12. Vattenkvalitet i vattensystem

We Accept The Challenge
In All Water Systems
Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling
Tekniska produkter som minskar kostnader och miljöbelastning samt höjer
effektiviteten och kvaliteten i vattensystem.
De är lätta att använda, ekonomiska och långlivade
Med våra vattenbehandlingsanläggningar uppnås
en utmärkt vattenkvalitet och lång hållbarhet i
Tappvattensystem
Värmesystem
Kylsystem
Industri vattensystem
Lars Hansson
T: 0708 999 725
E: [email protected]
1
We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725
Den svåra problematiken med avlagringar,
vattenkvalitet och korrosion i kylsystem, värmesystem
och tappvattensystem, är inte någon lättlöst knut !
- Hur uppkommer avlagringar och korrosion i vattensystem?
- Hur skadligt är det med avlagringar och korrosion?
- Hur uppkommer biofilm och vilka effekter uppstår i olika vattensystem?
- Hur skadligt är biofilm i olika vattensystem?
- Hur uppkommer bakterier och vilka effekter uppstår i olika vattensystem?
- Hur skadligt är bakterier i vattensystem?
- Hur uppkommer gaser och luft i vattensystemen?
- Hur skadligt är gaser och luft?
- Hur och Vad gör vi åt problemet med gaser och luft?
- Vad har kemikalier för konsekvenser i vattensystem? Hur dyrt är detta?
- Hur har vattenkvaliteten med problematiken att göra?
- När det håller på att gå för långt med avlagringar och korrosion i vattensystemen!
- Vad har materialkvaliteten i rör, ventiler, värmeväxlare och packningar för betydelse?
- Vad har tekniskt handhavande i vattensystem för konsekvenser?
- Vilka problematiker uppstår i fastighets- och industrivattensystem och hur visar det sig i
bostäder, lokaler och industrier?
- Vilka problematiker i maskiner och tekniska utrustningar inom industrin?
2
We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725
DETTA FÖRHINDRAS !!!
med
Bauer vattenbehandling
Rören sätts igen oavsett material:
Järn, rostfritt, galvaniserat, koppar, plast, ...
När flödet minskar eller
när värme inte förs ut
Lika till alla utrymmen
kan de värmeväxlande
ytorna eller röret vara på
väg att sättas igen.
Brunt vatten indikerar
lösta ämnen i systemet.
3
We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725
Energirenovering av vattensystem
Värmen / kylan når inte ut!
Vår erfarenhet är att över 98% av vatten-, värme- och
kylsystem får en betydligt längre livslängd!
Bauer unika vattenbehandlingsteknik öppnar gamla, så gott
som igensatta rörsystem genom att alla avlagringar
efterhand upplöses och avlägsnas från vattensystemet!
Nya rörsystem hålls rena från början!
4
We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725
Värmeväxlare med kalk- och rostavlagringar
RENA
VÄRMEVÄXLARE
Värmeöverföringskapaciteten minskar ca 25-45% i
takt med varje ökad mm i tjocklek på avlagringar
=
LÄGRE
KOSTNADER
PÅ
ENERGI
DRIFT
SERVICE
UNDERHÅLL
INVESTERING
5
We Accept The Challenge In All Water Systems
Igensatt värmeväxlare
[email protected]
0708-999725
KEMIKALIEFRI VATTENBEHANDLINGSANLÄGGNING
Vattenbehandlingsanläggningen Bauer Pipejet är
en kemikaliefri vattenbehandling som bevarar
de livsviktiga ursprungliga mineralerna i vattnet.
Bauer Pipejet passar till alla typer av värmesystem,
kylsystem, tappvattensystem och industrisystem.
Bauer Pipejet består av en mikroprocessorstyrd
enhet samt en rördel som monteras in i rörsystemet.
DN 32
DN 50
DN 80
DN 40
DN 50
6
DN 65
We Accept The Challenge In All Water Systems
DN 100
[email protected]
0708-999725
BAUER PIPEJET KEMFRIA VATTENBEHANDLING
UNIK TEKNIK OCH FUNKTION
Bauerbehandlingen kristalliserar alla jonerna
och mineralerna till mikroskopiskt små
kristaller, som inte längre fastnar i rör,
värmeväxlare, ventiler, pumpar eller annan
utrustning.
Som ett resultat av behandlingen mjuknar även
gamla avlagringar som blivit förträngningar, de
börjar lösas upp och avlägsnas från systemet
direkt (dricksvattensystem) eller genom
avflitrering (värmesystem eller kylsystem).
Det rena systemet blir ett mer problemfritt och
ekonomiskt system, som dessutom skyddas
mot fortsatt förslitning och rostangrepp genom
att ett tunt lager av de kristallliserade
mineralerna, det fungerar helt enkelt som ett
automatiskt förebyggande underhåll
7
We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725
Bakterier & Legionella i vatteninstallationer
Bauer PipeJet vattenbehandlingsteknik
skyddar efterhand mot alla typer av bakterietillväxt
Bakterierna förökar sig framför allt i tappvattensystem, i vatten inne i ventilations- och
kylsystem och kyltornsystem.
Tillväxten gynnas av den biofilm och avlagringar som alltid finns på installationernas
innerväggar.
UV-Ljus kan INTE tränga ner i biofilmen och avlagringarna som skapas i rörsystemen
och de bakterier som koloniserats där kan inte avdödas.
Kemikalier, tillfälligt och max 2 veckor låg dosering. Kortsiktigt och felaktigt. NEJ tack
Här växer olika organismer till sig och förökar sig.. Mikroorganismer
behöver näringsämnen för att föröka sig. I normalt kommunalt
dricksvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att biofilm ska
uppkomma och bli avlagringar.
Det blir därför en gynnsam miljö för legionella och alla bakteriers
förökning och tillväxt.
Ett konstant rent vattensystem blir ett mer problemfritt,
miljövänligare och hållbart vattensystem.
Mindre beskymmer med alla typer av bakterier i hela vattensystemet.
8
We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725
Vattenprover bevisar effekten
Minskade metall & bakteriehalter
Återställt pH värde
Finska Riksradion Värmesystem
heterotrof.bakt.
St/100m l
mg / l
600000
60
Fe
50
500000
Löslig. Fe
40
400000
pH
30
300000
20
200000
10
100000
0
9
0
14.10.1999
13.01.2000
14.05.2000
14.08.2000
Fe
51
6,5
0,05
0,05
Löslig. Fe
45
5,6
0,05
0,05
pH
5,3
5,6
7,2
8,1
500000
10
5
0
Bakterier
Bakterier
We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725
Vattenprover bevisar effekten
Minskade metallhalter
Återställt pH värde
OKMETIC KYLSYSTEM
mg / l
9
heterotrof.bakt.
St/100ml
160000
8
140000
7
120000
6
100000
5
80000
4
60000
3
2
40000
1
20000
Tid 0
Fe
Löslig Fe
pH
Bakterier
20.03.2000
5,4
4,3
6,1
150000
21.06.2000
0,05
0,05
6,4
5000
10 We Accept The Challenge In All Water Systems
0
28.08.2000
0,05
0,05
7,9
0
[email protected]
Fe
Lösl
ig
Fe
pH
Bak
terie
r
0708-999725
DRICKSVATTEN INSTALLATION BAUER PIPEJET
INGA INGREPP I NÅGRA
LÄGENHETER
ELLER
LOKALER
ENKLARE ÄN SÅ HÄR KAN DET INTE BLI
11 We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725
VÄRME / KYL INSTALLATION BAUER PIPEJET
INGA INGREPP I NÅGRA
LÄGENHETER ELLER LOKALER
12 We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725
Skånes universitetsjukhus i Malmö Handkirurgen Bauer
PipeJet installerad 2012-08 på tappvatten-, värme- och
ventilations värmesystem
Därför Är Det Viktigt Med Renade Rörsystem
Byggnad 46, rörledningar för värmesystem & tappvattensystem har uppförts i etapper
från 1962-1993, med 16.160 kvm yta i åtta våningsplan.
Energieffektiviseringprojekt med innovativ teknik
CLIRE.se Climate Friendly Health and Care är
ett samverkansprojekt kring klimat- och
energifrågor i sjukvården.
Värmesystemen har följts upp vid flera tillfällen
genom flertalet filterbyten med reultatet att
jämnare
teknisk funktion, färre ventiler som hänger sig,
det har visat sig med mindre drift-, service- & underhållskostnader som följd,
vilket därmed också medfört jämnare värme & totalt lägre kostnader.
På grund av de goda resultaten har leveranser påbörjats av Bauer PipeJet för ytterligare
274.000 kvm på värme-, tappvatten- & kylsystem på sjukhusbyggnader i Malmö.
Teknisk förvaltare Peter Persson,
vvs Weste Eriksson,
Teknisk PL Lars Kristiansson,
Energistrateg David Nilsson
13 We Accept The Challenge In All Water Systems
Fastighets ch Tony Clarin,
[email protected]
Januari 2015
0708-999725
Hsb Brf Elisetorp 3 x 133 lägenheter, 28.635 kvm,
med byggår 1967. Bauer PipeJet på installerat på
samtliga tappvattensystem & värmesystem 2010
Därför Är Det Viktigt Med Renade Rörsystem
Tappvattensystem bytades delvis ut 2005 & värmesystem från byggåret 1967.
På värmesystemet hängde ventiler sig & fick åtgärdas varje höst med ojämn värme,
med klagomål i ca 130 lägenheter varje år,
bostadsrättshavarna var missnöjda!
Problemen har helt upphört redan efter 1år!
De ständiga avlagringarna & igensättningar i
blandarna, silarna, ventiler, duschmunstycke
toaletternas ventil & tvättmaskinerna fick
ofta repareras, 2 år efter PipeJet installationerna har dessa problem helt upphört
Vi ser fram emot en klart längre livslängd i
hela vattensystemen med de hittills bevisade &
minskade drift-, service-, underhålls-, energikostnader samt minskade investeringskostnader.
Vi vet ju redan vad devis stambyte innebär,
Uppnådd energibesparing hittills 10,5%
med kostnader och mycket bekymmer för det
genomfördes 2005!
Kontakta oss gärna eller vaför inte besöka oss:
12-2014 Björn Cederslätt Vicevärd, Lars Brorsson Ledamot, Hsb Brf Elisetorp Arlöv
14 We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725
Hsb Brf Norsen 77 lägenheter i Malmö med drygt 6.550
kvm, byggår 1989.
Tappvatten och värme med Bauer PipeJet 2010-08
Därför Är Det Viktigt Med Renade Rörsystem
Värmesystemet var optimerat sedan 3-4 år, och det hade vi koll på eftersom jag är
fastighets- och energiansvarig på AkzoNobels anläggning i Malmö.
Vi hade dock inga problem, men av erfarenhet visste jag att värmeväxlarna i både
tappvatten och värmesystem samt att värmepumpen behövdes rengöras.
Efter 24 månader har vi sett att
värmesystemet har fungerat mycket
bättre. Sammanlagt har fjärrvärme
energiförbrukningen hittills minskat
med 32% jämfört med statistik
senaste 10 åren bakåt i tiden.
Värmepumpens effektivitet har ökat
sedan avlagringarna tagits bort ifrån
värme- och tappvattensystemet.
Energi-renovering och Energieffektivisering !
Vi ser redan minskade investeringskostnader på bade tappvattensystemet och
värmesystemet.
Kontakt: styrelseledamot Per Jerling Hsb Brf Norsen Malmö, September 2013 & november 2014
16 We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725
Löser driftproblem hos Domsjö Fabriker
Bauer PipeJet installerad 2008
Vi hade stora problem med avlagringar av kalciumoxalat i en anläggning som kyler
en lutblandning. Ledningar och värmeväxlare sattes igen av hård kalciumoxalat som
krävde att dom rengjordes kemiskt eller mekaniskt för att upprätthålla driften.
Sten Häggström Produktionschef Mars 2014
Redan efter tre månader var ledningar och värmeväxlare fria
från beläggningarna som fanns då Bauer PipeJet installerades.
Vi har nu kört sedan 2008 och rengör systemet var sjätte
månad istället för varje månad som det var innan Bauer
installerades. Dessutom har underhållet blivit enklare eftersom
kalcium oxalaten är lättare att ta bort nu.
Det har inneburit betydande kostnadsbesparingar för processen
17 We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725
SAPA Profiler i Vetlanda: Kylsystem P4 för SträngPress för
götugnar, ett slutet sekundärt system bestående av både
rostfritt, kopparrör och plaströr.
Bauer PipeJet installerad 2006
Problem i det gamla kylsystemet med korrosion och ständiga igensättningar pga. Långvarigt
användande av kemikalier i kylvattensystemet och att det kom in ständigt med luft i kylvattnet.
Tidigare förekom problem med att värmeöverföringen, kylningen var inte
tillfredställande, det fanns mycket smuts och korrosionsrester i kopparslingorna till
ugnarna och i rörsystemet vilket gjorde att ugnarna fick mindre livslängd.
När oplanerat utbyte av ugn 78.000 SEK sker blir det 40.000 SEK i produktionsbortfall per timme + arbetstid 2-3 personer i 1 timme, slutsumma 120.000 SEK.
Mot tidigare dyra, var 8e vecka oplanerade stillestånd för byte av ugnar, så byter
vi nu mer planerat var 5e månad på icke produktionstid i förebyggande syfte.
Problemen med en stor värmeväxlare: igensättningarna har blivit mindre på
den slutna, sekundära sidan, så vi har nu en mycket stabilare kylning av ugnarna.
Problemen blir som störst under sommartid.
Bauers filterpatroner byttes varje månad i början och var väldigt smutsiga, vi
byter fortfarande filterpatron var 6e månad men de är inte alls lika smutsiga.
Vi har nu en stabilare process jämfört med tidigare då kopparslingorna i
ugnarna kunde haverera när som helst.
Med Bauer vattenbehandlingsutrustning installerat i kylsystemet, har vi fått en
säkrare produktion med minde underhålls- och investeringskostnader.
Underhållsansvariga Mats Carlsson och Magnus Ljung,
Vetlanda februari 2012
18 We Accept The Challenge In All Water Systems
[email protected]
0708-999725