Bild 1

God och dålig vetenskap
Sverker Fredriksson
Professor i fysik
Initiativtagare
till kursen
[email protected]
www.teknikens-hus.se/forskare/
God och dålig vetenskap
Fallstudie 1:
UFOn
Övriga fallstudier:
2. Arkeoastronomi (Sverker)
3. Alien (Sverker)
4. Astrologi (Johan Hansson)
Utgångspunkt:
Rätt typiskt påstående av
gäster i TV-programmet
Alice Bah:
Vi är en grupp sökare som använder
modern slagruteteknik för att komma
i kontakt med aliens. En kväll ledde det oss fram till en
glänta i skogen, där det var runda ringar i gräset. Enligt
professor Hawking så var det brännmärken
efter UFOn som hade försvunnit genom ett maskhål
i rumtiden.
Jämför med:
Enligt Einstens allmänna relativitetsteori kan det
bildas maskhål genom hyperrymden, där ett
objekt kanske kan färdas med överljusfart från en
del av universum till en annan, eller till ett helt
annat universum. Kvantmekaniken gör det
möjligt att maskhålet inte är en singularitet.
Vad är god resp dålig vetenskap, när båda
versionerna låter lika obegripliga och spekulativa?
Det är extra svårt när påståenden ligger vid
gränsen till det totalt okända.
Ska man lite på den som hänvisar till de största
auktoriteterna?
Eller sammanhanget där idén presenteras?
I både god och dålig vetenskap är ”namedropping” vanligt, dvs man hänvisar till
någon auktoritet som tidigare har bevisat
grunderna för det man vill säga.
Viktigt när man bygger på andras forskning:
Källkritik!
”Om Einstein/Hawking hade rätt så finns
en möjlighet att…..”
Inte: ”eftersom Hawking skrev …, så har jag
rätt….”
Varning 1:
När många osammanhängande saker plockas
ihop, utan förklaringar eller logik:
+
SANT!
+
=
Men ”hopplock” är vanliga även inom god
vetenskap:
”Vi applicerar OZI-regeln på QCD och lägger till
8% softa gluoner med ABC-tekniken inom
Herwigs eventgenerator, och då stämmer teorin
perfekt med experimentdata.”
Varning 2:
När ”forskaren” inte söker sanningen utan
bara vill bekräfta en färdigbakad idé.
Carl Sagan:
”I am not scared of
unidentified flying
objects. I am scared
of all the people who
think that they can identify them.”
Tragiskt exempel:
UFOt som gömde sig bakom kometen
Hale-Bopp (1997)
närbild??
Heaven's Gate-sekten trodde att ett UFO
skulle hämta dem en dag. När de falska
bilderna på ett UFO bakom Hale-Bopp
började komma på nätet tog 39
medlemmar livet av sig med gift, för att
slippa släpa på sina kroppar i rymden.
Varning 3:
Krystade efterkonstruktioner. När något
blir ologiskt och konstigt så trasslar man in
sig alltmer i nya förklaringar.
”Old theories never die, they just complicate away”
Exempel: Det har observerats fler UFO i oroliga
tider, typ i Ryssland efter Sovjetunionens fall.
Trolig förklaring: Människor söker en djupare
mening med livet, t ex i ”himlen”.
UFO-svar: Aliens kommer hit och studerar
oss när det händer något spännande.
Följdfråga: Hur hinner de hit så snabbt från
stora avstånd.
Svar 1: De ligger hela tiden och lurar
bakom månen, eller har en bas där.
Svar 2: De brakar hit med warp-speed
genom maskhål i rymden, eller med
takyon-bränsle!
Fast då återstår frågan hur
de kan observera oss med
warp-speed?
Vilken god och dålig vetenskap görs om
UFOn?
Ordet ”UFO” ger nära 9 miljoner träff på
Google, ”UFO research” ger 73700 träff
och ”UFO-forskning” (på svenska) ger ca
900 träff.
UFO + aliens ger ca 600000 träff, vilket
visar att UFO mycket ofta tas som bevis
för att aliens (utomjordingar) är här.
God UFO-forskning går ut på att
undersöka vad ”oidentifierade flygande
objekt” kan vara för något. Utomjordiska
rymdskepp är en av många möjligheter.
Dålig UFO-forskning går ut på att försöka
bevisa att aliens håller koll på oss.
Historien:
På midsommardagen 1947
rapporterade en privatflygare
en iakttagelse av en formation
okända föremål över västra
USA. Under andra halvåret
1947 dokumenterades mer än
850 liknande fall. De utreddes
noggrant, bl a av
amerikanska flygvapnet. En
möjlig förklaring angavs vara
meteorsvärmar. Året 1947
spökar också i det s k
Roswell-mysteriet (aliens).
I början av 50-talet skapade amerikanska
flygvapnet begreppet ”unidentified flying object”,
UFO, för alla slags fenomen och föremål i luften
som trots undersökningar inte kan förklaras med
vanlig kunskap.
Olika observationer beskriver en mängd olika
former och beteenden. Ofta är det svaga ljussken
nattetid, men ibland också fasta föremål av
nästan vilken form som helst som syns på dagen.
Minst 80 – 90% av rapporterade UFOiakttagelser kan förklaras som astronomiska
objekt, ballonger, flygplansljus, strålkastarljus,
nattlysande moln eller militära ljusgranater.
Eller som ren bluff. Någon kastar upp en
”frisbee” i luften och tar en bild.
De flesta människor verkar någon gång ha sett
ett ”mystiskt ljus på himlen”.
En ganska vanlig typ av
rapport, inte minst i USA,
är ''ombordtagningar'' där
vittnen säger sig mot sin
vilja ha förts ombord på
UFO-föremål. Förr i tiden
fanns liknande vittnesmål
om ”bergtagningar”, där
troll och liknande förde
bort människor. Eller
Jesus, eller Jungfru Maria.
Detta diskuterar vi i
fallstudien om ”aliens”.
I de flesta länder finns mer eller mindre seriösa
UFO-föreningar, som har mer eller mindre
seriösa medlemmar.
På 1970-talet grundades föreningen UFO-Sverige
av verkligt ”troende”, som ville få kontakt med
aliens, och lära sig av dem. Så småningom anslöt
sig alltfler objektiva medlemmar som ville
undersöka observationerna vetenskapligt.
Arkivet för UFO-forskning (AFU) grundades
1973, och blev ett mycket omfattande bibliotek
över UFO-iakttagelser.
Så småningom leddes
UFO-Sverige av Claes
Svahn, som nu är
redaktör på Dagens
Nyheter och skriver
vetenskapligt om
”paranormala” frågor,
ofta som svar på
läsarnas frågor. Här
kan man läsa en
artikel av honom 1995 i
tidskriften Folkvett:
http://www.physto.se/~vetfolk/Folkvett/19952ufo.html
Enligt Svahn så kan man
dela in ”ufologin” i tre
kategorier:
1) Den
vetenskapsinriktade,
undersökande ufologin
som har som mål att
försöka ta reda på vad
det är folk ser på himlen
eller upplever omkring
sig. Här prövas alla
teorier.
2) Den ET-baserade
ufologin. Här har
medlemmarna redan
svaret: Vi har besök från
andra planeter. Nu gäller
det att samla bevis för att
övertyga även
myndigheter och
vetenskapsmän om detta.
Att spana efter föremål
från kullar och berg anses
vara ett sätt.
Här finns också människor som tror att
myndigheterna känner till att UFOn är ”riktiga”,
men mörklägger det, därför att:
A. De vill inte skapa panik.
B. De har ett avtal med aliens.
C. De är själva aliens, som tagit över.
Vilket illustrerar att konspirationsteorier kan vara
ett kännetecken på dålig vetenskap.
”De motarbetar min sanning därför att…”
Jämför med en modernare konspirationsteori:
USA har aldrig varit på månen!
NASA mördar alla som vill avslöja bluffen.
Och en ännu modernare, fast i romanform:
Någon fejkar ett fynd av
avancerat liv från rymden
(insekter) och någon
mördar (nästan) alla
som vill avslöja bluffen.
Raffel från början till slut,
och Dan Brown är miljardär,
i dollar, eftersom folk
älskar konspirationer!
3) Den new agebaserade ufologin.
Alla upplevelser är
lika mycket värda
och ska inte
ifrågasättas.
Kontakter med
varelser från andra
världar är något
vanligt och ingår i
deras plan att
utbilda och hjälpa
oss.
Från nätet:
THE NEW AGE MOVEMENT
Many in the New Age movement believe in an
"evolutionary quantum leap" or "paradigm shift" from
which these Aliens will intercede in the world's normal
affairs. Some New Agers who refer themselves as
channelers (those who communicate with spirit entities)
have said that they have communicated with these Aliens
and have been told that anyone not prepared or ready for
this evolutionary jump will be taken (or abducted) out of
the way. These aliens have even been called "counselors"
who will help us through the many changes that are
coming to this earth. They also claim that they are our
"creators".
Enligt Svahn finns det en kategori till:
4) ”Bortförklararna”, som tycker att UFOforskning är helt onödig eftersom nästan alla
observationer har naturliga förklaringar. Och
att det blir alltför tjatigt att ständigt förklara
för folk att de sett något annat än alien-skepp.
Här finns en intressant debatt i tidskriften
Folkvett:
http://www.physto.se/~vetfolk/Folkvett/19981svahn.html
På senare år har flera
objektiva UFO-forskare
lämnat UFO-Sverige, därför
att föreningen ”infiltrerats” av
både vanliga ”troende” och
skumma element. Det verkar
tex finnas ett inslag av
nynazism bland
medlemmarna. Hitler var
mycket skrockfull, och trodde
på att ”gudarna” skulle hjälpa
honom. Detta lever kvar i
nynazistiska kretsar.
Det finns till och med myter i nazi-kretsar att Hitler
lever i en stor grotta på Antarktis, och planerar att ta
över jorden, i samarbete med aliens. Eventuellt är
han klonad av den riktige Hitler.
Till slut: Hur man fejkar en avancerad UFO-bild:
Tag en bild av solen, med en kosmisk stråle i.
Förstora den:
Jämna ut
med
lämplig
mjukvara,
som
smetar ut
pixlarna:
Och sen lägger vi dit lite falska färger:
Nu ser vi tydligt utblåset från raketmotorerna.
Och då hamnar det i tidningen!
Skeppet kom kanske från dessa varelser: