Miljökalender 2015

Miljökalender 2015
Hej!
Våra kunder har uttryckt en önskan om information från oss
via brevlådan. Vi har i fem år skickat ut en folder som kallades
”Kretsloopen”, där vi berättade om det kretslopp vi eftersträvar
av såväl materiella resurser som vatten och näring. Foldern gick
ut med fakturan till alla ca 20 000 fastighetsägare i Umeå kom­
mun.
Kretsloopen har nu fått tacka för sig och släpper fram en ersät­
tare – Miljökalendern! För att nå även de ca 39 000 lägenhets­
hushållen i Umeå kommun satsar vi på detta. Kalendern innehål­
ler praktiska miljötips, fina bilder och fyller samtidigt en bra
funktion, så vi hoppas den ska bli populär! Motsvarande finns i
många andra kommuner och vi vet att de är eftertraktade.
Har du tips eller synpunkter är de mycket välkomna!
Fototävling
Bilderna i denna kalender är tagna
utifrån temat KÄLLSORTERING och
en FRISK MILJÖ. Vi är så glada över
alla fina bidrag!
Ta chansen att få din bild i Miljökalendern 2016!
Till nästa år vill vi ha kreativa, roliga, spännande och färgglada
bilder på temat MAT och MILJÖ. Bilderna ska helst vara tagna i
Umeåregionen. Det får gärna finnas människor och djur i bilden
och stadsodling, äppelträd, grillafton, pepparkaksbak, choklad
och mackor i skidbacken, syltkok, etc... är exempel på tänkbara
motiv.
Gör så här!
Ladda upp bilden via formulär på www.umeva.se/kalender eller
skicka in via e-post till: [email protected] Via vanlig post (CD/
DVD): UMEVA, ”Bildtävling”, 901 84 UMEÅ.
Kom ihåg att ange ditt namn, adress, telefonnummer och att
skriva något om hur din bild anknyter till temat. Bilden måste
vara av god kvalitet (300 dpi i A4-storlek) och UMEVA äger rätt
att fritt använda och publicera den utan krav på ersättning.
Vi vill ha ditt/dina bidrag senast måndag 14 september 2015.
Bilder som väljs ut belönas med presentkort på en upplevelse
samt äran att vara med i Miljökalender 2016 som delas ut till
drygt 59 000 hushåll!
För mer information kontakta:
Simone Andersson, informatör
090-16 13 83, [email protected]
Gott Nytt Miljöår!
Umeå är en kommun i förändring som växer och blir
äldre. En kommun i tillväxt har utmaningar i att upprätthålla och utveckla ett samhälle med en långsiktigt
hållbar livsmiljö. Här har vi på UMEVA fått förtroendet
att ansvara för den grundläggande och nödvändiga
servicen – rent dricksvatten, fungerande avlopp och
en effektiv avfallshantering för hushållen.
För att vi ska lyckas skapa det samhälle vi vill att våra barn
ska ärva, krävs det att alla samverkar. Umeå har en positiv
utveckling, t ex med ökad återvinning och bättre omhänder­
tagande av vårt avloppsvatten. Umeva och umeborna är före­bilder för andra i regionen samt internationellt. Vår vardag tar
vi för givet men den är en dröm för miljarder människor i värl­
den. Vi har bara en jord med en viss mängd vatten och andra
resurser att samsas om. Tillsammans med alla medborgare
vill vi fortsätta utveckla vår livsmiljö så att den blir långsiktigt
hållbar även utanför kommunens gränser.
Möten ger inspiration och är en grund för att skapa förtroende och engagemang, sprida kunskap och skapa
möjligheter till en hållbar utveckling. Vi möts på ett sätt via denna kalender och jag hoppas vi får en möjlighet
att mötas under 2015. Kanske ses vi på Blodomloppet, Stora Nolia eller på en av våra träffar för fastighetsägare?
Välkommen till en inblick i vår värld!
Tomas Blomqvist
VD UMEVA
Foton framsida:
”Toastol i snö. Även de stora sakerna bör sorteras rätt för en frisk miljö...” Paula Hörberg
”Ren natur med friska vatten – så nära, så självklart. Vi måste vara rädda om detta. En skatt större än all världens rikedom.” (kajak) Cecilia Engdahl
”Blå himmel, djur och natur i frisk luft.” (fågel i träd) Carina Rydén
”Vi håller vår natur vacker och vår jord frisk när vi sorterar vårt avfall!” (sol genom moln) Julia Enlund
”Traditionell hötorkning genom hässjning eller vändning gynnar ängsväxternas spridning av frö. Bonden gör en fin miljöinsats.” Ulrika Backman
”Panta flaskor och burkar och få pengar, istället för att kasta dem i vattnet med risk för att skada fåglar och andra djur.” Carina Fredriksson
”Rent hav och ren miljö! Tillsammans ska vi värna om vår underbara jord, så vi kan njuta av dess gåvor!” (lingon) Maria Holmgren
”Rallarros i morgonens guldsken. Med ett miljömedvetet tänk som vid källsortering kan vi fortsätta att få njuta av vår vackra natur.” Gabriella Lindberg
Du gör skillnad!
Farligt avfall
Det viktigaste med vårt arbete är att förhindra att det farliga
avfallet kastas i vanliga soppåsen eller spolas ner i avloppet.
Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och
miljön och ofta bryts ner långsamt.
Varje liten del som vi individer gör blir till en stor helhet. Du är viktig och gör skill­
nad när du sorterar mjölkförpackningar, batterier och annat avfall. Det sparar både
energi och miljö eftersom vi inte behöver börja om från nybruten råvara för att
tillverka nytt. Läs gärna sorteringsguiden på www.umeva.se/sortera,
eller skanna QR-koden!
Kom ihåg att inget försvinner!
Grov-, trädgårds- och farligt avfall
– Återvinningscentral (ÅVC)*
Elavfall till ELIS-skåp*
I ELIS-skåpen läggs småbatterier, glödlampor, lågenergi­
lampor och mindre elektronikprylar. Finns vid Mariehems,
Ålidhems och Tegs Centrum, vid cykelbanan bakom P-huset
Nanna och på gamla ridhusets parkering bakom Stadshuset.
Sju bemannade ÅVC finns för t ex gamla färgburkar, trasiga möb­
ler, mattor, metall-, glas- och keramikföremål samt elskrot.
Saker som kan säljas vidare lämnas till Återbruket medan grov- och
trädgårdsavfall samt farligt avfall sorteras upp på olika platser. På
samtliga ÅVC finns även en ÅVS för sortering av tidningar och
förpackningar.
KOM IHÅG!
Använd påshållaren! Den hjäl­
per påsen att ventileras och
hålla bra.
Förpackningar och tidningar
– Återvinningsstation (ÅVS)*
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB ansvarar för ca
75 stycken ÅVS i kommunen. Där kan du lämna tidningar,
förpackningar av glas, metall, plast och papper samt även
småbatterier som skickas vidare för att återvinnas till nya
saker. Mer info på www.ftiab.se.
Fler alternativ för att ta hand om olika resurser...
Det som är avfall för en kan vara ett fynd
för en annan!
Loppis/Återbruk • Textilinsamling • Pant
Upcycling • Däckfirmor • Apotek
Matavfall – BRUNT KÄRL
Ägg-, morotsskal, fiskrens, äppelskruttar och kycklingben är
exempel på matavfall.
Sorterat övrigt avfall – GRÖNT KÄRL
Blöjor, trasiga kläder, kuvert, diskborstar, snus /fimpar och
hushållspapper är exempel på sådant som kastas i den
”vanliga soppåsen”.
* Karta med placeringar av ÅVC, ÅVS, miljöstationer och ELIS-skåp finns på www.umeva.se.
Januari
Magiskt frostfönster – naturens egen praktfulla
sortering av iskristaller. Foto: Agnes Arvidsson
NYÅRSDAGEN
1 TORSDAG
Soph som vanligt, ÅVC stängt V.1
Svea
2 FREDAG
Alfred, Alfrida
3 LÖRDAG
Rut
4 SÖNDAG
Hanna, Hannele
5 MÅNDAG TRETTOND.AFTON
V.2
Baltsar, Kasper, Melker
6SophTISDAG
som vanligt, ÅVC stängt TRETTOND. JUL
August, Augusta
7 ONSDAG
Erland
8 TORSDAG
Gunder, Gunnar
9 FREDAG
Sigbritt, Sigurd
10 LÖRDAG
Jan, Jannike
11 SÖNDAG
Frideborg, Fridolf
12 MÅNDAG
V.3
Knut
13 TISDAG
TJUGONDEDAG JUL
Felicia, Felix
14 ONSDAG
Laura, Lorentz
15 TORSDAG
Helmer, Hjalmar
16 FREDAG
Anton, Tony
17 LÖRDAG
Hilda, Hildur
18 SÖNDAG
Henrik
19 MÅNDAG
V.4
Fabian, Sebastian
20 TISDAG
Agnes, Agneta
21 ONSDAG
Viktor, Vincent
22 TORSDAG
Frej, Freja
23 FREDAG
Erika
24 LÖRDAG
Paul, Pål
25 SÖNDAG
Bodil, Boel
26 MÅNDAG
V.5
Göta, Göte
TISDAG
27
Karl, Karla
28 ONSDAG
Diana
29 TORSDAG
Gunhild, Gunilla
30 FREDAG
Ivar, Joar
31 LÖRDAG
Umeå Vatten och Avfall AB
Besöksadress Övägen 37 | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected] | www.umeva.se
Miljönär – rik med gott samvete
Är du redan eller kan vi få inspirera till att bli
en Miljönär? Någon som genom medveten shop­
ping, eller genom att göra om saker så att de får
ny funktion, får mer kvar i plånboken och en skön
känsla inombords.
Tänk: Miljömärkt, Lokalproducerat, Låna,
Second Hand, Avstå, Kvalitet, Laga, Gör om,
Dela, Byta.
Typiskt Miljönär-vänliga verksamheter är t ex bib­
liotek, skomakare och cykelreparatörer, som bidrar
till att minska avfallet, men även de som satsar på
miljövänliga produkter och hållbar produktion.
Mitt vatten är ditt vatten
– ett evigt kretslopp
Många i Sverige jobbar för friskt vatten
och rena sjöar och hav. Vi vill att vi ska
ha tillgång till det även i framtiden. För
mitt vatten är ditt vatten och rent vatten
är viktigt.
Se reklamfilmen
för Mitt Vatten
- skanna QR-koden!
Månadens hushållstips!
Upcycla dina
tidningar...
...till en cool tapet som
Maria Sandström, Vän­
näs, har gjort i ett av
barnens rum!
!
Effektiv ugnsrengöring: Gnid in ugnens
insidor med rikligt av såpa och sätt på 100
grader i 1 timme. Torka ur när det har
svalnat något.
Skotta och sanda vid
sopkärlet. Tack!
Februari
Rena vita vidder, rimfrost och klart
vatten. Foto: Carl-Gunnar Lillieroth
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SÖNDAG
Max, Maximilian
MÅNDAG KYNDELSMÄSSODAGEN
V. 6
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
MÅNDAG
TISDAG
Disa, Hjördis
Anselm, Ansgar
Agata, Agda
Doris, Dorotea
Samernas nationaldag
Dick, Rikard
Bert, Berta
Fanny, Franciska
V. 7
Inge, Yngve
TORSDAG
Evelina, Evy
Agne, Ove
LÖRDAG
Valentin
ALLA HJÄRTANS DAG
SÖNDAG
Sigfrid
Fastlagssöndagen
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Umeborna klurar kring sitt vatten
– skanna QR-koden och se filmen!
Lär dig mer om Umeås fina vatten
på vår hemsida!
Visste du…
…att ett begagnat par
jeans sparar 10 000
liter vatten jämfört
med ett par nya?
Iris
ONSDAG
FREDAG
Vilket är Ditt Vatten?
Julia, Julius
V. 8
Alexandra, Sandra
Fettisdagen
Frida, Fritiof
Ella, Gabriella
Vivianne
LÖRDAG
Hilding
SÖNDAG
Pia
MÅNDAG
Torsten, Torun
V. 9
TISDAG
Mats, Mattias
ONSDAG
Sigvard, Sivert
TORSDAG
Torgny, Torkel
FREDAG
Lage
LÖRDAG
Maria
Umeå Vatten och Avfall AB
Besöksadress Övägen 37 | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected] | www.umeva.se
ÅVS och ÅVC – vad är skillnaden?
Till en återvinningsstation (ÅVS) lämnar du tidningar, pappers-, plast-, glas- och
metallförpackningar. FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) är
ansvariga för ÅVS i Sverige. På deras hemsida (www.ftiab.se) kan du få mycket
information. Ring 0200-88 03 11 om det är fullt eller stökigt på stationen!
De sju bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som finns inom Umeå kommun
ägs och sköts av UMEVA. Här kan du lämna in ditt grov- och trädgårdsavfall samt
farliga avfall utan extra kostnad – en service som ingår i renhållningsavgiften.
Var med och utveckla samhället!
Vatten- och avfallsbranscherna erbjuder framtidsyrken inom teknik och miljö!
Vi behöver många nya medarbetare framöver: VA-ingenjörer, drifttekniker/
maskinister, miljöingenjörer, rörläggare samt medarbetare inom projektering/
planering och arbetsledning.
Har du hyresgäster?
Hjälp dem att sortera
rätt! Informations­planscher finns
att få gratis hos vår
Kund­service eller
hämta digitalt på
vår hemsida.
MÅNADENS
HUSHÅLLSTIPS
!
Gör en veckomatsedel och
handla efter den. Då blir det
mindre mat i soporna, mer
på tallriken och fler kronor i
plånboken.
Mars
Ren miljö ger vit snö och möjliggör miljö­vänliga nöjen! Foto: Carl-Gunnar Lillieroth
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SÖNDAG
Albin, Elvira
MÅNDAG
Erna, Ernst
V. 10
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Gunborg, Gunvor
Tora, Tove
Ebba, Ebbe
LÖRDAG
Camilla
SÖNDAG
Siv
Intern. kvinnodagen
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Ada, Edla
Viktoria
LÖRDAG
Matilda, Maud
SÖNDAG
Christel, Kristoffer
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Gilbert, Herbert
V. 12
Gertrud
Edmund, Edvard
Vilka leksaker är bra? Vilka är miljöbusarna i städskrubben
och bottennappen i fiskdisken? Vad är viktigast att välja eko?
Gillar du tanken på ett grönt klot att lämna över till barnbar­
nen, så finns Grön Guide till din hjälp. Ladda ner appen!
www.naturskyddsforeningen.se.
MÅNADENS
HUSHÅLLSTIPS
Joakim, Kim
Vårdagjämningen
Bengt
Marie bebådelsedag
Våffeldagen
Emanuel
LÖRDAG
Malkolm, Morgan
SÖNDAG
Jonas, Jens
Sommartid börjar
Holger, Holmfrid
V. 14
Ester
Umeå Vatten och Avfall AB
Besöksadress Övägen 37 | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected] | www.umeva.se
!
Rengör badkar och tvättställ
med såpa eller diskmedel.
Citronsyra eller en citronhalva
med salt på snittytan avkalkar
och vinsyra tar bort rostfläckar.
Kennet, Kent
Världsvattendagen
Gerda, Gerd
V. 13
Gabriel, Rafael
Ralf, Rudolf
TISDAG
GRÖN GUIDE – för miljösmarta val i vardagen
Josef, Josefina
FREDAG
MÅNDAG
Nobba ”luktfria” kläder och skor
Se upp för märkningar som; ”Behandlad mot
dålig lukt”, “For lasting freshness”, ”Anti-odour”,
”Hygienic protection” och ”Antimicrobial” på strum­
por, träningskläder, skor och underställ. Då har oftast
triklosan, triklokarban eller silver använts, ämnen som
ansamlas i miljön.
Vissa är mycket giftiga för vattenlevande organismer
och andra har fortplantningsstörande egenskaper.
Kemikalieinspektionens tester visar dessutom att största
delen av ämnena tvättas ur redan efter ett fåtal tvättar.
Edvin, Egon
Greger
TISDAG
Köp miljömärkt
och ekologiskt!
Torbjörn, Torleif
V. 11
FREDAG
MÅNDAG
Tävling för skolbarn åk 4-6 – Hur fungerar vattnets kretslopp i vår
stad? Läs mer på www.mittvatten.se!
Adrian, Adriana
FREDAG
MÅNDAG
Världsvattendagen 22 mars
Källsortera mera!
av innehållet i villa-sop­
47% påsen är förpackningar,
tidningar, matavfall eller farligt avfall
visar våra plockanalyser. I jämförelse
med riksgenomsnittet är vi duktiga på
källsortering, men det finns alltså en
hel del att göra ännu.
TACK för ditt engagemang!
En igenkalkad duschsil blir fin
igen om den läggs ner i ättik­
sprit med lite vatten. Kaklet blir
rent och blankt om det rengörs
med hjälp av vatten som man
kokat potatis i.
April
LÖRDAG = ÅTERVINNING + LÖRDAGSGODIS = SANT!
Två kusiner och bästa vänner (Almar nederst och Edvin överst)
i Täfteå fixar källsortering på hög nivå. Foto: Petra Berggrund
Harald, Hervor
1 ONSDAG
2 TORSDAG Gudmund, Ingemund
Ferdinand, Nanna
3SophFREDAG
som vanligt, ÅVC stängt LÅNGFREDAG
Marianne, Marlene
4 LÖRDAG ÅVC stängt PÅSKAFTON
Irene, Irja
5 SÖNDAG
PÅSKDAGEN
William, Vilhelm
6 MÅNDAG
Soph som vanligt, ÅVC stängt ANNAND PÅSK V. 15
Irma, Irmelin
7 TISDAG
Nadja, Tanja
8 ONSDAG Romernas nationaldag
Ottilia, Otto
9 TORSDAG
Ingvar, Ingvor
10 FREDAG
Ulf, Ylva
11 LÖRDAG
Liv
12 SÖNDAG
Artur, Douglas
13 MÅNDAG
V. 16
Tiburtius
TISDAG
14
Oliver, Olivia
15 ONSDAG
Sista datum för dispens - avfall fritidshus
Patricia, Patrik
16 TORSDAG
Elias, Elis
17 FREDAG
Valdemar, Volmar
18 LÖRDAG
Ola, Olaus
19 SÖNDAG
Amalia, Amelie
20 MÅNDAG
V. 17
Anneli, Annika
21 TISDAG
Allan, Glenn
22 ONSDAG
Georg, Göran
23 TORSDAG
Vega
24 FREDAG
Markus
25 LÖRDAG
Terese, Teresia
26 SÖNDAG
Engelbrekt
27 MÅNDAG
V. 18
Ture, Tyra
TISDAG
28
Tyko
29 ONSDAG
Mariana
30 TORSDAG
ÅVC stängt VALBORGSMÄSSOAFTON
Umeå Vatten och Avfall AB
Besöksadress Övägen 37 | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected] | www.umeva.se
Kompostera och din lycka är jord!
Strö, strö, strö och rör om är nyckelorden för komposten såhär
års. När vårsolen värmer, så vaknar även flugorna. Undvik
fluglarver i komposten, genom att hålla ytan torr. Rör om,
och täck matavfallet rikligt med strö, varje gång du fyller på.
Biltvättarhelgen 25-26 april
Det spelar roll hur vi tvättar våra bilar, för naturen kan
inte värja sig för de gifter som vi släpper ut. Föro­
renat vatten är helt enkelt inte bra för djur, växter,
dricksvattnet eller för bad i sjöar och hav. Tvätta i en
biltvättsanläggning – automatisk eller gör-det-självhall. Om du står på gatan eller uppfarten rinner det
smutsiga tvättvattnet via gatubrunnarna, helt orenat,
ut i närmaste vattendrag.
Även om man använder ett miljövänliga rengörings­
produkter följer tungmetaller och andra giftiga ämnen
med från bilen med tvättvattnet. Bor du långt ifrån en
biltvätt – tvätta bilen på gräs- eller grusyta.
!
MÅNADENS
HUSHÅLLSTIPS
Sommarjobb på gång?
Snart är tid för renovering av hus, stuga eller båt.
Med det följer ofta användning av målarfärg, olja,
lack och lösningsmedel. Gå ihop med grannen så
blir jobbet enklare och roligare. Dessutom kan ni
hjälpas åt att ta hand om avfallet efteråt.
För våra vattendrag, spelar det faktiskt roll vad du
spolar ner! Penseltvätt, även från vattenlösliga färger,
skall lämnas som farligt avfall.
Tack för att du lämnar ditt farliga avfall till
närmaste återvinningscentral eller miljöstation!
Varmvatten
med lite handdisk­
medel är perfekt för
att få dina fönster
och speglar skinande
rena. Gör torrt med
gummiskrapa och
torka ränderna med
tygtrasa.
Visste
du att varje
umebo kastar
ca 460 kg avfall
varje år?
Maj
Snälla, tänk på mig! ber skräddaren
i den vackra vattenspeglingen på Grössjön.
Foto: Gunnar Andersson
Valborg
FREDAG
1 Soph
som vanligt, ÅVC stängt FÖRSTA MAJ
Filip, Filippa
2 LÖRDAG
Jane, John
3 SÖNDAG
Mona, Monika
4 MÅNDAG
V.19
Erhard, Gotthard
TISDAG
5
Marit, Rita
6 ONSDAG
Carina, Carita
7 TORSDAG
Åke
8 FREDAG
Reidar, Reidun
9 LÖRDAG
Esbjörn, Styrbjörn
10 SÖNDAG
Märit, Märta
11 MÅNDAG
V.20
Charlotta, Lotta
TISDAG
12
Linn, Linnea
13 ONSDAG
Halvar, Halvard
TORSDAG
14 Soph
som vanligt, ÅVC stängt KRISTI HIMM.
Sofia, Sonja
15 FREDAG
Ronald, Ronny
16 LÖRDAG
Rebecka, Ruben
17 SÖNDAG
Erik
18 MÅNDAG
V.21
Maj, Majken
19 TISDAG
Carola, Karolina
20 ONSDAG
Conny, Konstantin
21 TORSDAG
Hemming, Henning
22 FREDAG
Desideria, Desirée
23 LÖRDAG
Öppet Hus på ÅVC! PINGSTAFTON
Ivan, Vanja
24 SÖNDAG
PINGSTDAGEN
25 MÅNDAG ANNANDAG PINGSTUrban
V.22
Vilhelmina, Vilma
26 TISDAG
Beda, Blenda
27 ONSDAG
Borghild, Ingeborg
28 TORSDAG
Jeanette, Yvonne
29 FREDAG
Vera, Veronika
30 LÖRDAG
Pernilla, Petronella
31 SÖNDAG
Mors dag
Umeå Vatten och Avfall AB
Besöksadress Övägen 37 | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected] | www.umeva.se
Dränering? Kontakta oss!
Läs av vattenmätaren!
För att undvika fukt i källaren behöver
huset en husgrundsdränering. Ta kon­
takt med oss om du ska dränera om!
Vatten från stuprör och dränering ska
tas om hand inom tomten eller anslutas
till dagvattenledning. UMEVA ger dig
tips och anvisningar och besiktar an­
slutningen när arbetet är klart. (Som
fastighetsägare ansvarar du för alla dina
ledningar fram till förbindelsepunkten
vid UMEVAs nät.)
Lämna mätarställning via
“Mina sidor” på vår hem­
sida (inloggningsuppgifter
på fakturan). Det ger bättre
koll på vattenanvändning
och exempelvis en läcka kan
uppmärksammas i ett tidigt
skede. På ”Mina sidor” kan
du också se sophämtningsdag
och fakturaspecifikationer.
Öppet hus på ÅVC
Lördag 23 maj (Pingstafton) har vi
Öppet Hus på återvinningscentralerna
(Botsmark, lör 30/5). Se öppettider på
hemsidan.
Vi bjuder alla återvinnare på fika och har
extra personal på plats för att kunna ta
emot frågor och synpunkter. Välkommen!
Vattenskydd för
allas framtid
Vatten är världens vik­
tigaste livsmedel och vi
måste alla vara rädda
om det! Vi har tur –
Vindelälvsåsens vatten
är både gott och finns mycket av.
För att det ska fortsätta vara så skyd­
das vattnet från föroreningar med
olika restriktioner inom områden där
vårt dricksvatten bildas. Vårt största
vattenskyddsområde sträcker sig från
Forslunda vattenverk, förbi Hissjö och
upp ovanför Tavelsjö.
Kom och möt oss på
Blodomloppet 27 maj!
Bli blodgivare, drick vatten
i vår vattenbar och gå/lunka/
löp för hälsans skull!
MÅNADENS
HUSHÅLLSTIPS
!
Veckostädning av toaletten
görs bäst med citronsyra, ättika
eller Coca-cola (innehåller fosfor­
syra). Häll/strö i toalett­stolen och
låt verka minst 15 min. Tillsätt lite
diskmedel och borsta rent.
Juni
Genom att vi källsorterar och värnar om miljön på olika sätt så får vi
något vackert att se på samt dofta tillbaka, som till exempel den friska
häggen i Hedlundadungen. Foto: Emma Johansson
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
MÅNDAG
Gun, Gunnel
V. 23
TISDAG
Roger, Rutger
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Gudmar, Ingemar
Solbritt, Solveig
Bo
Gustav, Gösta
LÖRDAG
ÅVC stängt NATIONALDAGEN
Robert, Robin
SÖNDAG
MÅNDAG
Eivor, Majvor
V. 24
TISDAG
Birger, Börje
ONSDAG
Boris, Svante
TORSDAG
Berthold, Bertil
FREDAG
Eskil
LÖRDAG
Aina, Aino
SÖNDAG
Hakon, Håkan
MÅNDAG
Margit, Margot
V. 25
Axel, Axelina
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Tips för din avloppsbrunn!
På www.avloppsguiden.se kan du ställa diagnos på din avloppsanläggning,
hitta en checklista för egenkontroll och annan bra information. Slamtömning
av trekammarbrunnar eller liknande, sker efter ett schema. Se aktuella om­
råden på vår hemsida. NYHET! Nu har vi slamavvattnande bilar – bättre för din
brunn och bättre för miljön då det blir avsevärt kortare transportsträckor. För­
bered för tankbilen så att den enkelt kan komma fram. Rensa växtlighet kring
brunnen, kolla så att bultarna till brunnslocket inte rostat fast och plocka bort
saker som står på locken. Vägen måste också vara framkomlig och trafiksäker.
Läs mer på umeva.se/enskiltavlopp.
Torborg, Torvald
MÅNADENS
HUSHÅLLSTIPS
Bjarne, Björn
Germund, Görel
ÅVC stängt MIDSOMMARAFTON
Linda
LÖRDAG
ÅVC stängt MIDSOMMARDAGEN
Alf, Alvar
SÖNDAG
FREDAG
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Paula, Paulina
V. 26
Adolf, Alice
Johannes Döparens dag
David, Salomon
FREDAG
Lea, Rakel
LÖRDAG
Fingal, Selma
SÖNDAG
Leo
MÅNDAG
TISDAG
Peter, Petra
V. 27
Elof, Leif
Umeå Vatten och Avfall AB
Besöksadress Övägen 37 | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected] | www.umeva.se
BRANDRISK+DÅLIGT
MILJÖVAL=ENGÅNGSGRILL
Grillat är gott - men kolen får inte
glöda när den kastas. Det bör gå
minst ett dygn innan den slängs,
men vill du göra det tidigare får
du dränka grillkolen i vatten. Tänk
särskilt på detta när du använder
engångsgrill!
Engångsgrillarna är dessutom dåligt
konstruerade ur ett återvinnings­
perspektiv och mycket aluminium
går till spillo, så investera hellre i en
portabel, vanlig grill.
!
Undvik lukt och flugor i
bruna kärlet genom att låta
matavfallet rinna av innan det
läggs i papperspåsen. Skala
rotsaker direkt ner i påsen och
använd alltid hållaren, så att
påsens sidor luftas. Du kan
blanda i tidningspapper eller
riven ägg­kartong ibland.
Byt matavfallspåse ofta och rulla
ihop den ordentligt. Håll bruna
kärlet fräscht genom att skölja ur
det efter tömning. Ställ i skugga
om möjligt och skvätta lite
ättika eller vanlig trädgårdskalk
runt kanterna och på botten.
Flugorna trivs inte då!
Juli
Torkningen går lite snabbare i solens sken som vi
får gratis av naturen. Låt alla inspireras och komma
igång med källsortering! Foto: Linda Adolphson
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ONSDAG
TORSDAG
Aron, Mirjam
Rosa, Rosita
FREDAG
Aurora
LÖRDAG
Ulrika, Ulla
SÖNDAG
Laila, Ritva
MÅNDAG
Klas
ONSDAG
Kjell
André, Andrea
LÖRDAG
Eleonora, Ellinor
SÖNDAG
Herman, Hermine
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Joel, Judit
V. 29
Folke
Ragnhild, Ragnvald
Bruno
LÖRDAG
Fredrik, Fritz
SÖNDAG
Sara
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Emma
LÖRDAG
Jakob
SÖNDAG
Jesper
Marta
V. 31
Botvid, Seved
ONSDAG
Olof
TORSDAG
Algot
FREDAG
Din konsumtion styr utbudet
av varor och tjänster. Mat pro­
duceras ofta med stora insatser
av energi och gifter och på
många håll är arbetsförhållan­
dena dåliga. Som konsumenter
har vi små möjligheter att veta
hur maten i butiken faktiskt
producerats. Köp mer närod­
lat, välj MCS-märkt fisk, välj
ekologiskt producerat och köp
rättvisemärkt.
Vill du köpa schysst elektronik
som ställer krav på arbetsvillko­
ren i gruvor och mindre utsläpp
av klimatgaser så finns det nu
bl a ”fairphones” och Svanen­
märkta plattskärmar för TV och
dator att köpa.
Dina aktiva val gör skillnad!
Magdalena, Madeleine
Kristina, Kerstin
TISDAG
Nu är säsong för engångstallrikar,
-muggar och -bestick. Om du måste
välja engångsalternativet – ta gärna
Svanen-märkta produkter! De
består till 90 % av förnybara råvaror,
är fria från giftiga kemikalier och kan
komposteras eller återvinnas.
www.svanen.se
Margareta, Greta
V. 30
Johanna
FREDAG
MÅNDAG
Grönare engångsartiklar
Reinhold, Reine
FREDAG
MÅNDAG
Konsumentmakt
– vad är det?
Jörgen, Örjan
FREDAG
MÅNDAG
Vill du också njuta av ett rent sommarbad och
nattdopp? Allt vatten hänger ihop, så tänk på vad
du spolar ner i avloppet.
Esaias, Jessika
V. 28
TISDAG
TORSDAG
För våra vattendrag spelar
det roll vad du spolar ner!
Helena, Elin
Umeå Vatten och Avfall AB
Besöksadress Övägen 37 | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected] | www.umeva.se
Drick kranvatten!
…istället för att köpa dyrt på flaska.
Billigaste hälsodrycken har du i en
kran nära dig för ca 4 öre per liter!
Ställ en kanna i kylen och piffa upp
med t ex skivad citron, lime, gurka el
hackad mynta. Kallt, gott och härligt
läskande!
MÅNADENS
HUSHÅLLSTIPS
!
Ställ en låda i frysen dit du skär
ner små rester av grönsaker och
kött, så har du snart en härlig
pytt som kan bestå av allt från
falukorv till oxfile!
Hacka/skiva upp och frys in
övermogna bananer och annan
frukt och använd till bak eller i
en smarrig smoothie.
Augusti
Rent friskt vatten ger mervärden på
alla plan! Foto: Carl-Gunnar Lillieroth
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
LÖRDAG
SÖNDAG
MÅNDAG
TISDAG
Per
Arne, Arnold
Alrik, Ulrik
TORSDAG
Alfons, Inez
FREDAG
Denise, Dennis
LÖRDAG
Silvia, Sylvia
SÖNDAG
Roland
MÅNDAG
Lars
V. 33
Susanna
ONSDAG
TORSDAG
Klara
Kaj
FREDAG
Uno
LÖRDAG
Estelle, Stella
SÖNDAG
Brynolf
MÅNDAG
TISDAG
Valter, Verner
V. 34
Magnus, Måns
TORSDAG
Bernhard, Bernt
FREDAG
Jon, Jonna
LÖRDAG
Henrietta, Henrika
SÖNDAG
Signe, Signhild
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Bartolomeus
V. 35
Louise, Lovisa
Östen
Raoul, Rolf
FREDAG
Fatima, Leila
LÖRDAG
Hampus, Hans
SÖNDAG
Albert, Albertina
MÅNDAG
Hur stort svinn förorsakar en droppande kran?
En droppande kran slösar bort
ca en liter vatten i timmen.
Står kranen och droppar ett
helt år slösar du nästan 9 000
liter vatten! Det kostar några
hundralappar plus energi och
kostnad för uppvärmningen
om det är varmvatten som
droppar.
Om det är en tunn stråle eller
toalettstolen som rinner blir
kostnaden däremot några
tusenlappar per år!
Ellen, Lena
ONSDAG
MÅNDAG
Passa på och skölj ur dina kärl innan
vintern! Tvätta själv eller beställ kärl­
tvätt hos en entreprenör.
Tage
V. 32
ONSDAG
TISDAG
Tvätta kärl
Kajsa, Karin
Arvid, Vidar
V. 36
Umeå Vatten och Avfall AB
Besöksadress Övägen 37 | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected] | www.umeva.se
Samlar du elprylar på hög?
Lämna in dem istället, så kan de åter­
vinnas till nya produkter. Barnleksaker
som lyser och låter är luriga för där är
oftast batterier gömda.
I en ELIS-behållare kan du lämna små­
batterier, glödlampor, lågenergilampor
och mindre elektronikprylar. Se var du
hittar dem på vår hemsida. Naturligtvis
kan du även komma till våra återvin­
ningscentraler.
Visste du att... ett ton kretskort inne­
håller ca 250 gram guld. Att jämföra
med ett ton mineralmalm som innehål­
ler högst ca 5 gram guld.
Tillsammans skapar vi ren välfärd!
Möt oss på Stora
Nolia 1-9 augusti
Kom och häng i vår vattenbar
och få tips på snygg och smart
återanvändning! Vi bjuder vi
på uppfriskande vattendrinkar
inne i Hall 2. På plats visar vi
upp olika fynd från återvin­
ningscentralen som stylats om
och fått nytt liv.
MÅNADENS
HUSHÅLLSTIPS
Bli av med frukt­flugorna
med följande cocktail:
2 msk vinäger, 1 msk
vatten, 1-2 droppar
handdiskmedel. Ställ
cocktailen lättillgänglig
för flugorna…
!
September
Min häst Byr tycker det är fel att skräpa ner i naturen,
därför är han gärna med och källsorterar. Foto: Frida Olsson
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Sam, Samuel
Alfhild, Alva
FREDAG
Gisela
LÖRDAG
Adela, Heidi
SÖNDAG
Lilian, Lilly
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Kevin, Roy
V.37
Alma, Hulda
Anita, Annette
Tord, Turid
FREDAG
Dagny, Helny
LÖRDAG
Åsa, Åslög
SÖNDAG
Sture
MÅNDAG
Ida
V.38
TISDAG
Sigrid, Siri
ONSDAG
Dag, Daga
TORSDAG
Hildegard, Magnhild
FREDAG
Orvar
LÖRDAG
Fredrika
SÖNDAG
Elise, Lisa
MÅNDAG
Matteus
V.39
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Maurits, Moritz
Det går snabbt och smidigt på ÅVC
om skräpet är sorterat redan innan du
kommer. Ex på fraktioner att ställa var för
sig; elprylar, metallskrot, porslin/kakel/gips/
isolering, kemikalier, trä och övrigt bränn­
bart. Tack för ditt engagemang
och välkommen!
Städa miljövänligt!
Dammsug alltid innan du dammtorkar eller
skurar. Annars följer kemikalier i dammet
med smutsvattnet ut i avloppet. Många
ämnen är svåra att bryta ner och är inte
bra för våra vattendrag. Tänk även på att
använda miljömärkta produkter och att vi
har mjukt vatten i Umeå kommun, så
minsta mängd rengöringsmedel räcker!
Gerhard, Gert
Tryggve
LÖRDAG
Einar, Enar
SÖNDAG
Dagmar, Rigmor
MÅNDAG
Lennart, Leonard
V.40
ONSDAG
Sortera innan ÅVC
Tea, Tekla
Höstdagjämningen
FREDAG
TISDAG
Nyinvigning av
Umeås avlopps­
reningsverk på Ön
Justina, Justus
Mikael, Mikaela
Helge
Umeå Vatten och Avfall AB
Besöksadress Övägen 37 | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected] | www.umeva.se
Månadens
hushållstips!
!
Unken lukt i tvättmaskinen? Töm en påse
citronsyra i tvättmedels­
facket och kör ett 60-gra­
ders tvättprogram (utan
kläder). Lämna också
luckan och tvätt­medels­
facket lite på glänt när
maskinen inte används.
Under hösten invigs Umeås
nya avloppsreningsverk
som säkrar vårt friska vat­
ten för kommande genera­
tioner. Verket kan inte bara
ta emot större volymer och
är utrustat med ytterligare
ett reningssteg, utan är
även självförsörjande på el
och värme. För ett fung­
erande kretslopp – nu och i
framtiden!
Vinn med
mindre matsvinn
Varje svensk slänger omkring
100 kg ätlig mat varje år. Att
minska matsvinnet vinner vi
alla på. Behöver din arbets­
plats, skola eller ditt hushåll
tips på hur man minimerar
matsvinnet hittar du flera
lyckade exempel på t ex:
www.mindrematsvinn.nu.
Fruktförmedling
Överbliven frukt i trädgår­
den, eller vill du ha frukt?
Gör ett inlägg på Facebook
i en grupp för bortskänkes/
byte! Oanvändbar frukt tas
emot som trädgårdsavfall på
våra återvinningscentraler.
Oktober
Svamparna är jätteviktiga för vårt ekosystem. Ger träden den
näring de behöver och bryter ner organiskt material. En av
naturens återvinnare. Foto: Kristina Åström
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TORSDAG
Ragna, Ragnar
FREDAG
Love, Ludvig
LÖRDAG
Evald, Osvald
SÖNDAG
Frank, Frans
Kanelbullens dag
Bror
V.41
MÅNDAG
TISDAG
Jennifer, Jenny
ONSDAG
Birgitta, Britta
TORSDAG
Nils
FREDAG
Inger, Ingrid
LÖRDAG
Harriet, Harry
SÖNDAG
Erling, Jarl
MÅNDAG
TISDAG
Manfred, Valfrid
V.42
Berit, Birgit
ONSDAG
Stellan
Islamiskt nyår
TORSDAG
Hedvig, Hillevi
FREDAG
Finn
LÖRDAG
Antonia, Toini
SÖNDAG
Lukas
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
Tor, Tore
V.43
Sibylla
Marika, Marita
FREDAG
Severin, Sören
LÖRDAG
Eilert, Evert
FN-dagen
SÖNDAG
Inga, Ingalill
Sommartid slutar
Amanda, Rasmus
V. 44
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
När du lämnar sommarstugan för vintervila, kom ihåg att stänga av vattnet
vid huvudkranen utanför huset. Observera dock att vattenventilen ägs av
UMEVA och att avstängning samt nedmontering av vattenmätare ska bestäl­
las av oss minst två arbetsdagar i förväg. Gå in på www.umeva.se eller ring
090-16 19 00 för mer information och beställning. Undantag gäller vatten­
föreningar som själva rår om vattenventilen.
Tappa även ur vatten ur varmvattenberedare, rörsystem, utkastare, spolcister­
nen i toaletten och lämna alla kranar öppna. Häll lite miljövänlig glykol (PG) i
wc-stolar, vattenlås och golvbrunnar så minskar du risken för frysning!
Jag slänger lampan i glasinsamlingen – är det så fel?
Ljuskällor innehåller tungmetaller, t ex bly och kvicksilver, som är direkt
skadliga för människor, djur och miljö. Kastas de i glasinsamlingen förstör de
processen genom att förorena allt annat som läggs där för återvinning.
Lämna istället på rätt plats, så att de kan tas om hand på ett säkert sätt.
Läs om ELIS och ÅVC på sida 3.
Ursula, Yrsa
TORSDAG
MÅNDAG
Stänga sommarstugan
Sabina
Simon, Simone
Viola
Elsa, Isabella
Edgar, Edit
ÅVC stängt ALLA HELGONS DAG
LÖRDAG
Umeå Vatten och Avfall AB
Besöksadress Övägen 37 | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected] | www.umeva.se
Fastfruset i bruna kärlet?
För att minska risken för fastfrysning
av matavfallspåsarna kan du:
- Låta blött matavfall rinna av ordentligt i
vasken innan du lägger det i papperspåsen.
- Låta påsen ligga under en hink utomhus
och frysa till en liten stund innan den läggs
i kärlet.
- Blanda i tidningspapper, oblekt hushålls­
papper eller rivna äggkartonger eller lägg lite
tidningspapper i botten på papperpåsen.
- Hålla kärlet rent och lägg eventuellt en
dagstidning i botten.
Månadens
hushållstips!
!
Allrengöring och golvvård
sköts enkelt med handdisk­
medel eller såpa i vatten.
Till klinkers-, sten-, trä- och
plast/laminatgolv passar
såpa bäst, medan diskmedel
passar på linoleummatta.
Mikrofibertrasor och -mop­
par tar dessutom bort smuts
enbart med vatten – dvs
helt utan kemikalier! Kom
ihåg att dammsuga först!
November
Nästa generations renhållningsarbetare? Rasmus Ödmalm
leker med favoritleksaken – SOPBILEN. Foto: Eva Lotta Ödmalm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SÖNDAG
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
ALLHELGONADAGEN
Tobias
V. 45
Hubert, Hugo
Sverker
Eugen, Eugenia
FREDAG
Gustav Adolf
LÖRDAG
Ingegerd, Ingela
SÖNDAG
Vendela
Fars dag
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
Martin, Martina
Mårtens afton V. 46
Mårten
Konrad, Kurt
Krister, Kristian
LÖRDAG
Emil, Emilia
SÖNDAG
Leopold
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Vibeke, Viveka
V. 47
Naemi, Naima
Elisabet, Lisbet
Världstoalettdagen
Marina, Pontus
Helga, Olga
SÖNDAG
Cecilia, Sissela
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
MÅNDAG
Hur kan vi minska
avfallet?
Det gäller bara att tänka
efter före...
•
Köp inte en massa
onödiga saker!
•
Satsa på kvalitet istället
för kvantitet!
•
Handla lagom mycket
mat så du slipper
slänga i onödan och
ät upp det du har på
tallriken!
Lillemor, Moa
LÖRDAG
MÅNDAG
En FN-dag som belyser bristen på toaletter i
världen. Hur länge skulle Du klara Dig utan
toalett i Ditt hem? Runt om i världen sprids
sjukdomar som skördar liv, där toalett och
rening saknas. Vill du göra något? Stöd gärna
WaterAid, Toaletter utan gränser eller liknande
organisationer som jobbar för hållbar sanitet
och hygienkunskap där det saknas.
www.wateraid.se
www.toaletterutangranser.se
Teodor, Teodora
FREDAG
MÅNDAG
Världstoalettdagen 19 nov
•
Vill du kasta något,
kolla först om det kan
komma någon annan
till nytta!
Klemens
V. 48
Gudrun, Rune
Katarina, Katja
Linus
Asta, Astrid
Malte
Sune
1 I ADVENT
Anders, Andreas
V. 49
Umeå Vatten och Avfall AB
Besöksadress Övägen 37 | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected] | www.umeva.se
Månadens
hushållstips!
!
Undvik avloppsproppar ge­
nom regelbunden, manuell
rengöring av vattenlåsen.
Sitter en propp där du inte
kan skruva loss rören? Prova
då med 1 påse bikarbonat
+ 1 dl vinäger och spola ner
det med kokande vatten.
Värmeljuskoppar
kan bli ny kaviartub…
Vintermörker + ljus = god stämning. Låt
aluminiumet leva vidare genom att lämna
in värmeljuskopparna till återvinning med
andra metallförpackningar. Det ger en
energivinst på 95 % och kanske kommer
de tillbaka till dig i form av en kaviartub!
Håll avstånd mellan kärlen
Tack för att du ställer sopkärlen med ca
en meters avstånd och fri yta runt om!
Då minskar risken för omkullvälta kärl
eller skador på något som står bakom
betydligt.
1 METER
Testa din klimatpåverkan
Håller din livsstil en hållbar nivå? Allt i
din vardag, boende, transporter, mat
och all övrig konsumtion har en påver­
kan på naturresurser och utsläpp. Testa
din klimatpåverkan och se hur du ligger
till jämfört med medelsvensken och lär
dig mer om hur man kan minska den på
www.klimatkontot.se
December
När tiden med tipp, tapp och fina klappar är över vi olika skräppåsar
behöver. Julpapper i mängd, nån ljusslinga som pajjat och möjligen
en köttbulle som blev slängd. Foto: Mikael Andersson
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Oskar, Ossian
TISDAG
Beata, Beatrice
ONSDAG
TORSDAG
Lydia
FREDAG
Barbara, Barbro
LÖRDAG
Sven
SÖNDAG
Niklas, Nikolaus
2 I ADVENT
Angela, Angelika
V.50
Virginia
MÅNDAG
TISDAG
Anna
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Malena, Malin
Nobeldagen
Daniel, Daniela
LÖRDAG
Alexander, Alexis
SÖNDAG
Lucia
3 I ADVENT
Sixten, Sten
V.51
MÅNDAG
Gottfrid
TISDAG
ONSDAG
Assar
TORSDAG
Stig
Abraham
FREDAG
LÖRDAG
Isak
SÖNDAG
Israel, Moses
4 I ADVENT
MÅNDAG
Tomas
V.52
Jonatan, Natanael
Vinternsolståndet
TISDAG
Adam
ONSDAG
TORSDAG
Eva
ÅVC stängt JULAFTON
Banta avloppet!
Matolja och matfett stelnar och fastnar
i avloppsrören där det blir stopp. Kasta
fettresterna i soporna istället för att skölja
ner i vasken!
Låt matolja svalna och häll i plastflaska/
mjölkpaket. Förslut och lägg i vanliga
soppåsen. Fett i stekpannan låter du stelna
och torkar sedan bort med hushållspapper
som du kastar med matavfallet eller
i vanliga soppåsen.
Julsortering
Eko-löfte till nya året!
Gör ett hållbart nyårslöfte. T ex att
använda tygpåsar när du handlar. Alltid
ha med egen flaska med kranvatten.
Färre utskrifter, matlåda i frysen,
be om doggy-bag eller gå till
skomakaren.
Berätta för andra
om ditt ekolöfte
och inspirera!
Soph som vanligt, ÅVC stängt JULDAGEN
Staffan, Stefan
LÖRDAG
ÅVC stängt ANNANDAG JUL
Johan, Johannes
MÅNDAG
Benjamin
V.53
Natalia, Natalie
TISDAG
Abel, Set
ONSDAG
Sylvester
ÅVC stängt NYÅRSAFTON
TORSDAG
Umeå Vatten och Avfall AB
Besöksadress Övägen 37 | Kundservice 090-16 19 00 | [email protected] | www.umeva.se
Visste du att sopbilen kom­
mer på din hämtdag även
om den är röd? Sopbilen
kör som vanligt på röda
helgdagar som infaller mån­
dag till fredag.
Tack för din insats!
FREDAG
SÖNDAG
Sophämtning kl
06-22 – även röda
vardagar
Månadens
hushållstips!
Återvinn både
julklappspapper
och kartonger
som pappersför­
packning. Platta till och vik
ihop! Julklappssnören och
ljusstumpar läggs i vanliga
soppåsen för brännbart
avfall.
Julklappstips!
!
Lägg ditt silver i en bunke med bakpulver
och en bit aluminiumfolie. Häll över hett
vatten, låt svalna och skölj sedan av så
glänser det igen.
Vad ger man till en vän
”som har allt”? Kanske en
peng till välgörenhet, så din
vän får ett gåvobevis. Eller
så ger du tid och upple­
velser istället för prylar. Då
sparas resurser, transpor­
ter och du slipper bära så
mycket förpackningar till
återvinningen.
TIPS!
Ditt vatten är mitt vatten
– ett evigt kretslopp.
Tack för att du tar
hand om det!
Smart för miljön
är ofta smart för
plånboken
Det du spolar ner nu får du bada i sen
• Köp hållbara grejer
Bli glad över god kvalitet och spara pengar
i längden.
• Köp/sälj begagnat eller byt
Gör smarta och roliga fynd och vinn ett härligt
luftigt förråd efter rensning.
• Ät upp maten
Ca 5300 kr/år slänger varje hushåll rakt ner
i soporna i form av mat som inte äts upp.
• Upcycla mer
Måla om istället för att köpa nytt när du
ska göra om hemma. Förvandla gamla
prylar till nya.
• Ge bort upplevelser istället för prylar
Att ge av sin tid och göra någon aktivitet till­
sammans är oftast mer uppskattat än dyra saker.
• Älska din toa
Spola inte ner kemikalier eller skräp i toaletten
– inte ens hårstrån! Den vill bara ha kiss, bajs
och toapapper. Annat fastnar och orsakar stopp
med risk för översvämning i ditt hus eller skador
på rör och pumpar.
• Köp miljömärkt och ekologiskt
Miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel och
ekologiska varor som textilier och livsmedel
minskar på ett enkelt sätt mängden miljö­
farliga ämnen som hamnar i vattnet runt
om i världen.
• Dosera för mjukt vatten
I Umeå har vi mjukt vatten, använd minsta
mängd disk- och tvättmedel.
• Dammsug innan du våttorkar
Miljöfarliga ämnen från textilier, elektronik­
produkter, byggmaterial fastnar i dammet.
Det är bättre att det hamnar i soppåsen än
i avloppet.
• Kemikalier till miljöstationen och över­
bliven medicin till ett apotek
Lämna rester av färg och kemikalier till miljö­
stationen och mediciner till ett apotek. Farliga
ämnen stör reningsprocessen i våra anläggn­
ingar och gifterna förorenar det näringsrika
slammet eller följer med vattnet ut i naturen.
• Nobba ”antibakteriella” produkter
Träningskläder och skor som är märkta med
”antibakteriellt” eller ”bakteriedödande”
innehåller miljöskadliga ämnena som t ex
silver eller triclosan. Varken bra för dig eller
nåt annat levande!
• Tvätta bilen rätt
Mest miljövänligt är det att tvätta bilen i en
biltvätt eller gör-det-själv-hall. Om du måste
tvätta bilen hemma så ställer du bilen på en
gräsmatta eller grusplan. Givetvis använder
du miljömärkta bilvårds­produkter.
• Banta avloppet
Matolja och matfett hör hemma i hushållsav­
fallet. Torka ur stekpannan med papper eller
häll fettet i en plast- eller pappersförpackning
med lock/kork och placera i vanliga soppåsen.
Öppettider återvinningscentralerna (ÅVC)
Gimonäs
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
07.00-20.00
09.00-20.00
09.00-20.00
07.00-20.00
10.00-16.00
10.00-14.00
Klockarbäcken
Måndag
Tisdag
Onsdag
Lördag
07.00-20.00
09.00-16.00
09.00-16.00
10.00-14.00
Holmsund
Maj-sep även
Tisdag 14.00-20.00
Lördag 09.00-12.00
Torsdag
14.00-19.00
Hörnefors
Maj-sep även
Onsdag 14.00-19.00
Lördag, jämn vecka 09.00-12.00
Lördag, udda vecka 09.00-12.00
Sävar
Maj-sep även
Onsdag 15.00-20.00
Lördag, udda vecka 09.00-12.00
Lördag, jämn vecka 09.00-12.00
Tavelsjö
Torsdag 16.00-20.00
Lördag, udda vecka 09.00-12.00
Botsmark
Tisdag 16.00-20.00
Lördag, jämn vecka 09.00-12.00
OBS!
Med reservation för ev ändringar.
På www.umeva.se finns alltid aktuella öppettider.
Storhelger och helgaftnar (förutom pingstafton)
är alla ÅVC stängda!