Elektricitet

Elektricitet
Statisk elektricitet
Vi lär oss om två sorters elektricitet. Den ena är statisk elektricitet och den andra är elektrisk ström.
Allt består av atomer, där elektroner roterar kring kärnan.
Elektronerna är negativt laddade. Det markeras med ett minustecken.
Kärnan är positivt laddad, det markeras med ett plustecken.
Statisk elektricitet uppstår (skapas) genom att två olika saker stryks (gnider) mot varandra.
Exempel:
En ballong gnids mot håret. Elektroner hoppar då över till ballongen.
Ballongen blir då negativt laddad. (-) . Denkan ”fastna” mot väggen och sitta kvar.
Stora moln kan bli laddade precis som en ballong. Åskan är faktiskt elektroner som strömmar mellan
marken och molnet.
Varning :
1. Stå inte under träd (blixten söker sig till höga saker) Då kan strömmen gå genom dig också.
2. Stå inte på öppna ytor (tex fotbollsplan),
3. Stå inte på en kulle (Du blir högsta punkten. )
Elektrisk ström
Den ström som vi har nytta av kallas elektrisk ström.
Exempel på saker som använder elektrisk ström : Spis, brödrost, microvågsugn, dator, TV, radio,
elvisp, mixer, kylskåp, frys.
Strömmen i vägguttagen och järnvägsbanan är stark och livsfarlig .
I en ficklampa är den svag och ofarlig.
Vägguttaget har en spänning på 220 Volt. (Livsfarligt)
Ett bilbatteri har 12 Volt (ofarligt). En ficklampas batteri har mellan 1,5 V (Ofarligt).
Varning: Många barn har dött när de klättrat in vid transformatorstation eller upp på järnvägsvagnar.
Där finns STRÖM MED MYCKET HÖG SPÄNNING. Du kan få ström genom kroppen även om du inte
rör vid någon metall. Strömmen hoppar genom luften till din kropp som är närmaste vägen till jord.
Olika sätt att skapa ström
1. kolkraftverk
2. oljekraftverk
3. kärnkraftverk
Alla dessa kraftverk värmer vatten som gör att en generator snurrar.
I en generator snurrar en lindad elsladd nära magneter.
Då strömmar elektronerna i ledningen, strömmen kan ledas dit den ska användas.
Miljövänliga kraftkällor:
1. Vattenkraftverk
2. Vindkraftverk
3. Solceller
Hur strömmen strömmar
Strömmen måste gå igenom saken som använder den. T.ex lampa, brödrost, elmotor.
Strömmen måste gå från plus till minus, dvs genom en sluten krets.
Tex från batteriets pluskontakt, genom en lampa, och tillbaka till batteriets minuskontakt.
Lampan lyser därför att glödtråden är så tunn och smal.
Elektronerna trängs så att metallen blir tillräckligt varm för att glöda.
Ledningsförmåga
Alla material leder inte ström, en del leder ström bättre än andra material.
Ett material som inte leder ström alls kallas isolator. Tex plast och glas.
Begreppslista
Atom
den minsta del som alla material består av
Kärna
den innersta delen i en atom
Elektron
liten partikel (sak) som snurrar runt atomens kärna
Laddning
en partikel kan vara neutral, plusladdad, minusladdad
Positivt laddad
plusladdad
Negativt laddad
minusladdad
Ledningsförmåga
hur bra ett ämne kan leda ström
Isolator
ämne som inte alls leder ström
Kontakt
en kontakt kan stoppa eller släppa fram ström i en sladd
Glödtråd
den tunna tråden i glödlampan som lyser om den får ström genom sig
Spänning
hur ”starkt” ett batteri är, tex 12 volt (bilbatteri)
Sluten krets
en elsladd och andra saker som tillsammans kan leda strömmen från
plus till minus på ett batteri
Eluttag
Två hål i väggen, ett för ström ut och ett för ström tillbaka till väggen
Elektricitetens historia
2000 år sedan
Greken Thales gned bärnsten mot en pälsbit. Bärnstenen kunde lyfta
fjädrar.
1700-talet
Benjamin Frankilin i Amerika gjorde flög drake i åskväder. Han såg hur
det slog gnistor från draksnöret
Italienaren Galvani såg hur grodlår kunde röra sig i en stekpanna, men
han förstod inte att det berodde på elektricitet.
Italienaren Allesandro Volta skapade det första batteriet.
1800-talet
Thomas Alva Edison uppfann glödlampan .
2000-talet
El finns överallt i våra liv.