Gelman och Gallistels principer om räkning

HUR MÅNGA SIFFROR FINNS DET?
0123456789
VAD ÄR TAL?
Av siffrorna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kan du göra oändliga många tal!
23
5
167
1460
NUMMER?
Nummer är räkneorden som beteckning, utan numerisk innebörd
som tex nummer på matchtröja, telefonnummer. Har inget med
antal att göra!
SUBITIZING
Grunden för att uppfatta likheter och skillnader mellan tal.
Att uppfatta antal med en snabbtitt. Genom att använda tärningsbilder ges barnen
möjlighet att se och uppfatta antal föremål utan att räkna.
FEM GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR RÄKNING!
Gelman och Gallistel (1978)
ETT – TILL– ETT - PRINCIPEN
Vi bildar par tex en tallrik till varje barn vid dukning, en matskål till varje
hund, koppla ett räkneord till varje objekt.
Denna princip är grunden för att barnen ska
förstå de andra principerna.
ABSTRAKTIONSPRINCIPEN
Innebär att föremål, i väl avgränsade och definierade mängder kan räknas
(Doverborg m.fl., 2006). Objektens egenskaper har ingen betydelse när
man räknar.
PRINCIP OM DEN GODTYCKLIGA ORDNINGEN
Det spelar ingen roll i vilken ordning uppräkningen sker, eller hur
föremålen är grupperade. Varje föremål räknas precis en gång,
antalskonstans.
PRINCIPEN OM RÄKNEORDENS ORDNING (STABIL ORDNING)
Parbildning mellan varje föremål och ett bestämt ord i räkneramsan. Ordningen 1, 2, 3 osv i
räkneramsan får inte ändras och varje räkneord sägs endast en gång.
ANTALSPRINCIPEN (KARDINALTALSPRINCIPEN)
Det sista räkneordet anger antalet föremål i mängden. Säger 1,2,3,4 – 4 saker. För
samman sakerna i hög och se om barnet uppfattar att det är lika många.
HUR KAN VI ANVÄNDA OSS AV SIFFRAN 5?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Jag bor på Solvägen 5.
Jag har 5 syskon.
Johan går i femte klass.
Jag gjorde fem mål i matchen.
Jag är fem år äldre än Sara.
Klubban kostar fem kronor.
Jag sprang 5 km.
Alva fyller år den femte juni.
Jag har läst fem sidor i boken.
Jag kom femma i stafetten.
Jag har fem tår på en fot.
Sune är fem år.
Spelare nummer fem gjorde mål.
Kan siffran 3 vara större än siffran 5?
Kan talet 3 vara större än talet 5?