Nyhetsbrev 15-1

Brf Punkten 2 nyhetsbrev
Nummer 1 - 2015
Nu är det riktigt härligt
att leva. Vi har haft
väldigt fina vårdagar. Det
gäller att ta vara på den
här tiden, den går så fort
förbi.
Dags att ta fram
utemöbler och
balkongutrustning, sätta
lite frön och kanske ta
fram grillen.
Skönt är det!
OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Boka in datumet 5/7 för
årets föreningsstämma
Snart ligger en blå dimma av rök från
alla grillar över Vivalla.
Årets första nyhetsbrev vill påminna om föreningsstämman
Den 5:e maj är ett viktigt datum för oss i föreningen. Då är det dags för den
årliga föreningsstämman. Tillfället när alla medlemmar har möjlighet att vara
med och påverka hur vår gemensamma förening ska skötas.
I år är det speciellt viktigt att vara med eftersom vi har att besluta om nya
stadgar. HSB centralt har omarbetat och tagit fram nya normalstadgar. Det är
inte jättestora förändringar, i förhållande till de gamla men ändå förändringar.
Språket har gjorts lite lättare att förstå och varje paragraf har fått en rubrik
och det har blivit en tydlig innehållsförteckning.
Så, kom till stämman för att få veta mer.
Trapphus och entréer
Lyckligtvis är det väldigt sällan som det inträffar några bränder men när
det händer är det väldigt viktigt att det går att ta sig ut så snabbt som
möjligt. Då får det inte finnas något som hindrar eller står i vägen. ÖBO
tillåter absolut ingenting i sina trapphus. Om något står i entré eller på
våningsplan, tar man genast hand om det. Sedan får man lösa ut sakerna
mot en avgift. Vi har samma problem, så eventuellt kommer vi att få lov
att ha samma regel för att få bort det som står i våra trapphus. Låt oss alla
hjälpas åt att bli bättre här.
Redaktion:
Lars Ramstierna
070 – 960 47 10
[email protected]
Tillsammans med det här nyhetsbrevet kommer en bilaga om
brandsäkerhet.
Ny hemsida
Föreningens nya hemsida är klar och i drift. Gå gärna in och gör dig bekant
med det som finns där. Det finns information dels om föreningen rent
allmänt och om praktiska saker som är nyttiga att känna till: vad som gäller
när man bor i bostadsrätt, hur man får tag på vicevärd, fastighetsskötare
och styrelse. Under rubriken ”Bra att veta” finns det en hel del matnyttig
information.
Glöm inte bort hemsidan www.punkten2.se
Vårt garage
Nya medlemmar:
Sedan sista nyhetsbladet
har följande medlemmar
tillkommit. Vi hälsar dem
mycket varmt välkomna
och hoppas att de kommer
att trivas i föreningen.
Som ni kunnat se, ni som har varit nere i vårt garage eller passerat förbi
utanför, har det skett en del förändringar där. Dels har det tillkommit
ytterligare 5 parkeringsplatser. Sedan har Västerporten klätt in med gips
där det tidigare var nät. Detta för att öka brandsäkerheten. Det har också
satts upp en trafikspegel för att man säkrare ska kunna ta sig ut från
garaget.
Vad som gäller för att få ha och få behålla sin parkeringsplats kan man läsa
om i den garagepolicy som bland annat finns att hitta på vår hemsida.
Tyvärr har reglerna inte alltid följs vilket har fått till följd att man förlorat
sin garageplats.
Det är inte tillåtet att öppna upp för andra att använda den tvätt plats som
finns i garaget. Den är bara för eget bruk och för eget fordon. Missbrukas
det här riskerar man att förlora sin garageplats.
Malin Bjerva, Poesigatan 24
Nytt städföretag
Happy Ogbemudia och
Johnson Ogbemudia,
Poesigatan 21A
Det kanske in är så många som lagt märke till det men föreningen har ett
nytt städföretag som har hand om städningen i entréer, våningsplan och
trappor. Företaget heter Vema Städ och Fastighetsservice. De har tagit
över städningen sedan den 1/4. Vi får alla se till att de har bästa tänkbara
arbetsmiljö genom att inte ställa saker utanför lägenhetsdörrar eller i
entréer.
Att kalla på Securitas
På förekommen anledning tas följande med i nyhetsbladet. Det är hämtat
från föreningens trivselregler som också finns på vår hemsida
”I varje lägenhet finns ett elskåp med moderna automatsäkringar. Om
en huvudsäkring gått kontakta vicevärden på tfn 070-648 93 63. eller
019-32 43 25 (Securitas AB). Gör alltid en bedömning om byte av
säkring kan vänta till nästkommande vardag. Är det inte akut och Du
ändå larmar för byte av säkring får Du själv betala vad det kostar. Cirka
2000 kronor kommer att faktureras Dig av föreningen”.
Om man inte lyckas att få tag på vicevärden kan man försöka ringa någon
ifrån styrelsen. Uppgifter om vilka som sitter i styrelsen och
kontaktuppgifter till dessa finns också på hemsidan. Under rubriken
”Förtroendevalda” och sedan ”Styrelse”
Vad händer i Vivalla?
Det händer mycket i Vivalla. Gå in på www.vivalla.se och lyssna på den
intervju med Michael Blixt, Västerporten, som finns där.
www.punkten2.se