Besök oss! Kontakta oss!

Besök oss!
Expedition:
Industrigatan 1, 461 37 Trollhättan
Besöksadress:
Lyrfågelskolan, Hagtornsstigen 16
461 43 Trollhättan
Tel. 0520-49 79 95, 49 79 96
E-post: [email protected]
Kontakta oss!
Handläggare expedition:
Nina Björklund, tel. 0520-49 78 92
E-post: [email protected]
Verksamhetschef:
Sofia Bråberg, tel. 0520-49 72 87
E-post: [email protected]
Områdeschef:
Birgitta Lundskog, tel. 0520-49 64 50
E-post: [email protected]
Läs mer om Välkomsten på
www.valkomsten.se
REklamtjänst Ab, THN | fotograf: andreas gleisner | 2014
www.valkomsten.se
Välkomsten -
Gå på Välkomsten
Fortsatt skolgång
ny i svenska skolan!
Välkomsten har sin verksamhet i Lyrfågel-
Genom det fria skolvalet som gäller i Sverige
skolans lokaler i Östra skolområdet i Trollhättan.
och även Trollhättan har varje elev rätt att
Välkomsten är Trollhättans Stads mottag-
Välkomsten erbjuder skolskjuts för de elever
önska plats på valfri skola.
ningsenhet för elever som är nya i svenska
som behöver det.
skolan. Målet med Välkomsten är att
alla nyanlända elever som börjar skolan i
Trollhättan ska få en bra skolstart.
Personal från Välkomsten kartlägger
Inskrivning
Elevens första möte på Välkomsten sker
Eleven har en garanterad plats på sin
hemskola, det vill säga den skola som ligger
närmast hemmet. Övriga skolor tar emot
elever i mån av plats.
elevens bakgrund, styrkor, intressen och
genom ett besök där socialpedagogen presen-
Du kan läsa mer om skolvalet och regelverket på
förmågor. Denna kartläggning ligger
terar verksamheten. Genom besöket får elev
Trollhättans Stads hemsida: www.trollhattan.se
sedan till grund för att anpassa ut-
och vårdnadshavare information och möjlighet
bildningen efter elevens behov.
att bekanta sig med miljö och kompisar och kan
också ställa frågor om skolstarten. Måndagen
efter mötet börjar eleven på Välkomsten.
På Trollhättans hemsida finns också mer information om skolorna i Trollhättan, var de ligger
och hur de arbetar.
När eleven börjar skolan tar personalen på
Kartläggning
Välkomsten kontakt med skolan för att påbörja
På Välkomsten arbetar förstelärare, lärare, studie-
sökning. Mottagande skola planerar elevens
handledare, socialpedagoger och skolsköterska.
fortsatta utbildning med utgångs-
Skolsköterskan på Välkomsten träffar eleven för
punkt i kartläggningen.
hälsokontroll och inledande hälsosamtal.
Under tiden på Välkomsten sker kartläggning av
elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor.
Kartläggningen görs på elevens starkaste språk.
Kartläggningen ligger sedan till grund för att
anpassa utbildningen efter elevens förutsättningar och behov.
Parallellt med kartläggningen erbjuder Välkomsten undervisning genom ämnesintroduktion och
samhällsintroduktion.
överlämning av kartläggning och hälsounder-