Atlas förberedande besök 2015

2015-01-29
Susanne
Hagström Larsson
Atlas förberedande besök 2015
Program
Fredag 31 januari
09.00 – 09.30 Registrering & kaffe
09.30 – 10.00 Välkomsthälsning
10.00 – 11.30 Programinformation
11.30 – 12.30 Lunch inklusive erfarenhetsutbyte
12.30 – 13.30 Workshop 1 - skolform
13.30 – 14.00 Global Action Programme
14.00 – 14.30 Kaffe
14.30 – 15.30 Workshop 2
15.30 – 16.00 Avslutning
Information Atlas
•
•
•
•
•
•
•
•
Ansökningsomgång 2014
Projektadministration
Atlas syfte
Förutsättningar för ett lyckat projekt
Projektresultat
Atlas partnerskap- nästa steg?
Utmaningar
Krisplan
Ansökningar
2014
•
Inkomna
133
•
Giltiga
104
•
Beviljade
83
•
Beviljat bidrag
4 334 000
Hit går resan
Albanien
Argentina
Australien
Bosnien-Hercegovina
Brasilien
Bangladesh
Burma (Myanmar)
Ecuador
Estland
Etiopien
Filippinerna
Frankrike
Ghana
Guatemala
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Island
Japan
Kambodja
Kanada
Kenya
Kina
Kuba
Malaysia
Marocko
Nepal
Nya Zeeland
Peru
Polen
Rumänien
Rwanda
Sierra Leone
Spanien
Slovenien
Sri Lanka
Storbritannien
Sydafrika
Tanzania
Thailand
Turkiet
Tyskland
Uganda
Ukraina
USA
Uruguai
Zambia
Ansökningar fördelat på land 2014
14
12
10
8
6
Inkomna
4
Beviljade
2
0
Projektadministration
•
Ansökan = kontrakt
•
Kontraktsperiod
1 juni 2014 – 30 juni 2015
1 jan 2015 – 30 juni 2015
•
100% av bidraget utbetalat, schablonbidrag
Projektadministration
•
Slutrapportering senast: 1 september 2015
•
Meddela större förändringar i projektet: [email protected]
Slutrapport- innehåll
•
Kontrollera kontaktuppgifter
•
Sammanfattning samt projektresultat
•
Återkoppling till Universitets- och högskolerådet
Slutrapport- innehåll
• Skicka online samt ett underskrivet ex till Universitets- och
högskolerådet
•
Avslutningsbrev
•
Slumpvisa kontroller på boardingkort
• Kvitton och underlag på projektkostnader sparas i organisationen i minst
5 år.
Projektkostander
Ogiltiga kostnader
•
Rena nöjesaktiviteter
•
Kostnader för personal, traktamenten och eventuella vikarier
•
Kostnader för elektronisk utrustning
Återbetalning av medel
•
Ej genomfört projekt
•
Projektet överensstämmer inte med ansökan
•
Antal deltagare är färre än beviljat
ATLAS FÖRBEREDANDE BESÖK
… ska främja lärares och skolledares internationella kontakter
Diskussion
•
Förutsättningar för ett lyckat projekt?
Förutsättningar för ett lyckat projekt
•
Projektet fyller ett behov
•
Förankrat
•
Välplanerat
•
Ömsesidigt
•
Uppföljning och utvärdering
•
Integration och spridning i den egna organisationen
•
Långsiktighet – vad händer sen?
Diskussion
•
Vad ska ni ha nått för resultat efter det förberedande besöket?
Projektresultat
Resultat bör vara att man har förberett ett kommande samarbete så noggrant
som möjligt och veta över överskådlig tid;
• Varför väljer vi att samarbeta? Vilka utvecklingsbehov uppfylls hos
involverade parter. RESULTAT
•
Vad vi ska samarbeta kring?- läroplans- och kursmål, ämnen etc.
•
Hur ska det gå till?- planera året, i klassrummet, resor, kommunikation,
utvärdering
•
Praktiska förutsättningar- sjukvård, kontaktpersoner, förståelse för land,
kultur, utbildningssystem etc.
•
Upprättat samarbetsavtal- ettårigt eller flerårigt
Resultat elever
Aktivitetsresultat
• Erfarenheter av
internationella miljöer
• Ökad kunskap om globala
frågor
• Etablerat internationella
kontakter
• Globalt perspektiv på sitt
ämnesområde
• Fördjupad kunskap inom sitt
ämnesområde
På lång sikt
Elever som deltar i
projektet är förberedda
att verka i globala
sammanhang
Resultat lärare och operativ
verksamhet
Internationella
erfarenheter tas tillvara i
den operativa
verksamheten
Atlas partnerskap- nästa steg?
•
Samarbeten med skolor i hela världen
•
Partnerskapen kan vara bilaterala eller multilaterala.
•
Det kan vara lärarutbyten eller lärar-elevutbyten
•
Medel kan användas för att täcka partnerskolans besök här om
samarbetslandet är utanför EU/EES och OECD.
•
För samarbeten utan för EU/EES kan ett partnerskap förlängas upp till 6 år.
Partnerskap kan sökas varje år, vartannat år etc.
Visum
•
Börja i tid, långsiktiga etablerade kontakter kan behövas
•
Kontakta ansvarig utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat)
•
Allmänna krav; pass, pengar och försäkring
•
Nödvändiga uppgifter
•
Kostnad?
•
Ansvar?
•
Mer info; www.migrationsverket.se www.swedenabroad.com
Krisplaner
• Ha alltid en uppdaterad
krisplan
• Tänk både utresa och i
Sverige
• Diskutera även med era
partners
• Sjukvård
• Frågor? Diskutera med
skolorna i er region
• Tips:
• Krishanteringsgrupp bland
föräldrar
• Förberedda försäkringar
• Ansvarsfördelning i Sverige och
utlandet
• Ansöka om tjänsteresa
Kontaktuppgifter
Handläggare Atlas
Susanne Hagström Larsson,
[email protected]
Handläggare Atlas
Eva Flemming
[email protected]
Växel 010-47 00 300
www.utbyten.se
www.uhr.se
www.utbyten.se
www.uhr.se