Föreningsnytt nr 3 (PDF-dokument, 2.2 MB)

Norrköping
Sid 3 Ordförande
www.neuroforbundet.se/norrkoping
www.neuroforbundet.se/finspang
www.neuroforbundet.se/ostergotland
Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping
Sid 6 Cirklar
Söderköping
Sid 10 Rapport från Söderköping
Meddela oss vid byte av mailadress.
tel. 011 - 16 99 97
eller [email protected]
Sid 11 Föreningsträffar i Söderköping
Finspång
Sid 12 Ordförande
Våra gemensamma möten inom HFF
Sid 13 Föreningsträffar i Finspång
Sid 14 Dagen mot diskriminering 2015
2015
Huvudmedlem 280: -/år 2
Närståendemedlem 200: -/år
2016
Huvudmedlem 300: -/år 2
Närståendemedlem 200: -/år
Enligt beslut på föreningens årsmöte 2015, beslutet
följer ett kongressbeslut från 2013.
Sid 15 BrainBus - Gör 3 besök i
Östergötland
Sid 16 Neuro veckan 2015
Nr
Ridterapi föreläsning
Inspirationsdag – Linköping – om
rehabilitering
Sid 17 KRF – Rådet för
funktionshinderfrågor i Norrköping
Utkommer
januari 2016
april/maj 2016
augusti 2016
Ansvarig utgivare Marie Bager
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och ändringar
av program och tider.
Sid 18 Skrivarhörnet
Sid 19 Info
Layout: Malin B Hermansson
Omslags bild: I Luddingsbo
Fotograf: Maximilian Bager
2
Alla sommardagar är inte varma och soliga, men
även i år har det till sist blivit både varmt, soligt, blåsigt och regn!
När jag skriver dessa rader är vi mitt i sommaren. Den
lät vänta på sig, sen kom den nästan med chock och
försvann lika kvickt!
Träffpunkterna har varit ett återkommande
tema i pressen hela våren. Jag anser att det berör oss indirekt, för det finns ingen kunskap eller insikt om hur viktigt det är för den som har
blivit äldre eller den som inte har ett jobb att gå
till att det finns mötesplatser, för samvaro och
aktivitet. För oss som är medlemmar i
NEURO förbundet är det dessutom av stor betydelse att dessa mötesplatser är anpassade. Tyvärr upplever vi att det behovet fortfarande är
svårt att tillgodose.
Ulla Bååth en av våra trogna medlemmar i
många år. Avled den 27 juli 2005, för tio år sedan. Hennes beslut att ge föreningen ett arv, har
haft stor betydelse för vår verksamhet. I år precis som de flesta andra somrarna åker vi till
hennes grav med en blomma i juli.
Väl mött till en ny termin
/Marie Bager
Ordförande
Brain Bus stod utanför Flygeln ett par dagar efter
midsommar drygt 400 personer besökte bussen.
Många var väldigt nöjda med sitt besök, andra gjorde
en snabbare tur genom bussen.
Brain bus kommer tillbaka i höst till Finspång, Söderköping och Valdemarsvik se sid 15.
Färdtjänst problemen tog vi med oss till ett fullmäktigemöte på Rosen och gav alla ledamöter del av ett
flygblad. De hade en interpellation på dagordningen
om färdtjänst chaufförernas brist på kollektivavtal. Vi
passade på att ge våra synpunkter på ett dåligt avtal
och dålig kommunikation mellan parterna.
Flygbladet finns på vår hemsida under rubriken färdtjänst.
3
ORDFÖRANDE
Anpassade badplatser är en fråga som dyker upp i
media i juli sen några år tillbaka. Jag påpekade denna
gång att det är minst fem eller sex år sedan den kom
till oss på allvar, då vi fick frågan från Norrköpings
kommun - hur vill Ni att det ska fungera? Men ännu
är det inte alls aktuellt i närtid, är det rimligt att det
ska ta 7 – 8 år innan en befintlig badplats kan få ramp
och räcke? Visserligen är det nyvalda politiker som
fick svara på frågan från media, men kan det vara så
konstigt att den som har en funktionsnedsättning
skulle vilja bada? – så att en politiker tycker att det är
något alldeles nytt?
Då har man väl ändå svarat utan att tänka? Det borde
vara en självklarhet att även den som har en funktionsnedsättning har ett önskemål om att få bada precis
som alla andra.
Tisdagen den18 augusti - Föreningsmöte - Kl: 18.00 - 20.30 - Kaffe & tilltugg 25:(Anmäl dig senast 24 aug om du vill var säker på att få fika).
Vi har information om hösten samt prova på rytmik RGRM metoden.
RGRM - en metod det svänger om! Ronnie Gardiner Rytm och Musik metod
Sedan 1993 är RGRM-metoden ett begrepp som lanseras inom både friskvård och rehabilitering. Metoden
är främst utformad for att hjälpa människor med skador och sjukdomar i nervsystemet och hjärnan. Den
utövas med fördel som gruppaktivitet och används framgångsrikt både för barn och vuxna. RGRMmetoden leker med rytm, musik och rörelser för att främja en harmoni av naturliga rörelsemönster. Med
musiken som verktyg blir RGRM en rolig utmaning för både kropp och hjärna!
Torsdagen den 17 september - Tjejträff - kl: 18.00 –20.30 - Vi umgås över lite mat - Till Självkostnadspris. (Anmäl dig senast 14 sep anmälan är bindande)
Tisdagen den 29 september - Föreningsmöte - Kl: 18.00 - 20.30 - Kaffe & tilltugg 25:(Anmäl dig senast 28 sep om du vill var säker på att få fika).
Vi får besök av överförmyndaren Lena Wass och handläggare på Överförmyndarenheten.
De berättar och svarar på frågor om enhetens arbete och tjänster.
Tisdagen den 25 november - Föreningsmöte - Kl: 18.00 - 20.30 - Kaffe & tilltugg 25:(Anmäl dig senast 28 sep om du vill var säker på att få fika).
Ämne kommer på hemsidan längre fram.
4
Tisdagen den 15 december - Jul avslutning - kl: 18.00 –20.30 - Jul förtäring och underhållning - Självkostnadspris. (Anmäl dig senast 10 dec anmälan är bindande)
Alla möten i Norrköping är på Sandbyhov om inte annat nämns ovan.
Utförligare information på kansliet och hemsidan.
Glöm inte anmäla dig så vi vet vilka vi ska meddela vid programändring.
Anmäl till NEURO Förbundets kansli 011 - 16 99 97
eller [email protected] om inte annat nämns ovan.
Vi delar lokaler med föreningar vars medlemmar har tex astma och allergier,
Vi måste vädja till Er att inte använda parfym och dofter när Ni deltar i aktiviteter på Sandbyhov. Det gäller i alla lokaler, bad, gym, samlingssal och expeditioner.
Vi har slarvat med att påminna Er, hos oss gäller samma regler som när vi går till doktorn.
5
I samarbete med ABF
Aktiviteterna är på Sandbyhov om inte annat nämns nedan.
Cirklar startar med 5 deltagare.
Det är viktigt att du anmäler ditt intresse så vi kan komma igång.
Det gäller även om du är nybörjare eller vill fortsätta.
Anpassad ridning i Hageby
Ca17 gånger per termin. Medlemsavgift 270: -/år = täcker försäkring. 250: -/ 45
min ridning i grupp (2 pers = 1 grupp). Önskar man privatlektioner blir det dy
rare. (Ni gör upp dag och tid som passar). Hjälm o ridväst kan lånas utan kost
nad. Telefon: 011 – 12 23 01 Kontakta Hageby ridskola för dag och tid enligt
vad som passar dig.
Anpassad ridning på Skogslotten.
Även Skogslotten har anpassad ridning. De har tex lift, vilket Hageby inte har
plats eller möjlighet att montera hos sig. Som nu är på plats. Tel: 011-33 90 24
Tal cirkel
Kl: 13.00 - 15.15 Start den 24/8 – 15 gånger. Pris 300:Ledare: från ABF
Släktforskning
Fortsättningskurs
Kl: 12.30 - 15.00 Start den 21/9 – 12 gånger. Pris 325:Ledare: Tor-Leif Björklund.
Släktforskning
Nybörjarkurs
Kl: 13.00 - 15.15 Start den 25/8 – 15 gånger. Pris 375:Medel om du har egen dator med dig eller ej.
Ledare: från ABF
Vattengymnastik
Lindövägen 17
Kl: 11.45 -12.30 Start den 25/8 – 16 gånger Pris 575:- För ass 700:Ledare: Monna Nyberg. Parkering i anslutning till badet.
Medicinsk
Yoga
Kl: 17.00 -18.30 Start den 1/9 – 14 gånger Pris 690:Ledare: Kathleen Ginyard.
Gruppen måste ha minst 10 deltagare.
Uppehåll den 6/10.
Den ändrade tiden beror på att Kathleen måste ändra sina ordinarie arbetstider
och fn var det den ända möjligheten att pussla ihop tider och lokaler.
6
Vattengymnastik
på VIN
(lätt/ medelpass)
Kl: 17.15 – 18.00 Start den 18/8 – 17 gånger. Pris 450:Kontant betalning på plats, senast 2:a tillfället.
Det bad är i samverkan med Strokeföreningen.
Anmäl till badledare: Mia Åkesdotter Dahlgren
tel. 070 331 78 28 eller på mail: [email protected]
Vattengymnastik
på VIN
(medelpass)
Kl: 18.00 – 18.45 Start den 18/8 – 17 gånger. Pris 450:Kontant betalning på plats, senast 2:a tillfället.
Det bad är i samverkan med Strokeföreningen.
Anmäl till badledare: Mia Åkesdotter Dahlgren
tel. 070 331 78 28 eller på mail: [email protected]
Smart phone &
surfplatta
Kl: 10.00 – 11.30 Start den 26/8 eller 7/10 – 6 gånger. Pris 200:Ledare: från ABF
Nybörjare eller inte spelar ingen roll. Medtag Samrt phone eller surfplatta
Lunch
Kl: 11.00 – 13.00 Start den 26/8 – 15gånger. Pris 45:- inkl. kaffe.
Beställ tisdag senast kl 15.00.
Tal cirkel
Kl: 13.00 - 15.15 Start den 26/8– 15 gånger. Pris 300:Ledare: Jan Nilsson
Målar kurs
Kl: 13.00 - 15.15 26/8 – 15 gånger. Pris 300: - (Materialkostnad tillkommer).
Ledare: Torbjörn Glad.
Rytmik &
Rörelser
Fortsättningskurs
Kl: 15.30 – 16.30 Start den 26/8 – 15 gånger. Pris 375:Ledare Jan Nilsson diplomerad RGRM – terapeut.
Vattengymnastik
på VIN
(Lätt pass)
Kl: 15.00 – 15.45 Start den 19/8 – 17 gånger. Pris 450:Kontant betalning på plats, senast 2:a tillfället.
Det bad är i samverkan med Strokeföreningen.
Anmäl bad till ledare: Mia Åkesdotter Dahlgren
tel. 070 331 78 28 eller på mail: till [email protected]
7
Bad Självträning
på Sandbyhov
Kl: 11.00 – 12.00 Start den 13/8 – 18 gånger. Pris 380:- För ass 700:Ledare: Monna Nyberg.
Bad Självträning
på Sandbyhov
Kl: 12.00 – 13.00 Start den 13/8 – 18 gånger. Pris 380:- För ass 700:Ledare: Monna Nyberg.
Sång & Musik
Kl: 13.30 – 15.00 Start den 27/8 – 15 gånger. Pris 300:Ledare: Jan Nilsson
Rytmik &
Rörelser
Nybörjarkurs
Kl: 16.00 – 17.00 Start den 27/8 – 15 gånger. Pris 375:Ledare från Jan Nilsson, diplomerad RGRM – terapeut.
Vattengymnastik
på VIN
(lätt pass)
Kl: 16.30 – 17.15 och Start den 20/8 – 17 gånger. Pris 450:Kontant betalning på plats, senast 2:a tillfället.
Det bad är i samverkan med Strokeföreningen.
Anmäl bad till ledare: Mia Åkesdotter Dahlgren
tel. 070 331 78 28 eller på mail: [email protected]
Vattengymnastik
på VIN
(medel/ intensiv)
Kl: 17.15 – 18.00 Start den 20/8 – 17 gånger. Pris 450:Kontant betalning på plats, senast 2:a tillfället.
Det bad är i samverkan med Strokeföreningen.
Anmäl bad till ledare: Mia Åkesdotter Dahlgren
tel. 070 331 78 28 eller på mail: [email protected]
Rytmik &
Rörelser
För nya och
gamla deltagare.
Kl: 14.00 – 15.00 Start den 21/9 – 12 gånger. Pris 325:Ledare Jan Nilsson diplomerad RGRM – terapeut.
Adress: Arken, Finnö gatan 6 Söderköping, gott om parkeringsplatser och
asfalterad gång runt huset till entrén.
RGRM - en metod det svänger om!
Ronnie Gardiner Rytm och Musik metod
Sedan 1993 är RGRM-metoden ett begrepp som lanseras inom både friskvård och rehabilitering. Metoden är
främst utformad for att hjälpa människor med skador och sjukdomar i nervsystemet och hjärnan. Den utövas
med fördel som gruppaktivitet och används framgångsrikt både för barn och vuxna. RGRM-metoden leker
med rytm, musik och rörelser för att främja en harmoni av naturliga rörelsemönster. Med musiken som verktyg blir RGRM en rolig utmaning för både kropp och hjärna!
8
Rytmik &
Rörelser
För nya och
gamla deltagare.
Kl: 13.30 – 14.30 Start den 15/9 – 12 gånger. Pris 325:Ledare Jan Nilsson diplomerad RGRM – terapeut.
Vi håller till på Storängsgården i gymnastiksal.
Bad självträning
Kl: 11.00 – 12.00 Start den 14/8 – 17 gånger. Pris 450:- För ass 700:Det är självträning som gäller, men det finns möjlighet att få hjälp av
sjukgymnast för att lägga upp ett eget program.
Uppehåll V 44 p.g.a. höstlov.

Anmäla dig - ny som gammal deltagare till kansliet. Gäller alla cirklar.

Anmälan är bindande.

Anmäl frånvaro i så god tid som möjligt.

Vid stort intresse startar vi flera cirklar i samma aktivitet eller om annan tid önskas.
Anmäl till kansli på tel. 011 - 16 99 97 eller E-post [email protected]
Du får en faktura i anslutning till terminsstart. På fakturan står fakturanummer. Det är ditt medlemsnummer.
Var snäll och uppge det när du betalar så vi vet att du har betalat. Om du inte betalt din faktura innan förfallodag lägger vi på en påminnelseavgift.
Om beloppet på fakturan är 0-500:- blir det + 25: Om beloppet på fakturan är 500: - och uppåt + 50: 9
Alla sommardagar har inte varit soliga och varma,
men vi tillbringade en av de soliga eftermiddagarna
i Örtagården, bland turisterna, med kaffe och bullar.
Solen sken och värmde gott. Förra året när vädret
inte var på vår sida, då var det många som mötte
upp, nu var vi få.
Brain Bus blir ett av höstens stora evenemang i
Söderköping. Vi hoppas innerligt att det kan bli en
god information för alla och positiv reklam för vår
förening.
Vi räknar med att politikerna besöker bussen före
Fullmäktigemötet som äger rum samma dag.
Vi kontaktar skolorna, både lärare och elever har
nytta av ett besök, vårdpersonal och allmänheten.
Om du är 10 år eller 100 så kan man lära sig något!
Föreningsmötena på Blå Porten är ibland träffar där
vi pratar om sådant som är aktuellt, eller frågor som
någon funderar på. Vid andra tillfällen bjuder vi en
gäst. I våras bjöd vi in Ellen Friberg (fp), ny ledamot
av fullmäktige i Söderköping. Ellen hade förklarat i
sin presentation att hon bl.a. brinner för folkhälso
frågor. Det föranledde oss att berätta om de svårigheter som finns för våra medlemmar i kommunen. Inga
tillgängliga motionsspår, inga tillgängliga träningslokaler osv. Ellen fick även en synpunkt ang. kostvanor
och bristen på möjlighet för yngre med funktionsnedsättning att äta sunt osv Mötet med Ellen
följer vi upp om ett år!
Rytmik kommer vi att visa på mässan och hoppas att
vår träningsgrupp växer så att vi blir många. Det blir
roligare då, jag hoppas att fler vill pröva – man måste
ha lite mer tålamod än vad man tror, det har jag sagt
tidigare –men är ännu mer övertygad om det nu!
De idéburna organisationerna i Söderköping kommer att tillsammans ha en mässa på Vikingen den 3
Översiktsplanen för Söderköping har en hel del av
oktober, då har vi bokat ett eget bord där vi kan ge
information och svara på frågor om oss och vår ambit- oss ägnat ett antal timmar i sommar. Det har varit riktigt roligt för en del som bott i Söderköping med omion i Söderköping.
nejd i hela sitt liv har kunnat berätta om hur det var
E-förslaget om bassäng i Söderköping fick 59 under- förr och vad som har förändrats.
skrifter och ska nu tas upp för vidare utredning.
Vi lägger vår tyngdpunkt på tillgänglighet och vad vi
Det var inte alla som strukit under önskemål om att
prioritera varmbassäng, men alla underskrifterna inne- menar med det, ordet finns på väldigt många ställen, i
bär att vi kommer att få en diskussion om behovet av materialet, men förklaras aldrig. Vår mening är att tillbad. Behovet av bad, året runt och vilken möjlighet till gänglighet är väldigt olika och alla har olika infallsvinklar på vad tillgänglighet är.
rehabilitering som det kan ge, hoppas jag att vi kan
få i focus.
/Marie Bager och Birgitta Hollander
Vi finns på Biblioteket Stinsen i Söderköping första torsdagen i månade kl. kl: 11.00 – 14.00
Alla är välkomna! Vi ses för en fika och pratstund vid kl 12.30.
10
Tisdagen den 1 september - Föreningsmöte – kl: 18.00–20.30 - Kaffe & tilltugg 25:(Anmäl dig senast 31 aug om du vill vara säker på att få fika).
Lördagen den 3 oktober kl 10.00 – 15.00. i Vikingahallen Mässa för De idéburna organisationerna inklusive frivillig organisationerna i Söderköping. NEURO förbundet är på plats för att ge information om föreningen.
Tisdagen den 6 oktober - Föreningsmöte – kl: 18.00–20.30 - Kaffe & tilltugg 25:(Anmäl dig senast 5 okt om du vill vara säker på att få fika).
Tisdagen den 3 november - Föreningsmöte – kl: 18.00–20.30 - Kaffe & tilltugg 25:(Anmäl dig senast 2 nov om du vill vara säker på att få fika).
Tisdagen den 1 december - Föreningsmöte – kl: 18.00–20.30 - Kaffe & tilltugg 25:(Anmäl dig senast 30 nov om du vill vara säker på att få fika).
Alla möten i Söderköping är på Blå porten i matsalen om inte annat nämns ovan.
Utförligare information på kansliet och hemsidan.
Glöm inte anmäla dig så vi vet vilka vi ska meddela vid programändring.
Anmäl till NEURO Förbundets kansli 011 - 16 99 97
eller [email protected] om inte annat nämns ovan.
11
ORDFÖRANDE
När jag skriver detta har midsommar precis varit. Frågan kom på bordet i vintras och här har vi resultaMen lite planering inför hösten har vi hunnit
tet! Det är positivt för alla som har nytta av ramp vid
med.
ett bad men också för oss som för en dialog med kommunen om olika förbättringar för alla med funktionsBrian Bus kommer till Finspång 1/10 se sid 15 . I nedsättningar.
den lär man sig lite om hjärnan och dess sjukdomar.
Ännu mer positivt känns det när vårt socialråd Ulrika
Jeansen uttalar planer på att bygga ramp på fler badÄven gällande tillgängligheten fortsätter vi vårt platser i vår kommun.
jobb. Det blir aktuellt på diskriminerings dagen
som vi har i Finspång den 13 oktober på BildJag hoppas att det finns intresse för en ny Rytmikningen se sid 14. Föreläsning och paneldebatt på grupp. Det blir tisdagar 13..30- 14.30.
eftermiddagen.
Några har frågat om en datakurs. Kan ev. bli aktuellt.
På tal om tillgänglighet, så måste jag berätta om I dessa båda grupper bör vi vara minst 5 för att starta.
den nu riksbekanta badplatsen vid Bönergården i Se mer sid 9.
Finspång som anpassats för dem som har funktionsnedsättning.
/Inger Hillgren
Det är ett resultat av vårt arbete i kommunens råd Ordförande
för funktionshinderfrågor.
Våra gemensamma möten inom HFF 2015. Då ses vi på Träffpunkten Högby.
26/8 Hörsel. Upptaktsmöte för HFF.
23/9 FUB.
28/10 Diabetikerna.
25/11 Hörsel.
12/12 Reumatikerna Lucia.
12
Onsdagen den 26 augusti - Upptaktsmöte med HFF - kl: 10.30 -15.00 - Lunch till självkostnadspris
(Anmäl dig senast 20 aug om du vill vara säker på att få fika)
Samling kl 10.00 vid Liden parkering för samåkning.
Onsdagen den 9 september - Föreningsmöte - kl: 17.00 -19.00 - Kaffe & tilltugg 25:(Anmäl dig senast 8 sep om du vill vara säker på att få fika)
Jan kommer och visar oss och pratar om Rytmiken. Kanske kan vi få igång en kurs i höst. Det är vår förhoppning. Ev. om vi kan få någon att komma och prata om vårdcentrum.
Fredagen den 20 november - PUB afton - kl: 18.00 - 21.30 - Inträde 75:-/person vilket inkluderar underhållning, plocktalrik, cider/lättöl, kaffe och något litet sött. Vin och öl tillkommer).
(Anmäl dig senast 16 nov anmälan är bindande)
Alla möten i Finspång är på Högby om inte annat nämns ovan.
Utförligare information på kansliet och hemsidan.
Glöm inte anmäla dig så vi vet vilka vi ska meddela vid programändring.
Anmäl till NEURO Förbundets kansli 011 - 16 99 97
13
Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell förening som arbetar för mänskliga rättigheter och mot
diskriminering. Byrån arbetar med att ge gratis stöd, medling och rådgivning till personer som utsatts för diskriminering. I Byråns arbete ingår även att arbeta förebyggande och främjande mot diskriminering, genom att
erbjuda utbildningar, föreläsa och genom opinionsbildning.
Byrån mot diskriminering i Östergötland arrangerar årligen Dagen mot diskriminering, där vi lyfter frågor
kopplat till diskriminering och mänskliga rättigheter. 2015 anordnas dagen på fyra orter: Motala, Finspång,
Linköping och Norrköping. Årets tema är "Tillgänglighet" som vi lyfter i samband med den nya formen av
diskriminering som gäller från 1 januari i år, just bristande tillgänglighet.
Under dagen informerar Byrån om den nya diskrimineringsformen, samt knyter ihop den med tillgänglighetsfrågor lokalt och hur det ser ut med tillgängligheten i olika kommuner i Östergötland.
Neuroförbundet är medlem i byrån mot diskriminering.
I år anordnas dagen mot Diskriminering i samarbete mellan Byrån mot Diskriminering i Östergötland, Neuroförbundet Norrköping och Kanal Norrköping.
Vill ni delta anmäl er till kansliet senast 9 oktober respektive 19 oktober.
14.00-15.30: Byråns jurist föreläser om den nya diskrimineringsformen
15.30-16.00: Fikapaus
16.00-17.30: Panelsamtal om tillgänglighet
Plats: Restaurangen, Bildningen, Finnvedsvägen 4, Finspång
8.30-10.00: Byråns jurist föreläser om den nya diskrimineringsformen
10.00-10.30: Fikapaus
10.30-12.00: Panelsamtal om tillgänglighet
12.00-13.00: Lunch
Plats: Laxholmskällaren, Arbetets museum, Laxholmen, Norrköping
14
BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att
cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos. Och att Sverige behöver ytterligare 300 neurologer för att förbättra vården för de drabbade.
I den rullande utställningstrailern kommer de som besöker oss få veta hur hjärnan funkar och vad som händer
om det blir något fel. Man kommer få insikter om människans mest komplexa organ, kunna prova-på olika
saker som t.ex.. testa hjärnans förmåga att förflytta en kula genom koncentration. Man kan också titta på filmer och tävla. Oavsett om man är 10 eller 100 år kommer det att vara intressant och skapa många ahaupplevelser.
Kom och träffa oss från föreningen – vi är på plats hela dagen.
BrainBus är ett samarbetsprojekt mellan Neuroförbundet och Parkinsonförbundet och finansierat av Svenska
Postkodlotteriet.
Planeringen för BrainBus
Boka in dessa dagar redan nu!
15
Aktiviteter som planeras på olika håll i länet
t.ex. informationsplaster, föreläsningar mm kommer alla att få i ett särskilt utskick.
anordnar stiftelsen Hippo Campus. Inbjudna politiker och vård och rehab personal beslutsfattare och alla travintresserade.
Viktigt att du som har funktionsnedsättning och vill rid visar dit intresse.
Vi meddelar tid och på hemsidan.
arrangerar regionen före detta landstinget en inspirationsdag. Inbjudna medlemmarna i vår organisationer samt politiker samt persona från regionen.
Regionen håller i tider och programpunkter.
Klart är att NEURO förbundet tillsammans med ansvarig rehabiliteringsläkare, Wolfram Antepool ska lyfta
frågor kring hur vi i NEURO förbundet ser på vår rehabilitering.
Har det blivit bättre? Kan rehabilitering även blir en stimulans och puff framåt?
Mer info kommer på hemsidan. Anmäl dig senast 3 nov till kansliet.
16
Vår förening har två representanter i KRF i Norrköping
Karin Ahlström, ordinarie ledamot och Åsa Lindstam, ersättare dem har vi nominerat via HSO.
HSO i Norrköping = Handikappföreningarnas Samarbets Organ i Norrköping.
Det är en paraplyorganisation som består av 19 föreningar som arbetar med frågor kring funktionsnedsättning.
Neuroförbundet Norrköping är en av medlemsföreningarna.
HSO:s ordförande är Criss Hagfeldt, även vice ordförande i rådet.
Allmänt om rådet
I Norrköpings kommun finns ett råd för funktionshindersfrågor. Rådet är ett forum för ömsesidig information
och samråd med representation från kommunen och lokala funktionshindersorganisationer. Organisationerna
kan i rådet föra fram synpunkter som rör målgruppen. Genom rådet tillförs kommunen kunnande och erfarenhet från organisationerna. Rådet fungerar som referens- och remissorgan. Rådets ska verka för att inriktningsdokumentet ” Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning” (KS 2014/0236) följs.
Uppgifter
Rådets uppgift är att organisationer ska ges möjlighet att vara delaktiga i förändringar kommunen gör som påverkar målgruppen. Delaktigheten kan ske genom:
Information
Kommunen informerar om sin verksamhet och kommande förändringar så tidigt som möjligt i olika processer
som kan påverka människor med funktionsnedsättningar. Organisationerna informerar kommunen om målgruppens behov.
Påverkan
För både kommunen och organisationerna är det värdefullt att funktionhindersperspektiv finns med tidigt i
olika beredningsprocesser. Rådet kan påverka i aktuella frågor genom sin funktion som remiss- och referensorgan eller deltagande i utredningar och arbetsgrupper. Rådet kan föra fram behov av förändringar i kommunens verksamheter till kommunens nämnder, bolag och förvaltningar.
Organisation
Rådet består av minst 12 ordinarie ledamöter och minst 7 ersättare, varav fem ledamöter och tre ersättare representerar kommunen. Politiska ledamöter bör även ingå i en kommunal nämnd för att ha möjlighet att föra
in frågor från rådet i respektive nämnd. Funktionshindersorganisationerna ska företrädas av de föreningar och
samverkansorgan som är aktiva i Norrköpings kommun. De ska tillhöra formella, regions- distrikts- och/eller
riksorganisationer. Företrädare från organisationerna bör möjligaste mån vara folkbokförda i Norrköpings
kommun.
Arbetsformer
Kommunen har tillsatt ordförande Eva-Britt Sjöberg (kommunalråd för kd) och representanter för de övriga
partierna.
Neuroförbundet har lyft frågor som svårigheten att få färdtjänst som gick att planera jämsides med de timmar
en person har ledsagning.
Neuroförbundet påtalade problem med färdtjänst som inte fungerar enligt beställning m.m.
Neuroförbundet har ifrågasatt bristande tillgänglighet på Sörby herrgård, vilket kommunen lovat att bygga om
med hög prioritet våren 2014
Neuroförbundet har lyft bristen på att få rehabilitering vid korttidsvistelse på t.ex.. Sandbyhov
Neuroförbundet har lyft problemet med att inte ha tillgång till dator vid korttidsvistelse.
17
I väntan på ett hjälpmedel 3.0
Kanske minns ni att jag för ganska exakt två år sedan
skrev om hur jag en hel sommar väntade på ett beslut,
ifall jag skulle få något likvärdigt hjälpmedel istället
för min elskoter som hade gått sönder och skrotats?
Men så kom nästa stora väntan. Vid årsskiftet hade jag
haft hörapparater i sexton år. Undan för undan har
också hörseln försämrats men då har jag fått nya apparater ganska snabbt, som klarat bra att kompensera försämringen. Men när det nu under tidig vår kunde konJag hade ju turen att få en fyrhjulig elrullstol istället.
stateras ytterligare en klar försämring, såg det för
Ja, jag skriver faktiskt ”tur”, för det har inte alls varit första gången desto mörkare ut med apparater som
så negativt som man kanske skulle kunna tänka sig,
skulle klara av det. De första jag fick prova var av
efter att ha vant sig vid elmopeden under knappt åtta
samma märke som tidigare vilket brukar betyda en förår. Nu ska man förstås inte alls se det faktum att man del. Dessutom var det en av deras ”super- apparater”.
faktiskt får ett bra hjälpmedel som tur. Men mot bak- Men det blev hårt ljud, eko och rundgång så det gick
grund av
inte alls. Istället skulle jag få prova ett annat märke.
hur läget har sett ut de senaste åren, var det en väldig Men väntan skulle bli knappt tre månader. Jag tänkte,
lättnad att inte behöva slita ont genom att gå med rolla- ok, det är ju inte mycket att göra. Bara vänta och förtor. För fondpengar täcker ju sällan hela kostnaden.
söka klara sig med de gamla så gott det går. Men det
Men glöm inte, ifall ni hamnar i den här situationen,
gick inte så bra. Efter knappt en månad gick det inte
att det var tvunget med en ny utredning av funktions- alls. Att gå från att i alla fall höra skapligt till att inte
hindret från grunden, för det hade trots allt blivit
höra alls var väldigt obehagligt.
mycket sämre på åtta år.
Så här fick min sambo gripa in igen och lyckades övertala hörselvården att jag måste få komma tidigare. Och
Det beror ju på hur funktionsnedsättningen påverkar,
de nya apparaterna fanns i alla fall hemma tre veckor
ifall man känner att man klarar sig mycket bra med
senare. Nu har jag fått testa dem och det verkar lorollator eller kanske till och med kryckor. Om man gör vande. Helt underbart, fantastiskt att få höra något
det kan man förstås fortsätta med det. Men det gäller
igen. Jag till och med satt och sjöng för mig själv
också att inse när man har nått den gränsen, att man
imorse för att få något att höra. Så nu väntar jag bara
faktiskt tröttar ut sig och sliter på kroppen. Gränsen
på att elrullstolen ska fungera bättre. J
där man riskerar att göra sig mer illa än tvärtom. Jag
brukar emellanåt mötas av meningen ”…men det är
/Anders Cedgren
väl bra för dig att gå och röra på dig”? ”Jovisst”, säger
jag. ”Lite lagom i alla fall. Jag kan ju faktiskt gå
litegrann om jag har mina ortoser (benskenor)”.
Men i sommar var första gången jag på riktigt sa emot
det. För nu ser jag också tydligt på benen, att de tar
stryk, förutom att kroppen snabbt tömmas på energi, så
som många av oss ofta får erfara. Och därför var det
för väl att när elrullstolen togs in för service i våras
och jag sedan fick beskedet att de ville byta ut den,
fick en annan snabbt. Det är bara det att den inte är lika
stark som den förra (det finns flera standardmodeller).
När underlaget är lite kuperat fastnar den lätt och slirar. Men jag är lovad att få komma till hjälpmedelscentrum och prova om det finns någon annan bättre
modell men jag vet inte riktigt när det blir av. Men jag
ser ju tydligt nu att det var väldigt bra att arbetsterapeuten sa att du måste ju ändå ha något nu direkt, vi
anpassar den så gott det går och sedan får vi titta på en
annan. Så det blir till att vänta lite till.
18
Öppettider: Måndag: – torsdag: 08.30 – 17.00
Malin B Hermansson & Ewa Andersson
jobbar på kansliet.
Karin Ahlström och Åsa Lindstam.
Adress:
NEURO Förbundet Norrköping/Finspång
Sandbyhovsgatan 19
602 11 Norrköping
Thomas Lack.
Telefon och fax: 011 – 16 99 97
E-post: [email protected]
Bankgiro: BGC: 413 – 1223
Org nr: 825001-0918
Malin B Hermansson och Anders Cedgren.
Marie Bager
Inger Hillgren
Lena Edberg
Karin Ahlström
Eva Pettersson Wessman
Åsa Lindstam
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ord led
Ord led
Ord led
Liselott Köhlström
Elsie Trygg
Birgitta Karlsson
Suppl.
Suppl.
Suppl.
Liselott Köhlström
Marie Bager, Tuula Norin och Birgitta Hollander.
Inger Hillgren och Bert-Inge Berggren.
Inger Hillgren
Lena Edberg
Bengt Lindberg
Bert-Inge Berggren
Catarina Moberg
Ordförande
Kassör
Ord led
Ord led
Ord led
Kanal Norrköping och representeras i dess
styrelse Av:
Marie Bager och Inger Hillgren.
Hans Bager
Inger Hillgren
Barbro Pöder
Solveig Pettersson
Andreas Greén
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ord led
Unn Forsberg
Catarina Moberg
Thomas Lack
Brita Larsson
Suppl.
Suppl.
Suppl.
Suppl.
Byrån mot Diskriminering i Östergötland och
representeras i dess styrelse Av:
Marie Bager.
19
20