Välkommen till Programmet för Journalistik och Medieproduktion

Sida 1 (2)
Kalmar 2015-06-18
Välkommen till Programmet för Journalistik och Medieproduktion
Med detta vill jag, programansvarig Mats Wahlberg, och mina kollegor hälsa dig varmt
välkommen till programmet och till Linnéuniversitetet i Kalmar. Du har säker många
funderingar inför terminsstarten, och jag tänkte här ge dig svar på några av de vanligaste
frågorna.
Introduktionsmöte/programstart
Programstarten sker måndagen den 31 augusti 2015 klockan 13.00-15.00 i sal Ny224, Ahuset vid Kalmar Nyckel i Kalmar.
Huset i fråga har beteckningen 12 B i pdf-kartan som du hittar på adressen
lnu.se/polopoly_fs/1.37552!Karta_Kalmar_20150423.pdf
Linnéuniversitetet har även en app med flera funktioner. En av dessa gör det enkelt att hitta
lokalen du ska till. Appen finns både i App store och Android market. Ladda hem appen och
sök efter sal Ny224.
Upprop sker i samband med programstarten, så se till att du är på plats i god tid.
OBS. Kan du absolut inte delta vid programstarten måste du anmäla detta i förväg. Annars
finns risk att din plats går vidare till någon reservplacerad.
Datorkonto & registrering
En av de viktigaste sakerna att komma ihåg som student är att registrera sig på sina kurser.
Registrering ligger till grund för bland annat möjligheten att kunna få studiestöd från csn,
och för att få möjlighet att examineras. För att kunna registrera dig måste du ha ett
datorkonto vid LNU.
Via adressen lnu.se/ny-student får du all information du behöver för att kunna aktivera ditt
datorkonto och för att registrera dig på ditt program (termin 1) samt på den första kursen.
Observera att registreringsperioden är begränsad till två veckor. Veckan före kursstart och
själva kursstartsveckan (vecka 35 och 36). LNU tillämpar självregistrering, dvs att det är ditt
eget ansvar att registrera dig på dina kurser.
Tänk alltså på att registrera dig redan innan uppropet. På så sätt säkerställer du bland
annat att du får ditt studiemedel i tid.
Kursplaner och litteratur
Programmet består av flera kurser, och varje kurs styrs av en kursplan. I denna kan du bland
annat läsa om kursens mål, innehåll samt hur den examineras. Du hittar kursplaner på
adressen lnu.se/student/kursplaner
Den första kurs du kommer att läsa heter Journalistikens grunder, och den har kurskoden
1JO101. Söker du med detta namn eller denna kod på adressen ovan, så finner du dess
kursplan.
Linnéuniversitetet
Fakulteten för konst och humaniora
391 82 Kalmar/351 95 Växjö • Telefon 0772-28 80 00 • E-post [email protected] • Lnu.se
Sida 2 (2)
I kursplanen finner du även kurslitteraturen, Det är titlarna som nämns under rubriken
”obligatorisk litteratur” som du ska införskaffa och läsa under den första kursen.
En beskrivning av hela programmet kan du få via dess utbildningsplan. Det finns en länk till
denna på programsidan, som du hittar på adressen lnu.se/utbildning/program/mgjom
Mer information
Ditt schema kommer att finnas tillgänglig via söktjänsten på adress
https://se.timeedit.net/web/lnu/db1/schema1/ri1Q1.html
Du hittar det enklast genom att välja att söka på kurs, och ange kursens kurskod (1JO101 för
programmets första kurs).
Observera att schemat kan ändras under pågående kurser, så ta för vana att gå in där ofta.
Tilläggas kan att när du har fått tillgång till ditt datorkonto så kommer du att kunna nå ditt
eget schema via en enklare adress än den som anges ovan.
Kontaktuppgifter
Ditt program ges av institutionen för Medier och Journalistik, som är en del av fakulteten för
Konst och Humaniora vid Linnéuniversitetet. Om du har frågor är du välkommen att vända
dig till fakultetskansliet. Det är bemannat under hela sommaren, och nås via e-postadressen
[email protected]
Du kan även nå vissa av oss lärare som arbetar på ditt program, om du har frågor rörande
innehållet i kurserna och liknande. Skicka i så fall dina frågor till [email protected]
samt till [email protected] (skicka till båda adresserna för snabbast möjligt svar)
Då både Mats och Mårten har semester under delar av sommaren kan det dock eventuellt
dröja ett par dagar innan du får svar.
Om du letar efter boende kan du få kontakter till hyresvärdar via studentkåren
Linnéstudenter, vars e-postadress är [email protected]
Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00, lnu.se
Linnéstudenterna: 0480-46 32 00, linnestudenterna.se
Kontaktpersoner för Programmet för Journalistik och Medieproduktion
Programansvarig: Mats Wahlberg, [email protected]
Administratör: Eva Persson [email protected]
Med vänliga sommarhälsningar,
Mats Wahlberg med kollegor