Box 205 | 178 23 Ekerö | Besök: Tappströmsvägen

Till vårdnadshavare med barn som har placering i förskola/pedagogisk omsorg eller plats i kö
till förskola/pedagogisk omsorg.
Nu uppgraderas självservicen för att ansöka om Förskola
Självservice, som används vid ansökan till skola och fritidsverksamhet för medborgarna i
Ekerö kommun har uppgraderats stegvis under föregående år. Nu återstår uppgraderingen
inom förskola/pedagogisk omsorg, vilket innebär en övergång från Dexter till Självservice
Barn och Utbildning.
Vad innebär uppgraderingen för mig som vårdnadshavare?
Uppgraderingen innebär att det blir enklare för dig som vårdnadshavare att göra
ansökningar och ändringar gällande ert/era barns placeringar.
Uppgraderingen kommer också att minska pappershanteringen. Vårdnadshavarna var
tidigare tvungna att skriva ut och signera ett platserbjudande för att skicka in.
Båda vårdnadshavarna får nu istället logga in och godkänna/avslå platserbjudande digitalt i
systemet.
Kommer det att vara samma inloggningsuppgifter som innan?
För vårdnadshavare som inte har barn placerade i fritidsverksamhet kommer nya
inloggningsuppgifter att skickas hem till er under vecka 41. Vårdnadshavare som redan har
barn placerade i fritidsverksamhet eller gjort ett skolval, fick konton förra året.
Använd dig av knappen ”Glömt lösenord/användarnamn” i de fall där pappret har förlagts
eller lösenordet har glömts bort. Nytt lösenord skickas till den registrerade e-postadressen,
saknas e-postadress genereras ett brev som skickas till folkbokföringsadressen.
När sker uppgraderingen?
Dexter stängs den 19 september och Självservice Barn och Utbildning sätts i drift den 7
oktober.
Under tiden systemet ligger nere går det inte att göra ansökningar.
Vid brådskande ärenden ta kontakt med Nämndkontoret Barn och utbildning.
Vad följer med i flytten?
Barnkön och alla aktuella placeringar följer med i övergången från Dexter till Självservice
Barn och utbildning. Scheman följer inte med vilket innebär att när systemet har öppnats
behöver vårdnadshavare logga in och uppge gällande schema.
Efter systemet har öppnats, logga in och kontrollera/registrera gällande e-postadress,
kontaktuppgifter, inkomstuppgifter och scheman.
Länk till Självservice Barn och utbildning, https://ekero.ist-asp.com/ eller se Ekerö
kommuns hemsida www.ekero.se.
Med vänlig hälsning
Nämndkontoret Barn och utbildning
Box 205 | 178 23 Ekerö | Besök: Tappströmsvägen 2 | Växel: 08-560 391 00 | www.ekero.se