vår
Bordershop ombord inför sommarens festligheter. Följ hjärtat till Nordjylland!
Bogpropeller
ns mest sålda.
Norskbyggd och världe
.
val
sta
Båtbyggarens för
ldsklass.
vär
i
n
ktio
fun
och
Kvalité
st per kW.
iva
Intelligenta reläer, effekt
Ankarspel
Norskbyggt kvalitétss
pel som
originalmonteras hos
de kända
skandinaviska båtbyggar
na.
Frifall, spolläge och par
kering
är några av dess funktio
ner.
Värmare
med låg
Finskbyggda värmare
ljudnivå.
och
ng
kni
strömförbru
ogen.
fot
och
sel
die
för
ns
Fin
i.
ant
2+1=3 års gar
Wind lass Syst ems
Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *Båtresa t/r inkl bil, 8-bäddshus.
Prisexempel gäller Sillerslev med ankomst 15/8. Totalt 5 734:-/8 pers.
Tel. 031-926246 Mail: [email protected]
18 SPORT
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
Torslanda Tidningen
Flyghamnsloppet
Ett löplopp för hela familjen vid Skutehagen
Förra året annordnades Flyghamnsloppet för första gången
av en klass i årskurs 6. I år gick stafettpinnen över till klass
4E som kommer att arrangera loppet ytterligare två vårar.
Det låg regn i luften och var en
aning kyligt när 143 entusiastiska
löpare samt många glada hejarklackare samlades på Skutehagens
skola i söndags förmiddag. Efter
uppvärmningen gick det stora
loppet på 3,5 kilometer, därefter
1 km där banan gick runt skolan.
Den långa banan gick längs
Flyghamnsvägen och runt halva
golfbanan och tillbaka.
Sarah och Isabelle sprang den
korta banan medan pappa Mats,
mamma Ellinor och hunden
Bruno hejade på.
– Detta är ett jättebra arrangemang, sa Ellinor.
– Det är synd med vädret, men
kul att så många kommit, tyckte
Pernilla Lopez som var en av
arrangörerna.
Oscar var först in bland
killarna på korta banan och fick
guldmedalj. Sarah kom trea och
var första tjej. Hon ramlade strax
efter starten men hämtade snabbt
in tiden.
– Det gick bra, men jag är lite
trött. Jag kände att jag inte ville
komma in som fyra.
Storasyster Isabelle fick också
en bra placering och även hon
kände sig trött efteråt.
I det stora loppet kom pappan
Emir Halalkic in på 12,22 samt
ett par pappor till strax efter, men
bland barnen var Lukas först i
mål.
– Det gick bra, men var
ganska jobbigt i slutet där det var
motvind, tyckte Lukas.
Företagare hade skänkt sakerna
som alla deltagare fick i målgång.
Det var kassar och påsar med lite
olika varor i. Man kunde köpa
korv och bröd samt kakor och
kaffe där eleverna själva bakat
allt.
– Detta är en bra aktivitet där
man får röra på sig, sa Pernilla.
– Vårt mål är att skapa en aktiv
familjeaktivitet, berättade Linda
Rahm som också är en av arrangörerna.
Brandbilen var på plats och
brandmännen lät barnen provsitta
bilen och svarade på alla frågor.
Loppet arrangeras för att samla
in pengar till en klassresa.
PIA MAGNUSSON
Oscar vann den korta
banan...
Familjen Ingenlath ställde mangrant upp i det långa loppet på 3,5 km. Det
var Pappa Thomas, mamma Katerina, Nella 8 år, Filip 7 år och lillebror Jakob
5 år. Lillebror hade en liten sparkcykel som han tog sig runt med, men det
var storasyster Nella som sprang in först i mål av hela familjen.
Systrarna Sarah och Isabelle
påhejades av pappa Mats, mamma
Ellinor och hunden Bruno.
...Sarah kom trea...
...Lukas var först i mål
bland barnen på långa
banan.
Klass 4E sålde fikabröd till klasskassan.
Rally
Mattias vann i Stenungsund
Nu har han varit i farten igen,
Torslandas egen skogsfartfantom.
Mattias Adielsson vann sin klass när 84
ekipage träffades i Stenungsund för att göra
upp på grus.
– Det här var årspremiär på detta underlag får vår del, påpekar han.
Tävlingen var också ett sätt för teamet
att komma igång inför SM-säsongen och
Sydsvenska rallyt, som går till helgen.
Nöjd med bilen
Unge herr Adielsson rattade sin nya fabrikspreparerade Peugeot R2 till seger i sin klass
och hamnade totalt på åttonde plats, av
drygt 80 startande.
– En riktigt rolig tävling och jag är
enormt nöjd med bilen.
CONNY ÅQUIST
Nu har han varit i farten igen, Torslandas egen skogsfartfantom. Seger i Stenungsund är
senaste meriten för Team Adielsson.
DIN LOKALA
HUSLEVERANTÖR
SEDAN 1947
VISSTE DU ATT VÅR HUSFABRIK
LIGGER I ANNEBERG, KUNGSBACKA?
A-hus Göteborg
Peter Toivonen 031-83 45 32
a-hus.se
Ny matta i badrum,
kök eller sovrum?
Även parkett!
Pensionärsbemanning
Vi kommer till er
– visar prover &
lämnar pris
MÅLARE och SNICKARE
med 40 års erfarenhet!
Vi har
Dennis 0708-63 55 55,
031-760 10 46
Ring oss för en
kostnadsfri offert!
Golvbiten
031-92 05 80
alt. 0763-05 43 90
i Torslanda
FÖRETAGET MED ERFARENHET
Vi arbetar med RUT- och ROT avdrag!
Torslanda Tidningen
SPORT
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
19
Fotboll
Fortsatt toppkänning
Oavgjort för TIK-herrarna
Torslanda IK är fortfarande
obesegrade efter att i lördags, i en
jämn bortamatch mot Tenhults
IF, spela 0-0. Lagen hade varsin
halvlek, Tenhult den första och
TIK den andra, där TIK var nära
att avgöra vid ett par tillfällen.
Tenhult skapade den första
chansen redan i inledningen och
hade dessutom en frispark som
blev halvfarlig. I 6:e minuten
kom TIK:s första riktiga möjlighet när Daniel Garcia Olsson tog
sig fram och skottet tog i ribban.
TIK följde upp med ännu ett bra
anfall innan Tenhult svarade i sin
tur. Spelet växlade och i den 15:e
var Daniel Garcia Olsson framme
igen och var nära att stöta in
ledningsmålet. Tenhult tog, runt
mitten av halvleken, ett stadigt
grepp över händelserna med flera
hörnor och ett tryck som gjorde
att TIK fick arbeta hårt för att
freda sig. Farligaste chansen kom
i 41:a minuten då hemmalaget
sköt i stolpen. TIK hade svårt att
forcera Tenhults duktiga försvar
men höll spelet uppe med ett par
riktigt hyggliga anfall.
TIK startade bäst efter paus och
hade en vass frispark i 48:e. Tio
minuter in på andra halvlek kom
TIK upp i ytterligare ett par tre
fina anfall. I den 63:e minuten var
det helrörigt i Tenhults försvar.
Bollen gick som en flipperkula
fram och tillbaka flera gånger men
till slut lyckades Tenhult rädda
till hörna. Nära igen för TIK var
det i 67.e minuten men hemmalaget redde upp situationen. Med
kvarten kvar kom Tenhult upp
i ett anfall som höll på att ställa
till det för TIK på den regnvåta
planen. Tenhult tillskansade
sig ett par hörnor utan resultat.
I den 84:e minuten var Daniel
Garcia Olsson på väg igenom, föll
och frågan var om det var straff.
Det tyckte inte domaren som
friade vilket upprörde inte minst
TIK-bänken. I slutminuterna hade
båda lagen var sin halvchans men
resultatet stod sig vilket innebär
att inte något av lagen förlorat
hittills. TIK behåller sin andra
plats med samma poäng som den
nya serieledaren Tvååker.
I veckan spelar TIK sin nästa
hemmamatch och det blir ett
derby mot Jonsereds IF, som tog
sin första trepoängare i lördags.
JANNE RYDEHN
Andra raka segern för TIK-damerna
I söndags var det dags för
en ny trepoängare hemma
för Torslanda IK då man
besegrade Angered FC med
2-0 i en match som tyvärr
fick en tråkig avslutning.
Matchen inleddes med
ett lätt övertag för TIK,
som efter ett par chanser
tog över mer och mer. I 19:e
minuten kom 1-0 målet
genom Tricia Andersson,
Herrar div 2 Va Götland
Tvååkers IF
Torslanda IK
Vinbergs IF
Höganäs BK
Helsingborgs IF Akademi
Tenhults IF
Lindome GIF
Assyriska BK
Dalstorps IF
IF Angered United
Ytterby IS
Kortedala IF
Högaborgs BK
Jonsereds IF
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
4
1
1
0
3
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
2
2
3
1
3
3
4
4
8-2 11
6-3 11
8-6 10
7-3 8
9-8 8
6-4 7
10-9 7
5-7 7
7-7 6
4-4 6
7-7 4
8-12 4
7-10 3
5-15 3
Herrar div 4B
Landvetter IS
Eriksbergs IF
KF Velebit
Askims IK
Mölnlycke IS
IFK Björkö
Kållered SK
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1
2
1
0
0
2
1
0
0
1
2
2
1
2
16-5 13
12-4 11
15-5 10
12-8 9
10-10 9
7-12 8
7-9 7
som tog sig fram på kanten
och drog på ett skott som
gick in lågt till vänster om
Angereds målvakt. Angered
hade inga direkta farligheter förutom vid några
enstaka fasta situationer.
TIK behöll sitt övertag i
den andra halvleken och
skapade flera möjligheter.
Man hade förutom skott i
stolpen ett flertal hörnor.
Öckerö IF
Donsö IS
IF Väster
Göteborgs FF
Fässbergs IF
5
5
5
5
5
2
2
1
1
0
1
0
0
0
0
2
3
4
4
5
5-11
9-9
6-10
9-14
3-14
7
6
3
3
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
2
1
2
3
3
3
3
4
4
14-4 13
11-6 12
10-5 10
10-4 9
5-6 7
8-8 6
12-13 6
7-8 6
8-12 6
7-12 4
11-16 3
7-16 3
5 5 0 0
5 4 1 0
5 4 0 1
18-5 15
17-2 13
11-2 12
Herrar div 5A
Nol IK
FC Komarken
Stenkullen GoIK
Gårda BK
IF Warta
IK Zenith
Mossens BK
United Africa FC
Utbynäs SK
Marieholm BoIK
Bergsjö IF
Olskrokens IF
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
Herrar div 6C
Näsets SK
Masthuggets BK
Sandarna BK
I 79:e minuten kom 2-0
målet och även denna gång
var det Tricia Andersson
som kom med fart, dribblade sig igenom motståndarförsvaret och ensam med
målvakten gjorde hon inget
misstag.
Angeredslaget
orkade inte i slutet och med
knappt minuten kvar drog
man på sig två röda kort.
Det ena rörde sig om ett slag
Önnereds IK
Pushers BK
Hönö IS
Diseröd SK
Knippla IK
FC Härlanda
Vrångö IF
Göteborgs City FF
Högaborg FC
5
5
5
5
4
5
4
5
5
3
3
3
2
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
3
3
4
3
4
5
11-7 10
14-9 9
10-9 9
12-9 6
6-10 3
8-18 3
6-16 3
3-15 3
6-20 0
0
2
1
0
2
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
2
3
3
3
3
4
4
26-9 12
25-6 11
12-6 10
22-7 9
13-11 8
13-16 7
15-15 6
10-12 6
12-16 6
13-21 6
8-17 1
3-36 1
Herrar div 6D
Älvängens IK
Neutrala IF
Finlandia-Pallo AIF
Hälsö BK
IF Vardar/ Makedonija
Nödinge SK
Backa BK
Bosna IF
Hermansby IF
Fotö GOIF
Backatorp IF
Lundby IF
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
0
0
i ansiktet mot en TIK-spelare. En klar seger med andra
ord för det unga TIK-laget
och som mycket väl kunde
varit ett par mål större.
Nästa match spelas borta
mot Älvsborg FF.
JANNE RYDEHN
Damer div 3
IK Zenith
Landvetter IF 2003
Guldhedens IK
Ahlafors/ Älvängen
Sävedalens IF
FC Mölndal
BK Häcken
Öckerö IF
IK Virgo
Kode IF
Kållered SK
Hällesåker IF
5
5
5
5
5
5
6
5
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0
1
0
1
0
2
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
2
1
3
3
4
3
4
5
17-2
22-11
19-5
10-9
12-6
18-9
9-16
11-19
4-8
1-11
2-22
4-11
15
13
12
10
9
8
7
6
4
4
1
0
0
0
1
1
2
2
4
15-1
7-2
6-5
8-10
6-5
6-9
2-18
6
6
6
6
3
3
0
Damer div 4A
Tollereds IF / Floda
Älvängen/ Ahlafors
Torslanda IK
Älvsborg FF
Romelanda UF
IF Warta
Angered FC
2
2
3
3
3
3
4
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Emma Frank steget före motståndaren i jakt efter bollen.
Cupseger för IK Zenith flickor 03 i
Jitex Mölndal Energi Cup
16 lag var anmälda i klassen
F03 i Jitex Mölndal Energi
Cup 2015. Efter gruppspel
och segrar mot Ytterby samt
Tölö och oavgjort mot Kållered ställdes tjejerna i kvartsfinal mot Azalea. Zenith vann
matchen med 1-0 och var
klara för semifinal. I semifinalen väntade Ytterbys andra
lag och även denna gång
blev det seger - nu med 2-1.
I finalen väntade Mölnlycke
och efter en jämn match stod
Zenith som segrare med 1-0.
Det blev många matcher denna dag och det som
gladde oss allra mest var det
fina spelet.
Tack tjejer för en härlig
laginsats.
LEDARNA
Match
Div 2 Västra Götaland
Torslanda IK - Jonsereds IF
Torsdag 14 maj
Kl. 14.00
Torslandavallen
Entré: Över 18 år 60:- Pensionär 40:-
www.torslandaik.com
20
Vecka 20 • onsdag 13 maj 2015
Torslanda Tidningen
Elever från Öckerö kommun
Siktar på robot-VM i Kina
Programmeringen av datorn sker via en dator.
Amanda Larsson, Hilma Johansson och Filippa Lund går alla i årskurs 6 på Bergagårdsskolan och gillar att syssla med robotar.
Full fart på robbotbygget.
Elever från Bergagårdskolan och Kompassenskolan vann varsin klass när
Robot-SM arrangerades i Linköping för en tid sedan. Till sommaren ska
lagen vidare för att tävla i Robot-VM i den kinesiska staden Hefei, om allt går
planenligt.
ÖCKERÖ KOMMUN RoboCup Junior är
en internationell tävling med målsättningen att öka intresset för teknik i allmänhet,
och robotik i synnerhet. Vid tävlingarna i
Linköping deltog lag från Bergagårdsskolan och Kompassenskolan. I klassen Dance
Primary vann laget Hot Stars från Kompassen och i klassen Rescue Maze vann laget
Robot masters från Bergagårdsskolan.
Speciellt roligt är att lagen från Öckerö
kommun var de enda som hade flickor med
och laget från Kompassenskolan bestod
enbart av tjejer.
Lego är stabila grejer
Robotarna byggs upp av speciella Legodelar. Därmed blir det lätt att komma
igång –samtidigt som byggkomponenterna
passar skolmiljön, eftersom de är stabila och
tåliga. Programvaran är visserligen oerhörd
avancerad men den är logisk och visuellt
uppbyggd, vilket gör den enkel att använda. Programmet liknar små legobitar, som
bygger upp en händelsekedja bit för bit, får
jag förklarat för mig.
Utklassade konkurrenterna
Laget Robot masters från Bergagårdsskolan
vann klassen Rescue Maze. I det vinnande
teamet ingick Carl Odqvist, Malte Jardesten och Theo Waller.
– Banan som roboten ska ta sig igenom
är en simulerad räddningszoon, där den
ska utföra ett räddningsuppdrag, förklarar
Malte.
– Uppdraget gick ut på att ta sig fram
genom en labyrint och hitta en värmekälla,
en tänkt kropp, och helst komma tillbaka,
säger Carl.
– Vi var ett av tre lag som deltog men vi
utklassade de andra, som var två gymnasielag. I första omgång fick vi 150 poäng men
de andra fick 40, påpekar Theo.
Killtrion är nu laddade till tänderna för
att åka till Kina.
Dansade med Donna
Klassen Dance Primary vanns av laget
Hot Stars från Kompassenskolan. Tjejerna
Elsa Ingmyr Wendelin, Jolie Nordin, Alwa
Larsson, Wilda Mixe, Alicia Sjöberg och
Hanna Jansson uppträdde tillsammans
med deras dansanta Donna Summer-robot
och låten Hot Stuff. Tävlingen gick ut på
att dansa tillsammans med roboten, och ju
bättre dans desto bättre poäng från domarna.
– Orsaken till att vi valde just Donna
Summer och låten Hot Stuff, var att vi hade
ett 1970- och 80-talstema i musiken för en
tid sedan och då fastnade vi för den, förklarar en av tjejerna i laget Hot Stars.
Elsa Ingmyr Wendelin, Jolie Nordin, Alwa Larsson, Wilda Mixe, Alicia Sjöberg och Hanna
Jansson.
Söker sponsorer
Finalen går av stapeln i juli i staden Hefei i
Kina. Men det är en lång väg att gå, innan
de tävlande kommer dit. Dels ska robotarna
finjusteras till perfektion och dels behöver
finanserna fixas.
– Vi behöver sponsorer för att kunna resa,
påpekar grabbarna i laget Robot masters.
CONNY ÅQUIST
Carl Odqvist, Malte Jardesten och Theo Waller vann klassen Rescue Maze.
20 - 2015
VECKA
✁
Telefon & www
Listan
FOTO: PIA MAGNUSSON
– De enda telefonnumren & www adresserna du behöver!
Service
AmEko Redovisningsbyrå AB .............................922435
Amhults Elektriska AB ................................. 0728-584873
www.amhultsel.se ..........................................................................................
Andalens VVS AB ............................................0705-475894
Björlandavarvet ...........................................................926246
Brandstationen, Torslanda ....................................... 920103
Cardo Door Production AB ...............................................566000
Com4tires Arendal ................................................. 3106040
Eliasson & Lund Mek Verkstads AB ............. 920210
Fixer ........................................................................0704-772333
www.fixer.nu . ...................................................................................................
Fjällmans Begravning Torslanda .....................920220
www.fjallmans.se ...........................................................................................
Fjällmans Juridik ........................................................... 3109397
www.fjallmansjuridik.se ...............................................................................
Gillis Edman Begravningsbyrå ......................3554000
www.gillisedman.se .......................................................................................
Golvbiten ....................................................................... 7601046
www.golvbiten.eu ...........................................................................................
Göteborgs Lackcenter AB .........................................574760
www.gbglackcenter.se ..................................................................................
Hjuviks Glasmästeri & Rambutik ...................920424
www.hjuviksglas.se .......................................................................................
Hunddagiset Tusen Tassar ...............................................564940
www.hunddagisettusentassar.se ...............................................................
JJ Villa och Tak AB .......................................0704-035561
www.jjvt.se . .....................................................................................................
JL:s Elmontage AB ..................................................7619020
www.jlselmontage.se ....................................................................................
Johans Entreprenad ....................................0703-225703
Kulturhuset Vingen .............................................................924545
Lindome Entr. och förvaltning .............................0730-538209
www.letfab.se...................................................................................................
Marias Hemstäd...............................................0736-673017
N-son Bolagen ......................................................................691910
NCW Bygg i Väst AB ..................................... 0707-410450
www.ncwbygg.se ...........................................................................................
Närpolisen, Torsl., Christer Melvinsson ........ 0705-222101
Olofssons traktorservice .......925480, 0703-327580
Stadsdelsförvaltningen ...................................... 3665000
Seaton Ekonomi & Redovisning .....................7606010
Sten Olofssons olje AB ......................................................921152
Supercar bilvård i Torslanda .............................632083
www.supercarbilvard.se . ..............................................................................
T-D bilservice ...............................................................920777
Teds Spräng och Stenarbeten ..............0705-209590
Torslanda Bilservice AB fd Hydro ..................920470
Torslanda Djurklinik ............................................................ 923737
Torslanda Fordonskyla ...............................0703-925031
Torslanda-Björlanda församlingsexpedition ...............7319000
Torslanda Persiennservice ......................................0708-101104
Torslanda Skomakeri .........................................................564006
Torslanda Tak ....................................................0709-369636
www.torslandatak.se .....................................................................................
Törnqvist El ........................................................0768-350101
Capio Vårdcentral ................................................... 3523000
www.tornqvistel.se ........................................................................................
www.capio.se ..................................................................................................
Veteranpoolen ..............................................................188869
Volvo Museum ......................................................................664814
Cura apoteket, ICA Maxi ..........................010-4229369
Folktandvården ................................................010-4418910
Klipperian ..............................................................................564817
Klipp In .................................................................................. 920315
Klippotek Dandy ....................................................... 7889292
Kronans Apotek ................................................0771-612612
Lady Care Hudvård/Exuviance ........... 0704-568384
La Mire .............................................................................921180
Life Hälsobutiken ....................................................... 920410
Lugg ..................................................................................... 920310
www.volvomuseum.se ...................................................................................
Wintby fastighets AB .................................0708-210430
Handel
A Fast Flower ................................................................920033
Almondy Tårt-Outlet ............................................. 7282000
www.almondy.com .........................................................................................
Bjurfors .............................................................................922970
Blomsterlandet .................................................................. 3886002
www.blomsterlandet.se ................................................................................
Bushuset2 .......................................................................924001
www.bushuset.se/torslanda .......................................................................
Cinco .......................................................................................921510
Creativ Shop ..................................................................920053
www.cchobby.se/butik .................................................................................
Fastighetsbyrån ..........................................................562850
www.fastighetsbyran.se ...............................................................................
Fiskbutiken Torslanda Torg ..............................................564890
Fisk Vagnen Skra bro ............................................925040
Flight Foto ............................................................................562500
Färg-boden .....................................................................923385
www.fargboden.se .........................................................................................
Hemköp .............................................................................567640
Huller om Buller barnkläder .............................................920014
ICA Maxi Stormarknad ....................................... 7205600
iems Inredning Tyger och Presenter ............920465
www.iems.se ...................................................................................................
Torslanda Trafikskola .............................................. 561020
www.torslandatrafikskola.se .......................................................................
Trädakuten AB / trädfällning ..................0705-157099
Tuvebäcks Byggnadsplåtslageri .........0706-804588
Eckerström Lönetjänst .............................0760-337414
Hönö Marin & Transport .........................................0707-101015
SVANHOLMARKITEKT.SE SAR/MSA ................0708-298870
Taxi Hönö ............................................................................ 968384
Öarnas Begravningsbyrå ......................................967040
www.oarnas.se ...............................................................................................
Öckerö Marinmotor ............................................................969256
Massage, koppning ......................................0706-832786
www.torslandanaturmedicin.se ......................................................
Meddo Droppinsolarie ............................................. 0735-255758
Närhälsan Torslanda ..............................................7478640
New Body Fitness Center ....... 920017/0739-817103
Salong Aquarius ..........................................................920525
Salong Jasna Hud & Kroppsvård ....................924060
www.salongjasna.se . ........................................................................
Salong Piruette ...................................................................923626
Salong Viken ........................................................................ 921243
Sats friskvårdscenter ......................................... 7644240
ShiatsuRummet ......................................................0706-285504
Tandläkare Andreas Holmlund .......................... 562424
www.andreasholmlund.se ................................................................
Top Hair .................................................................................922255
Tors-klippet ..........................................................................560834
Torslanda Läkarhus ................................................7221150
Torslanda Osteopatklinik ........................................0708-147131
Torslanda Rehab Center ..................................... 7886777
Mat
Amhults Krog .......................................................................924680
Check In Matkultur ..................................................923223
Ilonas Pizzeria i Hjuvik .......................................... 923188
Lilla Saluhallen ............................................................ 921991
Lilla Varholmens Kiosk ......................................................920665
Lillebygrillen ..................................................................565252
Handel
Casa Oliv ..........................................................................968534
GNS Fisk & Delikatess ...........................................968883
Hönö skor .............................................................................965342
Klåva Blommor ....................................................................976959
Klåva Fisk .......................................... 965108, 0706-960996
Klåva Herr .................................................................... 7886200
Lille Skutt ....................................................................... 969158
Modebutik Josefin ....................................................969650
Salt & Honung ..............................................................965321
Zillstar ...............................................................................965581
Hälsa & Skönhet
Huntingford Hår, hud, hälsokost .....................968870
www.huntingford.se ..........................................................................
Skärgårdsfötter ..............................................0709-620355
www.skargardsfotter.se ...............................................................................
Vitalboden Hönö .................................................................. 965810
Öarnas Fotvårdsklinik ............................................962235
Mat
Franses .............................................................................. 3860056
www.lillebygrillen.se ......................................................................................
Pizza Huset Skrabro ...........................................................927112
Restaurang New City ..............................................564848
San Remo Pizzeria .................................................... 923166
www.kaminovarme.se ...................................................................................
Torslanda Optik ...................................................................560788
Torslanda Zoologiska ...............................................921106
Uniteam ............................................................................923600
www.uniteam.se .............................................................................................
Vännplatsen Secondhand ......................... 0705-971366
www.vannplatsen.se .......................................................................................
Torslanda Tidningen ..................................................924580
tidningen.se .....................................................................................................
Service
www.lugg.nu ....................................................................................................
JARA-Produkter Hus & båtfärg ........................683600
[email protected] ..........................................................................
Jerkstrands Konditori ............................................562202
Länsförsäkringar fastighetsförmedling ......................... 410600
Malms väskor .......................................................................564142
Mekonomen ..........................................................................924907
My Baby ................................................................................924054
Nordea Amhults torg ................................... 0771-224488
PW reng. FixUniv. ........................562396, 0703-336823
S|E|B Volvo City ............................................... 0771-365365
Stick In Lek o Presenter ......................................564920
Swedbank ......................................................................7397560
Sörreds Byggvaruhus AB .....................................542060
Torslanda BlomsterHandel AB ......................................... 561558
Torslanda Frukthall .............................................................562410
Torslanda Kamin & Värme ...................................565694
Öckerö kommun
Hälsa & Skönhet
Amhult Tandläkarna .................................................923384
Amhults Massage Studio .........................0735-442344
Apotek Hjärtat ..............................................010-499 05 45
Föreningar
Björlanda-Torslanda Hembygdsförening ........................921194
Lions ..........................................................................0704-244765
Torslanda balettskola ........................................................562148
Torslanda Taekwon-Do klubb .............................. 0707-350642
Så når dina kunder dig!
Minsta tiden för
medverkan är 6 mån.
Är du intresserad?
Kontakta Suzanne Nilsson på
tel. 92 45 82 eller
[email protected]
Röd fet stil ................ 80:-/v
Fet stil ........................ 50:-/v
Normal stil ..................... 35:-/v
Tilläggsrad
webadress .................... .. 25:-/v
Onsdag 13 maj 2015
Veckans TV-tablå
ONSDAG 13/5
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Strömsö. (R)
10.40 Go’kväll. (R)
11.25 Trädgårdstisdag. (R)
12.25 Mästarnas mästare. (R)
13.25 Ginas show. (R)
13.50 Kobra. (R)
14.20 Välkommen till Sverige. (R)
14.50 De gjorde mig till brottsling.
16.20 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.40 Vårt bröllop.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
20.00 Uppdrag granskning.
21.00 In the club.
21.55 Upp till dans. (R)
22.00 Afripedia. (R)
22.30 Diktatorn. (R)
23.00 Tonårsmammor.
23.30 Rapport.
23.35 Ginas show. (R)
0.00–6.15 Nattsändningar.
8.15 Världens
museer: Israel
museum. (R)
9.00 SVT Forum.
15.30 Rakt på.
16.00 Rapport.
16.05 SVT Forum.
16.20 Korrespondenterna. (R)
16.50 Fotbollskväll. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens museer. (R)
18.45 Det goda livet.
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen.
20.00 Låna för livet!
20.30 Camillas klassiska.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Babel. (R)
23.15 Ta plats – en film om Lo
Kauppi. (R)
0.15–5.05 Nattsändningar.
TORSDAG 14/5
6.15 Uppdrag
granskning. (R)
7.15 Tonårsmammor.
7.45 Sverige. (R)
8.15 Dox: Full rulle i Kina. (R)
9.45 Roliga timmen. (R)
10.45 Hem till byn. (R)
11.35 Go’kväll. (R)
12.20 Roliga timmen. (R)
13.20 När svanar dansar. (R)
14.15 Minnenas television. (R)
15.35 Varning för vilda djur.
17.05 Karl för sin kilt. (R)
17.55 Nyheter.
18.15 Året med norska
kungafamiljen.
19.20 Trähusstaden Levanger.
19.30 Rapport.
20.00 Djursjukhuset.
21.00 Hundra procent bonde.
21.30 Bil- & båttokig.
22.00 Debatt.
22.45 LA shrinks.
23.30 Rapport.
23.35 Arvingarna. (R)
0.35–6.00 Nattsändningar.
9.00 Rapport.
9.05 Världens museer: Uffizierna. (R)
9.50 Svenska öar. (R)
10.00 Rapport.
10.05 Komiska genier. (R)
11.00 Rapport.
11.05 Agenda: Partiledardebatt. (R)
12.55 Anslagstavlan.
13.00 Det söta livet – sommar. (R)
13.30 Vi har en påve!
15.10 Camillas klassiska. (R)
15.40 Rapport.
15.45 Romeo och Julia med Orlando
Bloom. (R)
18.00 Världens museer: Moskva. (R)
18.45 Det goda livet.
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen.
20.00 Thomas från Klippan.
21.00 Aktuellt.
21.15 Sportnytt.
21.30 Citizen Kane – en sensation.
23.25 Gud är större än Elvis. (R)
0.05 Rakt på. (R)
0.35–5.06 Nattsändningar.
FREDAG 15/5
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Vårt bröllop. (R)
10.50 Landet runt. (R)
11.35 Fans: Hemland. (R)
11.50 Bil- & båttokig. (R)
12.20 Inför Eurovision song contest.
13.20 Året med norska
kungafamiljen. (R)
14.25 Debatt. (R)
15.10 Djursjukhuset. (R)
16.10 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.30 Strandhugg med Puk och
Herman.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
20.00 Roliga timmen.
21.00 Mord i paradiset.
22.00 The driver.
23.00 Ei saa peittää.
23.30 Rapport.
23.35 Hem till byn. (R)
0.25 Trädgårdstisdag. (R)
1.25–6.20 Nattsändningar.
8.15 Världens
museer: Moskva. (R)
9.00 SVT Forum.
16.00 Rapport.
16.05 SVT Forum.
16.20 Ung och duktig –
pressad att dansa. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens museer:
The Smithsonian Institution. (R)
18.45 Det goda livet.
19.00 Vem vet mest?
19.30 Det söta livet – sommar. (R)
20.00 Lordi – monsterpojken.
21.00 Aktuellt.
21.30 Sportnytt.
21.45 Dom över död man.
23.50 Nurse Jackie. (R)
0.15 Såna är föräldrar. (R)
0.35 Nyheter.
3.05–5.05 Nattsändningar.
LÖRDAG 16/5
7.05 Debatt. (R)
7.50 Uppdrag
granskning. (R)
8.50 Ett sånt liv! (R)
10.20 Trädgårdstisdag. (R)
11.20 Go’kväll. (R)
12.05 Vem bor här? (R)
13.05 Hundra procent bonde. (R)
13.35 Roliga timmen. (R)
14.35 Karl för sin kilt. (R)
15.25 In the club. (R)
16.20 Mästarnas mästare. (R)
17.20 Ei saa peittää. (R)
17.50 Helgmålsringning.
17.55 Nyheter.
18.15 Go’kväll.
19.00 Sverige.
19.30 Rapport.
19.45 Sportnytt.
20.00 Smartare än en femteklassare.
21.00 Mr Selfridge.
21.45 Någon annanstans i Sverige.
23.25 Rapport.
23.30–6.05 Nattsändningar.
8.30 Fashion. (R)
9.00 Rapport.
9.05 Världens museer: The Smithsonian Institution. (R)
9.50 Svenska öar. (R)
10.00 Rapport.
10.05 Poliskvinnor.
10.30 Antikduellen. (R)
12.40 Det söta livet – sommar. (R)
13.10 Vetenskapens värld. (R)
14.10 Lordi – monsterpojken. (R)
15.10 Babel. (R)
16.10 Sverige idag på romani chib/lovari.
16.15 Rapport.
16.20 Sverige idag på romani chib/
arli.
16.25 Anslagstavlan.
16.30 Thomas från Klippan. (R)
17.30 Ung och duktig – pressad att
dansa. (R)
18.30 Ett danssteg för livet.
19.00 Giselle – en balett går i arv.
20.00 Giselle från Royal Opera House.
21.55 En liten fransk stad.
22.40 Hunted. (R)
23.40 Camillas klassiska. (R)
0.10–5.05 Nattsändningar.
SÖNDAG 17/5
7.35 Djursjukhuset.
8.35 Minnenas
television. (R)
9.55 Landet runt. (R)
10.40 Go’kväll. (R)
11.25 Hem till byn. (R)
12.15 Mr Selfridge. (R)
13.00 Friidrott.
15.00 Fotboll: IFK Göteborg–Örebro
SK. Final.
17.55 Nyheter.
18.15 Landet runt.
19.00 Sportspegeln.
19.30 Rapport.
20.00 Mästarnas mästare.
21.00 Frikänd.
21.45 Fortitude.
22.35 Fans: Sussie och dockhuset.
22.50 Rapport.
22.55 Smartare än en femteklassare.
23.55 Mord i paradiset. (R)
0.55–6.00 Nattsändningar.
8.30 Låna för livet!
9.00 Rapport.
9.05 Sverige idag
på romani chib/lovari. (R)
9.10 Sverige idag på romani chib/arli.
9.15 Det goda livet. (R)
9.30 Det söta livet – sommar. (R)
10.00 Rapport.
10.05 Gudstjänst.
10.50 Arkitekturens pärlor.
11.05 Korrespondenterna. (R)
11.35 Ett danssteg för livet. (R)
12.10 Gud är större än Elvis. (R)
12.50 Vem vet mest? (R)
15.20 Camillas klassiska. (R)
15.50 Sverige idag på meänkieli.
15.55 Rapport.
16.00 Giselle – en balett går i arv. (R)
17.00 UR.
18.00 Det stora beslutet. (R)
18.45 Ett lag utan gränser.
19.00 Världens natur.
19.55 Anslagstavlan.
20.00 Babel.
21.00 Aktuellt.
21.15 Agenda.
22.00 Sportnytt.
22.10 Dokument utifrån.
23.10 Gudstjänst. (R)
23.55–5.05 Nattsändningar.
MÅNDAG 18/5
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Ett sånt liv!
11.30 Landet runt. (R)
12.15 Sportspegeln. (R)
12.45 Roliga timmen. (R)
13.45 Smartare än en femteklassare.
14.45 Anslagstavlan.
14.50 Lyckliga skitar.
16.25 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.45 Smak av England.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Regionala nyheter.
18.45 Fråga doktorn.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Vem bor här?
21.00 Arvingarna.
22.00 Dox: Fångade i scientologin.
0.00 Rapport.
0.05–6.00 Nattsändningar.
7.55 UR.
8.55 Sverige idag
på meänkieli. (R)
9.00 SVT Forum.
16.00 Rapport.
16.05 SVT Forum.
16.20 Gudstjänst. (R)
17.05 I Egners fotspår. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens museer:
Slottet i Versailles. (R)
18.45 Det goda livet.
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen.
20.00 Vetenskapens värld.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Fotbollskväll.
22.45 True blood.
23.40 Våra sjukdomars historia. (R)
0.30 Såna är föräldrar. (R)
0.50 Nyheter.
3.05–5.06 Rapport. Nattsändningar.
TISDAG 19/5
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Smak av England. (R)
10.45 Fråga doktorn. (R)
11.30 Sverige. (R)
12.00 Afripedia. (R)
12.30 Diktatorn. (R)
13.00 Vem bor här? (R)
14.00 LA shrinks. (R)
14.45 Anslagstavlan.
14.50 Vägen till Klockrike.
16.30 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.50 Strömsö.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.45 Spisa med Price på tur.
19.25 Sverigebilden.
19.30 Rapport.
20.00 Trädgårdstisdag.
21.00 Eurovision song contest 2015:
Semifinal 1.
23.00 Rapport.
23.05 Hair.
1.05 Frikänd. (R)
1.50–6.00 Nattsändningar.
8.15 Världens
museer: Slottet
i Versailles. (R)
9.00 SVT Forum.
16.00 Rapport.
16.05 SVT Forum.
16.20 Vetenskapens värld. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens museer: National
Maritime Museum. (R)
18.45 Det goda livet.
19.00 Vem vet mest?
19.30 Antikduellen.
20.00 Korrespondenterna.
20.30 Fashion.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Nurse Jackie.
22.40 Våra sjukdomars historia. (R)
23.30 Giselle – en balett går i arv. (R)
0.30 Såna är föräldrar. (R)
0.50–5.06 Nattsändningar.
Färgspecialisten i Torslanda
Flygledarev. 1 • Må-fr 9.30-18, lö 9.30-14 • ☎ 92 33 85 • www.fargboden.se
7.25 Alla älskar Raymond.
7.55 Jims värld.
8.20 How I met your mother.
9.10 The real housewives
of Orange County. (R)
10.05 The real housewives
of Beverly Hills. (R)
11.00 Navy CIS.
12.00 Masterchef USA.
12.55 Lyxfällan. (R)
14.00 Sex and the city.
15.00 Project runway all stars.
16.00 The real housewives
of Orange County.
17.00 The real housewives
of Beverly Hills.
17.55 Lyxfällan.
19.00 Masterchef USA.
20.00 Chicago fire.
21.00 Navy CIS.
22.00 NCIS: Los Angeles.
23.00 How I met your mother. (R)
0.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som talar
med hundar. (R)
14.50 Mitt kök. (R)
15.25 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Mitt galna hem. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten.
18.35 Vardagspuls, forts.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Sveriges yngsta mästerkock.
21.00 Welcome to Sweden.
21.30 Hellenius hörna.
22.00 Nyheterna.
22.15 Seeking justice.
0.15–5.00 Nattsändningar.
7.15 Frisörakuten. (R)
8.05 The little couple.
9.05 Private practice.
10.00 Grey’s anatomy.
11.00 Desperate
housewives.
11.55 Ellen DeGeneres show.
12.50 Real housewives of New York.
14.05 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Vänner.
19.00 The Big bang theory.
20.00 Nya Arga snickaren.
21.00 Grey’s anatomy.
22.55 The Big bang theory. (R)
23.50–6.00 Nattsändningar.
6.00 Project runway all stars.
6.55 Nanny.
7.25 Alla älskar Raymond.
7.55 Jims värld.
8.20 How I met your mother.
9.10 The real housewives
of Orange County. (R)
10.05 The real housewives
of Beverly Hills. (R)
11.00 Navy CIS.
12.00 Masterchef USA.
12.55 Lyxfällan. (R)
14.00 Sex and the city.
15.00 Project runway all stars.
16.00 The real housewives
of Orange County.
17.00 The real housewives
of Beverly Hills.
17.55 Lyxfällan.
19.00 Masterchef USA.
20.00 Lyxfällan.
21.00 The blacklist.
22.00 State of affairs.
23.00 How I met your mother. (R)
0.00–6.00 Nattsändningar.
7.55 Jims värld.
8.20 How I met your mother.
9.10 The real housewives
of Orange County. (R)
10.05 The real housewives
of Beverly Hills. (R)
11.00 Navy CIS.
12.00 Masterchef USA.
12.55 Lyxfällan. (R)
14.00 Sex and the city.
15.00 Project runway all stars.
16.00 The real housewives
of Orange County.
17.00 The real housewives
of Beverly Hills.
17.55 Lyxfällan.
19.00 The real housewives
of Beverly Hills.
20.00 Realitystjärnorna på godset.
21.00 How I met your mother.
21.30 Never been kissed.
23.45 Den vilda jakten på stenen.
1.55–6.00 Nattsändningar.
6.05 Lucky dog. (R)
6.35 Scooby-Doo! Abracadabra-Doo.
7.50 Nyhetsmorgon.
11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som talar med hundar.
14.50 Mitt kök. (R)
15.25 Halv åtta hos mig. (R)
16.00 Studio: Hockey-VM.
16.10 Ishockey. Kvartsfinal 2.
18.40 Studio: Hockey-VM.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Studio: Hockey-VM.
20.10 Ishockey. Kvartsfinal 4.
22.40 Studio: Hockey-VM.
23.00 VM med Wikegård.
23.30–5.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som talar
med hundar. (R)
14.50 Mitt kök. (R)
15.20 Från ett hus till ett hem.
15.50 Mitt galna hem. (R)
16.50 Äntligen hemma. (R)
17.50 Hästen är din.
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Postkodmiljonären.
20.00 Let’s dance 10 år.
21.30 Ack Värmland.
22.00 Nyheterna.
22.15 Let’s dance 10 år, forts.
22.45 A history of violence.
0.40–5.00 Nattsändningar.
6.50 Real housewives of
New York. (R)
8.05 The little couple.
9.05 Private practice.
10.05 Grey’s anatomy.
11.05 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives of New York.
14.00 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Vänner.
19.00 The Big bang theory.
20.00 Star Wars: Episod I – det mörka hotet.
22.45 The Big bang theory. (R)
23.40 Criminal minds.
0.40–6.00Nattsändningar.
7.15 Real housewives of
New York. (R)
8.10 The little couple.
9.10 Private practice.
10.05 Grey’s anatomy.
11.05 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives of New York.
14.00 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Chrisley knows best.
19.00 Ullared – jakten på
storsäljaren. (R)
20.00 Star Wars: Episod 2 –
klonerna anfaller.
22.50 Sammansvärjningen.
1.35–6.00 Nattsändningar.
6.00 Top model England.
7.00 Nanny.
7.25 Alla älskar Raymond. (R)
7.55 Jims värld. (R)
9.15 How I met your mother.
9.40 Marry me. (R)
10.10 The Goldbergs.
10.35 Revenge.
11.30 Cupid.
13.20 Hot in Cleveland. (R)
13.50 The real housewives
of Beverly Hills. (R)
14.50 Masterchef USA. (R)
16.50 Project runway all stars. (R)
17.50 Never been kissed.
20.00 Talang Sverige.
21.00 How I met your mother.
21.30 På spaning med Bridget Jones.
23.45 Den vilda jakten på juvelen.
1.55 Anger management.
2.20 69 saker du vill veta om sex.
3.10–6.00 Nattsändningar.
6.05 Lucky dog –
en andra chans. (R)
6.35 Barnserie.
7.58 Nyhetsmorgon.
11.25 Let’s dance 10 år.
13.30 Welcome to Sweden. (R)
14.00 Sveriges yngsta mästerkock.
15.00 Studio: Hockey-VM.
15.10 Ishockey. Semifinal 1.
17.40 Studio: Hockey-VM.
18.00 Vinnare V75.
19.00 Studio: Hockey-VM.
19.10 Ishockey. Semifinal 2.
21.40 Studio: Hockey-VM.
22.00 Nyheterna.
22.05 Vädret.
22.15 Pain & gain.
1.05–5.00 Nattsändningar.
6.00 Ultimate Spiderman.
6.25 Gilmore girls.
7.20 The neighbors.
7.45 90210.
8.35 Brothers & sisters.
9.30 Joey.
10.30 Bergs bärbara talkshow. (R)
11.30 Summer catch.
13.30 Sofias änglar. (R)
14.30 Nya Arga snickaren. (R)
15.30 Partaj. (R)
16.30 Black-ish. (R)
17.00 Mom. (R)
17.30 Air mater.
17.35 Bilar: Bärgarns hejdlösa
historier.
18.20 Mästerkatten.
20.00 Star Wars: Episod 3 –
mörkrets hämnd.
22.45 Tango & Cash.
0.45 Rizzoli & Isles.
1.40–6.00 Nattsändningar.
6.00 Top model Australien.
7.00 Nanny.
7.25 Alla älskar Raymond. (R)
7.55 Jims värld. (R)
8.45 How I met your mother.
9.15 The Goldbergs.
9.45 Revenge.
10.45 Royal pains.
11.45 Hot in Cleveland.
12.10 Game of crowns.
13.15 The seven year hitch.
15.00 Masterchef USA. (R)
17.00 Kniven mot strupen. (R)
18.00 Lyxfällan. (R)
19.00 Svenska Hollywoodfruar. (R)
20.00 Bones.
21.00 Sex and the city.
23.55 The blacklist. (R)
0.55–6.00 Nattsändningar.
6.05 Lucky dog –
en andra chans. (R)
6.35 Barnprogram.
7.58 Nyhetsmorgon.
11.25 Crocodile
Dundee 2.
13.40 Jesper möter Jamie. (R)
14.00 Let’s dance 10 år. (R)
15.35 Let’s dance 10 år, forts. (R)
16.00 Studio: Hockey-VM.
16.10 Ishockey. Bronsmatch.
18.40 Studio: Hockey-VM.
19.00 Nyheterna.
19.10 Sporten.
19.25 Vädret.
19.30 Hellenius hörna. (R)
20.00 Studio: Hockey-VM.
20.40 Ishockey. Final.
23.10 Studio: Hockey-VM.
0.00 VM med Wikegård.
0.30 Fotbollskanalen Europa.
1.10–4.45 Nattsändningar.
6.00 Ultimate Spiderman.
6.25 Gilmore girls.
7.20 The neighbors.
7.45 90210.
8.40 Brothers & sisters.
9.35 Joey.
10.05 Legenden om ugglornas rike.
11.55 Extreme couponing.
13.00 Chrisley knows best. (R)
14.00 Bergs bärbara talkshow.
15.00 Grey’s anatomy. (R)
17.00 True Tori.
18.00 Real housewives of New
Jersey.
19.00 Ullared – jakten på
storsäljaren. (R)
20.00 Castle.
21.00 Going the distance.
23.00 CSI. (R)
0.00 Stalker. (R)
1.00–6.00 Nattsändningar.
7.00 Nanny.
7.30–8.00 Jims värld.
8.30 How I met your mother.
9.00 The real housewives
of Orange County. (R)
10.00 The real housewives
of Beverly Hills. (R)
11.00 Navy CIS.
12.00 The Taste US.
13.00 Lyxfällan. (R)
14.00 Sex and the city.
15.00 Project runway all stars.
16.00 The real housewives
of Orange County.
17.00 The real housewives
of Beverly Hills.
17.55 Lyxfällan.
19.00 Masterchef USA.
20.00 Tonårsbossen.
21.00 Project runway all stars.
22.00 Revenge.
23.00 How I met your mother. (R)
0.00–6.00 Nattsändningar.
7.00 Nanny.
7.30–8.00 Jims värld.
8.30 How I met your mother.
9.00 The real housewives
of Orange County. (R)
10.00 The real housewives
of Beverly Hills. (R)
11.00 Navy CIS.
12.00 The Taste US.
13.00 Lyxfällan. (R)
14.00 Sex and the city.
15.00 Project runway all stars.
16.00 The real housewives
of Orange County.
17.00 The real housewives
of Beverly Hills.
17.55 Lyxfällan.
19.00 Masterchef USA.
20.00 Inte klarlagt.
21.00 Kniven mot strupen.
22.00 Marry me.
22.30 Mozart in the jungle.
23.05 How I met your mother. (R)
0.05–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
9.55 Malou efter tio. (R)
11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som talar
med hundar. (R)
14.50 Mitt kök. (R)
15.25 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Mitt galna hem. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Ernst i Toscana.
21.00 Svenska fall för FBI.
22.00 Nyheterna.
23.00 Brottskod: Försvunnen.
0.00–4.40 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Coronation street.
13.50 Mannen som talar
med hundar. (R)
14.50 Mitt kök. (R)
15.25 Halv åtta hos mig. (R)
15.55 Mitt galna hem. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Äntligen hemma.
21.00 Kalla fakta.
22.00 Nyheterna.
23.00–4.40 Nattsändningar.
8.10 The little couple.
9.10 Private practice.
10.10 Grey’s anatomy.
11.10 Desperate
housewives.
12.10 Ellen DeGeneres show.
13.05 Real housewives of New York.
14.05 Real housewives of New
Jersey. (R)
15.05 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Vänner.
19.00 The Big bang theory.
20.00 Sofias änglar.
21.00 CSI.
21.55 Breaking news med Filip &
Fredrik.
22.55 The Big bang theory. (R)
23.50 Criminal minds.
0.50–6.00 Nattsändningar.
8.10 The little couple.
9.10 Private practice.
10.05 Grey’s anatomy.
11.05 Desperate
housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives of New York.
14.00 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Vänner.
19.00 The Big bang theory.
20.00 Ullared – jakten på
storsäljaren.
21.00 The Big bang theory.
21.30 Mom.
21.55 Breaking news med Filip &
Fredrik.
22.55 The Big bang theory. (R)
23.55–6.00 Nattsändningar.
v. 20
Krysset
De röda siffrorna i krysset har bara betydelse om det är ett tävlingskryss. Annars kan ni bortse från dem.
FOLKSAMKAN VARA ÄR FAST
RANKA
© Kryss & Quiz AB
FLOD- KÄNSLINGEN HON I
LORNA
BÅDE
MEN
STÖRT- BAKOM
TORK- FÅTÖLJEN PEST OCH INTE
INTE
NING KURRET
DUKEN
KOLERA LÄNGRE
GRADERA
7
KAN STÅ
Krysset
presenteras
av
FÖR SLÅ
BLIR
INKÖRD
I KLÄDERNA
NEDERLÄNDSKT
PÅLÄGG
SOLOSTYCKET
GER GAS
GÅNG I
ORDNINGEN
TILLTALAT
MÅNGA
SOM FISKPINNE
OBÄNDIGT
KRITTER
HÖGRÖST
SLINGRA
SIG
GÅ TRÖGT
D.Ä.
HELT PÅ
SAMMA
LINJE
SPORRA
REN
GISSNING
HÄR
PRATAR
VI GOJA
SES AVSLÖJAD
DIT
9
HELT AV
GÖRANDE
SNURRIGT
CENTRUM
AVKOMMOR
VÄGVISARE
NÖT
VITT
UNDER
WITT
4
SMÅSTEN
GÖR SIG
OCKRARE
RUNDA
BRÖDET
ERSÄTTER
ARTIST
SNITSARE
BANÉR
RÄKNAS
VÄNDA
ÄR FULL
AV UPPSLAG
2
GÅR
ILLA ÅT
SOM
TRIKÅER
INSTÄLLSAMT
LIGGA I
ISBRYTARE
DAGÖBOR
BELÄGENHETER
KOMMA ÅTERÅT STOD
STAMMAR
ÄR ETT
RIKTIGT
KAP
HYLLAR
PASS- I HYLLAN
ERAR INVIGER
BRÄND
LERA
RUVAS I
JOBBAR
MED VINDKRAFT
TYNGDE
RIDA
SAKTA
KAN
FRUSNA
SOVA
FRÄLSE
TRIGGAR
DE SKOLA
SKOLAS
5
TAS TILL
KASSAN
DROG
RÖDA ÄR
GENOMGÅENDE
DET STÅR
MOT DET
ANDRA
DET
RÄTTAR
SIG FÖRSIKTIG I
POPSTIG
VÅT
VIRVEL
KRÄM
UTAN
MJÖLK
FEM
KRYDDMÅTT
KATTFOT
(MEN INTE
BLÅ VIOL)
ILLA
SKÖTT
SÄTT PÅ
ANNAT
SÄTT
1
Lösningen skall
inlämnas senast
20 maj. Lämna
lösningen i tidningens ställ hos ICA
TERM
HAJKAN
FÖR
TERM
ANDE
DIKTAS Maxi, eller Hemköp i
SAMLAR
HOJT
PÅ
TURKAR
Torslanda. Alt. sänd
FÖRTRET
in den till:
XL-TÅG
Torslanda Tidningen,
Flygmotorv. 3,
423 37 Torslanda.
PALMKAN GÅ
Märk kuvertet med
FRUKTER
IGEN
”Krysset vecka ...”.
8
Vinnare och lösning
publiceras i TorslanSÄLLSYNT
SNÄLL
da Tidningen om
FAMLAT
två veckor. De 3
ÖGRUPP först öppnade
rätta svaren vinner
KICKA
TAGIT
BOLL
IN
presentkort på
SEGEL
LEVDE OM
100:- hos ICA Maxi
Torslanda.
3
BUGGAT KORT I
UTAN SJÄLVA
MIKRO- VERKET
FONER
LADE
LILLAN
FÅ BUKT
MED
HÄSTHÅR
ANGELÄGENHET
MUDDER
LJUS TID
EXTREM
TALANG
Maj Antonsson,
Hjuviks Bryggväg,
Torslanda.
DEN
TAR AV
VÄGMARKERING
I 3D
VÄDRA
DE STÅR
FÖR
SINA ORD
INNEBAR
VARUHUS
MOSE
STOREBROR
SÖDERTÄLJEBLAD
PÅ VÄG
FRÅN
FRANKRIKE
KRUSET
STÄLLA
IN
VINNARE AV
KRYSSET V. 18
Helena Lindgren,
Fyrbåksvägen,
Torslanda.
Gunn Ohlsson,
Kängavägen,
Fotö.
6
Namn:........................................................................................................................... Adress:.......................................................................................................................
Postsadress:.................................................................................................................
Melodikrysset v.20 - 16 maj
1
2
3
A LLB I LV E R KS TA D
4
Oavsett märket på din bil hjälper vi dig med din service!
En bilverkstad för företag & privatpersoner
5
6
7
VOLVO NÄRSERVICE HISINGEN
8
SERVICEANLÄGGNING • TILLBEHÖR • BILUTHYRNING • BILGLAS • BILSKADESERVICE • REPARATIONER • RECOND • DÄCK • HYRBILAR
9
10
11
12
13
14
Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
Vi hjälper dig med:
· Företagsbil
· Familjebil/privatbil
· Sportbil
· Lätt lastbil
Sitt kvar!
Vi hämtar och lämnar!
Vi tar hand om era företagsbilar oavsett fabrikat!
Samarbetspartner med:
FORD
Betala gärna med Volvokort. 4 mån räntefri
betalning. Vi hjälper dig med ansökan.
Aröds industriv. 30, Hisings Backa
Öppettider: Måndag-torsdag 7–17, Fredag 7–16
www.familjebilar.se
031-23 05 10
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?
Öckerö | Hönö
Gårdavägen 4
Vackert skärgårdshus på idylliska Hönö
fördelat på två lägenheter om 3 rok, något som
ger ett ekonomiskt fördelaktigt boende. Bra
extraytor med både stor vind samt källare.
Härlig trädgårdstomt med plana gräsytor och
flera fruktträd.Fina omgivningar med nära till
bad och båtliv. Obs! Försäljningen gäller 2
fastigheter, Hönö 1:106 om 542 kvm och Hönö
1:107 om 890 kvm.
Accepterat pris 3 475 000 kr
Rum 6 rum, varav 2-4 sovrum
Boarea 155 kvm + 70 kvm Tomt 1 432 kvm
Byggt 1922
Energiklass F
RingförtidbokningLör16/5kl.11-12,Mån18/5kl.17-18
Mäklare Ulrica Lomalm 0707-92 29 52
Göteborg | Torslanda - Lilleby Älvdanshagen 129
Accepterat pris 4 495 000 kr Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 135 kvm Tomt 333,2 kvm Byggt 2009
Energiklass C Visas Mån 18/5 Ons 20/5 Mäklare Maria Lundgren 0705-92 29 76
Öckerö | Öckerö Vårvägen 6
Öckerö | Kalvsund Kryssarebacken 16
Accepterat pris 2 195 000 kr Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 123 kvm Tomt 602 kvm Byggt 1944
Energiklass F Ring för tidbokning Lör 16/5 kl. 14-15, Tis kl. 17-18 Mäklare Ulrica Lomalm 0707-92 29 52
Accepterat pris 2 750 000 kr Rum 4 rum, varav 1-2 sovrum Boarea 80 kvm + 52 kvm Tomt 620 kvm
Byggt 1909 Energiklass F Visas Sön 17/5 15.30-16.30 Mäklare Andreas Paulsson 0707-92 29 53
Öckerö | Nära Hjälvik
Trollbärsvägen 6
Bekväm och lättskött 1-plansvilla som är
smakfullt renoverad -14/15 med helt nya
ytskikt. Omsorgsfullt valda material och
färgsättningar ger ett stilrent boende i högsta
klass. Underbar altan delvis under tak med sol
från lunchtid till kväll. Ypperligt läge på
Öckerö nära vackra bad, skola, buss och
idrottsanläggning.
Accepterat pris 3 275 000 kr
Rum 4 rum, varav 3 sovrum
Boarea 110 kvm + 38 kvm Tomt 724 kvm
Byggt 1969
Ring för tidbokning Torsdag 21/5 17:00-18:00
Lördag 23/5 11:30-12:30
Mäklare Jörgen Laurenius 0707-922950
Öckerö | Hönö Ersdalsvägen 11
Accepterat pris 4 275 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 133 kvm Tomt 459 kvm Byggt 2005
Energiklass D Ring för tidbokning lör 23/5 kl. 11-12, mån 25/5 kl. 17-18
Mäklare Ulrica Lomalm 0707-92 29 52
Göteborg | Torslanda - Hällsvik
Övre Lysbojsvägen 5
4:a GBG | Torslanda - Centralt
Gamla Tumlehedsvägen 5
3:a GBG | Torslanda - Centralt
Noleredsvägen 11 C
3:a GBG | Torslanda - Amhult
Gösta Andrées Gata 6
Accepterat pris 2 600 000 kr
Rum 3 rum, varav 2 sovrum
Boarea 55 kvm Tomt 1 125 kvm
Visas Tis 19/5
Mäklare Maria Lundgren 0705-92 29 76
Accepterat pris 1 750 000 kr
Avgift 5 406:-/mån (inkl värme, VA, kabel-TV,
soph. o bredb.)
Boarea 99,5 kvm Vån 1 av 3
Visas Mån 25/5 17.30-18.15
Mäklare Maria Bjurstam 0702-922 958
Accepterat pris 1 845 000 kr
Avgift 4 051:-/mån (inkl värme, VA, kabel-TV och
soph.)
Boarea 71,5 kvm Vån 3 av 3
Visas Mån 18/5 17.00-17.45 Tis 19/5 17.00-17.30
Mäklare Maria Bjurstam 0702-922 958
Accepterat pris 2 395 000 kr
Avgift 5 314:-/mån (inkl värme, VA, kabel-TV)
Boarea 80,5 kvm Vån 3 av 3 (Hiss)
Visas tors 21/5 samt mån 25/5
Mäklare Maria Bjurstam 0702-922 958