Ladda ner pdf här!

Hyposyntesterapeut
-Kärlekens och medkänslans väg!
1-årig diplomeringsutbildning för
personlig och professionell utveckling!
Fr o m våren 2016 erbjuder vi en ny, unik 1-årig utbildning inom
Hyposyntes! Utbildningen ger dig kompetens och erfarenhet som
terapeut så att du kan ta emot egna klienter. Hyposyntesens kraftfulla tekniker är vidareutvecklingar från främst Hypnos, NLP, Sedonametoden, Resan, The Work samt Mindfulness och coaching.
Utbildningen är upplagd över sammanlagt 10 helger under ett år.
Upplägget innebär att du kan arbeta som vanligt och ändå skaffa
dig en ny utbildning. Detta ingår i utbildningen:
Hyposyntes - grund och avsikt
Hyposyntesen har sin grund i djupgående och kraftfulla terapiformer som exempelvis hypnos, NLP och Sedonametoden. Den är också
inspirerad av ”The Work”. Alla är i grunden säkra och beprövade
tekniker för personlig utveckling.Vi har nu tagit grunderna från hyposyntesen vidare, finslipat, lagt till och utvecklat än större djup och
ett tydligat tillvägagångssätt som ger mer djupgående och kraftfulla
personliga förändringar på ett enkelt och okomplicerat sätt.
Det fantastiska med Hyposyntes är att man kan släppa den intellektuella och logiska delen och hitta svaren i det undermedvetna
genom att i ett avslappnat tillstånd svara på olika hypnotiska frågor
och hitta känslan i en ny och mer medveten tanke.
Med hjälp av utav Hyposyntes hittar man livsglädjen, när allt som
blockerar livsflödet tagits bort och vi kan följa med utan analyserande tankar, kontroll och rädslor. Då lyser livsglädjen igenom
och det är vårt naturliga tillstånd. Detta tillstånd hittar vi genom att
uppleva vår inre källa och utgå därifrån under medvetandegörandet
av vad som är sanning och vad som inte längre behövs.
Spirituell Mindfulness
Den rena upplevelsen av vårt högsta jag, en närvaro som medvetet
skalar av yttre störningar och fokuserar på djupet i varandet. Vi
lär oss hur det är att leva med ödmjukhet och acceptans som de
viktigaste deviserna i vardagen, vi lär oss att ”se med medkänslans
blick”
Varje handling, varje ord har full effekt på vårt väsen och för att
kunna vara en hjälpare, en vägledare för andra människor är det
av största vikt att kunna sluta fred med vårt inre kaos och bli den
renaste versionen av vår högsta vision om oss själv.
”Människor är som fönster
med målat glas. De glimmar
och lyser i dagsljus men när
mörkret kommer är det bara
ljuset inifrån som kan avslöja
deras verkliga skönhet”
Elisabeth Kübler-Ross
Hyposyntesterapeut
-Kärlekens och medkänslans väg!
Tankens kraft
Tanken är det som driver oss i alla avseenden. Utan medvetenhet
om tankens kraftfulla påverkan och möjlighet att styra den, kan vi
heller inte förstå vad som sker i inre processer och läkningar. Vi
jobbar med att medvetandegöra hur detta fungerar och hur vi kan
befria oss från förslavandet av tankens påverkan.
Kärlekens väg
Vi utforskar och upplever kärlekens väg för att kunna omfamna oss
själva och andra. I denna utveckling sker mirakel som gör oss redo
att ta hand om andra människor i deras processer.Wabi Sabi är ett
förhållningssätt som vi kommer att utforska och lära oss att leva
mer efter.Tilliten till livet kommer när vi stannar upp och ser skönheten och kärleken. Det betyder inte att vi flyr från verkligheten,
bara att vi hanterar verkligheten på ett mer sant och varsamt sätt.
Vi utforskar och öppnar upp för vår naturliga visdom som ger oss
tillgång till en större frihet att leva våra liv mjukt och kärleksfullt.
”Det är inte livet som gör oss
besvikna, det är vad vi tänker
om livet som gör det”
Gregg Krech
Meditationens väg och röst
Meditationen är en stor del av Hyposyntesen. Att kunna bemästra
både sin egen meditation och andras är en stor del av utbildningen.
Vi lär oss meditationstekniker och hur vi använder rösten på bästa
sätt för att kunna föra klienten in i ett djupt och avslappnat tillstånd.
Detta är en stor del av framgången med hyposyntes, hur jag hanterar min röst och min egen inre stillhet är avgörande för klienten.
Samtalets djup och betydelse samt ett
terapeutiskt förhållningssätt
När man kommer till en terapeut för att få hjälp med sitt inre
mående, för att kunna bli mer ett med sin storhet är det första intrycket avgörande för hur man kommer att lyckas. Man är ”naken”
och sårbar, ofta med nervositet över att behöva blotta sin nakenhet
inför en okänd person.
Därför är samtalstekniker och ett terapeutiskt förhållningssätt en
annan stor del av utbildningen för att inge förtroende och trygghet hos klienten.Vi använder oss av närvaro, förtroende, aktivt lyssnande och öppna frågor.
Etiska regler, lagar, ledarskap och profession är några andra viktiga
delar som vi tar upp för att kunna känna och utstråla trygghet som
verksam terapeut i vårt möte med klienter.
”In the end,
only three
things matter:
how much you
loved, how
gently you
lived, and how
gracefully you
let go of things
not meant for
you”
Buddha
Hyposyntesterapeut
-Kärlekens och medkänslans väg!
Praktiskt arbete med hyposyntesens olika
tekniker
Vi arbetar även praktiskt med att använda det coachande förhållningssättet - på så sätt finner klienterna sina egna autentiska svar
inom sig och du som terapeut får en bild av vad du ska lägga kraft
på under Hyposyntesen.
Praktiskt arbete med samtalstekniker
Under kurstillfällena arbetar vi praktiskt med mallar i de olika Hyposyntesteknikerna genom övningar på varandra två och två. Då vi
använder autentiska ”problem/situationer” i övningarna får du på
ett naturligt sätt ett flöde i din personliga utveckling.
Inre arbete
Det inre arbetet med oss själva är av största vikt eftersom vi inte
kan hjälpa någon annan innan vi själv jobbat med våra egna hinder
och blockeringar. Arbetet med vårt inre kommer att fortgå genom
hela utbildningen parallellt med det yttre kring Hyposyntesen.
Hur utbildningen praktiskt är upplagd
Vid kurstillfällena har vi förutom individuellt arbete, två-och-tvåövningar även grupparbeten i form av kreativa diskussioner och
problemlösning.
Hemuppgifterna består av att ta emot övningsklienter där du får
träna både hyposyntesens tekniker, meditativ röstutveckling och
samtalets tekniker.
Du kommer även att få hemuppgifter och övningar för det inre
arbetet med dig själv.
Att dela med sig av sin visdom, att lära andra om sin
egen storhet. Elefantens spirituella uppgift är att föra
den uråldriga visdomen med sig in i framtiden, att
låta minnena om vem vi är i sanning få leva vidare.
Datum
Totalt 10 helger varav 4 helger (en i början och
en i slutet på båda terminerna) är från torsdag
till söndag, alltså 4 heldagar (kl 10-18). Övriga
6 helger under utbildningen sker fredag kväll
(18.30-21.30), hela lördag och söndag (10-18).
Datum våren 2016:
Januari 28-31/1
Februari 26-28/2
Mars 25-27/3
April
22-24/4
Maj 26-29/5
Datum hösten 2016:
Augusti 11-14/8
September 9-11/9
Oktober
7-9/10
November 4-6/11
December 1-4/12
Utbildningen sker i Blentarp, strax söder om Lund.
Övernattning kan ske i kurslokal. till självkostnadspris.
I lokalerna finns mindre kök samt dusch och toa. Det
finns även STF vandrarhem samt B&B i närheten.
Information
För mer information om utbildningen, kontakta Samya
(Anette) på [email protected] eller 0703-44 55 52.
Pris och finansiering
Totalt för hela utbildningen är priset 38 000 kr.
“Be like the flower
that gives its fragrance to even the
hand that crushes it.”
Imam Ali
Priset gäller för privatpersoner. För företag tillkommer 25% på priset.Vi har ett samarbete med Ikano
Bank som har möjlighet att finansiera hela eller delar
av utbildningen.
Du kan även välja att direkt till Love it dela upp
din betalning i 2 lika delar a 19 000 kr där varje del
betalas i samband med varje terminuppstart. Du kan
också dela upp hela betalningen på 12 månader och
betalar då 3 325 kr inkl 5% avgift/månad.
Anmälan
Görs via vår hemsida under kursanmälan. Där finns
också samtliga villkor. Adress: www.loveit.se
Hyposyntesterapeut
-Kärlekens och medkänslans väg!
Om Anette
Om företaget
Anette Thornell
Är i grunden Tandsköterska men har också arbetat ett flertal år inom Socialprykiatrin och LSS. Anette har tidgare verkat som cirkelledare på Studiefrämjandet och genomgått deras ledareutbildning. Därefter har hon sedan 2008
tillsammans med sin man Per Ola, varit cirkel- och kursledare samt arrangör
för andra lärare på Love it och som sedan starten utbildat hundratals elever.
Anette ärockså en av Tidningen Näras andliga profiler.
Love it är ett företag som erbjuder konsultationer och utbildningar för personlig och
professionell utveckling till privatpersoner
och företag.
Går sedan 10 år tillbaka regelbundet i egenterapi och handledning samt fördjupar kompetensen genom kontinuerliga vidareutbildningar. Anette har följande
utbildningar;
●Diplomerad Coach, International Coach Federation ICF (CoachCompanion)
●Utbildad Friskvårdsterapeut (Sverigehälsan)
●Diplomerad Mindfulnessinstruktör (Sverigehälsan, Love it)
●Diplomerad Resancoach (Kjell Haglund)
●Diplomerad Reiki 3 (Love it)
●1-årig utbildning i Hyposyntes (SaiRama)
●Diplomerat medium (Jörgen Gustafsson)
●Medial vägledning (Iris Hall)
Andliga värdegrunder, humanism, etik, moral
och egenansvar är viktiga hörnpelare tillsammans med kompetens och erfarenhet i företagets arbete.
Vår vision är att visa på den enskilda människans
begåvningar och ge denna verktyg och möjligheter för att växa inom de fysiska, känslomässiga, mentala och själsliga planen. Med omtanke,
respekt och egenansvar för oss själva och andra,
så menar vi att, vi alla har full möjlighet att nå vår
fulla potential.
Vårt mål är att så många som möjligt ska känna
sig välkomna hos oss, oavsett bakgrund, erfarenheter, behov, hinder och styrkor. Ju fler vi är som
växer och utvecklas, desto mer är vi till nytta och
nöje både för oss själva men även för andra.
”Ring the bells that still can ring.
Forget the perfekt offering. There
is a crack in everything. That´s
how the light gets in”
Leonard Cohen
Kontakt:
Sälgvägen 20, 275 63 Blentarp
Anette: 0703-44 55 52
Per Ola : 0735-34 45 50
Läs mer på
www.loveit.se
Välkommen!
Hyposyntesterapeut
-Kärlekens och medkänslans väg!
Referenser om våra kurser/utbildningar
“Har under dessa två år lärt mig saker om mig själv och livet som jag inte trodde
var möjligt. Jag har vågat utmana mig själv och använda mina kunskaper på ett sätt
som jag aldrig trodde jag skulle våga. Min verktygslåda är full av verktyg som jag nu
känner mig så glad, stolt och tillfreds me att använda för att hjälpa andra som vill
utveckla. STORT TACK underbara Anette och Per Ola för att ni varit mina kloka
och duktiga läromästare och reseledare under resans gång”
Mia Haraldsdotter
“Är så otroligt tacksam att ni är mina mentorer och fått mej att utvecklas till den
jag är idag. Er kunskap har inspirerat mig och med er kärlek och omtanke har jag
fått utvecklas i lugn och ro.Tack och många kramar”
Maria Svensson
“Jag är mycket nöjd. Bra och komplett ledareskap. Inspirerande och lärorikt. En
röd tråd genom hela utbildningen som ger ett intressant innehåll och en fin grund
i personlig och andlig utveckling”
Jonny Jönsson
“Jag känner en stor tacksamhet att utbildningen varit både bred, djup och sammansatt av vad jag upplever som väl genomtänkta delar. Den vetenskapliga infallsvinkeln tilltalar mig och gör det lättare att använda som förståelsegrund när
dialoger och diskussioner uppstår i olika sammanhang. Den är avväpnande och
gör det enklare att plantera frön och tankenötter hos andra. Utbildningen ger
en tillfredsställande mix av både tankesätt, metoder och mitt i det mediala en
jordnära personlig utveckling. Tacksam för att ni var och en är “er själva”, att ni
undviker att sätta er själv i högre position än oss andra, på piedestaler. Det inger
uppfattningen att ni lever som ni lär och det skapas en tillåtande atmosfär att växa
i...en äkthet”
I.W
Andra referenser
”Första mötet med Love it var tidigt på våren -09. Per Ola och Anette medverkade vid en själsmässa i Skurup. Min blick föll på deras vackra logotype. Efter
genomgång av deras material och en biljett till en storseans anordnad av dem, hittade jag deras mediala utvecklingscirkel.Varannan vecka i våras och numera varje
vecka har jag sedan dess åkt till dem, varje gång med en härlig nyfikenhet och
spänning. All min kunskap på olika plan vad gäller det spiritualistiska har tränats
upp i denna mångfacetterade utbildning. Vi tränar sittningar, intuition, möte med
våra livsguider, träningar av chakraöppningar och - stängningar. Dessa möten med
likasinnade har varit och är en fantastisk resa. Per Ola och Anette har breda utbildningar båda två och jag känner mig både trygg och uppskattad som människa i
deras sällskap. De är mycket noga med att poängtera att det inte ska finnas någon
prestation när man arbetar. Vissa av medlemmarna har varit med sedan starten
och vissa har kommit till efter hand.
Nu kan jag äntligen lita på min förmåga. Per Ola och Anette har efter jag har lärt
känna dem på kursen blivit två mycket viktiga människor i mitt liv, då deras aldrig
sinande engagemang, kunskap och medkänsla hjälpt mig mycket på många olika
plan. Så tack!”
Karin J
”Cirklarna har givit mig en större inblick på
det andliga planet. Jag har lärt mig lita mer
än tidigare på min intuition. Jag känner att jag
dock, trots att jag har en förmåga att känna
av, har stark intuition sedan barnsben. Har
inte riktigt nått fram till att lärt känna min
andliga guide. Har MYCKET kvar att lära.
Har inte riktigt fått grepp om detta ännu.
Meditations övningarna har givit mig ett
större lugn och en större koncentrationsförmåga både privat och arbetsmässigt....jag
är jättenöjd med både er som cirkelledare
och med övningarna som vi utför...”
Maria L
”Allhelgona helgen bestämde jag mig för att
nu har jag släpat färdigt på det av mig som
jag inte vill ha. Jag visste någonstans långt
inom mig att jag egentligen är mycket mer.
Det har jag känt på ett diffust sätt under
många år. Nu ville jag ha hjälp med att hitta
hela mig. Nu. Så jag tog kontakt med Anette
Thornell som är en väldigt speciell livscoach,
en vägledare som har både förmågan, kunskapen och redskapen att visa vägen.Anette
har all den ödmjukhet, respekt och självinsikt som är så viktig i ett arbete med att
visa människor vägen tillbaka till dem själva.
Anette förstår att hon inte kan göra arbetet
för någon annan utan att det stora förändringsarbetet behöver komma inifrån var
och en själv.
Anette är verkligen suverän på att få en person att känna sig speciell och hon förmedlar
en ärlig känsla av att ”jag tror på dig”. Jag
kände för första gången i mitt liv att någon
trodde på mig, på riktigt. Det har en stor
avgörande betydelse, för det är just det som
var ett hinder för mig, att jag inte trodde på
mig själv. Anette fick mig att tro på mig själv,
att inse att jag kan åstadkomma det jag vill.
Anette fick mig att förstå att det är bara jag
själv som bestämmer vilket värde jag sätter
på mig.Tack, Anette.”
Eva F
Fler referenser finner du under fliken Om
oss på vår hemsida: www.loveit.se