israels-atombombning-av

Översättning:
Traducteur Sans Frontiéres.
HUR ISRAEL AVSLÖJADES -
Manipuleringsarm – Atomforskningslaboratoriet Livermore, USA.
MED ATT HA ATOMBOMBAT JEMEN
... Av Jeff Smith, med Gordon Duff och Ian Greenhalgh
den 29 maj 2015
Efter detta kommer varje VT-besökare vara medveten om att Israel, på uppdrag av
sina saudiska allierade, släppte en neutronbomb över Jemen. Förutom VT:s besökare, känner också en miljard araber till denna sanning. Alla arabiska nyhetsmedia
plockade upp VT:s story, så också ryska nyhetsmedia som Pravda, Russia Today
och Sputnik News. Den här storyn är för stor för att gömmas undan. Den har nu
spridits över hela världen.
Israel använde kärnladdningar mot Jemen, punkt slut. Detta ett kallt
faktum som nu till 100% bekräftats.
Du behöver bara titta på videon nedan, de glittrande pixlarna (bildpunkterna) orsakas när
partiklar från kärnvapenexplosionen träffar kamerans sensor. Det kan inte finnas någon
annan förklaring. Notera det heta vita plasmaklotet, som under en kort tidsrymd kan iakttas
strax före den stora detonationen.
Bekräftad neutronbombning av Jemen 2015.
HUR ISRAEL AVSLÖJADES - MED ATT HA ATOMBOMBAT JEMEN
Kameror ljuger aldrig
Fram tills kameror i mobiltelefoner och små videokameror togs fram, användes små
ljusrör som strålningsdetektorer för att akut avslöja kärnvapenexplosioner. Nu har
mobiltelefoner och digitala videokameror blivit kraftfulla verktyg för att upptäcka nukleära
explosioner.
Nedanstående korta text ger den tekniska förklaringen till varför vi är helt säkra på att vi
har att göra med en nukleär händelse, något som inte kan ifrågasättas. Informationen är
tillgänglig för alla journalister, för militären, forskarsamhället och allmänheten. Detta innebär naturligtvis att den som 'förnekar' vårt påstående, fastslaget med så hög säkerhet,
endera är mentalt funktionsnedsatt eller lider av moralisk förfall.
Kombinationen av kamerornas plastlins och den fotoelektriska effekt som
skapas i kamerornas bildsensorer, möjliggör för dem att fungera som
mycket goda detektorer av joniserande strålning i höga nivåer. Detta
eftersom en bildsensor i grunden är en mycket stor samling av fotodioder.
Låg strålningsnivå är inte av intresse [att registrera] i detta fall, eftersom
denna inte är omedelbart dödande eller har långsiktiga negativa hälsoeffekter.
Genom att helt enkelt rikta en [digital]kamera mot en explosiv händelse, så avslöjar den
omedelbart om det är en kärnsprängning eller ej. Detta genom att, när kamerans bildsensor
överbelastas av allt för mycket strålning, kommer bildpunkterna att, runt om eldklotet eller
explosionsområdet visa vitt glitter i bilden.
HUR ISRAEL AVSLÖJADES - MED ATT HA ATOMBOMBAT JEMEN
Stillbilden ovan togs i Jemen den här månaden. Den utgör kanske det enskilt bästa exempel, på en bild som visar när joniserad strålning träffar bildsensorn i en digitalkamera.
Bilden ger ett maximalt möjligt uppvisande av, när en nukleär explosion detekteras genom
nyttjande av en mobiltelefons eller digitalkameras [bildsensor]teknik, som förklarats ovan.
Vi står i kontakt med forskare och fysiker i hela Mellanöstern och i Ukraina. Vi tillhandahåller dataprogramvara som gör det möjligt för oss att upptäcka, inte bara kärnvapen utan
radioaktiva hot av alla slag, inklusive poloniumgift. Vi tränar team för att samla in jordprover, gör inordning paket som medger för medicinsk personal att skanna av [patienter] angående radioaktiv nedsmittning och vi erbjuder material för civilförsvars- och saneringsinsatser.
Israeliskt F16-stridsflygplan målat i Saudiska beteckningar, nedskjutet över Jemen
Hittills har det inte förekommit något förnekande
eller vederläggning (annat än från knäppgökar
och konspirationsteoretiker), om att vad som
utspelade sig i Yemen var en nukleär händelse.
Inte heller har det kommit upp något effektivt
förnekande av de två [USA-tillverkade] F-16A/B
[stridsflygplan] som sköts ner över Jemen denna vecka. Flygplan som endast kan ha tillhört
Italien, Portugal eller Israel, [alternativt] de annars måste ha plockats fram ur amerikansk
malpåse-förvaring i sydvästra USA.
Ryssland talar ut
Som framgår av Pravda idag, är världens vetenskapliga samfund bestört över att "saudierna har börjat utplåna Jemen som land". De går rakt på saken genom att berätta att en
"chockerande video avslöjar proton-bombardemang från en neutronbomb" och att "förbjudna [flyg]bombningar har lett till en storm av globala protester". Dessutom kan jag
tillägga, kommer inte denna våg av protester att [kunna] tystas [ned] av en handfull internettroll och arbetslösa hemmafruar i Haifa.
Enligt Pravda, ”har Obama nyligen erbjudit militärt stöd, gentemot varje form av yttre hot
riktat mot de rika arabiska Gulfstaterna". Efter att ha sett bevismaterialet är Ryssland inte
bara säker på att detta handlar om en kärnvapenattack, utan anser också att USA är fullt
delaktig i attacken. När andra källor citerat den israelisk-saudiska kopplingen, anser ryska
källor på högsta nivå att denna oansvariga utveckling är ett resultatet av Washingtons
knäböjande inför både Saudiarabien och Gulfstaterna.
Här kommer trollen (nätfiskarna)
Det är en allmän sanning att man drar på sig den mesta luftvärnsbeskjutningen när man är
över målet. Attacker från falsk-opposition, knähundar, troll (nätfiskare) och diverse andra
desinformationsentiteter, är alltid en bra indikator för att man har skrivit något som exponerar en sanning som skurkarna verkligen inte vill att folk skall få reda på.
HUR ISRAEL AVSLÖJADES - MED ATT HA ATOMBOMBAT JEMEN
Vi vet att vår artikel som exponerar israelisk nyttjande av en neutronbomb i Jemen, har
stört planläggningen i Tel-Aviv och på andra håll. Detta eftersom vi lagt märke till att det
förekommer en massa filmer och inlägg på nätet, som attackerar VT och förlöjligar storyn
om kärnvapenanvändning i Jemen.
En video som jag fann särskilt stötande, lades ut av en av David Icke's lismande anhängare. En storkäftad motbjudande typ, som ser ut som en tredje bror till Milliband, skriker ut
mot oss att Jemen inte har attackerats med kärnvapen, att neutronbomber inte existerar
och varnar för att VT är en desinformationsoperation. Åh, och bara för att du skall vara
säker på vem han arbetar för, [notera] att han lägger in tre eller fyra 'dra åt helvete Israel'utbrott.
David Icke personligen, har sprungit i den andra riktningen för att komma så långt bort
som möjligt, från frågan om nyttjande av nukleära bomber. Samtidigt har han uppdragit åt
sin flock av troll att attackera VT och förekomsten av neutronbomber. Detta ytterligare en
bekräftelse på hans status som desinformationsagent, och en tydlig indikator på vilka han
arbetar för och vilken agenda han försöker föra fram. Det faktum att Icke ges så specifika
uppdrag som att täcka upp för atombombningen av Yemen, visar oss att han är en aktiv
agent.
Personligen har jag aldrig tvekat om att Icke är en skitstövel. Jag minns mycket väl när
han i början av 90-talet, iklädd en träningsdräkt i turkos färg - eftersom turkos hade någon
mystisk kraft - dök upp i Terry Wogan's TV-program och påstod sig vara Guds son. Icke
har alltid varit fullproppad av det här och arbetar mot mänsklighetens bästa.
Du pekade just ut dig själv David. Du har gjort det klart för alla att se att du inte är något
annat än ett stinkande utlopp för israeliska lögner och desinformation. Naturligtvis har vi
känt till detta hela tiden, men nu har vi det bekräftat. Vad vi däremot måste fråga oss själva
är varför man gett David Icke detta uppdrag? Ganska konstigt, eftersom tidpunkten gör det
mycket klart, att Icke tar den smutsiga shekeln för att gå Israels ärenden. Genom detta
'brännmärks' Ike som ett verktyg och efter det här är hans trovärdighet borta. Han är inte
längre en tillgång, bara en förbrukad, misskrediterad kraft. Men varför bränna en av era
bästa tillgångar? Anm: Se nedan översättarens kommentar ang. angreppet mot David Icke.
HUR ISRAEL AVSLÖJADES - MED ATT HA ATOMBOMBAT JEMEN
Svaret är både enkel och glädjande. VT:s avslöjande av nyttjande av mini-atombomber i Jemen har verkligen skadat [förövarna]. Vi träffade mitt i prick och blodvite
uppstod. [Fienden] reagerade genom att sätta in en av sina främsta tillgångar mot
oss, med full kännedom om att detta kommer att bränna denne. Detta visar bara hur
mycket de vill hemlighålla den här typen av kärnvapenkrig.
Tack så mycket. Ni överlämnade
en gåva från himlen till oss. Fasta
bevis på att Israel verkligen inte vill
att folk ska veta att de atombombade Jemen. Därför har de släppt
lös sina imbecilla horder av knähundar, låtsasopposition och troll vilket namn du än föredrar att
använda för dessa lögnaktiga
stycken avföring i mänsklig form.
Dessa motbjudande, helt omoraliska varelser, som gärna tar shekel
som belöning i sina försök att
täcka upp massmord på oskyldiga Israeliska ungdomar i träning inför framtida jobb som
människor, och nyttjande av frukt- cyberkrigare.
ansvärda massförstörelsevapen när de begår krigsförbrytelser.
Det är för sent [nu] att stoppa tillbaks katten i lådan. Storyn är ute
om hur Israel nyttjar kärnvapen för att döda oskyldiga civila.
Var håller de andra stora namnen i den så kallade sanningsrörelsen hus? Var finns Alex
Jones och Christopher Bollyn? De befinner sig helt klart långt ifrån denna ack så viktiga
kärnvapenfråga, och du kan satsa din sista krona att de inte kommer att gå nära den, om
det inte är för att sprida desinformation och berätta rena lögner.
Observera att alla dessa nejsägare inte har några andra vitsord än att vara pro-israeliska
eller att misstänksamt ha kopplingar till grupper som ADL, SPLC eller AIPAC, som inte är
något mer än fronter för israeliska intressen.
Beakta noga reaktionen på den här mycket allvarliga frågan om israeliskt nyttjande av
kärnvapen. Den som försöker hävda att det inte släpptes något kärnvapen över Jemen,
eller placerar nedsättande etiketter på dem som försöker föra ut sanningen till allmänheten, om den här mest avskyvärda typen av krigsförbrytelser, måste ses som en knähund för
Israel.
Den globala spridningen av sanningen om Israels kärnvapenbombning av Yemen, har gjort
förövarna mycket oroliga. Sanningen är en av de saker som dessa människor fruktar mest.
HUR ISRAEL AVSLÖJADES - MED ATT HA ATOMBOMBAT JEMEN
Angreppet mot David Icke [Översättarens kommentar]:
Ovanstående angrep mot David Icke är sannolikt helt opåkallat, då Icke är en av de kraftfullaste
kritikerna mot de övergrepp och krigsförbrytelser, som entiteten Israel mer el. mindre latent begår
mot Palestinas ursprungsbefolkning. Att Icke inte är någon vän av den sionistiska entiteten och dess
kriminella medlöpare runt om i världen, kan lätt läsas av genom att han i en riggad förtalsrättegång i
Kanada dömdes att betala £117,000.
Målet hade sin upprinnelse i aktiviteter från den talmudistiske medlöparen och advokaten Richard Warman,
som tystat David Icke från att hålla föredrag i Kanada genom att hindra honom från att hyra lokaler*. Icke svarade
på detta angrepp mot yttrandefriheten, genom att i sin bok
”Children of the Matrix”, ta upp satanistiska barnövergrepp och barnamord (sannolikt med dess relation till
Judism (Talmudism/Satanism). Medlöparen Richard Warman stämde Icke för förtal i en riggad rättegång och Icke
tvingades att betala ut motsvarande 1, 5 miljon kronor i
skadestånd till den Talmudiske medlöparen.
Richard Warman
* Samma form av teknik (vägran att hya ut lokaler) för nedtystning av kritik mot Judism (Talmudism/Sionism/Satanism), har riktas mot den i Sverige bosatte fd. Estniske dissidenten Jyri Lina.
Rickad Warman är också enl. Judopedia (även kallat Wikipedia) en kolportör av den fiktiva khazarjudiska lagstiftning som under namn av ”hatbrott”, sakta men säkert eroderar bort yttrandefriheten och för oss in i totalitära nationella diktaturer och i sin förlängning den globala slavdiktatur
(NWO) som Satanismen och dess kolportörer i århundraden el. tusentals år eftersträvat.
I artikeln menas också att Icke lejt nättroll som kommenterar på Ickes hemsida. Något som helst
bevis på detta förekommer inte i artikeln, och varje person med en hemsida med kommentatorsfunktion vet att det är närmast omöjligt att kontrollera vad som skrivs där. Angreppet mot David
Icke är med högsta sannolikhet opåkallat el. att personen bakom angreppet, själv är ute i grumliga
syften.
Nedan länkar till ett föredrag och två månadsbrev av David Icke, som visar att han inte slickar entiteten Israel och dess medlöpare medhårs:
David Icke's Best Presentation Ever - The Elephant in the Living Room
https://www.youtube.com/watch?v=ynPeru8qbV4
Vad handlar det här blodbadet EGENTLIGEN om...?
http://nyapolitiken.biz/israel_o_palestina/vad-ar-blodbadet-egentligen.html
DAGS ATT BERÄTTA SANNINGEN OM ISRAEL UTAN RÄDSLA FÖR
SAMVETSPOLISEN
www.nyapolitiken.biz/israel_o_palestina/sanningen-om-israel.pdf
HUR ISRAEL AVSLÖJADES - MED ATT HA ATOMBOMBAT JEMEN
Bilaga - teknisk information om detektering av radioaktiv strålning – [Ej översatt):
Appendix I
A scintillator is a material that exhibits scintillation — the property of luminescence when excited
by ionizing radiation. Luminescent materials, when struck by an incoming particle, absorb its
energy and scintillate, (i.e., re-emit the absorbed energy in the form of light). Sometimes, the
excited state is metastable, so the relaxation back down from the excited state to lower states is
delayed (necessitating anywhere from a few nanoseconds to hours depending on the material): the
process then corresponds to either one of two phenomena, depending on the type of transition and
hence the wavelength of the emitted optical photon: delayed fluorescence or phosphorescence, also
called after-glow.
A scintillation detector or scintillation counter is obtained when a scintillator is coupled to an
electronic light sensor such as a photomultiplier tube (PMT), photo-diode, or silicon
photomultiplier. PMT’s absorb the light emitted by the scintillator and re-emit it in the form of
electrons via the photoelectric effect. The subsequent multiplication of those electrons (sometimes
called photo-electrons) results in an electrical pulse which can then be analyzed and yield
meaningful information about the particle that originally struck the scintillator. Vacuum photodiodes are similar but do not amplify the signal while silicon photo-diodes, (CCD cameras) on the
other hand, detect incoming photons by the excitation of charge carriers directly in the silicon.
Silicon photo-multipliers consist of an array of photo-diodes which are reverse-biased with
sufficient voltage to operate in avalanche mode, enabling each pixel of the array to be sensitive to
single photons.
History
The first device which used a scintillator was built in 1903 by Sir William Crookes and used
a ZnS screen.The scintillations produced by the screen were visible to the naked eye if viewed by a
microscope in a darkened room; the device was known as a spinthariscope. The technique led to a
number of important discoveries. Scintillators gained additional attention in 1944, when Curran and
Baker replaced the naked eye measurement with the newly developed PMT. This was the birth of
the modern scintillation detector.
Applications for scintillators
Scintillators are used by the American government as Homeland Security radiation detectors.
Scintillators can also be used in neutron and high energy particle physics experiments, X-ray
security, nuclear cameras, computed tomography and gas exploration. Other applications of
scintillators include CT scanners and gamma cameras in medical diagnostics, and screens in older
style CRT computer monitors and television sets.
HUR ISRAEL AVSLÖJADES - MED ATT HA ATOMBOMBAT JEMEN
The use of a scintillator in conjunction with a photomultiplier tube or a CCD camera finds wide use
in hand-held survey meters used for detecting and measuring radioactive contamination and
monitoring nuclear material. Scintillators generate light in fluorescent tubes, to convert the ultraviolet of the discharge into visible light. Scintillation detectors are also used in the petroleum
industry as detectors for Gamma Ray logs. ( Note small compact fluorescent light bulbs can also be
used in an emergency to detect radiation bursts from a nuclear event. They will flash or glow under
radiation exposure).
———————————————————————————————————————
Plastic scintillators and the CCD camera, cell phone connection.
Plastic scintillators are the most common type of radiation detectors found in everyday CCD video
cameras, cell phone cameras and home security cameras. With little or no modification at all they
can be used as simple radiation detectors for emergency self protection from nuclear blasts and high
background radiation levels or to document nuclear detonations. The combination of the cameras
plastic lens and the photoelectric effect produced in the cameras CCD pick up chip (because it is
basically a very large array of photo didoes) allows them to act as very good detectors of high level
ionizing radiation. Low level radiation in this case is not of concern because it will not immediately
kill you or have long term negative health effects.
By simply pointing the camera at an explosive event it will immediately determine if it is nuclear or
not. When the cameras CCD pick up chip is overloaded by excess radiation it will pixelize showing
white sparkles all over the picture of the fireball or blast image area. If you are looking to protect
yourself from high level ionizing radiation produced by depleted uranium anti tank rounds or after
a nuclear blast this will work. For lower level radiation effects usually just putting black electrical
tape over the cameras lens is sufficient enough to detect lower radiation levels. Once the
background radiation level has drooped off after an explosion. Usually after about 3 hours or more
excluding ground zero where levels will remain higher for a longer period of time the CCD
cameras may not be sensitive enough to detect these lower levels of radiation and a better detector
will be required. However for emergency use this this process altho crude will work.
If you have an Android or Apple smart phone there are several APPS that will allow you to use your
phone as a simple radiation detector/ Geiger counter. Some work better than others and several are
actually fake or toy apps so user be ware make sure the APP really works.
Types of scintillators
Plastic scintillators
The term “plastic scintillator” typically refers to a scintillating material in which the primary
fluorescent emitter, called a fluor, is suspended in the base, a solid polymer matrix. While this
combination is typically accomplished through the dissolution of the fluor prior to bulk
polymerization, the fluor is sometimes associated with the polymer directly, either covalently or
through coordination, as is the case with many Li6 plastic scintillators.
HUR ISRAEL AVSLÖJADES - MED ATT HA ATOMBOMBAT JEMEN
Polyethylene naphthalate has been found to exhibit scintillation by itself without any additives and
is expected to replace existing plastic scintillators due to higher performance and lower price.
The advantages of plastic scintillators include fairly high light output and a relatively quick signal,
with a decay time of 2–4 nanoseconds, but perhaps the biggest advantage of plastic scintillators is
their ability to be shaped, through the use of molds or other means, into almost any desired form
with what is often a high degree of durability. Plastic scintillators are known to show light output
saturation when the energy density is large ( Birks’ Law).
Bases
The most common bases are the aromatic plastics, polymers with aromatic rings as pendant groups
along the polymer backbone, amongst which polyvinyltoluene (PVT) and polystyrene (PS) are the
most prominent. While the base does fluoresce in the presence of ionizing radiation, its low yield
and negligible transparency to its own emission make the use of fluors necessary in the construction
of a practical scintillator.
Aside from the aromatic plastics, the most common base is polymethylmethacrylate (PMMA),
which carries two advantages over many other bases: high ultraviolet and visible light transparency
and mechanical properties and higher durability with respect to brittleness.
The lack of fluorescence associated with PMMA is often compensated through the addition of an
aromatic co-solvent, usually naphthalene. A plastic scintillator based on PMMA in this way boasts
transparency to its own radiation, helping to ensure uniform collection of light. Other common
bases include polyvinyl xylene (PVX) polymethyl, 2,4-dimethyl, 2,4,5-trimethyl styrenes, polyvinyl
diphenyl, polyvinyl naphthalene, polyvinyl tetrahydronaphthalene, and copolymers of these and
other bases.
Fluors.
Also known as luminophors, these compounds absorb the scintillation of the base and then emit at
larger wavelength, effectively converting the ultraviolet radiation of the base into the more easily
transferred visible light. Further increasing the attenuation length can be accomplished through the
addition of a second fluor, referred to as a spectrum shifter or converter, often resulting in the
emission of blue or green light.
Gas.
Gaseous scintillators consist of nitrogen and the noble gases helium, argon, krypton, and xenon,
with helium and xenon receiving the most attention. The scintillation process is due to the deexcitation of single atoms excited by the passage of an incoming particle. This de-excitation is very
rapid (~1 ns), so the detector response is quite fast.
Coating the walls of the container with a wavelength shifter is generally necessary as those gases
typically emit in the ultraviolet and PMTs respond better to the visible blue-green region. In nuclear
physics, gaseous detectors have been used to detect fission fragments or heavy charged particles.
HUR ISRAEL AVSLÖJADES - MED ATT HA ATOMBOMBAT JEMEN
Glass.
The most common glass scintillators are cerium-activated lithium or boron silicates. Since both
lithium and boron have large neutron cross-sections, glass detectors are particularly well suited to
the detection of thermal (slow) neutrons. Lithium is more widely used than boron since it has a
greater energy release on capturing a neutron and therefore greater light output.
Glass scintillators are however sensitive to electrons and γ rays as well (pulse height discrimination
can be used for particle identification). Being very robust, they are also well-suited to harsh
environmental conditions. Their response time is ≈10 ns, their light output is however low, typically
≈30% of that of anthracene.
Response to various radiations
Heavy ions
Scintillation counters are usually not ideal for the detection of heavy ions for three reasons:
1. the very high ionizing power of heavy ions induces quenching effects which result in a
reduced light output (e.g. for equal energies, a proton will produce 1/4 to 1/2 the light of
an electron, while alphas will produce only about 1/10 the light;
2. the high dE/dx also results in a reduction of the fast component relative to the slow
component, increasing detector dead-time;
3. strong non-linearities are observed in the detector response especially at lower energies.
The reduction in light output is stronger for organics than for inorganic crystals. Therefore, where
needed, inorganic crystals, e.g. CsI(Tl), ZnS(Ag) (typically used in thin sheets as α-particle
monitors), CaF2(Eu), should be preferred to organic materials. Typical applications are α-survey
instruments, dosimetry instruments, and heavy ion dE/dx detectors. Gaseous scintillators have also
been used in nuclear physics experiments.
Electrons
The detection efficiency for electrons is essentially 100% for most scintillators. But because
electrons can make large angle scatterings (sometimes backscatterings), they can exit the detector
without depositing their full energy in it. The back-scattering is a rapidly increasing function of the
atomic number Z of the scintillator material.
Organic scintillators, having a lower Z than inorganic crystals, are therefore best suited for the
detection of low-energy (< 10 MeV) beta particles. The situation is different for high energy
electrons: since they mostly lose their energy by bremsstrahlung at the higher energies, a higherZ material is better suited for the detection of the bremsstrahlung photon and the production of
the electromagnetic shower which it can induce.
HUR ISRAEL AVSLÖJADES - MED ATT HA ATOMBOMBAT JEMEN
Gamma rays
High-Z materials, e.g. inorganic crystals, are best suited for the detection of gamma rays. The three
basic ways that a gamma ray interacts with matter are: the photoelectric effect, Compton scattering,
and pair production. The photon is completely absorbed in photoelectric effect and pair production,
while only partial energy is deposited in any given Compton scattering.
The cross section for the photoelectric process is proportional to Z5, that for pair production
proportional to Z2, whereas Compton scattering goes roughly asZ. A high-Z material therefore
favors the former two processes, enabling the detection of the full energy of the gamma ray.
Neutrons
Since the neutron is not charged it does not interact via the Coulomb force and therefore does not
ionize the scintillation material. It must first transfer some or all of its energy via the strong force to
a charged atomic nucleus. The positively charged nucleus then produces ionization. Fast
neutrons (generally >0.5 MeV) primarily rely on the recoil proton in (n,p) reactions; materials rich
in hydrogen, e.g. plastic scintillators, are therefore best suited for their detection.
Slow neutrons rely on nuclear reactions such as the (n,γ) or (n,α) reactions, to produce ionization.
Their mean free path is therefore quite large unless the scintillator material contains nuclides having
a high cross section for these nuclear reactions such as 6Li or 10B. Materials such as LiI(Eu)
or glass silicates are therefore particularly well-suited for the detection of slow (thermal) neutrons.
Länk till originalartikeln på VT:
How Israel Was Busted Nuking Yemen
Ver. 02