Dagläger på efo - Efo - Evangeliska folkhögskolan

Dagläger på efo
1–5 juni 2015
En rolig start på sommarlovet med dagläger på Efo!
Daglägret som hålls den 1–5 juni 2015, riktar sig till barn i åldern
eller tfn 010 327 1612. Uppge barnets namn, födelsedatum, måls-
Lägerledaren Iréne Enges med hjälpledare tar hand om barnen un-
ev. diet, samt om barnet vistas på lägret utöver det officiella
6-11 år. Lägret hålls på Evangeliska folkhögskolan, Vasa.
der de gemensamma samlingarna, som innehåller bibelbitar, sångoch lekstunder, utflykter m.m. Varje dag kan barnen välja mellan
olika workshopar enligt eget intresse.
Lägerdagarna inleds med gemensam samling kl 9.30. Det officiella
programmet slutar kl 16.00. Det finns dock möjlighet för barnen
att komma redan 8.45 för att äta frukost och de kan stanna kvar
på lägerplatsen till kl. 17.00. Under hela den tiden finns vid behov
ledare på plats. Lägret avslutas på fredagen med samling för familj
och vänner. Avslutningssamlingen börjar kl 15.00.
Avgift: Lägret kostar 85 euro per barn, eller 20 euro/dag/barn. I
priset ingår lunch och mellanmål, materialkostnader, olycksfalls-
försäkring och utflykt. Om barnet äter frukost tillkommer 14 euro
för hela lägret. Syskonrabatt: första syskonet 85 euro, därpå
följande syskon 70 euro/barn (ev. frukost tillkommer). Betalningen
sker kontant, med bankkort eller mot faktura.
Anmälan: senast 20.5 på www.efo.fi, till [email protected]
mans kontaktuppgifter, val av workshopar varje dag (bindande),
programmet. Lägret ordnas om minst 10 barn deltar. Vi kan ta
emot max 25 barn. Observera att den som väljer slöjd, legorobot
eller gipsmask bör välja bägge passen för att få klart sin produkt! I
legorobotgruppen har äldre barn företräde om gruppen blir full.
Ta med: kläder som lämpar sig för de aktiviteter barnet deltar i
samt regnkläder. I fotoworkshopen fotar vi med enkla pocket- eller
mobilkameror. Om vädret tillåtet går vi till Gustavsborgs simstrand
någon eftermiddag och de barn som vill får simma. Ta därför gärna
med simkläder varje dag så kan vi ta tillvara soliga stunder. Sakerna
kan lämnas på skolan över natten.
Adress: Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Campus,
Strandgatan 21-22, Vasa.
Arrangörer: Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland och Svenska
Lutherska Evangeliföreningen r.f.
www.efo.fi www.slef.fi. Rätt till ändringar förbehålles.
Ta gärna kontakt om du har frågor! VÄLKOMMEN!
Workshopar att välja mellan
Måndag
Tisdag
Onsdag
Före lunch
---
Träslöjd 1/Foto
Efter lunch
Jonglering/
Bildkonst
Legorobotbygge 1/
Foto
Torsdag
Fredag
Träslöjd 2/Gipsmask 1
Musikstudio/
Akrobatik
Teamwork
Bowling
Legorobotbygge 2/
Bakning
Gipsmask 2/
Akrobatik
OBS! För att hinna göra klart produkterna är det önskvärt att de som väljer Träslöjd, Legorobot och Gipsmask väljer båda passen!
Dragare för workshoparna: Jonny Björkström, Iréne Enges, Carolina Djupsjöbacka, Sofia Jern, Niklas Lindvik, Albert Pinilla Corria m.fl.