Snabbmanual för att starta och registrera besök och insatser

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handläggare
Datum
Maria Jennische
2015-04-16
Snabbmanual för att starta arbetspass samt registrera besök och insatser
Starta arbetspass samt registrera besök och insatser
För att besök ska registreras och bli ersättningsgrundande ska de ingå i ett arbetspass. Starta
därför alltid ett arbetspass direkt när du loggar in.
Starta arbetspass
1. På startsidan, tryck på ikononen för ”Arbetspass”
2. Tryck på knappen ”Starta arbetspass”
3. Du får då fram denna bild
Starta besöket
Starta besök hos vårdtagare med digitalt lås:
1. Tryck på knappen [+Nytt besök].
2. Välj vårdtagare för vilken du vill starta besöket hos om detta inte är gjort. Detta görs på
flikarna ”Alla”, ”Senaste” eller ”Sök lås”.
3. Tryck på knappen [Starta besök].
4. Väck låsenheten.
5. Om du vill låsa upp: Välj menyvalet ”Med upplåsning och kvittens”.
Om du inte vill låsa upp välj ”Enbart kvittens”
Om upplåsningen inte lyckas visas ett felmeddelande och du kan prova att låsa upp igen
Starta besök med enbart kvittens (utan upplåsning)
1. Tryck på knappen ”+ Nytt besök”.
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: [email protected]
www.uppsala.se
2 (4)
2. Välj vårdtagare för vilken du vill starta besöket på fliken ”Alla”, ”Senaste” eller ”Sök
lås”.
3. Tryck på knappen [Starta besök].
4. Väck sedan låsenheten.
5. Välj menyvalet ”Enbart med kvittens”
Om kvittensen inte lyckas, visas ett felmeddelande och du sedan försöka igen för att få
kvittensen.
Starta besök med kvittensknapp
Sök lås innebär att du kan söka efter kvittensknappen hos vårdtagaren. Efter att du tryckt på
kvittensknappen och [Sök lås] i appen får du upp vårdtagarens namn i en lista. Välj sedan
vårdtagaren som du vill göra besöket hos. Om kvittensknappen inte är kopplad till en
vårdtagare visas istället kvittensknappens id.
1. Tryck på knappen [+ Nytt besök].
2. Välj vårdtagare för vilken du vill starta besöket på fliken ”Alla”, ”Senaste” eller ”Sök lås”.
3. Tryck på knappen [Starta besök].
4. Välj menyvalet ”Med kvittens”.
5. Skapa kvittens - Tryck på en av blåtandsknappens knappar.Om kvittensen inte lyckas, visas
ett felmeddelande och du kan prova att få kvittensen igen.
Registrera insatser
1. Tryck på ”Registrera insatser” på ett påbörjat besök.
2. Kryssa för den eller de insatser som är utförda under besöket. Insatserna är grupperade som
”Beställda insatser” och ”Övriga insatser”. Insatserna ska alltid anges som Normal, ändra inte
den inställningen.
3. Tryck ”OK”
Registrera övriga insatser
1. Tryck på ”Registrera övriga uppgifter” på ett påbörjat besök.
2. Ange om besöket är dubbelbemanning genom att kryssa i kryssrutan och tryck på [OK].
3. Kryssa i önskad specificerad tidsåtgång för att få möjligheten att t.ex. ange avböjd tid i
timmar och minuter.
3 (4)
4. Tryck sedan på [OK].
Skriva anteckning
1. Tryck på ”Anteckningar” på ett påbörjat besök.
2. Välj anteckningstyp genom att trycka på pilen bakom texten Anteckning.
3. Skriv din anteckning genom att trycka på raden ”Lägg din anteckning”, tangentbordet visas
så du kan skriva texten.
4. För att lägga till ytterligare en anteckning – tryck på ”Lägg till ny”.
5 Tryck sedan på [OK] för att spara anteckningen.
Läsa om annan vårdtagare under besöket
Ibland finns såklart behovet att läsa om en annan vårdtagare under ett pågående besök. Nästa
vårdtagare kan behöva bli uppringd om du är försenad och du vill informera om detta. Detta
är enkelt att göra i Phoniro App utan att avsluta besöket.
1. Gå tillbaka ett steg med telefonens tillbakaknapp eller tillbakapilen i appen.
2. Det besök du har pågående ses nu uppe i högra hörnet med en grön pil framför sig.
3. Gå tillbaka ett steg till via mobilens tillbakaknapp eller applikationens tillbakaknapp.
4. Välj ”Vårdtagarikonen”.
5. Sök fram vårdtagaren via ”Alla” eller ”Senaste”.
6. Telefonnummer presenteras under personuppgifterna. Detta är klickbart för att enkelt
ringa vårdtagaren.
7. För att sedan gå tillbaka till det pågående besöket ”gå tillbaka” två gånger.
8. Tryck sedan på ”Arbetspass”.
9. Tryck sedan på vårdtagaren med gröna pilen framför sig uppe i högra hörnet och du kan
fortsätta ditt besök.
Avsluta besöket
När besöket avslutas sker en kontroll om besöket bryter mot några regler – t.ex. att
besöks/kringtider inte får överlappa. I de fall en regel bryts visas detta tydligt i arbetspass
listan och du måste rätta detta innan du avslutar besöket hos kunden. Möjligheten att göra
ändringar senare finns enbart i webgränssnittet av administratör. Dessa måste rättas innan
arbetspasset kan godkännas. För att minska risken för fel, var noggrann att det är korrekt
registrerat innan du avslutar varje besök så att din administratör inte behöver rätta.
4 (4)
Avsluta besök hos vårdtagare med digitalt lås
Innan du går till nästa vårdtagare måste besöket avslutas. Detta innebär att sluttiden för
besöket och all besöksinformation rapporteras till Phoniro.
1. Välj [Avsluta besök] i nedre vänstra hörnet.
2. Välj hur du vill avsluta besöket.
a. Med låsning och kvittens. Väck låsenheten och tryck på ”Med låsning och kvittens”.
b. ”Enbart kvittens” innebär att vi inte låser dörren, detta kan vara en dörr som vårdtagaren
önskar ha olåst. Väck låsenheten och välj ”Enbart kvittens”.
Avsluta besök hos vårdtagare med kvittensknapp
Välj ”Med Kvittens” och tryck sedan på vårdtagarens blåtandsknapp för att få en kvittens vid
avslut av besök. Om mobilen inte får kontakt med BT- knappen visas en varning i telefonen,
prova då igen.
Avsluta arbetspass
När ditt arbetspass är klart behöver det avslutas. Det finns olika sätt att avsluta ditt arbetspass,
[Avsluta och godkänn arbetspasset] och [Avsluta utan att godkänna arbetspasset], är du
osäker vilket sätt du skall välja, kontrollera med din administratör.
1. I översikten för arbetspass välj ”Avsluta arbetspass”.
2. Välj sedan det sätt du vill avsluta arbetspasset:
a. Avsluta och godkänn – dina besök rapporteras som godkända.
b. Avsluta utan att godkänna – dina besök är rapporterade, men de kan senare redigeras
i webbgränssnittet för Phoniro Care. Arbetspasset måste sedan godkännas i
webbgränssnittet.
c. Avbryt – genom att välja detta alternativ kan du fortsätta ditt arbetspass.
Om arbetspasset innehåller besök som bryter mot regler så kan arbetspasset inte godkännas
utan endast valen avsluta eller korrigera finns. Innan arbetspasset kan godkännas i mobilen
måste besöket rättas. I annat fall kan besöket rättas i webbgränssnittet för Phoniro Care vid
senare tillfälle så att arbetspasset kan godkännas.