144361 inbjudan utbildning handelsplats Höganäs A4.indd

UTVECKLA FÖRSÄLJNINGEN
- få nöjdare kunder!
Tycker du att detta låter intressant? Då är du välkommen till en
inspirerande och lärorik utbildningsserie. Vi vänder oss till dig
som arbetar med handel, försäljning och kunder. Tillsammans ska vi
utveckla Höganäs som handelsplats med målet att öka vår kommersiella
konkurrenskraft och attraktionskraft. För att vi gemensamt ska uppfylla
detta mål krävs det kunskap och insikt.
Vi erbjuder en utbildning bestående av fyra halvdagar, med start den 18
november 2015. Övriga tre utbildningstillfällen sker under våren 2016 i samråd
med deltagarna. Tid för varje kurstillfälle är kl. 8.00–12.00 och första utbildningstillfället är på Restaurang Bryggan i Höganäs.
KURSINNEHÅLL
TILLFÄLLE 3
TILLFÄLLE 1, 18 NOVEMBER
IDÉVERKSTAD
HÖGANÄS- HUR MÅR VI?
VÄRDSKAP
HÖGANÄS – VEM VILL DU VARA?
Vi tar tempen på Höganäs och läser av
statusen. Hur mår city och var står vi idag? En
workshop där vi kartlägger dagsformen och
skapar en handlingsplan och hittar möjligheter
inför framtiden.
Om mötet med människor, om behov och
tillfredsställelse. Om försäljning och merförsäljning.
Hur kan service och yrkesskicklighet vara en konkurrensfördel? Rekommendera dina konkurrenter,
tänk ”hela världen” och bli bäst på det du gör!
TILLFÄLLE 2
TILLFÄLLE 4
VARUMÄRKESBYGGANDE
HÖGANÄS - VEM ÄR DU?
MARKNADSFÖRING PÅ 2000-TALET
HÖGANÄS- VART ÄR VI PÅ VÄG?
Vi är våra varumärken. Du är ett varumärke,
ditt företag är ett varumärke och Höganäs är
ett varumärke. Vad är unikt? Hur vårdar vi och
utvecklar våra varumärken. Finns det beröringspunkter där vi tillsammans kan göra underverk?
365 dagar 24 timmar om dygnet i verkligheten
och digitalt. Någon sa: ”Digitalisera eller dö!”
Ligger det någon sanning i det? Häng med in
i 2000-talet där transparens, tillsammans och
tänka stort är nyckelord nu och i framtiden.
JESSICA BERGSJÖ
Kursen leds av Jessica Bergsjö som har flerårig erfarenhet
som moderator och utbildare.
Jessica Bergsjö driver sitt företag Firman AB med en vision om att göra
lite skillnad. Med erfarenheter som reseledare, lärare, radiokrönikör,
mötesproducent och centrumledare finns många aspekter och idéer som
bidrar till utveckling.
”Jobba ihop över gränserna, våga se konkurrenter som samarbetspartners,
byta arenor, starta projekt ihop med oväntade partners och tänka annorlunda,
större och nytt - det är mina ledord!”
ANMÄLAN görs till [email protected] senast den 10 november.
KOSTNAD Utbildningen är kostnadsfri för dig som är medlem i Handelsplats Höganäs.
Är du inte medlem betalar du 500 kronor per utbildningstillfälle. Du har även möjlighet att låta
möjlighet att välja bort någon del.
ARRANGÖR Utbildningen arrangeras av Handelsplats Höganäs.
MER INFORMATION
Har du frågor om utbildningen kontakta gärna Rosemarie Lindström, Handelsplats Höganäs,
på [email protected]
WWW.HOGANAS.SE