CV/Publikationsförteckning - Teologiska högskolan Stockholm

Kjell-Åke Nordquist
Curriculum Vitae
Examina
Teologie licentiat, Uppsala universitet, 1998.
Filosofie doktor, freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, 1992.
Teologie kandidatexamen, Uppsala universitet, 1983.
Folkhögskollärarexamen, Linköpings universitet, 1981.
Filosofie kandidatexamen, Göteborgs universitet, 1976.
Docentkompetens
Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, 2001.
Anställningar
Högskolelektor, Teologiska högskolan Stockholm, 2011–.
Gästprofessor, Teologiska högskolan Stockholm, 2006–2010.
Prefekt, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. 1999–2005.
Adjunkt/lektor, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet,
1985–2005.
Studierektor, Institutionen för freds– och konfliktforskning, Uppsala universitet, 1987–1990.
Postdoktorsvistelser
Stanford University CISAC Research Centre, 2000.
University of Queensland, Peace/Conflict Resolution Unit, 2005.
Monash University, Melbourne, Asia Institute, Monash, 2006.
University of Brasilia, Faculty of Law, 2000.
Andra akademiska uppdrag
Huvudhandledare för doktorand: Holmström, 2004–2007; Uppsala universitet
Biträdande handledare för doktorander: Thaarup och Valenzuela, Uppsala och Göteborgs
universitet, 2013 – 2015 resp. 2007 - 2009
Vetenskapsrådet: Member of the Reference Committee for Applications in Political Science
and Science of Media and Communication, 2003 – 2005.
Fakultetsopponent vid doktorsdisputationer: University College Dublin, Dublin, 2013;
Department of Politics, Pontifical Catholic University of São Paolo, São Paolo, Brazil, 2004;
Political Science, Karlstads universitet, 2002.
Fakultetsopponent vid licentiatdisputaiton, Department of Peace and Development
Research Social Science Faculty, Göteborgs universitet, 1995.
Ledamot i betygsnämnd vid doktorsdisputation Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala
universitet, 2000, 2004, 2007; Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, 2009, 2009;
Teologiska fakulteten, Lunds universitet, 2002; Samhällsvetenskapliga fakulteten,
Göteborgs universitet, 2009.
Sakkunnigbedömningar vid Oslo universitet, statsvetenskap, Hovedoppgave,
(Klagekommission), 2004; Malmö högskola, lektoratstjänstprövning, 2004; Göteborgs
universitet, två lektoratstjänster 2003
Organisatör och lokal värd för både 2003 och 2004 års internationella konferens om Etniska
Minoriteter och Regional Autonomi, i samverkan med Columbia University, New York,
State Ethnic Affairs Commission, Beijing, Hong Kong University of Science and Technology,
samt the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE).
Samverkan med omgivande samhälle
Styrelsen för Berghof Stiftung, Berlin, 2009–
Uppdrag
Ordförande/vice ordförande vid ett antal dialoger/workshops från 1990 och framåt, t ex
mellan högnivådeltaare från konfliktområden, såsom Israel-Palestina (1990), Sudan
(1995), Armenien/Azerbaijan/Nagorno-Karabakh (1999), Cypern (2000) och
Indonesien/Östra Timor (1998–2000)).
Lång serie av medlingsinsatser mellan motståndsorganisationer i Östtimor och Indonesien
(Sida), 1998–2003.
Internationell rådgivare till Katolska kyrkan, Dili, Östra Timor, under fredsprocessen i Östra
Timor, maj och juni 1999 som förberedelse för ”Dare II Peace Conference”, Jakarta, juni
28–29, 1999. (Utrikesdepartementet, Stockholm).
Uppdrag för Utrikesdepartementet om OAS verifikationsmission av den colombianska paramilitära demobiliseringsprocessen, 2004–2007.
Intra-palestinskt dialogprogram (för Sida) om nationell försoningsprocess, 2008–2011.
Populärvetenskap
Sverige, Sverige fosterland. En antologi om nationalismen, kyrkan och samhället. (red.) Bilda
och THS, 2015.
"Vems sanning? Vems försoning? Begreppet försoning i en politisk kontext". (”Who's truth,
who's Reconciliation? The concept of reconciliation in a political context”), I På Spaning,
Rapport från Svenska Kyrkans forskardagar, 2010.
Föreläsningar (senaste)
Upprättelseceremoni, Mariehamn, om Att hantera minnen, september 2015.
Intervjuer (senaste)
”Åland och den säkerhetspolitiska situationen i Norden”, TV-intervju.
Publikationsförteckning 2010–2015
Monografier
An Unlikely Dilemma. Constructing a Partnership Between Human Rights and Peace-Building
(tillsammans med Göran Gunner). Eugene, OR; Pickwick Publications, 2011.
Refereegranskade artiklar
”Autonomy, Local Voices and Conflict Resolution: Lessons from East Timor”, International
Journal on Minority and Group Rights (20). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2013,
107–117.
”The Åland Islands as a Case in the East Timor De-Colonisation Process”, i The Åland Example
and Its Components – Relevance for International Conflict Resolution, i Spiliopoulou
Åkermark, Sia. Mariehamn: The Åland Islands Peace Institute, 2011.
Bokredaktörskap
Gods and Arms. On Religion and Armed Conflict. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2013.
Recensioner (senaste)
Religion och konflikt – finns ett samband? I Årsbok för Kristen Humanism och Samhällssyn,
2015.
Three Forms of Mediation – and When to Use Them
Internationell konferens om «Meeting the New Challenges to International Mediation«
Konferensbidrag och andra vetenskapliga föreläsningar
"Three Forms of Mediation and When to Use Them”. Föreläsning vid internationell
konferensen Meeting the New Challenges to International Mediation, Instiutionen för fredsoch konfliktforskning, Uppsala universitet, 2010.
“Autonomy, Local Voices and Conflict Resolution: Lessons from East Timor”. Föreläsning vid
konferensen The Åland Example and Its Components. Relevance for Conflict Resolution,
Åland Islands Peace Institute, Mariehamn, 2011.
”How is Reconcliation Made? On the Mythology of Peace and Reconciliation.” Föresläsning
vid konferens om nationella fredsprocessen, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pontifical
University Javeriana, Bogotá, Colombia, 2013.
“Mediation as Restorative Justice”, Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de
Justicia del DF, Mexico City, samt “Mediation From a Conflict Prevention Perspective”,
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Mexico City, 2013.
“Conflict Resolution and the New European Situation”. Föreläsning vid Baltic University
Programme Conference, Lodz, Polen, 2014.