Kommunvandring i Övertorneå

SAMMANFATTNING
Kommunvandring i Övertorneå
Rolf Mäkitalo, Bengt Larsson
SAMTALSPUNKTER
•
Information till företag, exempelvis
Övertårneå Nytt / hemsida
•
Företagsinformations hemsida
•
Besöka företag gruppvis, olika delar av
kommunen
•
Hjälp vid anställning av person, utbildningpersonalpolitik
•
Utbildning och fortbildning av anställda
•
Uppföljning av kontakter
•
Casino vid älven mellan Sverige och Finlandmidnattsol- norrsken
•
Lediga lokaler – företagssida med uthyrning
alternativt köp
•
Investeringar banker- kontakter
•
Press och tv
•
Kommunkontakt
•
Företagskontaktnät
Carina Ylipuranen, Tomas Vedestig, Östen Lejon
SAMTALSPUNKTER
•
Ökad förståelse mellan företagare och
tjänstemän
•
Kunskap om varandras villkor
•
Tydliga spelregler gällande upphandlingar
•
Tydlighet i allt
•
Misstänksamhet / bemötande
Marit Enbuske, Åsa Alanentalo, Nils Ström, Hans Palo, Hans Mörtberg
SAMTALSPUNKTER
•
Mer kontakt mellan företagarna och
•
Hjälpas åt att få fram rätt folk till det behov
kommuntjänstemän
som finns hos företagen
- Möten, telefonsamtal istället för brev,
- Eventuellt lärlingsprogram
- Hälsa på hos varandra
•
Kunna nyttja nyanlända invandrare som
resurs i kommunen
Ingemar Sandström, Roland Kemppainen, Afterdita Jashari
SAMTALSPUNKTER
•
Upphandlingar
- rimliga skallkrav
- lättare språkbruk
- dialog/ kommunikation
- utbildning av företagare vid anbudsgivning
- inga stora upphandlingar
- direktupphandlingar enligt nya direktiv
•
Träffa politiker/ tjänstemän/ företagare
=> ger förståelse
•
Hjälp vid investeringar
- Länsstyrelsen och banker
Kurt Juntti, Roland Niska, Eva Turdell Wikström
SAMTALSPUNKTER
•
Dra fördelar av närheten till nationsgränsen;
- Handel / besöksnäring
- Kultur
- Utbyte av kunskap
- Företagandets förutsättningar
Jan Kohkoinen, Bente Åkerholm, Siv Ekersund
SAMTALSPUNKTER
•
Att inte bagatellisera de små sakerna som är
viktiga för den enskilde
•
Bemötande/ attityd
•
Samhällsutseende
•
Välskött => positivt för alla
Tomas Mörtberg, Robert Grape, Rolf Kummu
SAMTALSPUNKTER
•
Möjliggöra lokal upphandling
•
Bemötande, tjänstegarantier
•
Uppsökande verksamhet
•
Lyft fram det positiva
•
Årlig gemensam aktivitet
Håkan Sandqvist, Anders Wällivaara, Ulf Zakariasson
SAMTALSPUNKTER
•
Övertorneå är på gång
•
Det krävs dialog kommun - företag
•
Problemet är upphandlingarna
Gunnar Björk, Roger Fruske, Henry Barsk
SAMTALSPUNKTER
•
Laxfiske
•
Bredband
•
Klimatförändringar
•
Ålderstruktur i kommunen
•
Turism
Stig Kerttu, Jörgen Ekersund, Eskil Radkvist
SAMTALSPUNKTER
•
Upphandlingar
•
Kommunens ägande av anläggningar
•
Kontakt med företag